Home / Ashtaka / Vishwanath Ashtakam Stotram Lyrics in Bengali

Vishwanath Ashtakam Stotram Lyrics in Bengali

Vishwanath Ashtakam Lyrics in Bengali:

বিশ্বনাথাষ্টকস্তোত্রম্
আদিশম্ভু-স্বরূপ-মুনিবর-চন্দ্রশীশ-জটাধরং
মুণ্ডমাল-বিশাললোচন-বাহনং বৃষভধ্বজম্ ।
নাগচন্দ্র-ত্রিশূলডমরূ ভস্ম-অঙ্গবিভূষণং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ১॥

গঙ্গসঙগ-উমাঙ্গবামে-কামদেব-সুসেবিতং
নাদবিন্দুজ-য়োগসাধন-পঞ্চবক্তত্রিলোচনম্ ।
ইন্দু-বিন্দুবিরাজ-শশিধর-শঙ্করং সুরবন্দিতং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ২॥

জ্যোতিলিঙ্গ-স্ফুলিঙ্গফণিমণি-দিব্যদেবসুসেবিতং
মালতীসুর -পুষ্পমালা -কঞ্জ-ধূপ-নিবেদিতম্ ।
অনলকুম্ভ-সুকুম্ভঝলকত-কলশকঞ্চনশোভিতং
শ্রীনীলকণ্ঠহিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৩॥

মুকুটক্রীট-সুকনককুণ্ডলরঞ্জিতং মুনিমণ্ডিতং
হারমুক্তা-কনকসূত্রিত-সুন্দরং সুবিশেষিতম্ ।
গন্ধমাদন-শৈল-আসন-দিব্যজ্যোতিপ্রকাশনং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথ-বিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৪॥

মেঘডম্বরছত্রধারণ-চরণকমল-বিলাসিতং
পুষ্পরথ-পরমদনমূরতি-গৌরিসঙ্গসদাশিবম্ ।
ক্ষেত্রপাল-কপাল-ভৈরব-কুসুম-নবগ্রহভূষিতং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথ-বিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৫॥

ত্রিপুরদৈত্য-বিনাশকারক-শঙ্করং ফলদায়কং
রাবণাদ্দশকমলমস্তক-পূজিতং বরদায়কম্ ।
কোটিমন্মথমথন-বিষধর-হারভূষণ-ভূষিতং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৬॥

মথিতজলধিজ-শেষবিগলিত-কালকূটবিশোষণং
জ্যোতিবিগলিতদীপনয়ন-ত্রিনেত্রশম্ভু-সুরেশ্বরম্ ।
মহাদেবসুদেব-সুরপতিসেব্য-দেববিশ্বম্ভরং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৭॥

রুদ্ররূপভয়ঙ্করং কৃতভূরিপান-হলাহলং
গগনবেধিত-বিশ্বমূল-ত্রিশূলকরধর-শঙ্করম্ ।
কামকুঞ্জর-মানমর্দন-মহাকাল-বিশ্বেশ্বরং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বেনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৮॥

ঋতুবসন্তবিলাস-চহুঁদিশি দীপ্যতে ফলদায়কং
দিব্যকাশিকধামবাসী-মনুজমঙ্গলদায়কম্ ।
অম্বিকাতট-বৈদ্যনাথং শৈলশিখরমহেশ্বরং
শ্রীনীলকণ্ঠ-হিমাদ্রিজলধর-বিশ্বনাথবিশ্বেশ্বরম্ ॥ ৯॥

শিবস্তোত্র-প্রতিদিন-ধ্যানধর-আনন্দময়-প্রতিপাদিতং
ধন-ধান্য-সম্পতি-গৃহবিলাসিত-বিশ্বনাথ-প্রসাদজম্ ।
হর-ধাম-চিরগণ-সঙ্গশোভিত-ভক্তবর-প্রিয়মণ্ডিতং
আনন্দবন-আনন্দছবি-আনন্দ-কন্দ-বিভূষিতম্ ॥ ১০॥

ইতি শ্রীশিবদত্তমিশ্রশাস্ত্রিসংস্কৃতং বিশ্বনাথাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment