Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamasikashtakam Text in Gujarati

Kamasikashtakam Lyrics in Gujarati | કામાસિકાષ્ટકમ્

કામાસિકાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીવેદાન્તદેશિકૃતમ્ । (કાઞ્ચ્યાં) શ્રુતીનામુત્તરં ભાગં વેગવત્યાશ્ચ દક્ષિણમ્ । કામાદધિવસન્ જીયાત્કશ્ચિદદ્ભુતકેસરી ॥ ૧॥ તપનેન્દ્વગ્નિનયનઃ તાપાનપચિનોતુ નઃ । તાપનીયરહસ્યાનાં સારઃ કામાસિકાહરિઃ ॥ ૨॥ આકણ્ઠમાદિપુરુષં કણ્ઠીરવમુપરિ કુણ્ઠિતારાતિમ્ । વેગોપકણ્ઠસઙ્ગાદ્વિમુક્તવૈકુણ્ઠબહુમતિમુપાસે ॥ ૩॥ બન્ધુમખિલસ્ય જન્તોર્બન્ધુરપર્યઙ્કબન્ધરમણીયમ્ । વિષમવિલોચનમીડે વેગવતીપુલિનકેલિનરસિંહમ્ ॥ ૪॥ સ્વસ્થાનેષુ મરુદ્ગણાન્ નિયમયન્ સ્વાધીનસર્વેન્દ્રિયઃ પર્યઙ્કસ્થિરધારણાપ્રકટિતપ્રત્યઙ્મુખાવસ્થિતિઃ । પ્રાયેણ પ્રણિપેદુષઃ પ્રભુરસૌ યોગં નિજં શિક્ષયન્ કામાનાતનુતાદશેષ જગતાં કામાસિકા કેસરી […]

Scroll to top