Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shree Mahalaxmi Ashtakam Text in English

Home /

śrīkamalajadayitāṣṭakam Lyrics in English: srngaksmabhrnnivase sukamukhamunibhih sevyamananghripadme svangacchayavidhutamrtakarasuraraḍvahane vaksavitri । sambhusrinathamukhyamaravaranikarairmodatah pujyamane vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 1॥ kalpadau parvatisah pravarasuraganaprarthitah srautavartma prabalyam…