Home / Ashtaka / Yamunashtakam 4 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 4 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 4 Lyrics in Gujarati:

યયા તમીશવંશજઃ સમાપિતો બૃહદ્ધનં
મરુચ્ચલઞ્જલપ્રભૂતવીચિવિપ્લુષાં મિષાત્ ।
તદઙ્ઘ્રિકઞ્જભક્તિયુક્તયા સુદત્તમાર્ગયા
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૧॥

યદમ્બુપાનમાત્રતોઽતિભક્તિયુક્તચેતસાં
કૃતૈનસામહો નિજસ્વભાવતઃ કૃપાયુતા ।
પ્રધાવ્ય ધર્મરાજતો મહદ્ભયં નિવર્ત્ય સા
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૨॥

યદીયનીરકેલિતો દધાર નન્દનન્દનઃ
સમસ્તસુન્દરીજને સ્વભાવમદ્ભુતં મુદા ।
પરસ્પરાવલોકનં વિવર્ધયન્ સુદૃષ્ટિતઃ
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૩॥

યદઙ્ઘ્રિફુલ્લપઙ્કજેઽવનપ્રભાવતઃ સદા
સમસ્તભક્તસઙ્ગ્રહં પુનાતિ સા જગત્ત્રયમ્ ।
ગિરીશધારિસઙ્ગમપ્રબોધસત્સુખાસદં
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૪॥

યથાઽઽપદશ્ચ દૂરતો જ્વલન્તિ સમ્પદઃ સદા
વસન્તિ નન્દનન્દને દૃઢા રતિશ્ચ જાયતે ।
મહાષ્ટસિદ્ધિદાઽપ્યશેષઘોરપાપસઙ્ક્ષયઃ
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૫॥

યદઙ્કતો વિનિઃસૃતસ્ય પાપિનોઽપિ શોભયા
જગત્ત્રયં વિમોહિતં તદીયકાન્તિયુક્તયા ।
પ્રફુલ્લસારસા પ્રભૂતરુદ્રદેવસંસ્તુતા
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૬॥

યદીયભક્તસેવને કૃતે હરિઃ પ્રસન્નતા-
મવાપ ગોપિકાપતિઃ સમસ્તકામદાયિની ।
તદમ્બુમધ્યખેલનપ્રભૂતભાવલજ્જિતઃ
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૭॥

યદન્તિકસ્થવાલુકાઃ પ્રયાન્તિ યત્ર ભૂતલે
ગૃહે ગૃહે વસન્ત્યસૌ હરિસ્તદન્વગશ્ચ સા ।
યદા તદા સદૈવ તત્ર ભક્તવૃન્દવન્દિતા
કલૌ કલિન્દનન્દિની કૃપાકુલં કરોતુ નઃ ॥ ૭॥

હરિપ્રિયે તવાઽષ્ટકં સદા પઠેત્સ શુદ્ધધી-
ર્ય એવ ગોકુલાધિપસ્ય લેઢિ સઙ્ગમં શુભમ્ ।
પુનઃ પ્રયાતિ તત્સુખં તટસ્થરાસમણ્ડલ-
સ્થિતાસ્ત્રિભઙ્ગિમોહનં દધાતિ તદ્વિચેષ્ટિતમ્ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીરઘુનાથજીકૃતં યમુનાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment