Ayyappa Stotram

Ayyappa Thinthakathom Thom Thom Lyrics in English

Ayyappa Thindhakathom Thom Thom

Swaamy Thindhakathom

Swaamy Thindhakathom Thom Thom

Ayyappa Thinthakathom

Thinthaka Thinthaka Thinthaka Thinthaka

Thom Thom Thom Thom

Maghishiyaik Kondravanae Ayyappanae- Thinthom

Manasalae Ninaiththu Aaraadhiththaen- Thinthom

Kannisamy Koottamum Gurusamy Koottamum

Pambhai Kotti Kaighal Thatti Paettai Thulli

– Ayyappa

Vaavaarin Pallidhanil Kaanikkai Pottu- Thinthom

Vavaraith Thammudaiya Thunaiyaai Maatri- Thinthom

Ambhalap Puzhai Krishnanai Satchchi Vaiththu Koottam

Themparunthinai Paarthapodu Thodanghinom Thullal

– Ayyappa