Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: dakshina moorthy

Home /

maanasollaasa || shriidakshiNaamuurtistotram.h || vishva.n darpaNadR^ishyamaananagariitulya.n nijaantargataM pashyannaatmani maayayaa bahirivodbhuuta.n yathaa nidrayaa . yaH saakshaatkurute prabodhasamaye svaatmaanamevaadvayaM tasmai shrii gurumuurtaye nama ida.n shriidakshiNaamuurtaye || 1 || biijasyaantarivaa~Nkuro…

shrii dakshiNaamuurti navaratnamaalikaa stotram.h Lyrics in English: muulevaTasya munipu~NgavasevyamaanaM mudraavisheshhamukuliikR^itapaaNipadmam.h . mandasmitaM madhuraveshhamudaaramaadyaM tejastadastu hR^idi me taruNenduchuuDam.h || 1 || shaanta.n shaaradachandrakaantidhavaLa.n chandraabhiramaananaM chandraarkopamakaantikuNDaladhara.n chandraavadaataa.nshukam.h . viiNaapustakamakshasuutravalaya.n…