Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Praying mantra for your Safe Delivery in Telugu

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Telugu

మాత్రుభూతేశ్వర స్తుతిః మాతృ భూతేశ్వరో దేవో భక్తానామ్ ఇష్ట దాయక | సుగన్ధ కున్తళా నాథ సుఖ ప్రసవమృచ్చన్తుః || హే శఙ్కర స్మరహర ప్రమథాధినాథ మన్నాథ సామ్బ శశిచూడ హర త్రిశూలిన్ | శమ్బో సుఖ ప్రసవకృత్ భవమే దయాళో శ్రీ మాతృభూత శివ పాలయమామ్ నమస్తే ||

Scroll to top