Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: mrutyunjaya maanasapuja stotram

Home /

મૃત્યુઞ્જય માનસ પૂજા સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: મૃત્યુઞ્જયમાનસપૂજાસ્તોત્રમ | કૈલાસે કમનીયરત્નખચિતે કલ્પદ્રુમૂલે સ્થિતં કર્પૂરસ્ફટિકેન્દુસુન્દરતનું કાત્યાયનીસેવિતમ | ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગરઞ્જિત જટાભારં કૃપાસાગરં કણ્ઠાલઙ્કૃતશેષભૂષણમમું મૃત્યુઞ્જયં ભાવયે ||૧|| આગત્ય મૃત્યુઞ્જય ચન્દ્રમૌલે વ્યાઘ્રાજિનાલઙ્કૃત…

mRutyunjjaya maanasa poojaa stotram Lyrics in English: mRutyunjjaya maanasa poojaa stotram | kailaase kamanIyaratnaKacite kalpadrumoole sthitaM karpoorasphaTikendusundaratanuM kaatyaayanIsevitam | ga~ggaatu~ggatara~ggara~jjita jaTaabhaaraM kRupaasaagaraM kaNThaala~gkRutasheShabhooShaNamamuM mRutyu~jjayaM bhaavaye ||1|| aagatya…

মৃত্যুঞ্জয মানস পূজা স্তোত্রম Lyrics in Bengali: মৃত্যুঞ্জযমানসপূজাস্তোত্রম | কৈলাসে কমনীযরত্নখচিতে কল্পদ্রুমূলে স্থিতং কর্পূরস্ফটিকেন্দুসুন্দরতনুং কাত্যাযনীসেৱিতম | গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গরঞ্জিত জটাভারং কৃপাসাগরং কণ্ঠালঙ্কৃতশেষভূষণমমুং মৃত্যুঞ্জযং ভাৱযে ||১|| আগত্য মৃত্যুঞ্জয চন্দ্রমৌলে ৱ্যাঘ্রাজিনালঙ্কৃত…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥१॥ आगत्य मृत्युञ्जय चन्द्रमौले व्याघ्राजिनालङ्कृत…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥ 1 ॥ आगत्य मृत्युञ्जय…