Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

asitakrutam sivastotram marathi lyrics

Asitakrutam Shivastotram Lyrics in Marathi

Asitakrutam Shiva Stotram in Marathi: ॥ असितकृतं शिवस्तोत्रम ॥ असित उवाच ॥ जगद्गुरो नम्स्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ 1 ॥ मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन । मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 2 ॥ कालरूपं कलयतां कालकालेश कारण । कालादतीत कालस्थ कालकाल नमोऽस्तु ते ॥ 3 ॥ गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक […]

Scroll to top