Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maneesha Panchakam lyrics in Bengali

Manisha Panchakam Lyrics in Bengali With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Bengali: ॥ মনীষাপঞ্চকং ॥ অন্নময়াদন্নময়মথবা চৈতন্যমেব চৈতন্যাত্ । য়তিবর দূরীকর্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রূহি গচ্ছ গচ্ছেতি ॥ প্রত্যগ্বস্তুনি নিস্তরঙ্গসহজানন্দাববোধাম্বুধৌ বিপ্রোঽয়ং শ্বপচোঽয়মিত্যপি মহান্কোঽয়ং বিভেদভ্রমঃ । কিং গঙ্গাম্বুনি বিম্বিতেঽম্বরমণৌ চাণ্ডালবীথীপয়ঃ পূরে বাঽন্তরমস্তি কাঞ্চনঘটীমৃত্কুম্ভয়োর্বাঽম্বরে ॥ জাগ্রত্স্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরা য়া সংবিদুজ্জৃম্ভতে য়া ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্ততনুষু প্রোতা জগত্সাক্ষিণী । সৈবাহং ন চ দৃশ্যবস্ত্বিতি দৃঢপ্রজ্ঞাপি য়স্যাস্তি চে- চ্চাণ্ডালোঽস্তু স তু দ্বিজোঽস্তু […]

Scroll to top