Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shiva Manasa Puja Lyrics

Home /

शिवमानस पूजा Lyrics in Marathi: ॐ प्रत्यक्प्रवणधीवृत्या हृद्गृहान्तःप्रवेशनम । मण्डपान्तः प्रवेशोऽयं पूजार्थं तव शङ्कर ॥ 1 ॥ गुरुवाक्येषु विश्वासः स्थितिरासनसंस्थितिः । सर्वसङ्कल्पसन्त्यागः सङ्कल्पस्तव पूजने ॥ 2 ॥…