Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Chandamama Raavo Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo in Malayalam

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Malayalam: ചംദമാമ രാവോ ജാബില്ലി രാവോ കുംദനപു പൈഡി കോര വെന്ന പാലു തേവോ || നഗുമോമു ചക്കനി യയ്യകു നലുവ ബുട്ടിംചിന തംഡ്രികി നിഗമമു ലംദുംഡേ യപ്പകു മാ നീല വര്ണുനികി | ജഗമെല്ല നേലിന സ്വാമികി ഇംദിര മഗനികി മുഗുരികി മൊദലൈന ഘനുനികിമാ മുദ്ദുല മുരാരി ബാലുനികി || തെലിദമ്മി കന്നുല മേടികി മംചി തിയ്യനി മാടല ഗുമ്മകു കലികി ചേതല കോഡെകുമാ കതല […]

Scroll to top