Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Paduka Ashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Paduka Ashtakam in Gujarati:

॥ શ્રીપાદુકાષ્ટકમ્ ॥
ગોકુલેશપાદપદ્મમણ્ડનૈકમણ્ડિતે
સુરેશશેષસર્વદેશવાસિવૃન્દવન્દિતે ।
અનન્યભક્તવાઞ્છિતાખિલાર્થસિદ્ધિસાધિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૧॥

મહાર્હરત્નનિર્મિતે સુહેમપીતસંસ્થિતે
સ્વસેવકૈકસેવિતે સુપુષ્પવાસવાસિતે ।
સ્વરૂપબુદ્ધિહીનજીવસત્સ્વરૂપબોધિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૨॥

સ્વસેવનૈકચેતસામનન્યભક્તિદાયિકે
કૃપાસુઘૈકસિક્તભક્તકામમોહનાશિકે ।
મહાન્ધકારલીનજીવહૃત્પ્રકાશચન્દ્રિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૩॥

નિજાશ્રયસ્થિતાખિલાપદાં સદા વિદારકે
હ્યનેકતાપતપ્તજીવગાઙ્ગવારિવીચિકે ।
સમાગતસ્ય સન્નિધૌ દુરન્તમોહભઞ્જિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૪॥

સદુઃખદાવવહ્નિદગ્ધમુગ્ધજીવસૌખ્યદે
ચણ્ડકાલવ્યાલગ્રસ્તત્રસ્તવિશ્વમોક્ષિચેકે ।
સ્વભક્તશુદ્ધમાનસે વિરાજમાનહંસિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૫॥

સુપાદુકેતિકીર્તનાદ્ભવાબ્ધિતોઽપિ તારિકે
સ્વસેવનાત્સદા નૃણાં સુખૈકવૃદ્ધિકારિકે ।
મહેન્દ્રચન્દ્રબ્રહ્મભાનુમૌલિહેમમાલિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૬॥

મહર્ષિદેવસિદ્ધવૃન્દચામરપ્રવીજિતે
ચતુર્દિગન્તવારિધૌ નિજપ્રતાપગર્જિતે ।
ભવાબ્ધિમગ્નજીવજાતશોકમોહહારિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૭॥

યથોદ્ધવાય ભક્તિભાવભાવિતાય ચાર્પિતે
તથૈવ ગોકુલેશ્વરેણ સેવકાય ચાર્પિતે ।
નિરસ્ય માયિકં વચઃ સ્વપુષ્ટિમાર્ગદર્શિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૮॥

યે પાદુકાષ્ટકમિદં નિયતં પતન્તિ
વિપ્રોદ્ધવેન રચિતં મહતાં પ્રસાદાત્ ।
તે યાન્તિ ગોકુલપતેશ્ચરણારવિન્દં
સાન્નિધ્યમુક્તિગતિમત્ર ચ તત્પ્રસાદાત્ ॥ ૯॥

ઇતિ ઉદ્ધવરચિતં શ્રીપાદુકાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Paduka Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Paduka Ashtakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top