Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchakshara Stotra in Tamil

Home /

ஹயக்³ரீவபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥ ப்ரஹ்லாதா³ஹ்லாத³ஹேதும் ஸகலகு³ணக³ணம் ஸச்சிதா³நந்த³மாத்ரம் ஸௌஹாஸஹ்யோக³மூர்திம் ஸத³ப⁴யமரிஶங்கௌ²ரமபி³ப்⁴ரதம் ச । அம்ஹ:ஸம்ஹாரித³க்ஷம் விதி⁴ப⁴வவிஹகே³ந்த்³ரசந்த்³ராதி³வந்த்³யம் ரக்ஷோவக்ஷோவிதா³ரோல்லஸத³மலத்³ருʼஶம் நௌமி லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹம் ॥ 1॥ வாமாங்கஸ்த²த⁴ராகராஞ்ஜலிபுடப்ரேமாதிஹ்ருʼஷ்டாந்தரம் ஸீமாதீதகு³ணம் ப²ணீந்த்³ரப²ணக³ம் ஶ்ரீமாந்யபாதா³ம்பு³ஜம் । காமாத்³யாகரசக்ரஶங்க²ஸுவரோத்³வாமாப⁴யோதா⁴த்கரே…

ஶ்ரீஹநூமத் பஞ்ச சாமரம் Lyrics in Tamil: நமோঽஸ்து தே ஹநூமதே த³யாவதே மநோக³தே ஸுவர்ணபர்வதாக்ருʼதே நப⁴ஸ்ஸ்வத: ஸுதாய தே । ந சாஞ்ஜநேய தே ஸமோ ஜக³த்த்ரயே மஹாமதே பராக்ரமே வச:கமே ஸமஸ்தஸித்³தி⁴ஸங்க்ரமே ॥ 1॥…

ஸாத⁴ந பஞ்சகம் Lyrics in Tamil: வேதோ³ நித்யமதீ⁴யதாம் தது³தி³தம் கர்ம ஸ்வநுஷ்டீ²யதாம் தேநேஶஸ்ய விதீ⁴யதாமபசிதி: காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் । பாபௌக:⁴ பரிதூ⁴யதாம் ப⁴வஸுகே² தோ³ஷோঽநுஸந்தீ⁴யதா- மாத்மேச்சா² வ்யவஸீயதாம் நிஜக்³ருʼஹாத்தூர்ணம் விநிர்க³ம்யதாம் ॥ 1॥ ஸங்க:³ ஸத்ஸு…

ஸரஸ்வதீபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஸுரமகுஞ்சமத்⁴யகோ³ மராலமத்⁴யஶோபி⁴தோ நதீ³தடப்ரதிஷ்டி²த: ஸ்தி²ரப்ரஶாந்தலோசந: । ஹ்ருʼதி³ஸ்வராத்மிகாஸ்மரந்மநோயஶஸ்வதீநம- ந்ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 1॥ லஸத்ஸிதாம்பு³ரூஹவர்ணவஸ்த்ரபா⁴ஸிதாஸ்துதிம் ஸ்பு²ரத்³விபூ⁴ஷணாஶ்ரயாவிலாஸிநாமமஞ்ஜரீம் । த்ரிலோகஶ்ரேஷ்ட²ஸுந்த³ரீகதா²கலாபவல்லரீம் ஸரஸ்வதீஸ்தவம் பட²ந்கதா³ யதிர்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 2॥ கவித்வகீர்திபு³த்³தி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநதா³ஸ்துதிம் ஸமீக்ஷஶோசதகேதத்த்வதா³யிநாமமஞ்ஜரீம் ।…

ஸதீபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: ஸதீநாம் ஸதீம் ஶம்பு⁴மாந்யாம் ப⁴வாநீம் மஹாஶக்திபீடே² விபி⁴ந்நாங்க³பூ⁴த்யா । லஸந்தீம் ஸுக²ஜ்ஞாநவைராக்³யப⁴க்தி- ப்ரபா⁴தா³ம் ஶுபா⁴மாதி³ஶக்திம் ப⁴ஜாமி ॥ 1॥ புரா த³க்ஷயஜ்ஞஸ்ய நாஶாய கார்யாம் நிமித்தாம் ததா² காரணாம் த³க்ஷபுத்ரீம் ।…

ஶ்ரீஶிவபஞ்சாக்ஷரநக்ஷத்ரமாலாஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீமதா³த்மநே கு³ணைகஸிந்த⁴வே நம: ஶிவாய தா⁴மலேஶதூ⁴தகோகப³ந்த⁴வே நம: ஶிவாய । நாமஶேஷிதாநமத்³பா⁴வாந்த⁴வே நம: ஶிவாய பாமரேதரப்ரதா⁴நப³ந்த⁴வே நம: ஶிவாய ॥ 1॥ காலபீ⁴தவிப்ரபா³லபால தே நம: ஶிவாய ஶூலபி⁴ந்நது³ஷ்டத³க்ஷபா²ல தே நம:…

வைராக்³யபஞ்சகம் Lyrics in Tamil: க்ஷோணீ கோண ஶதாம்ஶ பாலந கலா து³ர்வார க³ர்வாநல- க்ஷுப்⁴யத்க்ஷுத்³ர நரேந்த்³ர சாடு ரசநா த⁴ந்யாந் ந மந்யாமஹே । தே³வம் ஸேவிதுமேவ நிஶ்சிநுமஹே யோঽஸௌ த³யாலு: புரா தா³நா முஷ்டிமுசே…

ஶ்ரீவேங்கடேஶபஞ்சகஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil : ஶ்ரீத⁴ராதி⁴நாயகம் ஶ்ரிதாபவர்க³தா³யகம் ஶ்ரீகி³ரீஶமித்ரமம்பு³ஜேக்ஷணம் விசக்ஷணம் । ஶ்ரீநிவாஸமாதி³தே³வமக்ஷரம் பராத்பரம் நாக³ராங்கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 1॥ உபேந்த்³ரமிந்து³ஶேக²ராரவிந்த³ஜாமரேந்த்³ர ப்³ருʼந்தா³ரகாதி³ஸேவ்யமாநபாத³பங்கஜத்³வயம் । சந்த்³ரஸூர்யலோசநம் மஹேந்த்³ரநீலஸந்நிப⁴ம் நாக³ராங்கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 2॥…