Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Telugu

మాత్రుభూతేశ్వర స్తుతిః

మాతృ భూతేశ్వరో దేవో భక్తానామ్ ఇష్ట దాయక |
సుగన్ధ కున్తళా నాథ సుఖ ప్రసవమృచ్చన్తుః ||

హే శఙ్కర స్మరహర ప్రమథాధినాథ
మన్నాథ సామ్బ శశిచూడ హర త్రిశూలిన్ |
శమ్బో సుఖ ప్రసవకృత్ భవమే దయాళో
శ్రీ మాతృభూత శివ పాలయమామ్ నమస్తే ||

Add Comment

Click here to post a comment