Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

medha dakshinamurthy

Medha Dakshinamurti Sahasranaama Stotra and Naamaavali Lyrics in English

shriiH asya shrii medhaadakShiNaamuurtisahasranaamastotrasya brahmaa R^iShiH | gaayatrii chhandaH | dakShiNaamuurtirdevatAaa | oM biijam | svaahaa shaktiH | namaH kiilakam | medhaadakShiNaamuurtiprasaadasiddhyarthe jape viniyogaH | hraam ityaadinaa a~Nga nyaasaH | dhyaanam | siddhitoyanidhermadhye ratnagriive manorame | kadambavanikaamadhye shriimadvaTataroradhaH ॥ 1 || aasiinamaadyaM puruShamaadimadhyaantavarjitam | shuddhasphaTikagokShiirasharatpuurNendushekharam ॥ 2 || daxiNe chaaxamaalaaM cha vahniM vai vaamahastake | […]

Scroll to top