Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

JO ACHYUTANANDA JO JO MUKUNDA Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Malayalam

Jo Achyutananda Lyrics in Malayalam: ജോ അച്യുതാനംദ ജോജോ മുകുംദാ രാവെ പരമാനംദ രാമ ഗോവിംദാ || അംഗജുനി ഗന്ന മാ യന്ന യിടു രാരാ ബംഗാരു ഗിന്നെലോ പാലു പോസേരാ | ദൊംഗ നീവനി സതുലു ഗൊംകുചുന്നാരാ മുംഗിട നാഡരാ മോഹനാകാര || ഗോവര്ധനംബെല്ല ഗൊഡുഗുഗാ പട്ടി കാവരമ്മുന നുന്ന കംസുപഡഗൊട്ടി | നീവു മധുരാപുരമു നേലചേപട്ടി ഠീവിതോ നേലിന ദേവകീപട്ടി || നംദു നിംടനു ജേരി നയമു മീറംഗ ചംദ്രവദനലു നീകു സേവ […]

Scroll to top