Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Gujarati | તારાસ્તોત્રમ્ અથવા તારાષ્ટકં

તારાસ્તોત્રમ્ અથવા તારાષ્ટકં Lyrics in Gujarati:

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
માતર્નીલસરસ્વતિ પ્રણમતાં સૌભાગ્યસમ્પત્પ્રદે
પ્રત્યાલીઢપદસ્થિતે શવહૃદિ સ્મેરાનનામ્ભોરુહે ।
ફુલ્લેન્દીવરલોચને ત્રિનયને કર્ત્રીકપાલોત્પલે ખઙ્ગં
ચાદધતી ત્વમેવ શરણં ત્વામીશ્વરીમાશ્રયે ॥ ૧॥

વાચામીશ્વરિ ભક્તિકલ્પલતિકે સર્વાર્થસિદ્ધિશ્વરિ
ગદ્યપ્રાકૃતપદ્યજાતરચનાસર્વાર્થસિદ્ધિપ્રદે ।
નીલેન્દીવરલોચનત્રયયુતે કારુણ્યવારાન્નિધે
સૌભાગ્યામૃતવર્ધનેન કૃપયાસિઞ્ચ ત્વમસ્માદૃશમ્ ॥ ૨॥

ખર્વે ગર્વસમૂહપૂરિતતનો સર્પાદિવેષોજ્વલે
વ્યાઘ્રત્વક્પરિવીતસુન્દરકટિવ્યાધૂતઘણ્ટાઙ્કિતે ।
સદ્યઃકૃત્તગલદ્રજઃપરિમિલન્મુણ્ડદ્વયીમૂર્દ્ધજ-
ગ્રન્થિશ્રેણિનૃમુણ્ડદામલલિતે ભીમે ભયં નાશય ॥ ૩॥

માયાનઙ્ગવિકારરૂપલલનાબિન્દ્વર્દ્ધચન્દ્રામ્બિકે
હુંફટ્કારમયિ ત્વમેવ શરણં મન્ત્રાત્મિકે માદૃશઃ ।
મૂર્તિસ્તે જનનિ ત્રિધામઘટિતા સ્થૂલાતિસૂક્ષ્મા
પરા વેદાનાં નહિ ગોચરા કથમપિ પ્રાજ્ઞૈર્નુતામાશ્રયે ॥ ૪॥

ત્વત્પાદામ્બુજસેવયા સુકૃતિનો ગચ્છન્તિ સાયુજ્યતાં
તસ્યાઃ શ્રીપરમેશ્વરત્રિનયનબ્રહ્માદિસામ્યાત્મનઃ ।
સંસારામ્બુધિમજ્જને પટુતનુર્દેવેન્દ્રમુખ્યાસુરાન્
માતસ્તે પદસેવને હિ વિમુખાન્ કિં મન્દધીઃ સેવતે ॥ ૫॥

માતસ્ત્વત્પદપઙ્કજદ્વયરજોમુદ્રાઙ્કકોટીરિણસ્તે
દેવા જયસઙ્ગરે વિજયિનો નિઃશઙ્કમઙ્કે ગતાઃ ।
દેવોઽહં ભુવને ન મે સમ ઇતિ સ્પર્દ્ધાં વહન્તઃ પરે
તત્તુલ્યાં નિયતં યથા શશિરવી નાશં વ્રજન્તિ સ્વયમ્ ॥ ૬॥

ત્વન્નામસ્મરણાત્પલાયનપરાન્દ્રષ્ટું ચ શક્તા ન તે
ભૂતપ્રેતપિશાચરાક્ષસગણા યક્ષશ્ચ નાગાધિપાઃ ।
દૈત્યા દાનવપુઙ્ગવાશ્ચ ખચરા વ્યાઘ્રાદિકા જન્તવો
ડાકિન્યઃ કુપિતાન્તકશ્ચ મનુજાન્ માતઃ ક્ષણં ભૂતલે ॥ ૭॥

લક્ષ્મીઃ સિદ્ધિગણશ્ચ પાદુકમુખાઃ સિદ્ધાસ્તથા વૈરિણાં
સ્તમ્ભશ્ચાપિ વરાઙ્ગને ગજઘટાસ્તમ્ભસ્તથા મોહનમ્ ।
માતસ્ત્વત્પદસેવયા ખલુ નૃણાં સિદ્ધ્યન્તિ તે તે ગુણાઃ
ક્લાન્તઃ કાન્તમનોભવોઽત્ર ભવતિ ક્ષુદ્રોઽપિ વાચસ્પતિઃ ॥ ૮॥

તારાષ્ટકમિદં પુણ્યં ભક્તિમાન્ યઃ પઠેન્નરઃ ।
પ્રાતર્મધ્યાહ્નકાલે ચ સાયાહ્ને નિયતઃ શુચિઃ ॥ ૯॥

લભતે કવિતાં વિદ્યાં સર્વશાસ્ત્રાર્થવિદ્ભવેત્
લક્ષ્મીમનશ્વરાં પ્રાપ્ય ભુક્ત્વા ભોગાન્યથેપ્સિતાન્ ।
કીર્તિં કાન્તિં ચ નૈરુજ્યં પ્રાપ્યાન્તે મોક્ષમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૦॥

॥ ઇતિ શ્રીનીલતન્ત્રે તારાસ્તોત્રં અથવા તારાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top