Tag - Lord Siva Shlokas in English Lyrics

Ashtaka

Bilvashtakam 2 Lyrics in English

bilvāṣṭakam 2 Lyrics in English: tridalam trigunakaram trinetram ca triyayudham । trijanmapapasamharam ekabilvam sivarpanam ॥ 1॥ trisakairbilvapatraisca...