Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchaka lyrics in Tamil

பு⁴வந-கேலிகலா-ரஸிகே ஶிவே ஜ²டிதி ஜ²ஞ்ஜ²ண-ஜ²ங்க்ருʼத-நூபூரே । த்⁴வநிமயம் ப⁴வ-பீ³ஜமநஶ்வரம் ஜக³தி³த³ம் தவ ஶப்³த³மயம் வபு: ॥ 1॥ விவித⁴-சித்ர-விசித்ரமத்³பு⁴தம் ஸத³ஸதா³த்மகமஸ்தி சிதா³த்மகம் । ப⁴வதி போ³த⁴மயம் ப⁴ஜதாம் ஹ்ருʼதி³ ஶிவ ஶிவேதி ஶிவேதி வசோঽநிஶம் ॥ 2॥…

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । விநோத³மோத³மோதி³தா த³யோத³யோஜ்ஜ்வலாந்தரா நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴த³ம்ப⁴தா³ரணே ஸுதா³ருணாঽருணா । அக²ண்ட³க³ண்ட³த³ண்ட³முண்ட³மண்ட³லீவிமண்டி³தா ப்ரசண்ட³சண்ட³ரஶ்மிரஶ்மிராஶிஶோபி⁴தா ஶிவா ॥ 1॥ அமந்த³நந்தி³நந்தி³நீ த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரநந்தி³நீ ப்ரதீர்ணஶீர்ணதாரிணீ ஸதா³ர்யகார்யகாரிணீ । தத³ந்த⁴காந்தகாந்தகப்ரியேஶகாந்தகாந்தகா முராரிகாமசாரிகாமமாரிதா⁴ரிணீ ஶிவா ॥ 2॥ அஶேஷவேஷஶூந்யதே³ஶப⁴ர்த்ருʼகேஶஶோபி⁴தா க³ணேஶதே³வதேஶஶேஷநிர்நிமேஷவீக்ஷிதா । ஜிதஸ்வஶிஞ்ஜிதாঽலிகுஞ்ஜபுஞ்ஜமஞ்ஜுகு³ஞ்ஜிதா…

ஸதா³ ஸத்³யோஜாதஸ்மிதமது⁴ரஸாஸ்வாத³பரயா ப⁴வாந்யா த்³ருʼக்பாதப்⁴ரமரததிபி⁴ஶ்சும்பி³தபுடம் । அபாம் பத்யு: காஷ்டா²ம் ஶ்ரிதமதி⁴கஶீதம் பஶுபதே- ர்முக²ம் ஸத்³யோஜாதம் மம து³ரிதஜாதம் வ்யபநயேத் ॥ 1॥ ஜடாந்த:ஸ்வர்து⁴ந்யாஶ்ஶிஶிரமுக²வாதைரவமதிம் க³தம் வாமாம் ருஷ்டாமநுநயஸஹஸ்ரை: ப்ரஶமிதும் । கிரத்ஜ்யோத்ஸ்நம் வாமம் நயநமக³ஜாநேத்ரக⁴டிதம் த³த⁴த்³வாமம்…

ஶ்ரீவிக்⁴நேஶபுராணஸாரமுதி³தம் வ்யாஸாய தா⁴த்ரா புரா தத்க²ண்ட³ம் ப்ரத²மம் மஹாக³ணபதேஶ்சோபாஸநாக்²யம் யதா² । ஸம்ஹர்தும் த்ரிபுரம் ஶிவேந க³ணபஸ்யாதௌ³ க்ருʼதம் பூஜநம் கர்தும் ஸ்ருʼஷ்டிமிமாம் ஸ்துத: ஸ விதி⁴நா வ்யாஸேந பு³த்³த்⁴யாப்தயே ॥ ஸங்கஷ்ட்யாஶ்ச விநாயகஸ்ய ச மநோ:…

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணரஸவிக்ஷிஸ்தமாநஸா ரதிவர்ஜிதா: । அநிர்வ்ருʼதா லோகவேதே³ தே முக்²யா: ஶ்ரவணோத்ஸகா: ॥ 1॥ விக்லிந்நமநஸோ யே து ப⁴க³வத்ஸ்ம்ருʼதிவிஹ்வலா: । அர்தை²கநிஷ்டா²ஸ்தே சாபி மத்⁴யமா: ஶ்ரவணோத்ஸுகா: ॥ 2॥ நி:ஸந்தி³க்³த⁴ம் க்ருʼஷ்ணதத்த்வம் ஸர்வபா⁴வேந யே விது:³ ।…

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥ ॥ அத² பஞ்ச தே³வதா-பூஜந-விதி⁴ ॥ ஸ்நாத: ஶ்வேதவஸ்த்ரபரிதா⁴நம் க்ருʼத்வா குஶஹஸ்தோ யஜமாந: ௐ யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபதேர்யத்ஸஹஜம் புரஸ்தாத் । ஆயுஷ்யமக்³ர்யம் ப்ரதிமுஞ்ச ஶுப்⁴ரம் யஜ்ஞோபவீதம் ப³லமஸ்து தேஜ:…

ௐ ஶ்ரீராமஜயம் । ௐ ஸத்³கு³ருஶ்ரீத்யாக³ராஜஸ்வாமிநே நமோ நம: । அத² ஶ்ரீத³யாநந்த³பஞ்சகம் । ஏகவஸ்துப்ரமாணம் தம் ஏகஸத்யஸ்வரூபிணம் । ஏகவாக்யப்ரகாஶம் தம் த³யாநந்த³ம் ப்ரணௌம்யஹம் ॥ 1॥ த்³விகரேஹபரார்த²ம் தம் த்³வயாதிக³கு³ணாஶ்ரயம் । த்³வந்த்³வாதீதப்ரஶாந்தம் தம்…

Shri Dayananda Panchakam Lyrics in Tamil: ஸதா³ ஸ்மேரவக்த்ரம் க்ருʼபாபூர்ணநேத்ரம் ஸ்தி²ரம் தீ³நமித்ரம் ஜநப்ரீதிபாத்ரம் । ஸுவிஜ்ஞாதஶாஸ்த்ரம் கஷாயாக்தவஸ்த்ரம் த³யாநந்த³ரூபம் மதா³சார்யமீடே³ ॥ 1॥ பரப்³ரஹ்மநிஷ்ட²ம் ஸ்வதோ த⁴ர்மநிஷ்ட²ம் அஹிம்ஸைகநிஷ்ட²ம் ஸ்வஶிஷ்யை: ஸுஜுஷ்டம் । யதீநாம்…

॥ ஶ்ரீஜாநகீஶரணாக³திபஞ்சகம் ॥ ௐ க்ருʼபாரூபிணிகல்யாணி ராமப்ரியே ஶ்ரீ ஜாநகீ । காருண்யபூர்ணநயநே த³யாத்³ருʼஷ்ட்யாவலோகயே ॥ வ்ரதம் – பாபாநாம் வா ஶுபா⁴நாம் வா வதா⁴ர்ஹார்ணாம் ப்லவங்க³ம । கார்யம் காருண்யமார்யேண ந கஶ்சிந்நாபராத்⁴யதி ॥ அத²…

॥ ஜாநகீபஞ்சகம் ॥ மாத்ருʼகே ஸர்வவிஶ்வைகதா⁴த்ரீம் க்ஷமாம் த்வாம் ஸுதா⁴ம் ஶீதலாம் புத்ரபுத்ரீநுதாம் । ஸ்நேஹவாத்ஸல்யதா⁴ராயுதாம் ஜாநகீம் தாம் நமாமீஶ்வரீம் மாதரம் ப்ரேமதா³ம் ॥ 1॥ நூபுராநந்த³தா³ம் கிங்கணீமேக²லாம் ஶாதகும்பா⁴ங்க³தா³ம் ஹாரரத்நாகராம் । குண்ட³லாபூ⁴ஷணாம் மௌலிஹீரோஜ்ஜ்வலாம் தாம்…