Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ayyappan Devotional songs English Lyrics

Home /

Ayyappan Song: இருமுடி இறைவா சரணம் சரணம் Lyrics in Tamil: சுவாமியே.. சரணம் அய்யப்போ.. இருமுடி பிரியனே சரணம் அய்யப்போ…. சரண‌ கோஷப் பிரியனே சரணம் அய்யப்போ…. சுவாமியே.. அய்யப்போ…. சுவாமியே.. அய்யப்போ…. சுவாமியே.. அய்யப்போ….…