Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Dattatreya | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Dattatreya Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীমদ্ দত্তাত্রেয়সহস্রনামাবলী ॥

ওঁ শ্রী দত্তাত্রেয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ য়োগেশায় নমঃ ।
ওঁ অমরপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরায় নমঃ ।
ওঁ বালায় নমঃ ।
ওঁ মায়ামুক্তায় নমঃ ।
ওঁ মদাপহায় নমঃ ।
ওঁ অবধূতায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ মহানাথায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ অমরবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ আদিদেবায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বকৃতে নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বভৃতে নমঃ ।
ওঁ ভাবায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ সত্ত্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বসাগরায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্ববিদে নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বসাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ অমরাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ভূতকৃতে নমঃ ।
ওঁ ভূতভৃতে নমঃ ।
ওঁ ভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতসম্ভবায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ ভূতভবায় নমঃ ।
ওঁ ভাবায় নমঃ ।
ওঁ ভূতবিদে নমঃ ।
ওঁ ভূতকারণায় নমঃ ।
ওঁ ভূতসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ প্রভূতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতানাং পরমং গতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতসঙ্গবিহীনাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতশঙ্করায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ ভূতনাথায় নমঃ ।
ওঁ ভূতমহানাথায় নমঃ ।
ওঁ ভূতাদিনাথায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতনিবাসাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতসন্তাপনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বভৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ সর্বনির্ণয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্ভানবে নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদে নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ শমায় নমঃ ।
ওঁ সমায় নমঃ ।
ওঁ একাকিনে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ কমলাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ রামপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিরামায় নমঃ ।
ওঁ রামকারণায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পবনায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ প্রতীতায় নমঃ ।
ওঁ পরমার্থভৃতে নমঃ । ৭০ ।

ওঁ হংসসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ প্রলয়ায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধানাং পরমগতয়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিসিদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সাধনায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ উত্তমায় নমঃ ।
ওঁ সুলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ সুমেধাবিনে নমঃ ।
ওঁ বিদ্যবতে নমঃ ।
ওঁ বিগতান্তরায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহাবাহবে নমঃ ।
ওঁ বহুলানন্দবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ পরজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পরমার্থদৃশে নমঃ ।
ওঁ পরাপরবিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বপ্রকাশবতে নমঃ ।
ওঁ দয়াবতে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ভাবিনে নমঃ ।
ওঁ ভাবাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভাবকারণায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ ভবসন্তাপনাশনায় ॥

ওঁ পুষ্পবতে নমঃ ।
ওঁ পণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যক্ষবস্তবে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রত্যগ্ব্রহ্মসনাতনায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাণবিগতায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যাহারণী য়োজকায় নমঃ ।
ওঁ প্রণবায় নমঃ । ১১০ ।

ওঁ প্রণবাতীতায় নমঃ ।
ওঁ প্রমুখায় নমঃ ।
ওঁ প্রলয়াত্মকায় নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিবিক্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শঙ্করাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈবপুষে নমঃ ।
ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ তনুবিজ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনিসংস্থিতায় নমঃ । ১২০ ।

ওঁ প্রবোধকলনাধারায় নমঃ ।
ওঁ প্রভাব প্রবরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ চিদম্বরায় নমঃ ।
ওঁ চিদ্বিলাসায় নমঃ ।
ওঁ চিদাকাশায় নমঃ ।
ওঁ চিদুত্তমায় নমঃ ।
ওঁ চিত্ত চৈতন্য চিত্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ দেবানাং পরমাগতয়ে নমঃ ।
ওঁ অচেত্যায় নমঃ ।
ওঁ চেতনাধারায় নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ চেতনাচিত্তবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ চিত্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ চেতনারূপায় নমঃ ।
ওঁ লসত্পঙ্কজলোচনায় নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পরঞ্জ্যোতিয়ে নমঃ ।
ওঁ পরন্ধাম্নে নমঃ ।
ওঁ পরন্তপসে নমঃ ।
ওঁ পরংসূত্রায় নমঃ ।
ওঁ পরতন্ত্রায় নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ পরমোহবতে নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রগায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রাধারায় নমঃ ।
ওঁ পুরাঞ্জ্যনায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রশূন্যায় নমঃ ।
ওঁ লোকসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রবতে নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ বহুনায়কায় নমঃ ।
ওঁ য়োগীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ য়োগপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ য়োগ্যায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবিদংশুচয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগমায়াধরায় নমঃ ।
ওঁ স্থানবে নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ কমলাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগেশায় নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ য়োগনিমন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ য়োগজ্ঞানপ্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ য়োগপালায় নমঃ ।
ওঁ লোকপালায় নমঃ ।
ওঁ সংসারতমোনাশনায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যতমায় নমঃ ।
ওঁ গুপ্তয়ে নমঃ ।
ওঁ মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তায় নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ গহনায় নমঃ ।
ওঁ গগনাকারায় নমঃ ।
ওঁ গম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ গণনায়কায় নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
ওঁ গোপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গোভাগায় নমঃ ।
ওঁ ভাবসংস্থিতায় নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ গোসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ গোতমারয়ে নমঃ ।
ওঁ গান্ধারায় নমঃ ।
ওঁ গগনাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ভোগয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্কামুক্ত সমাধিমতে নমঃ ।
ওঁ সহজায় নমঃ ।
ওঁ সকলেশনায় নমঃ ।
ওঁ কার্তবীর্যবরপ্রদায় নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ সরজসে নমঃ ।
ওঁ বিরজসে নমঃ ।
ওঁ পুংসে নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ পাপনাশনায় নমঃ ।
ওঁ পরাবরবিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরঞ্জ্যোতিয়ে নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ নানাজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অনেকাত্মনে নমঃ । ২০০ ।

ওঁ স্বয়ঞ্জ্যোতিষে ॥

ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যজ্যোতির্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবিজ্ঞানভাস্করায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যশুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ প্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ প্রকটোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাদবিগতায় নমঃ । ২১০ ।

ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ পরবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ য়োগায় নমঃ ।
ওঁ য়োগপায় নমঃ ।
ওঁ য়োগাভ্যাসপ্রকাশনায় নমঃ ।
ওঁ য়োক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ ত্রাত্রে নমঃ । ২২০ ।

ওঁ পাত্রে নমঃ ।
ওঁ নিরায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ সত্যপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বশুদ্ধিকরায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বভৃতাঙ্গতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীধরায় নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ শ্রীবপুষে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিবাসায় নমঃ ।
ওঁ অমরার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শ্রেয়স্কায় নমঃ ।
ওঁ চরমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগিনে নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ ত্যাগাজ্যসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্যাগবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগলক্ষণসিদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্যাগজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগকারণায় নমঃ ।
ওঁ ভাগায় নমঃ ।
ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভোগ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভোগসাধনকারণায় নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ ভোগিনে নমঃ ।
ওঁ ভোগার্থসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ ভোগজ্ঞানপ্রকাশনায় নমঃ ।
ওঁ কেবলায় নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ কংবাসসে নমঃ ।
ওঁ কমলালয়ায় নমঃ ।
ওঁ কমলাসনপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ অজ্ঞানখণ্ডনায় নমঃ ।
ওঁ মহাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মহদাদয়ে নমঃ ।
ওঁ মহেশোত্তমবন্দিতা নমঃ ।
ওঁ মনোবৃদ্ধিবিহীনাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মানাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মানবাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশায় নমঃ ।
ওঁ বিভূতয়ে নমঃ ।
ওঁ ধৃতয়ে নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ মেধায়ে নমঃ ।
ওঁ স্মৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ দয়ায়ে নমঃ ।
ওঁ দুঃখদাবানলায় নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ প্রবুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কামঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোধঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দম্ভদর্পমদাপহায় নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরারয়ে নমঃ ।
ওঁ ভবারয়ে নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ রূপকৃতে নমঃ ।
ওঁ রূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ রূপিণে নমঃ ।
ওঁ রূপাত্মনে নমঃ ।
ওঁ রূপকারণায় নমঃ ।
ওঁ রূপজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ রূপসাক্ষিণে নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ নামরূপায় নমঃ ।
ওঁ গুণান্তকায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রণবাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাণরহিতায় নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ চেতনাবিগতায় নমঃ ।
ওঁ অজরায় নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জ্বরনাশনায় নমঃ ।
ওঁ বিশিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বিত্তশাস্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ দৃষ্টায় নমঃ ।
ওঁ দৃষ্টান্তবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ গুণেশায় নমঃ ।
ওঁ গুণকায়ায় নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ গুণাত্মনে নমঃ ।
ওঁ গুণভাবনায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তগুণসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ গুণগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ গুণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ গুণেশায় নমঃ ।
ওঁ গুণনাথায় নমঃ ।
ওঁ গুণাত্মনে নমঃ ।
ওঁ গুণভাবনায় নমঃ ।
ওঁ গুণবন্ধবে নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ বিবেকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ গুণয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরাক্রমিণে নমঃ ।
ওঁ অতর্কায় নমঃ ।
ওঁ আকৃতবে নমঃ ।
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সফলাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞফলদাত্রে নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ য়জ্ঞাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ঈজনায় নমঃ ।
ওঁ অমরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ স্বগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ কুণপেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মায়োগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ লোকগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভুবে নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ ভুবনান্তকায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্পাপায় নমঃ ।
ওঁ নিবিডায় নমঃ ।
ওঁ নন্দিনে নমঃ ।
ওঁ বোধিনে নমঃ ।
ওঁ বোধসমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ বোধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বোধনাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভেদবৈতণ্ডখণ্ডনায় নমঃ ।
ওঁ স্বভাব্যায় নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ ভাববিমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তসমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যতৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ নিরাভাসায় নমঃ ।
ওঁ নির্বাণায় নমঃ ।
ওঁ শরণায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃদে নমঃ ।
ওঁ গুহ্যেশায় নমঃ ।
ওঁ গুণগম্ভীরায় নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ গুণদেশনিবারণায় নমঃ ।
ওঁ গুণসঙ্গবিহীনায় নমঃ ।
ওঁ য়োগারের্দর্পনাশনায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
ওঁ পরমানন্দায় নমঃ ।
ওঁ স্বানন্দসুখবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ সত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ চিদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সর্বানন্দপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ সদ্রূপায় নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ সহজায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সুমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বায় নমঃ ।
ওঁ সর্বান্তরায় নমঃ ।
ওঁ পূর্বাত্পূর্বান্তরায় নমঃ ।
ওঁ স্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বপরায় নমঃ ।
ওঁ স্বাদয়ে নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ স্বম্ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ স্বতনবে নমঃ ।
ওঁ স্বগায় নমঃ ।
ওঁ স্ববাসসে নমঃ ।
ওঁ স্ববিহীনায় নমঃ ।
ওঁ স্বনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বপরাক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ আদিরূপায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যমণ্ডলমধ্যগায় নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ অমোঘায় নমঃ ।
ওঁ পরমামোঘায় নমঃ ।
ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ পরাদায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বচক্ষুষে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ বিশ্ববাহবে নমঃ ।
ওঁ ধনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ তেজিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ তেজসায় নমঃ ।
ওঁ সুখিনে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ জেত্রে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষাং জ্যোতিরাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষামপি জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ জনকায় নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ জনমোহনায় নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ জিতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ জিতমানসায় নমঃ ।
ওঁ জিতসঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ জিতপ্রাণায় নমঃ ।
ওঁ জিতসংসার নমঃ ।
ওঁ নির্বাসনায় নমঃ ।
ওঁ নিরালম্বায় নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ নির্যোগক্ষেমবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ নিরীহায় নমঃ ।
ওঁ নিরহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ নিরাশীনিরুপাধিকায় নমঃ ।
ওঁ নির্লাবোধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিবিক্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধোত্তম গৌরবায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়িনে নমঃ ।
ওঁ পরমার্থিনে নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধার্থিনে নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ সাধনাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যাহারিণে নমঃ ।
ওঁ নিরাহারিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বাহারপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যশুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকাঙ্ক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ পারায়ণপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ অণোর্নুতরয়া নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলায় নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ স্থূলতরায় নমঃ ।
ওঁ একায় নমঃ ।
ওঁ অনেকরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ নৈকরূপায় নমঃ ।
ওঁ নিরূপাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নৈকবোধময়ায় নমঃ ।
ওঁ নৈকনামময়ায় নমঃ ।
ওঁ নৈকবিদ্যাবিবর্ধনায় নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ একায় নমঃ ।
ওঁ একান্তিকায় নমঃ ।
ওঁ নানাভাববিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ একাক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ বীজায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণবিম্বায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবীজায় নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রবীর্যায় নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ জগত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ নানাবীর্যধরায় নমঃ ।
ওঁ শক্ত্রেশায় নমঃ ।
ওঁ পৃথিবীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রাণেশায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণদায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায়ামপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ প্রণপঞ্চকনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ কোশপঞ্চকবর্জিতায় নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ নিশ্চলায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলায় নমঃ ।
ওঁ আঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্প্রপঞ্চায় নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকারায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকার্যায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্প্রতীতায় নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ নিরাভাসায় নমঃ ।
ওঁ নিরাসক্তায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকুলায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্ঠাসর্বগতায় নমঃ ।
ওঁ নিরারম্ভায় নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরন্তরায় নমঃ ।
ওঁ সত্ত্বগোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ । ৪৯০ ।

ওঁ মহামুনয়ে নমঃ ।
ওঁ নিঃশব্দায় নমঃ ।
ওঁ সুকৃতায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্থায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাদিনে নমঃ ।
ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবিজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ।
ওঁ আনন্দপূরেতায় নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ জ্ঞানয়জ্ঞবিদাং দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্বলনায় নমঃ ।
ওঁ বুধায় নমঃ ।
ওঁ দয়াবতে নমঃ ।
ওঁ ভবরোগারয়ে নমঃ ।
ওঁ চিকিত্সা চরমাগলায়ে নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যস্থায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রকোটিসুশীলালয়ে নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রকৃতে নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রারূঢাপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রবিদে নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রবাসায় নমঃ ।
ওঁ য়ন্ত্রাধারায় নমঃ ।
ওঁ ধরাধারায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মহত্তত্ত্বপ্রকাশনায়নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ তত্ত্বসঙ্খ্যানয়োগজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্খ্যশাস্ত্রপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ অনন্ত বিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ মাধবায় নমঃ ।
ওঁ ধনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সাধবে নমঃ ।
ওঁ সাধু বরিষ্ঠাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সাবধানায় নমঃ ।
ওঁ অমরোত্তমায় নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ নিঃসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ দুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবিদে নমঃ ।
ওঁ পতয়ে নমঃ ।
ওঁ আরোগ্যসুখদায় নমঃ ।
ওঁ প্রবরায় নমঃ ।
ওঁ বাসবায় নমঃ ।
ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ পরমোদারায় নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ প্রত্যক্চৈতন্য দুর্গমায় নমঃ ।
ওঁ দুরাধর্ষায় নমঃ ।
ওঁ দুরাবাসায় নমঃ ।
ওঁ দূরত্বপরিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ বেদবিদে নমঃ ।
ওঁ বেদকৃতে নমঃ ।
ওঁ বেদায় নমঃ ।
ওঁ বেদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিমলাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিবিক্তসেবিনে নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ সংসারশ্রমনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্ময়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্যোনয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ বিদেহবতে নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনাথায় নমঃ ।
ওঁ হাটকাঙ্গদভূষণায় নমঃ ।
ওঁ অবাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ জগদারাধ্যায় নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ জগদাখিলপালনায় নমঃ ।
ওঁ জনবতে নমঃ ।
ওঁ ধনবতে নমঃ ।
ওঁ ধর্মিণে নমঃ ।
ওঁ ধর্মগায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ সাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায় নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ সুমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ খলুব্রহ্ম খলুস্থানায় নমঃ ।
ওঁ মুনীনাং পরমাগতয়ে নমঃ ।
ওঁ উপদৃষ্টে নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শুচির্ভূতায় নমঃ ।
ওঁ অনাময়ায় নমঃ ।
ওঁ বেদসিদ্ধান্তবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ মানসাহ্লাদবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ দেহাদন্যায় নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ গুণাদন্যায় নমঃ ।
ওঁ লোকাদন্যায় নমঃ ।
ওঁ বিবেকবিদে নমঃ ।
ওঁ দুষ্টস্বপ্নহরায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ গুরুবরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ কর্মিণে নমঃ ।
ওঁ কর্মবিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ সংন্যাসিনে নমঃ ।
ওঁ সাধকেশ্বরায় নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ সর্বভাববিহিনায় নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণাসঙ্গনিবারণায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ ত্যগবপুষে নমঃ ।
ওঁ ত্যাগায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগদানবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগকারণত্যাগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ সুখদায়কায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষায় নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ দক্ষাদি বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানবাদপ্রবতকায় নমঃ ।
ওঁ শব্দব্রহ্মময়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ শব্দব্রহ্মপ্রকাশবতে নমঃ ।
ওঁ গ্রসিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ সহিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ বিগতান্তরায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্বত্তমায় নমঃ ।
ওঁ মহাবন্দ্যায় নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ বিশালোত্তম বাঙ্মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মভাবায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মঋষয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মপ্রকাশাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশনায় নমঃ ।
ওঁ অত্রিবংশপ্রভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ তাপসোত্তম্ বন্দিতায় নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ আত্মবাসিনে নমঃ ।
ওঁ বিধেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ অত্রিবংশবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ প্রবর্তনায় নমঃ ।
ওঁ নিবৃত্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রলয়োদকসন্নিভায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ মহাগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ভার্গবপ্রিয়কৃত্তমায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্কল্পদুঃখদলনায় নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ সংসারতমনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিধাকারায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ ভেদত্রয়হরায় নমঃ ।
ওঁ তাপত্রয়নিবারকায় নমঃ ।
ওঁ দোষত্রয়বিভেদিনে নমঃ ।
ওঁ সংশয়ার্ণবখণ্ডনায় নমঃ ।
ওঁ অসংশয়ায় নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ অসংমূঢায় নমঃ ।
ওঁ অবাদিনে নমঃ ।
ওঁ রাজবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ রাজয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ স্বভাবগলিতায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশ্লোকায় নমঃ ।
ওঁ পবিত্রাঙ্ঘ্রয়ে নমঃ ।
ওঁ ধ্যানয়োগপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানস্থায় নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ ধ্যানগম্যায় নমঃ ।
ওঁ বিধেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ অবিজ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মুখ্যবিম্বসনাতনায় নমঃ ।
ওঁ জীবসঞ্জীবনায় নমঃ ।
ওঁ জীবায় নমঃ ।
ওঁ চিদ্বিলাসায় নমঃ ।
ওঁ চিদাশ্রয়ায় নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ মহেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ অমরমান্যায় নমঃ ।
ওঁ য়োগীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ য়োগবিদ্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ য়োগধর্মায় নমঃ ।
ওঁ য়োগায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববিনিশ্চয়ায় নমঃ ।
ওঁ নৈকবাহবে নমঃ ।
ওঁ অনন্তাত্মনে নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ নৈকনানাপরাক্রোণায় নমঃ ।
ওঁ নৈকাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ নৈকপাদায় নমঃ ।
ওঁ নাথনাথায় নমঃ ।
ওঁ উত্তমোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রশীর্ষিণে নমঃ ।
ওঁ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রপদে নমঃ ।
ওঁ সহস্ররূপদৃশে নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ সহস্রাময় উদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপাদ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদোর্ধ্বায় নমঃ ।
ওঁ ত্র্যয়ম্বকায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ য়োগবীর্যবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়িনে নমঃ ।
ওঁ বিনয়িনে নমঃ ।
ওঁ জেত্রে নমঃ ।
ওঁ বীতরাগিণে নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ বিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ রৌদ্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাভীমায় নমঃ ।
ওঁ প্রাজ্ঞমুখ্যায় নমঃ ।
ওঁ সদাশুচয়ে নমঃ ।
ওঁ অন্তর্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অনন্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রত্যগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নিরন্তরায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ অরূপায় নমঃ ।
ওঁ আত্মরূপায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাববিনির্বৃত্তায় নমঃ ।
ওঁ অন্তঃশূন্যায় নমঃ ।
ওঁ বহিঃশূন্যায় নমঃ ।
ওঁ শূন্যাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শূন্যভাবনায় নমঃ ।
ওঁ অন্তঃপূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ বহিঃপূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণাত্মনে নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ পূর্ণভাবনায় নমঃ ।
ওঁ অন্তস্ত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ বহিস্ত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ ত্যাগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বয়োগবতে নমঃ ।
ওঁ অন্তর্যোগিনে নমঃ ।
ওঁ বহির্যোগিনে নমঃ ।
ওঁ সর্বয়োগপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্ভোগিনে নমঃ ।
ওঁ বহির্ভোগিনে নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ সর্বভিগবিদুত্তমায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্নিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বহির্নিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সর্বনিষ্ঠাময়ায় নমঃ ।
ওঁ বাহ্যান্তরবিমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ বাহ্যান্তরবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ বিশুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ নির্বাণায় নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ প্রকৃতিচে পরায় নমঃ ।
ওঁ অকালায় নমঃ ।
ওঁ কালনেমিনে নমঃ ।
ওঁ কালকালায় নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কালাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কালকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কালজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কালনাশনায় নমঃ ।
ওঁ কৈবল্য্পদদাত্রে নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ কৈবল্যসুখদায়কায় নমঃ ।
ওঁ কৈবল্যালয়ধরায় নমঃ ।
ওঁ নির্ভরায় নমঃ ।
ওঁ হর্শবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ হৃদয়স্থায় নমঃ ।
ওঁ হৃষিকেষায় নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
ওঁ গর্ভবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সকলাগমপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ নিগমায় নমঃ । ৭৫০ ।

ওঁ নিগমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরাশক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পরাকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পরাবৃত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ নিধিস্মৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরাবিদ্যা পরাক্ষান্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিভক্তয়ে নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তসদ্গতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ প্রকাশাত্মনে নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ পরাসংবেদনাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ স্বসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ স্ববিদং স্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বসংবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমিণে নমঃ ।
ওঁ স্বানুসন্ধান শীলাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বানুসন্ধান গোচরায় নমঃ ।
ওঁ স্বানুসন্ধান শূন্যাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বনুসন্ধানাশ্রয়ায় নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ স্ববোধদর্পণায় নমঃ ।
ওঁ অভঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ কন্দর্পকুলনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবেত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিত্তমায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববোধায় নমঃ ।
ওঁ সুধাবর্ষায় নমঃ ।
ওঁ পবনায় নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ পাপপাবকায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রবিধেয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ায় নমঃ ।
ওঁ অত্যন্তিকায় নমঃ ।
ওঁ মহাকল্পায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্কল্পাবর্ত নাশনায় নমঃ ।
ওঁ আধিব্যাধিহরায় নমঃ ।
ওঁ সংশয়ার্ণব শোষকায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বাত্মজ্ঞানসন্দেশায় নমঃ ।
ওঁ মহানুভাবভাবিতায় নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ আত্মানুভবসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ স্বানুভবসুখাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্ভানবে নমঃ ।
ওঁ প্রমদোত্কর্ষনাশনায় নমঃ ।
ওঁ অনিকেত প্রশান্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ শূন্যবাসায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্বপুষে নমঃ ।
ওঁ চিদ্গতয়ে নমঃ ।
ওঁ চিন্ময়ায় নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ চক্রিণে ।
ওঁ মায়াচক্রপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববর্ণবিদারম্ভিণে নমঃ ।
ওঁ সর্বারম্ভপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রবরায় নমঃ ।
ওঁ দাত্রে নমঃ ।
ওঁ সুনরায় নমঃ ।
ওঁ কনকাঙ্গদিনে নমঃ ।
ওঁ অনসূয়াত্মজায় নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ দত্তায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামদায় নমঃ ।
ওঁ কামজিতে নমঃ ।
ওঁ কামপটায় নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ কামপ্রদাগমায় নমঃ ।
ওঁ কামবতে নমঃ ।
ওঁ কামপোষায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামনিবর্তকায় নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ সর্বকামফলোত্পত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বকামফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামফলৈঃ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামফলাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ কৃতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসাক্ষিকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বারম্ভপরিত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ জডোন্মত্তপিশাচবতে নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ ভিক্ষবে নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষাকরায় নমঃ ।
ওঁ ভীক্ষ্ণাহারিণে নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রমণে নমঃ ।
ওঁ অকুলায় নমঃ ।
ওঁ অনুকূলায় নমঃ ।
ওঁ বিকলায় নমঃ ।
ওঁ অকলায় নমঃ ।
ওঁ জটিলায় নমঃ ।
ওঁ বনচারিণে নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ দণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ গন্ধিনে নমঃ ।
ওঁ দেহধর্মবিহীনাত্মনে নমঃ ।
ওঁ একাকিনে নমঃ ।
ওঁ সঙ্গবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ আশ্রমিণে নমঃ ।
ওঁ অনাশ্রমারম্ভায় নমঃ ।
ওঁ অনাচারিণে নমঃ ।
ওঁ কর্মবর্জিতায় নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ অসন্দেহিনে নমঃ ।
ওঁ সন্দেহিনে নমঃ ।
ওঁ নকিঞ্চনায় নমঃ ॥

ওঁ নৃদেহিনে নমঃ ।
ওঁ দেহশূন্যায় নমঃ ।
ওঁ নাভাবিনে নমঃ ।
ওঁ ভাবনির্গতায় নমঃ ।
ওঁ নাব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ স্বয়মেব নিরাকুলায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ অগুরবে নমঃ ।
ওঁ নাথনাথোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ দ্বিভুজায় নমঃ ।
ওঁ প্রাকৃতায় নমঃ ।
ওঁ জনকায় নমঃ ।
ওঁ পিতামহায় নমঃ ।
ওঁ অনাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নচনানাত্মনে নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ নীতয়ে নমঃ ।
ওঁ নীতিমতাং বরায় নমঃ ।
ওঁ সহজায় নমঃ ।
ওঁ সদৃশায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ একায় নমঃ ।
ওঁ চিন্মাত্রায় নমঃ ।
ওঁ নকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভোক্ত্রে নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ ভোগবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ তুরীয়ায় নমঃ ।
ওঁ তুরীয়াতীতায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাধিষ্ঠানরূপয় নমঃ ।
ওঁ সর্বধ্যেয়বিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকনিবাসাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সকলোত্তমবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ দেহভৃতে নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ দেহকৃতে নমঃ ।
ওঁ দেহাত্মনে নমঃ ।
ওঁ দেহভাবনায় নমঃ ।
ওঁ দেহিনে নমঃ ।
ওঁ দেহবিভক্তায় নমঃ ।
ওঁ দেহভাবপ্রকাশনায় নমঃ ।
ওঁ লয়স্থায় নমঃ ।
ওঁ লয়বিদে নমঃ ।
ওঁ লয়ভাবায় নমঃ ।
ওঁ বোধবতে নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ লয়াতীতায় নমঃ ।
ওঁ লয়স্যান্তায় নমঃ ।
ওঁ লয়ভাবনিবারণায় নমঃ ।
ওঁ বিমুখায় নমঃ ।
ওঁ প্রমুখায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যঙ্মুখবদাচারিণে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভুজে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বঘৃষে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বক্ষেমকরায় নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ অবিক্ষিপ্তায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমাদিনে নমঃ ।
ওঁ পরার্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ পরমার্থদৃশে নমঃ ।
ওঁ স্বানুভববিহীনায় নমঃ ।
ওঁ স্বানুভবপ্রকাশনায় নমঃ ।
ওঁ নিরিন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নির্বুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ নিরাভাসায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকৃতায় নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ নিরহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ রূপাত্মনে নমঃ ।
ওঁ নির্বপুষে নমঃ ।
ওঁ সকলাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ শোকদুঃখহরায় নমঃ ।
ওঁ ভোগমোক্ষফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ শব্দব্রহ্মার্থসংগৃহায় নমঃ ।
ওঁ আগমাপায় শূন্যায় নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ স্থানদায় নমঃ ।
ওঁ সতাঙ্গতয়ে নমঃ ।
ওঁ আকৃতায় নমঃ ।
ওঁ সুকৃতায় নমঃ ।
ওঁ কৃতকর্মবিনির্বৃতায় নমঃ ।
ওঁ ভেদত্রয়হরায় নমঃ ।
ওঁ দেহত্রয়বিনির্গতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকামনিবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধেশ্বরায় নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ অজরায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবাণদর্পহুতাশনায় নমঃ ।
ওঁ চতুরাক্ষরবীজাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বভুবে নমঃ ।
ওঁ চিত্কীর্তিভূষণায় নমঃ ।
ওঁ অগাধবুদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ অক্ষুব্ধায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রসূর্যাগ্নিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ য়মদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ অতিসংহর্ত্রে নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ পরমানন্দসাগরায় নমঃ ।
ওঁ লীলাবিশ্বম্ভরায় নমঃ ।
ওঁ ভানবে নমঃ ।
ওঁ ভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ ভীমলোচনায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচর্মাম্বরায় নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ চলনান্তকায় নমঃ ।
ওঁ আদিদেবায় নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ জগদ্যোনয়ে নমঃ ।
ওঁ বাসবারি বিমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ বিকর্মকর্মকর্মজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ অনন্য গমকায় নমঃ ।
ওঁ অগমায় নমঃ ।
ওঁ অবদ্ধকর্মশূন্যায় নমঃ ।
ওঁ কামরাগকুলক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়োগান্ধকারমথনায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মজন্মাদিবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তকামায় নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ অগ্রজায় নমঃ ।
ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ ভাবনির্ভাবকায় নমঃ ।
ওঁ ভেদাঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ অগ্রগায় নমঃ ।
ওঁ নিগুহায় নমঃ ।
ওঁ গোচরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ কালাগ্নিশমনায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্খচক্রপদ্মগদাধরায় নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ দীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ দীনপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছন্দায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমধর্মাম্বরায় নমঃ ।
ওঁ ভেত্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভস্মধারিণে নমঃ ।
ওঁ ধরাধরায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মগুপ্তায় নমঃ । ৯৯০ ।

ওঁ অন্বয়াত্মনে নমঃ ।
ওঁ ব্যতিরেকার্থনির্ণয়ায় নমঃ ।
ওঁ একোনেক গুণভাসাভাসনির্ভাসবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ভাবাভাব স্বভাবাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভাবাভাব বিভাববিদে নমঃ ।
ওঁ য়োগীহৃদয়বিশ্রামায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তবিদ্যাবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বাত্মজ্ঞানসাগরায় নমঃ । ১০০০ ।

ইতি শ্রীমদ্ দত্তাত্রেয় সহস্রনামাবলী সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Dattatreya:

1000 Names of Dattatreya | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Dattatreya | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top