Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Kannada

Tulsidas Kruta Sri Rama Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ತುಲಸೀದಾಸ ಕೃತಂ) ॥
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜು ಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ |
ನವಕಂಜ ಲೋಚನ ಕಂಜ ಮುಖ ಕರ ಕಂಜ ಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ || ೧ ||

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿ ನವ ನೀಲ ನೀರಜ ಸುಂದರಂ |
ವಟಪೀತ ಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ ಶುಚಿ ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಮ್ || ೨ ||

ಭಜು ದೀನ ಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ ದೈತ್ಯವಂಶನಿಕಂದನಂ |
ರಘುನಂದ ಆನಂದಕಂದ ಕೌಶಲ ಚಂದ ದಶರಥ ನಂದನಂ || ೩ ||

ಶಿರ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರ ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ |
ಆಜಾನುಭುಜ ಶರಚಾಪಧರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಜಿತ ಕರದೂಷಣಂ || ೪ ||

ಇತಿ ವದತಿ ತುಲಸೀದಾಸ ಶಂಕರ ಶೇಷ ಮುನಿ ಮನರಂಜನಂ |
ಮಮ ಹೃದಯಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು ಕಾಮಾದಿಖಲದಲಮಂಜನಂ || ೫ ||

Also Read:

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top