Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Padukashtakam lyrics in Gujarati

Shri Paduka Ashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Paduka Ashtakam in Gujarati: ॥ શ્રીપાદુકાષ્ટકમ્ ॥ ગોકુલેશપાદપદ્મમણ્ડનૈકમણ્ડિતે સુરેશશેષસર્વદેશવાસિવૃન્દવન્દિતે । અનન્યભક્તવાઞ્છિતાખિલાર્થસિદ્ધિસાધિકે નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૧॥ મહાર્હરત્નનિર્મિતે સુહેમપીતસંસ્થિતે સ્વસેવકૈકસેવિતે સુપુષ્પવાસવાસિતે । સ્વરૂપબુદ્ધિહીનજીવસત્સ્વરૂપબોધિકે નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૨॥ સ્વસેવનૈકચેતસામનન્યભક્તિદાયિકે કૃપાસુઘૈકસિક્તભક્તકામમોહનાશિકે । મહાન્ધકારલીનજીવહૃત્પ્રકાશચન્દ્રિકે નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૩॥ નિજાશ્રયસ્થિતાખિલાપદાં સદા વિદારકે હ્યનેકતાપતપ્તજીવગાઙ્ગવારિવીચિકે । સમાગતસ્ય સન્નિધૌ દુરન્તમોહભઞ્જિકે નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ […]

Scroll to top