Home / Ashtaka / Yamunashtakam 3 Lyrics in Bengali | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 3 Lyrics in Bengali | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 3 Lyrics in Bengali:

॥ য়মুনাষ্টকম্ ৩ ॥
॥ শ্রীগোপীজনবল্লভায় নমঃ॥

নমামি য়মুনামহং সকলসিদ্ধিহেতুং মুদা
মুরারিপদপঙ্কজস্ফুরদমন্দরেণূত্কটাম্ ।
তটস্থনবকাননপ্রকটমোদপুষ্পাম্বুনা
সুরাসুরসুপূজিতস্মরপিতুঃ শ্রিয়ং বিভ্রতীম্ ॥ ১॥

কলিন্দগিরিমস্তকে পতদমন্দপূরোজ্জ্বলা
বিলাসগমনোল্লসত্প্রকটগণ্ডশৈলোন্নতা ।
সঘোষগতিদন্তুরা সমধিরূঢদোলোত্তমা
মুকুন্দরতিবর্ধিনী জয়তি পদ্মবন্ধোঃ সুতা ॥ ২॥

ভুবং ভুবনপাবনীমধিগতামনেকস্বনৈঃ
প্রিয়াভিরিব সেবিতাং শুকময়ূরহংসাদিভিঃ ।
তরঙ্গভুজকঙ্কণপ্রকটমুক্তিকাবালুকা
নিতম্বতটসুন্দরীং নমত কৃষ্ণতুর্যপ্রিয়াম্ ॥ ৩॥

অনন্তগুণ ভূষিতে শিববিরঞ্চিদেবস্তুতে
ঘনাঘননিভে সদা ধ্রুবপরাশরাভীষ্টদে ।
বিশুদ্ধমথুরাতটে সকলগোপগোপীবৃতে
কৃপাজলধিসংশ্রিতে মম মনস্সুখং ভাবয় ॥ ৪॥

য়য়া চরণপদ্মজা মুররিপোঃ প্রিয়ম্ভাবুকা
সমাগমনতোঽভবত্ সকলসিদ্ধিদা সেবতাম্ ।
তয়া সদৃশতামিয়াত্কমলজা সপত্নীব য়-
দ্ধরিপ্রিয়কলিন্দয়া মনসি মে সদা স্থীয়তাম্ ॥ ৫॥

নমোঽস্তু য়মুনে সদা তব চরিত্রমত্যদ্ভুতং
ন জাতু য়ময়াতনা ভবতি তে পয়ঃ পানতঃ ।
য়মোঽপি ভগিনীসুতান্কথমু হন্তি দুষ্টানপি
প্রিয়ো ভবতি সেবনাত্তব হরের্যথা গোপিকাঃ ॥ ৬॥

মমাঽস্তু তব সন্নিধৌ তনুনবত্বমেতাবতা
ন দুর্লভতমা রতির্মুররিপৌ মুকুন্দপ্রিয়ে ।
অতোঽস্তু তব লালনা সুরধুনী পরং সঙ্গমা-
ত্তবৈব ভুবি কীর্তিতা ন তু কদাপি পুষ্টিস্থিতৈঃ ॥ ৭॥

স্তুতিং তব করোতি কঃ কমলজাসপত্নিপ্রিয়ে
হরের্যদনুসেবয়া ভবতি সৌখ্যমামোক্ষতঃ ।
ইয়ং তব কথাঽধিকা সকলগোপিকাসঙ্গমঃ ।
স্মরশ্রমজলাণুভিঃ সকলগাত্রজৈঃ সঙ্গমঃ ॥ ৮॥

তবাঽষ্টকমিদং মুদা পঠতি সূরসূতে সদা
সমস্তদুরিতক্ষয়ো ভবতি বৈ মুকুন্দে রতিঃ ।
তয়া সকলসিদ্ধয়ো মুররিপুশ্চ সন্তুষ্যতি
স্বভাববিজয়ো ভবেদ্বদতি বল্লভঃ শ্রীহরেঃ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্যবিরচিতং শ্রীয়মুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment