Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtakam of Kaveryashtakam

Kaveri Ashtakam Lyrics in Tamil | காவேர்யஷ்டகம்

காவேர்யஷ்டகம் Lyrics in Tamil: மருத்³வ்ருʼதே⁴ மாந்யஜலப்ரவாஹே கவேரகந்யே நமதாம் ஶரண்யே । மாந்யே விதே⁴ர்மாநஸபுத்ரி ஸௌம்யே காவேரி காவேரி மம ப்ரஸீத³ ॥ 1॥ தே³வேஶவந்த்³யே விமலே நதீ³ஶி பராத்பரே பாவநி நித்யபூர்ணே । ஸமஸ்தலோகோத்தமதீர்த²பாதே³ காவேரி காவேரி மம ப்ரஸீத³ ॥ 2॥ வேதா³நுவேத்³யே விமலப்ரவாஹே விஶுத்³த⁴யோகீ³ந்த்³ரநிவாஸயோக்³யே । ரங்கே³ஶபோ⁴கா³யதநாத்தபாரே காவேரி காவேரி மம ப்ரஸீத³ ॥ 3॥ ப⁴க்தாநுகம்பே ஹ்யதிபா⁴க்³யலப்³தே⁴ நித்யே ஜக³ந்மங்க³ளதா³நஶீலே । நிரஞ்ஜநே த³க்ஷிணதே³ஶக³ங்கே³ காவேரி காவேரி மம ப்ரஸீத³ […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Telugu | కావేర్యష్టకమ్

కావేర్యష్టకమ్ Lyrics in Telugu: మరుద్వృధే మాన్యజలప్రవాహే కవేరకన్యే నమతాం శరణ్యే । మాన్యే విధేర్మానసపుత్రి సౌమ్యే కావేరి కావేరి మమ ప్రసీద ॥ ౧॥ దేవేశవన్ద్యే విమలే నదీశి పరాత్పరే పావని నిత్యపూర్ణే । సమస్తలోకోత్తమతీర్థపాదే కావేరి కావేరి మమ ప్రసీద ॥ ౨॥ వేదానువేద్యే విమలప్రవాహే విశుద్ధయోగీన్ద్రనివాసయోగ్యే । రఙ్గేశభోగాయతనాత్తపారే కావేరి కావేరి మమ ప్రసీద ॥ ౩॥ భక్తానుకమ్పే హ్యతిభాగ్యలబ్ధే నిత్యే జగన్మఙ్గలదానశీలే । నిరఞ్జనే దక్షిణదేశగఙ్గే కావేరి కావేరి మమ ప్రసీద […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Oriya | କାଵେର୍ୟଷ୍ଟକମ୍

କାଵେର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ମରୁଦ୍ଵୃଧେ ମାନ୍ୟଜଲପ୍ରଵାହେ କଵେରକନ୍ୟେ ନମତାଂ ଶରଣ୍ୟେ । ମାନ୍ୟେ ଵିଧେର୍ମାନସପୁତ୍ରି ସୌମ୍ୟେ କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୧॥ ଦେଵେଶଵନ୍ଦ୍ୟେ ଵିମଲେ ନଦୀଶି ପରାତ୍ପରେ ପାଵନି ନିତ୍ୟପୂର୍ଣେ । ସମସ୍ତଲୋକୋତ୍ତମତୀର୍ଥପାଦେ କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୨॥ ଵେଦାନୁଵେଦ୍ୟେ ଵିମଲପ୍ରଵାହେ ଵିଶୁଦ୍ଧୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରନିଵାସୟୋଗ୍ୟେ । ରଙ୍ଗେଶଭୋଗାୟତନାତ୍ତପାରେ କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୩॥ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପେ ହ୍ୟତିଭାଗ୍ୟଲବ୍ଧେ ନିତ୍ୟେ ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଲଦାନଶୀଲେ । ନିରଞ୍ଜନେ ଦକ୍ଷିଣଦେଶଗଙ୍ଗେ କାଵେରି କାଵେରି ମମ ପ୍ରସୀଦ […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Malayalam | കാവേര്യഷ്ടകം

കാവേര്യഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: മരുദ്വൃധേ മാന്യജലപ്രവാഹേ കവേരകന്യേ നമതാം ശരണ്യേ । മാന്യേ വിധേര്‍മാനസപുത്രി സൌംയേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ ॥ 1॥ ദേവേശവന്ദ്യേ വിമലേ നദീശി പരാത്പരേ പാവനി നിത്യപൂര്‍ണേ । സമസ്തലോകോത്തമതീര്‍ഥപാദേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ ॥ 2॥ വേദാനുവേദ്യേ വിമലപ്രവാഹേ വിശുദ്ധയോഗീന്ദ്രനിവാസയോഗ്യേ । രങ്ഗേശഭോഗായതനാത്തപാരേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ ॥ 3॥ ഭക്താനുകമ്പേ ഹ്യതിഭാഗ്യലബ്ധേ നിത്യേ ജഗന്‍മങ്ഗലദാനശീലേ । നിരഞ്ജനേ ദക്ഷിണദേശഗങ്ഗേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Kannada | കാവേര്യഷ്ടകം

കാവേര്യഷ്ടകം Lyrics in Kannada: മരുദ്വൃധേ മാന്യജലപ്രവാഹേ കവേരകന്യേ നമതാം ശരണ്യേ । മാന്യേ വിധേര്‍മാനസപുത്രി സൌംയേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ ॥ 1॥ ദേവേശവന്ദ്യേ വിമലേ നദീശി പരാത്പരേ പാവനി നിത്യപൂര്‍ണേ । സമസ്തലോകോത്തമതീര്‍ഥപാദേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ ॥ 2॥ വേദാനുവേദ്യേ വിമലപ്രവാഹേ വിശുദ്ധയോഗീന്ദ്രനിവാസയോഗ്യേ । രങ്ഗേശഭോഗായതനാത്തപാരേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ ॥ 3॥ ഭക്താനുകമ്പേ ഹ്യതിഭാഗ്യലബ്ധേ നിത്യേ ജഗന്‍മങ്ഗലദാനശീലേ । നിരഞ്ജനേ ദക്ഷിണദേശഗങ്ഗേ കാവേരി കാവേരി മമ പ്രസീദ […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਕਾਵੇਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਕਾਵੇਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਮਰੁਦ੍ਵਧੇ ਮਾਨ੍ਯਜਲਪ੍ਰਵਾਹੇ ਕਵੇਰਕਨ੍ਯੇ ਨਮਤਾਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ । ਮਾਨ੍ਯੇ ਵਿਧੇਰ੍ਮਾਨਸਪੁਤ੍ਰਿ ਸੌਮ੍ਯੇ ਕਾਵੇਰਿ ਕਾਵੇਰਿ ਮਮ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੧॥ ਦੇਵੇਸ਼ਵਨ੍ਦ੍ਯੇ ਵਿਮਲੇ ਨਦੀਸ਼ਿ ਪਰਾਤ੍ਪਰੇ ਪਾਵਨਿ ਨਿਤ੍ਯਪੂਰ੍ਣੇ । ਸਮਸ੍ਤਲੋਕੋਤ੍ਤਮਤੀਰ੍ਥਪਾਦੇ ਕਾਵੇਰਿ ਕਾਵੇਰਿ ਮਮ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੨॥ ਵੇਦਾਨੁਵੇਦ੍ਯੇ ਵਿਮਲਪ੍ਰਵਾਹੇ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਨਿਵਾਸਯੋਗ੍ਯੇ । ਰਙ੍ਗੇਸ਼ਭੋਗਾਯਤਨਾਤ੍ਤਪਾਰੇ ਕਾਵੇਰਿ ਕਾਵੇਰਿ ਮਮ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੩॥ ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪੇ ਹ੍ਯਤਿਭਾਗ੍ਯਲਬ੍ਧੇ ਨਿਤ੍ਯੇ ਜਗਨ੍ਮਙ੍ਗਲਦਾਨਸ਼ੀਲੇ । ਨਿਰਞ੍ਜਨੇ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਦੇਸ਼ਗਙ੍ਗੇ ਕਾਵੇਰਿ ਕਾਵੇਰਿ ਮਮ ਪ੍ਰਸੀਦ […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Gujarati | કાવેર્યષ્ટકમ્

કાવેર્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: મરુદ્વૃધે માન્યજલપ્રવાહે કવેરકન્યે નમતાં શરણ્યે । માન્યે વિધેર્માનસપુત્રિ સૌમ્યે કાવેરિ કાવેરિ મમ પ્રસીદ ॥ ૧॥ દેવેશવન્દ્યે વિમલે નદીશિ પરાત્પરે પાવનિ નિત્યપૂર્ણે । સમસ્તલોકોત્તમતીર્થપાદે કાવેરિ કાવેરિ મમ પ્રસીદ ॥ ૨॥ વેદાનુવેદ્યે વિમલપ્રવાહે વિશુદ્ધયોગીન્દ્રનિવાસયોગ્યે । રઙ્ગેશભોગાયતનાત્તપારે કાવેરિ કાવેરિ મમ પ્રસીદ ॥ ૩॥ ભક્તાનુકમ્પે હ્યતિભાગ્યલબ્ધે નિત્યે જગન્મઙ્ગલદાનશીલે । નિરઞ્જને દક્ષિણદેશગઙ્ગે કાવેરિ કાવેરિ મમ પ્રસીદ […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Hindi | कावेर्यष्टकम्

कावेर्यष्टकम् Lyrics in Hindi: मरुद्वृधे मान्यजलप्रवाहे कवेरकन्ये नमतां शरण्ये । मान्ये विधेर्मानसपुत्रि सौम्ये कावेरि कावेरि मम प्रसीद ॥ १॥ देवेशवन्द्ये विमले नदीशि परात्परे पावनि नित्यपूर्णे । समस्तलोकोत्तमतीर्थपादे कावेरि कावेरि मम प्रसीद ॥ २॥ वेदानुवेद्ये विमलप्रवाहे विशुद्धयोगीन्द्रनिवासयोग्ये । रङ्गेशभोगायतनात्तपारे कावेरि कावेरि मम प्रसीद ॥ ३॥ भक्तानुकम्पे ह्यतिभाग्यलब्धे नित्ये जगन्मङ्गलदानशीले । निरञ्जने दक्षिणदेशगङ्गे कावेरि कावेरि मम प्रसीद […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in English

kāveryaṣṭakam Lyrics in English: marudvrdhe manyajalapravahe kaverakanye namatam saranye । manye vidhermanasaputri saumye kaveri kaveri mama prasida ॥ 1॥ devesavandye vimale nadisi paratpare pavani nityapurne । samastalokottamatirthapade kaveri kaveri mama prasida ॥ 2॥ vedanuvedye vimalapravahe visuddhayogindranivasayogye । rangesabhogayatanattapare kaveri kaveri mama prasida ॥ 3॥ bhaktanukampe hyatibhagyalabdhe nitye jaganmangaladanasile । niranjane daksinadesagange kaveri kaveri mama prasida […]

Kaveri Ashtakam Lyrics in Bengali | কাবের্যষ্টকম্

কাবের্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali: মরুদ্বৃধে মান্যজলপ্রবাহে কবেরকন্যে নমতাং শরণ্যে । মান্যে বিধের্মানসপুত্রি সৌম্যে কাবেরি কাবেরি মম প্রসীদ ॥ ১॥ দেবেশবন্দ্যে বিমলে নদীশি পরাত্পরে পাবনি নিত্যপূর্ণে । সমস্তলোকোত্তমতীর্থপাদে কাবেরি কাবেরি মম প্রসীদ ॥ ২॥ বেদানুবেদ্যে বিমলপ্রবাহে বিশুদ্ধয়োগীন্দ্রনিবাসয়োগ্যে । রঙ্গেশভোগায়তনাত্তপারে কাবেরি কাবেরি মম প্রসীদ ॥ ৩॥ ভক্তানুকম্পে হ্যতিভাগ্যলব্ধে নিত্যে জগন্মঙ্গলদানশীলে । নিরঞ্জনে দক্ষিণদেশগঙ্গে কাবেরি কাবেরি মম প্রসীদ […]

Scroll to top