Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Yamunashtakam 3 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 3 Lyrics in Gujarati:

॥ યમુનાષ્ટકમ્ ૩ ॥
॥ શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ॥

નમામિ યમુનામહં સકલસિદ્ધિહેતું મુદા
મુરારિપદપઙ્કજસ્ફુરદમન્દરેણૂત્કટામ્ ।
તટસ્થનવકાનનપ્રકટમોદપુષ્પામ્બુના
સુરાસુરસુપૂજિતસ્મરપિતુઃ શ્રિયં બિભ્રતીમ્ ॥ ૧॥

કલિન્દગિરિમસ્તકે પતદમન્દપૂરોજ્જ્વલા
વિલાસગમનોલ્લસત્પ્રકટગણ્ડશૈલોન્નતા ।
સઘોષગતિદન્તુરા સમધિરૂઢદોલોત્તમા
મુકુન્દરતિવર્ધિની જયતિ પદ્મબન્ધોઃ સુતા ॥ ૨॥

ભુવં ભુવનપાવનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ
પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં શુકમયૂરહંસાદિભિઃ ।
તરઙ્ગભુજકઙ્કણપ્રકટમુક્તિકાવાલુકા
નિતમ્બતટસુન્દરીં નમત કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ ॥ ૩॥

અનન્તગુણ ભૂષિતે શિવવિરઞ્ચિદેવસ્તુતે
ઘનાઘનનિભે સદા ધ્રુવપરાશરાભીષ્ટદે ।
વિશુદ્ધમથુરાતટે સકલગોપગોપીવૃતે
કૃપાજલધિસંશ્રિતે મમ મનસ્સુખં ભાવય ॥ ૪॥

યયા ચરણપદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયમ્ભાવુકા
સમાગમનતોઽભવત્ સકલસિદ્ધિદા સેવતામ્ ।
તયા સદૃશતામિયાત્કમલજા સપત્નીવ ય-
દ્ધરિપ્રિયકલિન્દયા મનસિ મે સદા સ્થીયતામ્ ॥ ૫॥

નમોઽસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતં
ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયઃ પાનતઃ ।
યમોઽપિ ભગિનીસુતાન્કથમુ હન્તિ દુષ્ટાનપિ
પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્તવ હરેર્યથા ગોપિકાઃ ॥ ૬॥

મમાઽસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વમેતાવતા
ન દુર્લભતમા રતિર્મુરરિપૌ મુકુન્દપ્રિયે ।
અતોઽસ્તુ તવ લાલના સુરધુની પરં સઙ્ગમા-
ત્તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ॥ ૭॥

સ્તુતિં તવ કરોતિ કઃ કમલજાસપત્નિપ્રિયે
હરેર્યદનુસેવયા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ।
ઇયં તવ કથાઽધિકા સકલગોપિકાસઙ્ગમઃ ।
સ્મરશ્રમજલાણુભિઃ સકલગાત્રજૈઃ સઙ્ગમઃ ॥ ૮॥

તવાઽષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ સૂરસૂતે સદા
સમસ્તદુરિતક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુન્દે રતિઃ ।
તયા સકલસિદ્ધયો મુરરિપુશ્ચ સન્તુષ્યતિ
સ્વભાવવિજયો ભવેદ્વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યવિરચિતં શ્રીયમુનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Yamunashtakam 3 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top