Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Panchaka lyrics in Tamil

Hayagriva Panchakam Lyrics in Tamil

ஹயக்³ரீவபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥ ப்ரஹ்லாதா³ஹ்லாத³ஹேதும் ஸகலகு³ணக³ணம் ஸச்சிதா³நந்த³மாத்ரம் ஸௌஹாஸஹ்யோக³மூர்திம் ஸத³ப⁴யமரிஶங்கௌ²ரமபி³ப்⁴ரதம் ச । அம்ஹ:ஸம்ஹாரித³க்ஷம் விதி⁴ப⁴வவிஹகே³ந்த்³ரசந்த்³ராதி³வந்த்³யம் ரக்ஷோவக்ஷோவிதா³ரோல்லஸத³மலத்³ருʼஶம் நௌமி லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹம் ॥ 1॥ வாமாங்கஸ்த²த⁴ராகராஞ்ஜலிபுடப்ரேமாதிஹ்ருʼஷ்டாந்தரம் ஸீமாதீதகு³ணம் ப²ணீந்த்³ரப²ணக³ம் ஶ்ரீமாந்யபாதா³ம்பு³ஜம் । காமாத்³யாகரசக்ரஶங்க²ஸுவரோத்³வாமாப⁴யோதா⁴த்கரே ஸாமாதீ³ட்³யவராஹரூபமமலம் ஹே மாநஸே ஸம்ஸ்மர ॥ 2॥ கோலாய லஸதா³கல்பஜாலாய வநமாலிநே । நீலாய நிஜப⁴க்தௌக⁴பாலாய ஹரயே நம: ॥ 3॥ தா⁴த்ரீம் ஶுப⁴கு³ணபாத்ரீமாதா³யாஶேஷவிபு³த⁴மோதா³ய । ஶேஷே தமிமதோ³ஷே தா⁴தும் ஹாதும் ச ஶங்கிநம் ஶங்கே ॥ 4॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Tamil

ஶ்ரீஹநூமத் பஞ்ச சாமரம் Lyrics in Tamil: நமோঽஸ்து தே ஹநூமதே த³யாவதே மநோக³தே ஸுவர்ணபர்வதாக்ருʼதே நப⁴ஸ்ஸ்வத: ஸுதாய தே । ந சாஞ்ஜநேய தே ஸமோ ஜக³த்த்ரயே மஹாமதே பராக்ரமே வச:கமே ஸமஸ்தஸித்³தி⁴ஸங்க்ரமே ॥ 1॥ ரவிம் க்³ரஸிஷ்ணுருத்பதந் ப²லேச்ச²யா ஶிஶுர்ப⁴வாந் ரவேர்க்³ருʼஹீதவாநஹோ ஸமஸ்தவேத³ஶாஸ்த்ர்கம் । ப⁴வந்மநோஜ்ஞபா⁴ஷணம் ப³பூ⁴வ கர்ணபூ⁴ஷணம் ரகூ⁴த்தமஸ்ய மாநஸாம்பு³ஜஸ்ய பூர்ணதோஷணம் ॥ 2॥ த⁴ராத்மஜாபதிம் ப⁴வாந் விபா⁴வயந் ஜக³த்பதிம் ஜகா³ம ராமதா³ஸதாம் ஸமஸ்தலோகவிஶ்ருதாம் । விலங்க்⁴ய வாரிதி⁴ம் ஜவாத் விலோக்ய தீ³நஜாநகீம் […]

Sadhana Panchakam lyrics in Tamil With Meaning

ஸாத⁴ந பஞ்சகம் Lyrics in Tamil: வேதோ³ நித்யமதீ⁴யதாம் தது³தி³தம் கர்ம ஸ்வநுஷ்டீ²யதாம் தேநேஶஸ்ய விதீ⁴யதாமபசிதி: காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் । பாபௌக:⁴ பரிதூ⁴யதாம் ப⁴வஸுகே² தோ³ஷோঽநுஸந்தீ⁴யதா- மாத்மேச்சா² வ்யவஸீயதாம் நிஜக்³ருʼஹாத்தூர்ணம் விநிர்க³ம்யதாம் ॥ 1॥ ஸங்க:³ ஸத்ஸு விதீ⁴யதாம் ப⁴க³வதோ ப⁴க்திர்த்³ருʼடா⁴ঽঽதீ⁴யதாம் ஶாந்த்யாதி:³ பரிசீயதாம் த்³ருʼட⁴தரம் கர்மாஶு ஸந்த்யஜ்யதாம் । ஸத்³வித்³வாநுபஸ்ருʼப்யதாம் ப்ரதிதி³நம் தத்பாது³கா ஸேவ்யதாம் ப்³ரஹ்மைகாக்ஷரமர்த்²யதாம் ஶ்ருதிஶிரோவாக்யம் ஸமாகர்ண்யதாம் ॥ 2॥ வாக்யார்த²ஶ்ச விசார்யதாம் ஶ்ருதிஶிர:பக்ஷ: ஸமாஶ்ரீயதாம் து³ஸ்தர்காத்ஸுவிரம்யதாம் ஶ்ருதிமதஸ்தர்கோঽநுஸந்தீ⁴யதாம் । ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி விபா⁴வ்யதாமஹரஹர்க³ர்வ: பரித்யஜ்யதாம் […]

SarasvatIpanchakam lyrics in Tamil

ஸரஸ்வதீபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஸுரமகுஞ்சமத்⁴யகோ³ மராலமத்⁴யஶோபி⁴தோ நதீ³தடப்ரதிஷ்டி²த: ஸ்தி²ரப்ரஶாந்தலோசந: । ஹ்ருʼதி³ஸ்வராத்மிகாஸ்மரந்மநோயஶஸ்வதீநம- ந்ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 1॥ லஸத்ஸிதாம்பு³ரூஹவர்ணவஸ்த்ரபா⁴ஸிதாஸ்துதிம் ஸ்பு²ரத்³விபூ⁴ஷணாஶ்ரயாவிலாஸிநாமமஞ்ஜரீம் । த்ரிலோகஶ்ரேஷ்ட²ஸுந்த³ரீகதா²கலாபவல்லரீம் ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 2॥ கவித்வகீர்திபு³த்³தி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநதா³ஸ்துதிம் ஸமீக்ஷஶோசதகேதத்த்வதா³யிநாமமஞ்ஜரீம் । த்ரிலோகவேத்³யதத்த்வஜ்ஞாநதா³விசாரவல்லரீம் ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 3॥ ப்ரக்ருʼஷ்டபாட²ஶாலயா ஸுகே³யகீ³தமாலயா பராத்மவேத³பா⁴ஷயா நிதாந்தப்³ரஹ்மவித்³யயா । அஸங்க்²யயோக³யோகி³நா ப்ரதிஷ்டி²தாஶிவாஸ்தவம் ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 4॥ நிஶம்ய கர்மஸம்ப⁴வப்ரபுண்யபாபயுக்³மகம் விநஶ்ய கோ³ஸமூஹஜாதநஶ்வரார்தஸம்ஸ்ருʼதிம் । நிபத்ய தே³ஹக³ர்வஸர்வமாநபுஞ்ஜது³ர்மதிம் ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் […]

Sati Panchakam Lyrics in Tamil With Meaning

ஸதீபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஸதீநாம் ஸதீம் ஶம்பு⁴மாந்யாம் ப⁴வாநீம் மஹாஶக்திபீடே² விபி⁴ந்நாங்க³பூ⁴த்யா । லஸந்தீம் ஸுக²ஜ்ஞாநவைராக்³யப⁴க்தி- ப்ரபா⁴தா³ம் ஶுபா⁴மாதி³ஶக்திம் ப⁴ஜாமி ॥ 1॥ புரா த³க்ஷயஜ்ஞஸ்ய நாஶாய கார்யாம் நிமித்தாம் ததா² காரணாம் த³க்ஷபுத்ரீம் । ஶிவஸ்நேஹதா⁴ராஜ்வலந்தீம் ஶிவாங்கீ³ம் நதாபீ⁴ஷ்டதா³மீஶபத்நீம் ப⁴ஜாமி ॥ 2॥ குகர்மப்ரலிப்தப்ரகாமிப்ரமத்த- ப்ரசண்டா³ந்த⁴காராவருத்³த⁴ஸ்ய ஜந்தோ: । புரா ஸ்நேஹவாத்ஸல்யதா⁴ராப்ரதா³த்ரீம் ஶிவாம் மாதரம் ப⁴க்தவந்த்³யாம் ப⁴ஜாமி ॥ 3॥ ந பூ⁴தே ப⁴விஷ்யே ததா² வர்தமாநே ந லோகே விலோகே ததா²ந்யத்ர தே³வி […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in Tamil

ஶிவபஞ்சாக்ஷரமந்த்ரஸ்தோத்ர Lyrics in Tamil: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Tamil

ஶ்ரீஶிவபஞ்சாக்ஷரநக்ஷத்ரமாலாஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீமதா³த்மநே கு³ணைகஸிந்த⁴வே நம: ஶிவாய தா⁴மலேஶதூ⁴தகோகப³ந்த⁴வே நம: ஶிவாய । நாமஶேஷிதாநமத்³பா⁴வாந்த⁴வே நம: ஶிவாய பாமரேதரப்ரதா⁴நப³ந்த⁴வே நம: ஶிவாய ॥ 1॥ காலபீ⁴தவிப்ரபா³லபால தே நம: ஶிவாய ஶூலபி⁴ந்நது³ஷ்டத³க்ஷபா²ல தே நம: ஶிவாய । மூலகாரணாய காலகால தே நம: ஶிவாய பாலயாது⁴நா த³யாலவால தே நம: ஶிவாய ॥ 2॥ இஷ்டவஸ்துமுக்²யதா³நஹேதவே நம: ஶிவாய து³ஷ்டதை³த்யவம்ஶதூ⁴மகேதவே நம: ஶிவாய । ஸ்ருʼஷ்டிரக்ஷணாய த⁴ர்மஸேதவே நம: ஶிவாய அஷ்டமூர்தயே வ்ருʼஷேந்த்³ரகேதவே நம: […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Tamil

ஶ்ரீஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம் பஞ்சமுக² ஶிவ Lyrics in Tamil: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in Tamil with Meaning

Vairagya Panchakam Lyrics in Tamil: ॥ வைராக்³யபஞ்சகம் ॥ க்ஷோணீ கோண ஶதாம்ஶ பாலந கலா து³ர்வார க³ர்வாநல- க்ஷுப்⁴யத்க்ஷுத்³ர நரேந்த்³ர சாடு ரசநா த⁴ந்யாந் ந மந்யாமஹே । தே³வம் ஸேவிதுமேவ நிஶ்சிநுமஹே யோঽஸௌ த³யாலு: புரா தா³நா முஷ்டிமுசே குசேல முநயே த³த்தே ஸ்ம வித்தேஶதாம் ॥ 1 ॥ ஶிலம் கிமநலம் ப⁴வேத³நலமௌத³ரம் பா³தி⁴தும் பய: ப்ரஸ்ருʼதி பூரகம் கிமு ந தா⁴ரகம் ஸாரஸம் । அயத்ந மல மல்லகம் பதி² […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in Tamil ॥ ஶ்ரீவேங்கடேஶபஞ்சகஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீவேங்கடேஶபஞ்சகஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil : ஶ்ரீத⁴ராதி⁴நாயகம் ஶ்ரிதாபவர்க³தா³யகம் ஶ்ரீகி³ரீஶமித்ரமம்பு³ஜேக்ஷணம் விசக்ஷணம் । ஶ்ரீநிவாஸமாதி³தே³வமக்ஷரம் பராத்பரம் நாக³ராங்கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 1॥ உபேந்த்³ரமிந்து³ஶேக²ராரவிந்த³ஜாமரேந்த்³ர ப்³ருʼந்தா³ரகாதி³ஸேவ்யமாநபாத³பங்கஜத்³வயம் । சந்த்³ரஸூர்யலோசநம் மஹேந்த்³ரநீலஸந்நிப⁴ம் நாக³ராங்கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 2॥ நந்த³கோ³பநந்த³நம் ஸநந்த³நாதி³வந்தி³தம் குந்த³குட்மலாக்³ரத³ந்தமிந்தி³ராமநோஹரம் । நந்த³காரவிந்த³ஶங்க²சக்ரஶார்ங்க³ஸாத⁴நம் நாக³ராங்கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 3॥ நாக³ராஜபாலநம் போ⁴கி³நாத²ஶாயிநம் நாக³வைரிகா³மிநம் நகா³ரிஶத்ருஸூத³நம் । நாக³பூ⁴ஷணார்சிதம் ஸுத³ர்ஶநாத்³யுதா³யுத⁴ம் நாக³ராங்கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 4॥ தாரஹீரக்ஷீரஶார [தாரஹீரஶார] தா³ப்⁴ரதாரகேஶகீர்தி [ஸம்] விஹார [ஹாரஹார] […]

Scroll to top