Tag - prayers Slokam for labor and Delivery in Telugu

Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Telugu

మాత్రుభూతేశ్వర స్తుతిః మాతృ భూతేశ్వరో దేవో భక్తానామ్ ఇష్ట దాయక | సుగన్ధ కున్తళా నాథ సుఖ ప్రసవమృచ్చన్తుః || హే శఙ్కర స్మరహర ప్రమథాధినాథ మన్నాథ సామ్బ శశిచూడ హర...