Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shrikalantaka Ashtakam Text in English

shrIkaalaantakaaShTakam Lyrics in English : shrIkaalaantaka aShTakam kamalaapatimuKasuravarapoojita kaakolabhaasitagrIva | kaakodarapatibhooShaNa kaalaantaka paahi paarvatInaatha ||1|| kamalaabhimaanavaaraNadakShaa~gghre vimalashemuShIdaayin | natakaamitaphaladaayaka kaalaantaka paahi paarvatInaatha ||2|| karuNaasaagara shaMbho sharaNaagatalokarakShaNadhurINa |…