Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

shiv panchakshar stotra Panchakam English

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in English

vallabhapañcākṣarastotram Lyrics in English: sryvallavyvallabhasya viyogagne krpakara । alaukikanijananda sryvallabha tavasmyaham ॥ 1॥ krsnadharasudhadharabharitavayavavrta । srybhagavatabhavabdhe sryvallabha tavasmyaham ॥ 2॥ bhavatmakasvarupartibhavasevapradarsaka । bhavavallabhyapadabja sryvallabha tavasmyaham ॥ 3॥ karunayutadrkprantapatapatakanasaka । niḥsadhanajanadhysa sryvallabha tavasmyaham ॥ 4॥ madhurasyatimadhuradrganta madhuradhara । svarupamadhurakara sryvallabha tavasmyaham ॥ 5॥ dynatamatrasantusta dynatamargabodhaka । dynatapurnahrdaya sryvallabha tavasmyaham ॥ 6॥ aṅgykrtakrtanekaparadhavihatiksama । grhytahastanirvaha sryvallabha tavasmyaham […]

Scroll to top