Tag - pooja

Ganesh Stotram

Ganesha Mantra

AUM GAJANANAM BHOOTGANADHISEVITAM KAPITTHYA JAMBOO PHALCHARU BHAKSHANAM UMASUTAM SHOKVINASHKARAKAM NAMAMI VIGHNESHWAR PADPANKAJAM AUM Translation Elephant...