Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Gokulesh Ashtakam 2 Text in English

Home /

śrīgokuleśāṣṭakam 2 Lyrics in English: pranadhikapresthabhavajjananam tvadviprayoganalatapitanam । samastasantapanivartakam yadrupam nijam darsaya gokulesa ॥ 1॥ bhavadviyogoragadamsabhajam pratyangamudyadvisamurcchitanam । sanjivanam samprati tavakanam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 2॥…