Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Thirukoil, Tamil Nadu Temple List Page – 60

Tamil Nadu Thirukoil List and ID:

31001) TM031440 – Arulmigu Pidariyamman Temple, Pulutheri – 621313 Karur
31002) TM031441 – Arulmigu Kaliyamman Vinayagar Temple, Sukkampatti – 639203 Karur
31003) TM031442 – Arulmigu Karuppusamy Temple, Sathiyamangalam – 639120 Karur
31004) TM031443 – Arulmigu Periyakkandiyamman Temple, Vadhiyam – 639105 Karur
31005) TM031444 – Arulmigu Nachimar Temple, Vadhiyam – 639105 Karur
31006) TM031445 – Arulmigu Aanchaneyar Temple, Vadhiyam – 639105 Karur
31007) TM031446 – Arulmigu Mariyamman Vinayagar Temple, Peroor (Udaiyarpatti) – 639120 Karur
31008) TM031447 – Arulmigu Mariyamman Kaliyamman Temple, Keelaveliyoor – 621313 Karur
31009) TM031448 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Vadaseri – 621313 Karur
31010) TM031449 – Arulmigu Ondiveerasamy Temple, Vadaseri – 621313 Karur
31011) TM031450 – Arulmigu Pambalamman Temple, Vadaseri – 621313 Karur
31012) TM031451 – Arulmigu Dheppakkula Vinayagar Temple, Vadaseri (Kavalkaranpatti) – 621313 Karur
31013) TM031452 – Arulmigu Thottichiyamman Temple, Koodaloor (Peroor Udaiyarpatti) – 639120 Karur
31014) TM031453 – Arulmigu Pidariyamman Temple, Rachandar Thirumalai – 621313 Karur
31015) TM031454 – Arulmigu Karuppannaswamy Temple, Rachandar Thirumalai – 621313 Karur
31016) TM031455 – Arulmigu Kamachiyamman Temple, Rachandar Thirumalai – 621313 Karur
31017) TM031456 – Arulmigu Pambalamman Temple, Rachandar Thirumalai – 621313 Karur
31018) TM031457 – Arulmigu Maalaikoyil And Jakkalamman Temple, Rachandar Thirumalai – 621313 Karur
31019) TM031458 – Arulmigu Ayyannar Temple, Rachandar Thirumalai – 621313 Karur
31020) TM031459 – Arulmigu Vinayagar Temple, Melavaliyampatti – 621313 Karur
31021) TM031460 – Venugopalasamy Bajanai Madam (Madam), Yelunootrumangalam – 621313 Karur
31022) TM031461 – Arulmigu Veerapathraswamy Temple, Veeriyampalayam – 639119 Karur
31023) TM031462 – Arulmigu Mariyamman Temple, Veeriyampalayam – 639119 Karur
31024) TM031463 – Arulmigu Angalamman Temple, Veeriyampalayam – 639119 Karur
31025) TM031464 – Arulmigu Mariyamman Temple, Kupachipatti – 639120 Karur
31026) TM031465 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Pappakkapatti – 639119 Karur
31027) TM031466 – Arulmigu Kannimar Temple, Pappakkapatti – 639119 Karur
31028) TM031467 – Arulmigu Karuppannasamy Temple, Pappakkapatti (Sinnakulathur) – 639119 Karur
31029) TM031468 – Arulmigu Mariyamman Temple, Pappakkapatti (Sinnamalaiyandipatti) – 639119 Karur
31030) TM031469 – Arulmigu Mariyamman Temple, Panchapatti – 639119 Karur
31031) TM031470 – Arulmigu Alakurajaperumal Temple, Panchapatti – 639119 Karur
31032) TM031471 – Arulmigu Yellaiyamman Temple, Panchapatti – 639119 Karur
31033) TM031472 – Arulmigu Pidari Temple, Panchapatti – 639119 Karur
31034) TM031473 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Pothuravuthanpatti – 639119 Karur
31035) TM031474 – Arulmigu Pidariyamman Temple, Pothuravuthanpatti – 639119 Karur
31036) TM031475 – Arulmigu Vinayagar Temple, Pothuravuthanpatti – 639119 Karur
31037) TM031476 – Arulmigu Karuppusamy Temple, Pothuravuthanpatti – 639119 Karur
31038) TM031477 – Arulmigu Thalaimalai Perumal Temple, Pothuravuthanpatti – 639119 Karur
31039) TM031478 – Arulmigu Mariyamman Temple, Pothuravuthanpatti – 639119 Karur
31040) TM031479 – Arulmigu Angalamman Temple, Pothuravuthanpatti (Vadukapatti) – 639119 Karur
31041) TM031480 – Arulmigu Pambalamman Temple, Keelapanchapatti – 639119 Karur
31042) TM031481 – Arulmigu Vinayagar Temple, Vayaloor – 639119 Karur
31043) TM031482 – Arulmigu Mariyamman Temple, Vayaloor – 639119 Karur
31044) TM031483 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Vayaloor – 639119 Karur
31045) TM031484 – Arulmigu Kullayi Amman Temple, Kosoor – 621313 Karur
31046) TM031485 – Arulmigu Marappasamy Temple, Kosoor – 621313 Karur
31047) TM031486 – Arulmigu Kambalaperumal Temple, Kosoor (Kambilipatti) – 621313 Karur
31048) TM031487 – Arulmigu Kambalaperumal Temple, Kosoor (Mannarsinnampatti) – 621313 Karur
31049) TM031488 – Arulmigu Karuppusamy Temple, Thondamanginam – 621313 Karur
31050) TM031489 – Arulmigu Mariyamman Temple, Thondamanginam – 621313 Karur

31051) TM031490 – Arulmigu Sakthi Vinayagar Temple, Thondamanginam – 621313 Karur
31052) TM031491 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Thondamanginam – 621313 Karur
31053) TM031492 – Arulmigu Ragupathi Narayanapperumal Temple, Thondamanginam – 621313 Karur
31054) TM031493 – Arulmigu Muniyappaswamy Temple, Thondamanginam (Yerissaloor) – 621313 Karur
31055) TM031494 – Arulmigu Pethaji Ayyangar Madam, Thirupathi, Sithur District, Andrapradesh. (Eruppu) Maruthoor Madam, Maruthoor – 621313 Karur
31056) TM031495 – Arulmigu Visuvanathaswamy Group Ubayakkattalai Arakkattalai, Manathattai – 639104 Karur
31057) TM031496 – Arulmigu Thirukattupalli Ramasamy Rav Kattalai Arakkattalai, K.Pettai – 639107 Karur
31058) TM031497 – Arulmigu Karthikai Kattalai (Eruppu) – Arulmigu Kadambavaneshwarar Temple Arakkattalai, Kadambarkoil – 639104 Karur
31059) TM031498 – Arulmigu Thiruvathirai Kattalai (Eruppu) – Arulmigu Kadambavaneshwarar Temple Arakkattalai, Kadambarkoil – 639104 Karur
31060) TM031499 – Arulmigu Thiruvananthal Kattalai (Eruppu) – Arulmigu Kadambavaneshwarar Temple Arakkattalai, Kadambarkoil – 639104 Karur
31061) TM031500 – Arulmigu Mathuraiveerasamy Temple, Putthoor – 621313 Karur
31062) TM031501 – Arulmigu Karuppasamy Temple, Puthur – 621313 Karur
31063) TM031502 – Arulmigu Vinayagar Temple, Putthoor – 621313 Karur
31064) TM031504 – Arulmigu Kannimar Temple, Veeriyampalayam – 639119 Karur
31065) TM031505 – Arulmigu Vinayakar Temple, Mookanankurichi – 639005 Karur
31066) TM031506 – Arulmigu Thurkaiamman Temple, Mookanankurichi – 639005 Karur
31067) TM031507 – Arulmigu Selvavinayakar Temple, Karur – 639001 Karur
31068) TM031508 – Arulmigu Sithivinayakar, Pagavathiyamman Temple, Thirumaniliyur – 639003 Karur
31069) TM031509 – Arulmigu Thirumaleeswar Temple, Thirumaniliyur – 639003 Karur
31070) TM031510 – Arulmigu Vengatramanaswmy Temple, Thirumaniliyur – 639003 Karur
31071) TM031511 – Arulmigu Sellandiyammant Temple, Porani – 639118 Karur
31072) TM031512 – Arulmigu Kuppurimalai Vengatramanaswamy Temple, Thennilai (Aravakkurichi) – 639206 Karur
31073) TM031513 – Arulmigu Vikneswaraswamy Temple, Mochakodampalaiyam – 639001 Karur
31074) TM031515 – Arulmigu Kalyana Pirachana Vengatramanaswamy Temple, Velliyanai – 639118 Karur
31075) TM031516 – Arulmigu Mariyamman Temple, Velliyanai – 639118 Karur
31076) TM031517 – Arulmigu Velliyanai Nanthavanam, Velliyanai Melpagam, Velliyanai – 639118 Karur
31077) TM031518 – Arulmigu Kaalinga Narthana Perumal Temple, Uppidamangalam – 639114 Karur
31078) TM031519 – Arulmigu Eliyamman Temple, Uppidamangalam (Vennilai) – 639114 Karur
31079) TM031520 – Arulmigu Sellandiyammant Temple, Uppidamangalam (Lingathoor) – 639114 Karur
31080) TM031521 – Arulmigu Lakshmi Narayanapperumal Temple, Uppidamangalam (Lingathoor) – 639114 Karur
31081) TM031522 – Arulmigu Kailasanathar Temple, Uppidamangalam (Lingathoor) – 639114 Karur
31082) TM031523 – Arulmigu Eliyamman Temple, Uppidamangalam (Jothivadam) – 639114 Karur
31083) TM031524 – Arulmigu Thirumanchana Kattalai (Eirupu) Kalyana Pasupatheeswar Temple, Karur – 639001 Karur
31084) TM031525 – Arulmigu Usha Kaala Kattalai (Eirupu) Kalyanapasupatheeswar Temple, Karur – 639001 Karur
31085) TM031526 – Arulmigu Kurusamy Nadaar (Chthiram), Karur – 639001 Karur
31086) TM031527 – Arulmigu Bathmaavathiyammaal Earpaduthiya (Kuppida Kadalaikall), Karur – 639001 Karur
31087) TM031528 – Arulmigu Ramanuja Mada Bachanai Kudam, Karur – 639001 Karur
31088) TM031529 – Arulmigu Kashba Uthukkarai, Kannimaar Temple, Kakkavadi – 639003 Karur
31089) TM031530 – Arulmigu Pandarinaatha Swamy Temple, Pandarinaathan Theru – 639001 Karur
31090) TM031531 – Arulmigu Kaamatchiyamman Temple, Palampalpuram – 639001 Karur
31091) TM031532 – Arulmigu Pagavathiyamman Temple, Palampalpuram – 639001 Karur
31092) TM031533 – Arulmigu Pagavathiyamman Temple, Pasupathipalayam – 639004 Karur
31093) TM031534 – Arulmigu Pagavathiyamman Temple, Pasupathipaaliyam – 639004 Karur
31094) TM031535 – Arulmigu Poomaathevi Temple, Thanthonimalai – 639005 Karur
31095) TM031536 – Arulmigu Sampasiva Shasthirikal Tharmam (Eirupu) Kalyanavengatramanaswamy Temple, Thanthonimalai – 639005 Karur
31096) TM031537 – Arulmigu Kalanampatti Sinaramu Pilulai Kattalai (Eirpu) Kalyanavengatramanaswamy Temple, Thanthonimalai – 639005 Karur
31097) TM031538 – Arulmigu Thanneerpanthal Tharmam (Eirupu) Varatharajapperumal Temple, Thanthonirimalai – 639005 Karur
31098) TM031539 – Arulmigu Kurupommathavar (Or) Muthaalamman Temple, Thalappatti – 639003 Karur
31099) TM031540 – Arulmigu Kaasivisvanatha Swamy Temple, Andankoil – 639002 Karur
31100) TM031541 – Arulmigu Anumantharayar Swamy Temple, Andankoil – 639002 Karur

31101) TM031542 – Arulmigu Artroram Anjaneyaswamy Temple, Karur – 639001 Karur
31102) TM031543 – Arulmigu Vishalatchi Kavi Ramanuja Navalar Sabai, Koyampalli – 639114 Karur
31103) TM031544 – Arulmigu Mariyamman Temple, Koilpalaiyam – 639001 Karur
31104) TM031545 – Arulmigu Muthaalamman Temple, Kodangipatti – 639001 Karur
31105) TM031546 – Arulmigu Ur Pilliyar Temple, Thoranakkalpatti – 639001 Karur
31106) TM031547 – Arulmigu Lashumana Naaraayana Swamy Temple, Melapayam – 639114 Karur
31107) TM031548 – Arulmigu Nithiyanatha Madam, Puthambur – 639003 Karur
31108) TM031549 – Arulmigu Veerashwarswamy Temple, Puliyur – 639114 Karur
31109) TM031550 – Arulmigu Viyakrapureeswarar Temple, Puliyur – 639114 Karur
31110) TM031551 – Arulmigu Kaaliyammant Temple, Puliyur – 639114 Karur
31111) TM031552 – Arulmigu Mariyamman Temple, Puliyur – 639114 Karur
31112) TM031553 – Arulmigu Angalaparameshvariyamman Temple, Puliyur – 639114 Karur
31113) TM031554 – Arulmigu Varatharajapperumal Temple, Puliyur – 639114 Karur
31114) TM031555 – Arulmigu Eliyamman Temple, Puliyur – 639114 Karur
31115) TM031556 – Arulmigu Pagavathiyamman Temple, Sukkaliyur – 639003 Karur
31116) TM031557 – Arulmigu Viruthaachalashvarar Temple, Sanapiratti – 639004 Karur
31117) TM031558 – Arulmigu Kothandaramaswamy Temple, Sanapiratti – 639004 Karur
31118) TM031559 – Arulmigu Sellandiyamman, Mariyamman, Vinayakar Temple, Emur – 639005 Karur
31119) TM031560 – Arulmigu Lakshmi Narayanapperumal Temple, L.N.S.Samudram – 639002 Karur
31120) TM031561 – Arulmigu Angalammant Temple, L.N.S.Samuthiram – 639002 Karur
31121) TM031562 – Arulmigu Mariyamman Temple, Kanchamanur – 639001 Karur
31122) TM031563 – Arulmigu Vanniyamman Temple, Minnampalli – 639116 Karur
31123) TM031564 – Arulmigu Pilliyaar Temple, Nimithampatti – 639001 Karur
31124) TM031565 – Arulmigu Naagammaal Thathiyaaraathanai Kattalai (Eirupu) Kalyanavengatramanaswamy Temple, Thanthonimalai – 639005 Karur
31125) TM031566 – Arulmigu Kodaiyur Vinayakar Temple, Thalapatti – 639003 Karur
31126) TM031567 – Arulmigu Sellaandiyamman Temple, Koyampalli – 639114 Karur
31127) TM031568 – Arulmigu Koothandaramaswamy Temple, Kooyampalli – 639114 Karur
31128) TM031569 – Arulmigu Maakaaliyamman Temple, Puthambur – 639003 Karur
31129) TM031570 – Arulmigu Thanneerpanthal Tharmam, Viswanathapuri (Avaniyaapuram) – 639002 Karur
31130) TM031571 – Arulmigu Sellaandiyamman Temple, Pungambadi (Therappaadi) – 639201 Karur
31131) TM031572 – Arulmigu Eshanaatheeswarar Temple, Esanatham – 639203 Karur
31132) TM031573 – Arulmigu Elampilliyamman Temple, Esanatham – 639203 Karur
31133) TM031574 – Arulmigu Vinaayakar Temple, Chinadharapuram – 639202 Karur
31134) TM031575 – Arulmigu Karuppannaswamy Temple, Chinadharapuram – 639202 Karur
31135) TM031576 – Arulmigu Mariyamman Temple, Chinadharapuram – 639202 Karur
31136) TM031577 – Arulmigu Kaaliyamman Temple, Chinadharapuram (Kudaloor) – 639202 Karur
31137) TM031578 – Arulmigu Pidaari, Kaaliyamman Temple, Nedungur – 639111 Karur
31138) TM031579 – Arulmigu Narashingapperumal Temple, Nedungur – 639111 Karur
31139) TM031580 – Arulmigu Kanakiri Velaayutha Swamy Temple, Kodaiyur – 639004 Karur
31140) TM031581 – Arulmigu Sevantheeswarar Temple, Periyamanjuveli – 639207 Karur
31141) TM031582 – Arulmigu Alamedupperumal Temple, Thennilai – 639206 Karur
31142) TM031583 – Arulmigu Theventhiralinga Swamy Temple, Thennilai – 639206 Karur
31143) TM031584 – Arulmigu Aathiyadi Vinaayakar Temple, Thennilai – 639206 Karur
31144) TM031585 – Arulmigu Sholappilliyaar Temple, Thethuppatti – 639207 Karur
31145) TM031586 – Arulmigu Periyanaayakiamman Temple, Modakkur – 639207 Karur
31146) TM031587 – Arulmigu Maipporulnaathaswamy Temple, Modakkur – 639207 Karur
31147) TM031588 – Arulmigu Selvavinayakar Temple, Monjanur – 639206 Karur
31148) TM031589 – Arulmigu Kariyakkaaliyamman, Umaikkaaliyamman Temple, Monjanur – 639206 Karur
31149) TM031590 – Arulmigu Palani Aandavar Edumpan Temple, Monjanur – 639206 Karur
31150) TM031591 – Arulmigu Jakkaalammant Temple, Venjamangkudalur – 639109 Karur

31151) TM031592 – Arulmigu Vinaayakar Temple, Venjamangkudalur – 639109 Karur
31152) TM031593 – Arulmigu Kannimaar Temple, Venjamangkudalur – 639109 Karur
31153) TM031594 – Arulmigu Kaamatchiyamman Temple, Venjamangkudalur – 639109 Karur
31154) TM031595 – Arulmigu Mariyamman Temple, Venjamangkudalur – 639109 Karur
31155) TM031596 – Arulmigu Puthoor Mariyamman Templer, Venjamangkudalur – 639109 Karur
31156) TM031597 – Arulmigu Varatharajapperumal Temple, Venjamangkudalur – 639109 Karur
31157) TM031598 – Arulmigu Bathmaavathiyamman Temple, Viswanathapuri – 639002 Karur
31158) TM031599 – Arulmigu Vanapojana Kattalai (Eirupu) Thanthonrimalai Kalyanavengatramanaswamy Temple, Viswanathapuri – 639002 Karur
31159) TM031600 – Arulmigu Thurkaiamman Temple, Nagampalli – 639109 Karur
31160) TM031601 – Arulmigu Lakshmi Narayanapperumal Temple, Nadanthai – 639111 Karur
31161) TM031602 – Arulmigu Kaaliyamman, Selllandiyamma, Umaikkaaliyamman Temple, Nadanthai (Vadapaakam) – 639111 Karur
31162) TM031603 – Arulmigu Aathanuramman Temple, Nadanthai (Vadapaakam) – 639111 Karur
31163) TM031604 – Arulmigu Anumantharayar Swamy Temple, Nanjaikalakurichi – 639002 Karur
31164) TM031605 – Arulmigu Mariyamman Temple, Nanjaikalakurichi – 639002 Karur
31165) TM031606 – Arulmigu Pukkarandisamy Temple, Nanjaikalakurichi – 639002 Karur
31166) TM031607 – Arulmigu Sadaieeswaraswamy Temple, Ka.Paramathi – 639111 Karur
31167) TM031608 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Ka.Paramathi – 639111 Karur
31168) TM031609 – Arulmigu Periyuramman Kaliyamman Temple, Kuppam – 639111 Karur
31169) TM031611 – Arulmigu Mariyamman Angalamman Temple, Kuppam – 639111 Karur
31170) TM031613 – Arulmigu Nandhargopalaswamy Temple, Karvazhi – 638151 Karur
31171) TM031614 – Arulmigu Kailasanathaswamy Temple, Karvazhi – 638151 Karur
31172) TM031615 – Arulmigu Annamar Swamy Temple, Karvazhi – 638151 Karur
31173) TM031616 – Arulmigu Theerthamalai Velayuthaswamy Temple, Karvazhi – 638151 Karur
31174) TM031617 – Arulmigu Mariyamman Temple, Karvazhi (Kokkanipalayam) – 638151 Karur
31175) TM031618 – Arulmigu Lakshmi Narayanaperumal Temple, Kamakkapatti – 638151 Karur
31176) TM031619 – Arulmigu Sentrayaperumal Temple, Karudaiyanpalayam – 639111 Karur
31177) TM031620 – Arulmigu Vinayagar Temple, Karudaiyanpalayam – 639111 Karur
31178) TM031621 – Arulmigu Kaliyamman Vagaiyara Temple, Karudaiyanpalayam – 639111 Karur
31179) TM031622 – Arulmigu Melapattaiyamman Temple, Karudaiyanpalayam – 639111 Karur
31180) TM031623 – Arulmigu Maruthakaliyamman Temple, Pavithram – 639002 Karur
31181) TM031624 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Pavithram – 639002 Karur
31182) TM031625 – Arulmigu Azhakapathiyamman Temple, Baganatham – 639003 Karur
31183) TM031626 – Arulmigu Sellandiyamman Temple, Pallapatti – 639107 Karur
31184) TM031627 – Arulmigu Kariyakaliyamman Temple, Pallapatti – 639107 Karur
31185) TM031628 – Arulmigu Mariyamman Temple, Pallapatti – 639107 Karur
31186) TM031629 – Arulmigu Anumantharayar Temple, Palllapalayam (Viswanathapuri) – 639002 Karur
31187) TM031630 – Arulmigu Sellandiyamman Temple, Enunganoor – 639205 Karur
31188) TM031631 – Arulmigu Kannimar Temple, Enunganoor – 639205 Karur
31189) TM031632 – Arulmigu Kasivishwanathaswamy Temple, Rajapuram – 639201 Karur
31190) TM031633 – Arulmigu Mahalakshmiamman Temple, Pasuvappatti, Rajapuram – 639201 Karur
31191) TM031634 – Arulmigu Sellandiamman Temple, Thukkachi – 638151 Karur
31192) TM031635 – Arulmigu Akilandamman Temple, Thukkachi – 638151 Karur
31193) TM031636 – Arulmigu Azhakiyanathaswamy Temple, Thukkachi – 638151 Karur
31194) TM031637 – Arulmigu Kannimar Temple, Tharmakodankipatti(Koodalur Keelpakam) – 639120 Karur
31195) TM031638 – Arulmigu Kaliyamman Temple, Munnur – 639111 Karur
31196) TM031639 – Arulmigu Mahapaleshwarar Temple, Malaikoyilur – 639109 Karur
31197) TM031640 – Arulmigu Vellai Vinayagar Temple, Maravapalayam, Vettamangalam – 639117 Karur
31198) TM031641 – Arulmigu Anumantharayar Temple, Anumanthampatti – 639117 Karur
31199) TM031642 – Arulmigu Kolappiyamman Temple, Anaipalayam – 639202 Karur
31200) TM031643 – Arulmigu Kaliyamman And Kariya Kaliyamman Temple, Anaipalayam – 639202 Karur

31201) TM031644 – Arulmigu Mariyamman Temple, Anaipalayam – 639202 Karur
31202) TM031645 – Arulmigu Neelagiri Velayuthaswamy Temple, Anaipalayam – 639202 Karur
31203) TM031646 – Arulmigu Kangaiamman Temple, Puthukkanalli, Anaipalayam – 639202 Karur
31204) TM031647 – Arulmigu Subramaniyaswamy Temple, Anjur – 639201 Karur
31205) TM031648 – Arulmigu Periyanayakiamman Temple, Anjakavundanpatti – 639201 Karur
31206) TM031649 – Arulmigu Kannimariyamman Temple, Aravakkuruchi – 639201 Karur
31207) TM031650 – Arulmigu Kunguma Kaliyamman Temple, Aravakkuruchi – 639201 Karur
31208) TM031651 – Arulmigu Pathrakaliyamman Temple, Aravakkuruchi – 639201 Karur
31209) TM031652 – Arulmigu Muthalamman Temple, Aravakkuruchi – 639201 Karur
31210) TM031653 – Arulmigu Mariyamman Temple, Aravakkuruchi – 639201 Karur
31211) TM031654 – Arulmigu Varatharajaperumal Temple, Aravakkuruchi – 639201 Karur
31212) TM031655 – Arulmigu Anumantharayaperumal Temple, Aalamarathupatti – 639207 Karur
31213) TM031656 – Arulmigu Srirangaraya Perumal Temple, Kottappatti, Senthamangalam (Melbagam) – 639205 Karur
31214) TM031657 – Arulmigu Periyanayagiamman Temple, Kodanthoor – 639206 Karur
31215) TM031658 – Arulmigu Kannimar Temple, Nachipalayam, Kodanthoor – 639206 Karur
31216) TM031659 – Arulmigu Santhirasekara Pidariyamman Temple, Kodanthoor – 639206 Karur
31217) TM031660 – Arulmigu Vasudevaperumal Temple, Kodanthoor – 639206 Karur
31218) TM031661 – Arulmigu Vadapalani Velmurugan Temple, Kolangaradu – 639206 Karur
31219) TM031662 – Arulmigu Muchiliyamman Temple, Molappalayam – 639111 Karur
31220) TM031663 – Arulmigu Maragatheeswarar Swamy Temple, Molappalayam – 639111 Karur
31221) TM031664 – Arulmigu Palaniyandavar Temple, Soodamani, Uthuppatti – 639207 Karur
31222) TM031665 – Arulmigu Veeranarayanaperumal Temple, Senkalapuram – 639201 Karur
31223) TM031666 – Arulmigu Sellandiyamman, Bhagavathiamman, Mariyamman Temple, Sengalapuram – 639201 Karur
31224) TM031667 – Arulmigu Aanuramman Temple, Sengalapuram – 639201 Karur
31225) TM031668 – Arulmigu Kamatchiyamman Temple, Navamathupatti, Senthamangalam – 639205 Karur
31226) TM031669 – Arulmigu Kumaliyuthu Angalamman Temple, Senthamangalam (Melbagam) – 639205 Karur
31227) TM031670 – Arulmigu Periyanayagiamman Temple, D.Kudaloor – 639202 Karur
31228) TM031671 – Arulmigu Balakrishnaperumal Temple, Punnam – 639201 Karur
31229) TM031672 – Arulmigu Mariyamman Temple, Punnam – 639201 Karur
31230) TM031673 – Arulmigu Selvakumarasamy Temple, Punnakavundanpalayam, Kudaloor – 639202 Karur
31231) TM031674 – Arulmigu Sokkanathaswamy Temple, Punkampadi – 639201 Karur
31232) TM031675 – Arulmigu Sentrayaperumal Temple, Punkampadi (Melbakam) – 639201 Karur
31233) TM031676 – Arulmigu Thadakoil Selvavinayagar Temple, Thadakoil, Punkampadi (Melbakam) – 639201 Karur
31234) TM031677 – Arulmigu Bhagavathiyamman Temple, Punjaikalakuruchi – 639201 Karur
31235) TM031678 – Arulmigu Sinnamman Temple, Punjaikalakuruchi – 639201 Karur
31236) TM031679 – Arulmigu Venkatramanaswamy Temple, Punjaikalakuruchi – 639201 Karur
31237) TM031680 – Arulmigu Venkadajalapathi Perumal Temple, Poolamvalasu – 639201 Karur
31238) TM031681 – Arulmigu Subramaniyaswamy Temple, Vandaripalayam, Muthanampalayam – 639206 Karur
31239) TM031682 – Arulmigu Azhagarayaperumal Temple, Kudaloor (Melbakam) – 639202 Karur
31240) TM031683 – Arulmigu Putruperumal Narasingaperumal Temple, Yerumarpatty – 639202 Karur
31241) TM031684 – Arulmigu Kaliyamman Temple, Nochipatty, Baganatham – 639003 Karur
31242) TM031685 – Arulmigu Dhesika Vinayagar Temple, Baganatham – 639003 Karur
31243) TM031686 – Arulmigu Mariyamman Vagaiyara Temple, Pallapalayam – 639202 Karur
31244) TM031687 – Arulmigu Punnaivanathaswamy Temple, Punnam – 639201 Karur
31245) TM031688 – Arulmigu Akashtheeswarar Swamy Temple, Thirumukkudalur – 639004 Karur
31246) TM031689 – Arulmigu Periyakandiyamman Temple, Nerur – 639004 Karur
31247) TM031690 – Arulmigu Kaliyamman Mariyamman Temple, Nerur – 639004 Karur
31248) TM031691 – Arulmigu Agneeswararswamy Temple, Nerur – 639004 Karur
31249) TM031692 – Arulmigu Anchaneyaswamy Temple, Nerur – 639004 Karur
31250) TM031693 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Nerur – 639004 Karur

31251) TM031694 – Arulmigu Neeliyamman Mariyamman Temple, Nerur – 639004 Karur
31252) TM031695 – Arulmigu Bhagavathiamman, Vinayagar Bajanai Madam, Nerur – 639004 Karur
31253) TM031696 – Arulmigu Kaliyamman Temple, Sevvanthipalayam – 639004 Karur
31254) TM031697 – Arulmigu Sinthamanieswarar Temple, Nanniyur – 639004 Karur
31255) TM031698 – Arulmigu Sellandiamman Temple, Nanjaikadambankuruchi – 639006 Karur
31256) TM031699 – Arulmigu Mariyamman Temple, Nanjaithottakuruchi – 639006 Karur
31257) TM031700 – Arulmigu Siddhivinayagar Temple, Nanjaipukalur – 639113 Karur
31258) TM031701 – Arulmigu Vinayagar Temple, Kattidapalayam – 639113 Karur
31259) TM031702 – Arulmigu Vinayagar Karuppannaswamy Temple, Nanjaipukalur – 639113 Karur
31260) TM031703 – Arulmigu Kandiyamman Temple, Nanjaipukalur – 639113 Karur
31261) TM031704 – Arulmigu Mariyamman Temple, Nanjaipukalur – 639113 Karur
31262) TM031705 – Arulmigu Aanchaneyaswamy Temple, Nanjaipukalur – 639113 Karur
31263) TM031706 – Arulmigu Mehapaleeswarar Swamy Temple, Nanjaipukalur – 639113 Karur
31264) TM031707 – Arulmigu Kaliyamman Temple, Panchamadevi – 639004 Karur
31265) TM031708 – Arulmigu Parameshwaraswamy Temple, Panchamadevi – 639004 Karur
31266) TM031709 – Arulmigu Venugopalaswamy Temple, Panchamadevi – 639004 Karur
31267) TM031710 – Arulmigu Venkatramanaswamy Temple, Pallapalayam – 639002 Karur
31268) TM031711 – Arulmigu Venkatramanaswamy Temple, Manmangalam – 639006 Karur
31269) TM031712 – Arulmigu Manikandeshwarar Swamy Temple, Manmangalam – 639006 Karur
31270) TM031713 – Arulmigu Sangili Karuppannaswamy Temple, Manmangalam – 639006 Karur
31271) TM031714 – Arulmigu Lakshmi Narayaperumal Temple, Achamapuram – 639004 Karur
31272) TM031715 – Arulmigu Varatharajaperumal Temple, Sengalmalai – 639006 Karur
31273) TM031716 – Arulmigu Vinayagar Temple, Somur – 639114 Karur
31274) TM031717 – Arulmigu Someshwarar Temple, Somur – 639114 Karur
31275) TM031718 – Arulmigu Varatharajaperumal Temple, Somur – 639114 Karur
31276) TM031719 – Arulmigu Kumarapillaiyar Temple, Punjaikadambankuruchi – 639114 Karur
31277) TM031720 – Arulmigu Mariyamman Temple, Punjaithottakkuruchi – 639113 Karur
31278) TM031721 – Arulmigu Mariyamman Temple, Punjaipugalur – 639113 Karur
31279) TM031722 – Arulmigu Soorasamkara Kattalai (Eruppu) – Arulmigu Balasubramaniya Swamy Temple Arakkattalai, Punjaipugalur – 639117 Karur
31280) TM031723 – Arulmigu Vaithiyanadha Muthaliyar Tharmamtemple, Punjaipugalur – 639117 Karur
31281) TM031724 – Arulmigu Vinayagar Temple, Palaiyur, Vangal – 639116 Karur
31282) TM031725 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Vangal – 639116 Karur
31283) TM031726 – Arulmigu Ravieswaraswamy Temple, Vangal – 639116 Karur
31284) TM031727 – Arulmigu Vinayagar Temple, Karappalayam, Thirukkadudhurai – 639117 Karur
31285) TM031728 – Arulmigu Mariyamman Sellandiyamman Temple, Thirukkadudhurai – 639117 Karur
31286) TM031729 – Arulmigu Kumaraswamy Bavaniyamman Temple, Nanniyur – 639113 Karur
31287) TM031730 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Aathur – 639002 Karur
31288) TM031731 – Arulmigu Venugopala Krishnawamy Temple, Aandankovil – 639002 Karur
31289) TM031732 – Arulmigu Yelaramman Temple, Aandankovil Melbagam, Aandankovil – 639002 Karur
31290) TM031733 – Arulmigu Kothaiyamman Temple, Kothur – 639002 Karur
31291) TM031734 – Arulmigu Mariyamman Temple, Punjai Kadambankuruchi – 639114 Karur
31292) TM031735 – Arulmigu Pugalur Salai Thanneer Pandhal Dharmantemple, Punjai Thottakkuruchi – 639113 Karur
31293) TM031736 – Arulmigu Aadhivinayagar Temple,, Kamaraj Market, Karur – 639001 Karur
31294) TM031737 – Arulmigu Rangamalai Malleshwarar Temple, Aalamarathupatti (Aalamarathupatti) – 639207 Karur
31295) TM031738 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Easanatham – 639203 Karur
31296) TM031739 – Arulmigu Kariyakaliyamman Temple, Punnam – 639136 Karur
31297) TM031740 – Arulmigu Nanaparappu Mariyamman Temple, Punjaipugalur – 639113 Karur
31298) TM031741 – Arulmigu Seenivasaperumal Temple, Kombupalayam – 639006 Karur
31299) TM031742 – Arulmigu Marathadi Vinayagar Temple, Karudaiyanpalayam – 639113 Karur
31300) TM031743 – Arulmigu Sellandiamman Mariamman Temple, K.Pitchampatti – 639118 Karur

31301) TM031744 – Arulmigu Narasingaperumal Thirukoil, K.Pitchampatti – 639118 Karur
31302) TM031745 – Arulmigu Alaganatchiamman Temple, Metupatti, Thimmachipuram (Karuppathoor) – 639102 Karur
31303) TM031746 – Arulmigu Om Sakthi Vinayagar Temple, Mayanur – 639108 Karur
31304) TM031747 – Arulmigu Murugan Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31305) TM031748 – Arulmigu Rukmani Sathyabama Sametha Rajagopalaswamy Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31306) TM031749 – Arulmigu Alingipillaiyar Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31307) TM031750 – Arulmigu Subramaniyaswamy Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31308) TM031751 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31309) TM031752 – Arulmigu Yellaiyamman Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31310) TM031753 – Arulmigu Aanithirumanjana Kattalai (Eruppu) – Arulmigu Thirukkanmaleeswarar Temple, Krishnarayapuram, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31311) TM031754 – Arulmigu Bhagavathiyamman Temple, Krishnarayapuram – 639102 Karur
31312) TM031755 – Arulmigu Varaganapathi Temple, Keelatheru, Krishnarayapuram (Padithurai) – 639102 Karur
31313) TM031756 – Arulmigu Kovakkulam Pillaiyar Temple, Krishnarayapuram (Kovakulam) – 639102 Karur
31314) TM031757 – Arulmigu Kovakkulam Mariyamman Temple, Krishnarayapuram (Kovakulam) – 639102 Karur
31315) TM031758 – Arulmigu Thaipoosakkattalai (Eruppu)Arulmigu Thirukkanmaleeshwarar Temple, Krishnarayapuram (Keelatheru) – 639102 Karur
31316) TM031759 – Arulmigu Annabishekakattalai (Eruppu)Arulmigu Thirukkanmaleeshwarar Temple, Krishnarayapuram (Keelatheru) – 639102 Karur
31317) TM031760 – Arulmigu Pidariyamman Temple, Sinnasengal – 639102 Karur
31318) TM031761 – Arulmigu Laksmi Narayanaperumal Temple, Sithalavay (Muthaliyar Theru) – 639102 Karur
31319) TM031762 – Arulmigu Laksmi Narayanaperumal Temple, K.Pettai, Thimmachipuram – 639105 Karur
31320) TM031763 – Arulmigu Nachimaramman Periyakkandiyamman Temple, Sindhalavadi – 639105 Karur
31321) TM031764 – Arulmigu Viyasar Madam, Sindhalavadi – 639105 Karur
31322) TM031765 – Arulmigu Kannimar Mariyamman Temple, Veerarakkiyam – 639114 Karur
31323) TM031766 – Arulmigu Pidariyamman Temple, (Veerarakiyam) Palrajapuram – 639114 Karur
31324) TM031767 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, (Veerarakiyam) Palrajapuram – 639114 Karur
31325) TM031768 – Arulmigu Pattathalachiyamman Temple, Sembiyanatham – 621311 Karur
31326) TM031769 – Arulmigu Lakshmi Narayanaperumal Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31327) TM031770 – Arulmigu Vishwanathaswamy Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31328) TM031771 – Arulmigu Pattabirama Perumal Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31329) TM031772 – Arulmigu Bhagavathiyamman Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31330) TM031773 – Arulmigu Pambalamman Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31331) TM031774 – Arulmigu Kailasanathar Swamy Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31332) TM031775 – Arulmigu Maruthakaliyamman Mariyamman Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31333) TM031776 – Arulmigu Valampuri Vigneswarar Temple, Renganathapuram – 639202 Karur
31334) TM031777 – Arulmigu Malaiyandi Sidhambara Vinayagar Tharmam, Renganathapuram – 639202 Karur
31335) TM031778 – Arulmigu Ramakkal Madam, Renganathapuram – 639202 Karur
31336) TM031779 – Arulmigu Ramalinga Sway Madam, Renganathapuram – 639202 Karur
31337) TM031780 – Arulmigu Vigneswarar Temple, Renganathapuram (Nathamede) – 639202 Karur
31338) TM031781 – Arulmigu Maruthoor Angalaparameshwari Temple, Renganathapuram (Valaiyalkaranpudhur) – 639202 Karur
31339) TM031782 – Arulmigu Pidari Periyakkandiyamman Temple, Renganathapuram (Melakattalai) – 639202 Karur
31340) TM031783 – Arulmigu Valaiyalkaranpudur Mariyamman Temple, Renganathapuram (Valaiyalkaranpudur) – 639202 Karur
31341) TM031784 – Arulmigu Pidari Ninaithathai Mudithamman Temple, Renganathapuram (Kattalai) – 639202 Karur
31342) TM031785 – Arulmigu Venkatramaswamy Temple, Kallappalli – 639105 Karur
31343) TM031786 – Arulmigu Nachimaramman Temple, Kallappalli – 639105 Karur
31344) TM031787 – Arulmigu Kamatchiamman Temple, Kallappalli – 639105 Karur
31345) TM031788 – Arulmigu Mariyamman Temple, Kallappalli – 639105 Karur
31346) TM031789 – Arulmigu Dhandayudhabani Swamy Madam, Kallappalli – 639105 Karur
31347) TM031790 – Sivayam Thanneer Pandhal Dharmam, Kallappalli (Kodikkal Theru) – 639105 Karur
31348) TM031791 – Arulmigu Mariyamman Temple, Kallappalli (Karuppathur) – 639105 Karur
31349) TM031792 – Arulmigu Vinayagar Temple, Palrajapuram – 639201 Karur
31350) TM031793 – Arulmigu Aravamudichamman Temple, Palrajapuram – 639201 Karur

31351) TM031794 – Thanneer Pandhal Dharmam, Palrajapuram – 639201 Karur
31352) TM031795 – Arulmigu Azhaganatchiyamman Karuppannaswamy Mariyamman Bhagavathiyammantemple, Palaiyajeyankondam – 639102 Karur
31353) TM031796 – Arulmigu Mariyamman Temple, Thaliyampatti – 639120 Karur
31354) TM031797 – Arulmigu Lakshminarayanaperumal Temple, Mahathanapuram – 639102 Karur
31355) TM031798 – Arulmigu Muthumariyamman Temple, Mayanur – 639108 Karur
31356) TM031799 – Arulmigu Ruthratcha Eeswaraswamy Temple, Mayanur – 639108 Karur
31357) TM031800 – Arulmigu Lakshmi Narayana Perumaltemple, Melakkattalai, Mayanur – 639108 Karur
31358) TM031801 – Arulmigu Lakshmi Narayana Perumaltemple, Munaiyanur – 639108 Karur
31359) TM031802 – Arulmigu Vinayagar Temple, Munaiyanur – 639108 Karur
31360) TM031803 – Arulmigu Lakshmi Narayan Perumal Temple, Manavasi – 639108 Karur
31361) TM031804 – Arulmigu Pattathalachiyamman Temple, Manavasi – 639108 Karur
31362) TM031805 – Arulmigu Muthalamman Temple, Manavasi – 639108 Karur
31363) TM031806 – Arulmigu Mathyapureewarar Temple, Manavasi – 639108 Karur
31364) TM031807 – Arulmigu Mariyamman Temple, Manavasi – 639108 Karur
31365) TM031808 – Arulmigu Venkadaperumal (Lakshmi Narayanaperumal)Temple, Manavasi – 639108 Karur
31366) TM031809 – Arulmigu Muniyappaswamy Temple, R.Pudhukkottai – 639108 Karur
31367) TM031810 – Arulmigu Pillaiyar Angalamman Temple, Kovilpatty – 621305 Karur
31368) TM031811 – Arulmigu Vigneswarar Temple, Kodangipatty – 639005 Karur
31369) TM031812 – Arulmigu Korakuthi Perumal Temple, Korakuthi – 639108 Karur
31370) TM031813 – Arulmigu Korakuthi Karuppannaswamy Temple, Korakuthi – 639108 Karur
31371) TM031814 – Arulmigu Pidari Pallamudichamman Temple, Mettumahathanapuram – 639102 Karur
31372) TM031815 – Arulmigu Alazhar Temple, Sengal – 639102 Karur
31373) TM031816 – Arulmigu Meenatchi Sundhareshwarar Temple, Sengal – 639102 Karur
31374) TM031817 – Arulmigu Yellaiyamman Temple, Sengal – 639102 Karur
31375) TM031818 – Arulmigu Mariyamman Temple, Punavasipatti – 639105 Karur
31376) TM031819 – Arulmigu Moorkkakaliyamman Temple, Vadavambadi – 639102 Karur
31377) TM031820 – Arulmigu Sempon Jotheeswarar Temple, Lalapet – 639105 Karur
31378) TM031821 – Arulmigu Vinayagar Temple, Lalapet – 639105 Karur
31379) TM031822 – Arulmigu Pachanachiyamman Temple, Lalapet – 639105 Karur
31380) TM031823 – Arulmigu Uppanattham Muthalamman Temple, Aadhanur (Uppanatham) – 621311 Karur
31381) TM031824 – Arulmigu Vinayagar Temple, Sinnamuthamparai – 621313 Karur
31382) TM031825 – Arulmigu Veeramalai Kannimar Temple, Sinnadevanpatti – 621313 Karur
31383) TM031826 – Arulmigu Pidari Mariyamman Temple, Sindhamanipatty – 621301 Karur
31384) TM031827 – Arulmigu Kannimar Temple, Veeriyampatti – 621301 Karur
31385) TM031828 – Arulmigu Narachimma Perumal Temple, Veeramalaipalayam – 621313 Karur
31386) TM031829 – Arulmigu Vinayagar Mariyamman Temple, Thirumalaipalayam – 621313 Karur
31387) TM031830 – Arulmigu Kannimar Temple, Thirumalaipalayam – 621313 Karur
31388) TM031831 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Kosur – 621313 Karur
31389) TM031832 – Arulmigu Dhurkaiamman Temple, Kolakkaranpatty – 621313 Karur
31390) TM031833 – Arulmigu Salai Vinayagar Temple, Perumparai – 621313 Karur
31391) TM031834 – Arulmigu Narasingaperumal Temple, Thennilai – 639206 Karur
31392) TM031835 – Arulmigu Seelakkanayankkanpatty Jakkalamman Temple, Thennilai – 639206 Karur
31393) TM031836 – Arulmigu Veeramalai Kannimar Temple, Thondamanginam – 621313 Karur
31394) TM031837 – Arulmigu Selva Vinayagar Matrum Thekkamalai Ayyanar Temple, Settiyapatty – 621313 Karur
31395) TM031838 – Arulmigu Mariyamman Temple, Sembiyanatham – 621311 Karur
31396) TM031839 – Arulmigu Nadhamedu Pidariyamman Temple, Sembiyanatham (Nadhamedu) – 621311 Karur
31397) TM031840 – Arulmigu Kamampatty Vinayagar (Matrum) Mariyamman Temple, Sembiyanatham (Kamampatty) – 621311 Karur
31398) TM031841 – Arulmigu Karudanparai Pulikondra Perumal Temple, Sembiyanatham (Karudanparai) – 621311 Karur
31399) TM031842 – Arulmigu Molipatty Perumal Temple, Sembiyanatham (Molipatty) – 621311 Karur
31400) TM031843 – Arulmigu Narasingaperumal Temple, Serupulipatty – 621311 Karur

31401) TM031844 – Arulmigu Vinayagar Temple, Veriyampatty – 621301 Karur
31402) TM031845 – Arulmigu Muniyapasamy Temple, Veriyampatty – 621301 Karur
31403) TM031846 – Arulmigu Kollinachiyamman Temple, Vellapatty – 621301 Karur
31404) TM031847 – Arulmigu Vinayagar Temple, Vellapatty – 621301 Karur
31405) TM031848 – Arulmigu Nathamedu Perumal Temple, Vellapatty (Nadhamedu) – 621301 Karur
31406) TM031849 – Arulmigu Pichaiperumal Temple, Nallamuthupalayam – 621313 Karur
31407) TM031850 – Arulmigu Sellandiyamman Temple, Nallamuthupalayam – 621313 Karur
31408) TM031851 – Arulmigu Paluperutha Karuppannaswamy Temple, Nallamuthupalayam – 621313 Karur
31409) TM031852 – Arulmigu Maduraiveeraswamy Temple, Viralipatty – 621301 Karur
31410) TM031853 – Arulmigu Mariyamman Temple, Viralipatty – 621301 Karur
31411) TM031854 – Arulmigu Azhaganachiyamman Temple, Viralipatty – 621301 Karur
31412) TM031855 – Arulmigu Azhaganachiyamman Temple, Kalaiyapatty – 621301 Karur
31413) TM031856 – Arulmigu Keelidai Aavilperumal Temple, Kadavoor (Keelidai) – 621311 Karur
31414) TM031857 – Arulmigu Kavarappatty Karuppasamy Temple, Kavarappatty – 621313 Karur
31415) TM031858 – Arulmigu Kodikkara Mariyamman Temple, Karattupatty – 621313 Karur
31416) TM031859 – Arulmigu Vigneshwarar Temple, Pannapatty – 621313 Karur
31417) TM031860 – Arulmigu Vinayagar Temple, Pannapatty – 621313 Karur
31418) TM031861 – Arulmigu Bhagavathiyamman Kulathu Pidari (And) Pattathalachiyamman Temple, Pannapatty – 621313 Karur
31419) TM031862 – Arulmigu Mariyamman Temple, Pannapatty – 621313 Karur
31420) TM031863 – Arulmigu Veeramalai Kannimar Temple, Pannapatty – 621313 Karur
31421) TM031864 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Pannapatty (Venkakkalpatty) – 621313 Karur
31422) TM031865 – Arulmigu Mariyamman Temple, Pannapatty (Kovipatty) – 621313 Karur
31423) TM031866 – Arulmigu Vigneshwarar Temple, Pappayambadi – 621313 Karur
31424) TM031867 – Arulmigu Kaliyamman Temple, Pappayambadi – 621313 Karur
31425) TM031868 – Arulmigu Muthalamman Temple, Pappayambadi – 621313 Karur
31426) TM031869 – Arulmigu Yellaiyamman Temple, Pappayambadi – 621313 Karur
31427) TM031870 – Arulmigu Subramaniyaswamy Temple, Parappatty – 621313 Karur
31428) TM031871 – Arulmigu Malaiperumal Temple, Palaviduthi – 621311 Karur
31429) TM031872 – Arulmigu Madhuraiveeraswamy Temple, Palaviduthi – 621311 Karur
31430) TM031873 – Arulmigu Mariyamman Temple, Palaviduthi – 621311 Karur
31431) TM031874 – Arulmigu Angalamman Temple, Palaviduthi – 621311 Karur
31432) TM031875 – Arulmigu Kashthooripatty Perumal Temple, Palaviduthi – 621311 Karur
31433) TM031876 – Arulmigu Vandhaveli Karuppusamy Temple, Palaviduthi (Singampatty) – 621311 Karur
31434) TM031877 – Arulmigu Kanavay Kannimaramman Temple, Palaviduthi (Singamanayankkanpatty) – 621311 Karur
31435) TM031878 – Arulmigu Muthalamman Temple, Palaviduthi (Kavarappatty) – 621311 Karur
31436) TM031879 – Arulmigu Vinayagar Temple, Palaviduthi (Kurumpapatty) – 621311 Karur
31437) TM031880 – Arulmigu Kurumpapatty Kannimar Temple, Palaviduthi (Kurumpapatty) – 621311 Karur
31438) TM031881 – Arulmigu Kurumpapatty Kulathu Muniyappasamy Temple, Palaviduthi (Kurumpapatty) – 621311 Karur
31439) TM031882 – Arulmigu Kurumpapatty Mariyamman Temple, Palaviduthi (Kurumpapatty) – 621311 Karur
31440) TM031883 – Arulmigu Thoolipatty Pidari Temple, Palaviduthi (Thoolipatty) – 621311 Karur
31441) TM031884 – Arulmigu Karuppannaswamy Temple, Elaiyaperumalpatty – 621313 Karur
31442) TM031885 – Arulmigu Pidariyamman Temple, Thangamuthupalayam – 621313 Karur
31443) TM031886 – Arulmigu Vinayagar Temple, Tharagampatty – 639007 Karur
31444) TM031887 – Arulmigu Bagavathiyamman Temple, Tharagampatty – 639007 Karur
31445) TM031888 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Muthurangampatty – 621301 Karur
31446) TM031889 – Arulmigu Vigneshwarar Temple, Muthurangampatty – 621301 Karur
31447) TM031890 – Arulmigu Vinayagar Mariyamman Temple, Muthurangampatty – 621301 Karur
31448) TM031891 – Arulmigu Pidari Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31449) TM031892 – Arulmigu Salai Vinayagar Temple, Velayuthampalayam – 639117 Karur
31450) TM031893 – Arulmigu Vellai Vinayagar Temple, Mavathoor – 621311 Karur

31451) TM031894 – Arulmigu Kannimar Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31452) TM031895 – Arulmigu Kathavarayaswamy Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31453) TM031896 – Arulmigu Pattathalachiyamman Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31454) TM031897 – Arulmigu Madhuraiveeraswamy Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31455) TM031898 – Arulmigu Mariyamman Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31456) TM031899 – Arulmigu Varadharajaperumal Temple, Mavathoor – 621311 Karur
31457) TM031900 – Arulmigu Veppankadu Yelumalaiyandi Swamy Temple, Mavathoor (Akkarapatty- Veppagkadu – 621311 Karur
31458) TM031901 – Arulmigu Pidariyammam Mariyamman Muthalamman Temple, Manjanayakkanpatty – 621301 Karur
31459) TM031902 – Arulmigu Malaikovil Temple, Manjanayakkanpatty – 621301 Karur
31460) TM031903 – Arulmigu Soundaravinayagar Temple, Mullippadi – 639001 Karur
31461) TM031904 – Arulmigu Kannimar Temple, Mullippadi – 639001 Karur
31462) TM031905 – Arulmigu Pattathalchiyamman Temple, Mullippadi – 639001 Karur
31463) TM031906 – Arulmigu Bagavathiyamman Temple, Mullippadi – 639001 Karur
31464) TM031907 – Arulmigu Muniyappasamy Temple, Mullippadi – 639001 Karur
31465) TM031908 – Arulmigu Angalamman Temple, Mullippadi – 639001 Karur
31466) TM031909 – Arulmigu Mariyamman Temple, Mullippadi (Settiyapatty) – 639001 Karur
31467) TM031910 – Arulmigu Thekkamalai Ayyanar Temple, Mullippadi (Thekkamalai) – 639001 Karur
31468) TM031911 – Arulmigu Ayyanarappan Temple, Mullippadi (Servaikkaranpatty) – 639001 Karur
31469) TM031912 – Arulmigu Mandhaikulam Kannimar Temple, Anumaanpatty (Mandhikulam) – 639001 Karur
31470) TM031913 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Aadhanur – 621311 Karur
31471) TM031914 – Arulmigu Muthalamman Temple, Aadhanur – 621311 Karur
31472) TM031915 – Arulmigu Kailasanadhar Temple, Aadhanur – 621311 Karur
31473) TM031916 – Arulmigu Nadhamedu Perumal Temple, Aadhanur (Nadhamedu) – 621311 Karur
31474) TM031917 – Arulmigu Nambikulam Muniyappasamy Temple And Sannasi Temple, Aadhanur (Nambikulam) – 621311 Karur
31475) TM031918 – Arulmigu Yeruthikonpatty Vinayagar Temple, Aadhanur (Yeruthikonpatty) – 621311 Karur
31476) TM031919 – Arulmigu Othapatty Kannimar And Yerurthikonpatty Muniyappasamy Temple, Aadhanur (Othappatty) – 621311 Karur
31477) TM031920 – Arulmigu Pidari Temple, Ayyampalayam – 639001 Karur
31478) TM031921 – Arulmigu Karuppannaswamy Temple, Ayyampalayam (East) – 639001 Karur
31479) TM031922 – Arulmigu Pommudevathai Temple, Aavarampatty – 639001 Karur
31480) TM031923 – Arulmigu Mariyamman Temple, Kottaipulipatty – 639001 Karur
31481) TM031925 – Arulmigu Mettupatty Muniyappasamy Temple, Mettupatty – 639001 Karur
31482) TM031926 – Arulmigu Aavilparumal Temple, West Thalivasal – 639001 Karur
31483) TM031927 – Arulmigu Maalikovil Jakkalamman Temple, Solampatty (Sonampatty) – 639001 Karur
31484) TM031928 – Arulmigu Mariyamman Temple, Velayuthampalayam – 639117 Karur
31485) TM031929 – Arulmigu Karuppasamy Temple, Pudhur – 621313 Karur
31486) TM031930 – Arulmigu Pattathalachiyamman Temple, Pudhur (Kalaiyapatty) – 621313 Karur
31487) TM031931 – Arulmigu Palani Aandavar Temple, Pudhur (Kalaiyapatty) – 621313 Karur
31488) TM031932 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Poolampatty – 639002 Karur
31489) TM031933 – Arulmigu Seppanayakkar Samathi Temple, Poolampatty – 639002 Karur
31490) TM031934 – Arulmigu Vellaiyammal Malaikovil Temple, Poolampatty – 639002 Karur
31491) TM031935 – Arulmigu Kambarajapperumal Temple, Poolampatty – 639002 Karur
31492) TM031936 – Arulmigu Pommasamy Malaikovil Temple, Poolampatty – 639002 Karur
31493) TM031937 – Arulmigu Pambalamman Temple, Sandhuvarpatty – 639001 Karur
31494) TM031938 – Arulmigu Jakkalamman Temple, Sarakkampatty – 639001 Karur
31495) TM031939 – Arulmigu Muthalamman And Vinayagar Temple, Sarakkampatty – 639001 Karur
31496) TM031940 – Arulmigu Jakkammal Temple, Valvarmangalam – 639001 Karur
31497) TM031941 – Arulmigu Pidariyamman Temple, Valvarmangalam – 639001 Karur
31498) TM031942 – Arulmigu Lakshmi Narayanaperumal Temple, Valvarmangalam – 639001 Karur
31499) TM031943 – Arulmigu Vinayagar Temple, Valvarmangalam – 639001 Karur
31500) TM031944 – Arulmigu Kannimar Temple, Valvarmangalam – 639001 Karur

Thirukoil List Page:- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

Thirukoil, Tamil Nadu Temple List Page – 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top