Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamakshi Devi Ashtakam Lyrics in English

Kamakshyashtakam Lyrics in English With Meaning

kāmākṣyaṣṭakam Lyrics in English: srikancipuravasinim bhagavatim sricakramadhye sthitam kalyanim kamaniyacarumakuṭam kausumbhavastranvitam । srivanisacipujitanghriyugalam carusmitam suprabham kamakksim karunamayim bhagavatim vande param devatam ॥ 1॥ malamauktikakandharam sasimukhim sambhupriyam sundarim sarvanim saracapamanḍitakaram sitamsubimbananam । vinaganavinodakelirasikam vidyutprabhabhasuram kamaksim karunamayim bhagavatim vande param devatam ॥ 2॥ syamam carunitambinim gurubhujam candravatamsam sivam sarvalingitanilacaruvapusim santam pravaladharam । balam balatamalakantiruciram balarkabimbojjvalam kamaksim karunamayim […]

Scroll to top