Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

upaśāntyaṣṭakam Lyrics in Gujarati

Upashantyashtakam Lyrics in Gujarati | ઉપશાન્ત્યષ્ટકમ્

ઉપશાન્ત્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: અનુપાસાદિતસુગુરોરવિચારિતવેદશીર્ષતત્ત્વસ્ય । કથમુપશાન્તિઃ સ્યાદ્ભો સતતં સત્સઙ્ગરહિતસ્ય ॥ ૧॥ અન્નમયાદિષુ પઞ્ચસ્વહમ્મતિં યાવદેષ ન જહાતિ । તાવત્કથમુપશાન્તેઃ પાત્રં પ્રભવેચ્છુકાદિતુલ્યોઽપિ ॥ ૨॥ ચરતામક્ષાશ્વાનાં રૂપપ્રમુખેષુ વિષમવિષયેષુ । દોષવિમર્શકશાહતિમકુર્વતઃ સ્યાત્કથં શાન્તિઃ ॥ તત્ત્વાવબોધમણિવરભૂષણહીનં યદીયહૃદયં સ્યાત્ । કથમુપશાન્તિર્વૃણુયાત્તં પુરુષં સાદરં લોકે ॥ ૪॥ નક્તન્દિવં પરાચિ પ્રવણસ્વાન્તસ્ય દેહસક્તધિયઃ । કથમુપશાન્તિઃ પુંસઃ પ્રભવેદપિ કલ્પકોટિશતૈઃ ॥ ૫॥ યોગાખ્યગારુડમનુપ્રવરેણ કૃતો ન […]

Scroll to top