Karnataka Temples

Vasavi Dharbar Utsava Celebrations at Vasavi Kanyaka Parameshwari Temple Malleshwaram Bangalore

VASAVI DHARBAR UTSAVA CELEBRATIONS AT VASAVI KANYAKA PARAMESHWARI TEMPLE MALLESHWARAM BANGALORE.

The celebrations at Vasavi Kanyaka Parameshwari Temple Malleswaram Bangalore.

Temple Address:

Sree Vasavi Kanyaka Parameshwari Temple
8th cross,
Malleshwaram,
Bangalore.