Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kanipakam Ganesh Chaturthi Detalis

Major Festivals Celebrated At Kanipakam Temple, Address

Vinayaka Chaviti or Ganesh Chaturthi is celebrated for 21 days at Kanipakam Sri Varasiddi Vinayaka Swamy vari Devasthanam with all traditional pomp and gaiety. Kanipakam Vinayaka Chaturthi Details: 1st Day:- Bhadrapada Sudha Chavithi – Pushpa Kavallu, Abhishekam and Gramostavam, Dwajatohanam. 2nd Day:-  Gramotsavam with Hamsa Vahanam. 3rd Day:- Nemali (Peacock) Vahanam. 4th Day:- Mushika Vahanam. […]

Scroll to top