Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Gaaline Poya Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Gaaline Poya in Malayalam

Gaaline Poya Lyrics in Malayalam: ഗാലിനേ പോയ ഗലകാലമു താലിമികി ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു || അഡുസു ചൊരനേ പട്ടെ നടുനിടു ഗാള്ളു ഗുഡുഗുകൊനനേ പട്ടെ ഗലകാലമു | ഒഡലികി ജീവുനി കൊഡയഡൈനഹരി ദഡവഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു || കലചി ചിംദനേ പട്ടെ ഗഡവഗ നിംചഗ ബട്ടെ കലുഷദേഹപുബാധ ഗലകാലമു | തലപോസി തനപാലി ദൈവമൈന ഹരി ദലചഗാ ഗൊംതയു ബൊദ്ദുലേദു | ശിരമു മുഡുവബട്ടെ ചിക്കുദിയ്യഗ ബട്ടെ ഗരിമല ഗപടാല ഗലകാലമു | തിരുവേംകടഗിരി ദേവുഡൈനഹരി […]

Scroll to top