Tag - asitakrutam sivastotram marathi lyrics

Marathi Stotras Shiva Stotram

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Marathi

Asitakrutam Shiva Stotram in Marathi: ॥ असितकृतं शिवस्तोत्रम ॥ असित उवाच ॥ जगद्गुरो नम्स्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥...