Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Hanumat | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Hanumata Sahasranamavali 1 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમત્સહસ્રનામાવલિઃ ૧ ॥

રુદ્રયામલતઃ

ૐ નમઃ । ઓઙ્કારનમોરૂપાય । ૐ નમોરૂપપાલકાય ।
ઓઙ્કારમયાય । ઓઙ્કારકૃતે । ઓઙ્કારાત્મને । સનાતનાય ।
બ્રહ્મબ્રહ્મમયાય । બ્રહ્મજ્ઞાનિને । બ્રહ્મસ્વરૂપવિદે ।
કપીશાય । કપિનાથાય । કપિનાથસુપાલકાય । કપિનાથપ્રિયાય । કાલાય ।
કપિનાથસ્ય ઘાતકાય । કપિનાથશોકહર્ત્રે । કપિભર્ત્રે । કપીશ્વરાય ।
કપિજીવનદાત્રે નમઃ । ૨૦ ।

કપિમૂર્તયે । કપયે ભૃતાય । કાલાત્મને । કાલરૂપિણે । કાલકાલાય ।
કાલભુજે । કાલજ્ઞાનિને । કાલકર્ત્રે । કાલહાનયે । કલાનિધયે ।
કલાનિધિપ્રિયાય । કર્ત્રે । કલાનિધિસમપ્રભાય । કલાપિને । કલાપાત્રે ।
કીશત્રાત્રે । કિશામ્પતયે । કમલાપતિપ્રિયાય । કાકસ્વરઘ્નાય નમઃ । ૪૦ ।

કુલપાલકાય નમઃ । કુલભર્ત્રે । કુલત્રાત્રે । કુલાચારપરાયણાય ।
કાશ્યપાહ્લાદકાય । કાકધ્વંસિને । કર્મકૃતાં પતયે । કૃષ્ણાય ।
કૃષ્ણસ્તુતયે । કૃષ્ણ કૃષ્ણ રૂપાય । મહાત્મવતે । કૃષ્ણવેત્રે ।
કૃષ્ણભર્ત્રે । કપીશાય । ક્રોધવતે । કપયે । કાલરાત્રયે । કુબેરાય ।
કુબેરવનપાલકાય । કુબેરધનદાત્રે નમઃ । ૬૦ ।

કૌસલ્યાનન્દજીવનાય નમઃ । કોસલેશપ્રિયાય । કેતવે ।
કપાલિને । કામપાલકાય । કારુણ્યાય । કરુણારૂપાય ।
કરુણાનિધિવિગ્રહાય । કારુણ્યકર્ત્રે । કારુણ્યદાત્રે । કપયે સાધ્યાય ।
કૃતાન્તકાય । કૂર્માય । કૂર્મપતયે । કૂર્મભર્ત્રે । કૂર્મસ્ય પ્રેમવતે ।
કુક્કુટાય । કુક્કુટાહ્વાનાય । કુઞ્જરાય । કમલાનનાય નમઃ । ૮૦ ।

કુઞ્જરાય નમઃ । કલભાય । કેકિનાદજિતે । કલ્પજીવનાય ।
કલ્પાન્તવાસિને । કલ્પાન્તદાત્રે । કલ્પવિબોધકાય । કલભાય । કલહસ્તાય ।
કમ્પાય । કમ્પપતયે । કર્મફલપ્રદાય । કર્મણે । કમનીયાય ।
કલાપવતે । કમલાસનબન્ધાય । કમ્પાય । કમલાસનપૂજકાય ।
કમલાસનપ્રિયાય નમઃ । કમ્બવે । કમ્બુકણ્ઠાય । કામદુહે ।
કિઞ્જલ્કરૂપિણે । કિઞ્જલ્કાય । કિઞ્જલ્કાવનિવાસકાય ।
ખનનાર્થપ્રિયાય । ખઙ્ગિને । ખગનાથપ્રહારકાય । ખગનાથસુપૂજ્યાય ।
ખગનાથપ્રબોધકાય । ખગનાથવરેણ્યાય । ખરધ્વંસિને ।
ખરાન્તકાય । ખરારિપ્રિયબન્ધવે । ખરારિજીવનાય । ખઙ્ગહસ્તાય ।
ખઙ્ગધનાય । ખઙ્ગહાનિને નમઃ । ૧૨૦ ।

ખઙ્ગપાય નમઃ । ખઞ્જરીટપ્રિયાય । ખઞ્જાય ।
ખઞ્જત્રાત્રે ખેચરાત્મને । ખરારિજિતે । ખઞ્જરીટપતયેતિ પૂજ્યાય ।
ખઞ્જરીટપચઞ્ચલાય । ખદ્યોતબન્ધવે । ખદ્યોતાય । ખદ્યોતનપ્રિયાય ।
ગરુત્મતે । ગરુડાય । ગોપ્યાય । ગરુત્મદ્દર્પહારકાય । ગર્વિષ્ઠાય ।
ગર્વહર્ત્રે । ગાણાય નમઃ । ગુણસેવિને । ગુણાન્વિતાય । ગુણત્રાત્રે ।
ગુણરતાય । ગુણવન્તપ્રિયાય । ગુણિને । ગણેશાય । ગણપાતિને ।
ગણરૂપાય । ગણપ્રિયાય । ગમ્ભીરાય । ગુણાકારાય । ગરિમ્ણે ।
ગરિમપ્રદાય । ગણરક્ષાય । ગણહરાય । ગણદાય । ગણસેવિતાય ।
ગવાંશાય નમઃ । ગવયત્રાત્રે નમઃ । ગર્જિતાય । ગણાધિપાય ।
ગન્ધમાદનહર્ત્રે । ગન્ધમાદનપૂજકાય । ગન્ધમાદનસેવિને ।
ગન્ધમાદનરૂપધૃશે । ગુરવે । ગુરુપ્રિયાય । ગૌરાય । ગુરુસેવ્યાય ।
ગુરૂન્નતાય । ગુરુગીતાપરાય । ગીતાય । ગીતવિદ્યાગુરવે । ગુરવે ।
ગીતાપ્રિયાય । ગીતરતાય । ગીતજ્ઞાય । ગીતવતે નમઃ । ૧૮૦ ।

ગાયત્ર્યા જાપકાય નમઃ । ગોષ્ઠાય । ગોષ્ઠદેવાય । ગોષ્ઠપાય ।
ગોષ્પદીકૃતવારીશાય । ગોવિન્દાય । ગોપબન્ધકાય । ગોવર્ધનધરાય ।
ગર્વાય । ગોવર્ધનપ્રપૂજકાય । ગન્ધર્વાય । ગન્ધર્વરતાય ।
ગન્ધર્વાનન્દનન્દિતાય । ગન્ધાય । ગદાધરાય । ગુપ્તાય । ગદાઢ્યાય ।
ગુહ્યકેશ્વરાય । ગિરિજાપૂજકાય । ગિરે નમઃ । ૨૦૦ ।

ગીર્વાણાય નમઃ । ગોષ્પતયે । ગિરયે । ગિરિપ્રિયાય । ગર્ભાય ।
ગર્ભપાય । ગર્ભવાસકાય । ગભસ્તિગ્રાસકાય । ગ્રાસાય । ગ્રાસદાત્રે ।
ગ્રહેશ્વરાય । ગ્રહાય । ગ્રહેશાનાય । ગ્રહાય । ગ્રહદોષવિનાશનાય ।
ગ્રહારૂઢાય । ગ્રહપતયે । ગ્રહણાય । ગ્રહણાધિપાય । ગોલિને નમઃ । ૨૨૦ ।

ગવ્યાય નમઃ । ગવેશાય । ગવાક્ષમોક્ષદાયકાય । ગણાય । ગમ્યાય ।
ગણદાત્રે । ગરુડધ્વજવલ્લભાય । ગેહાય । ગેહપ્રદાય । ગમ્યાય ।
ગીતાગાનપરાયણાય । ગહ્વરાય । ગહ્વરત્રાણાય । ગર્ગાય ।
ગર્ગેશ્વરપ્રદાય । ગર્ગપ્રિયાય । ગર્ગરતાય । ગૌતમાય । ગૌતમપ્રદાય ।
ગઙ્ગાસ્નાયિને નમઃ । ૨૪૦ ।

ગયાનાથાય નમઃ । ગયાપિણ્ડપ્રદાયકાય । ગૌતમીતીર્થચારિણે ।
ગૌતમીતીર્થપૂજકાય । ગણેન્દ્રાય । ગણત્રાત્રે । ગ્રન્થદાય ।
ગ્રન્થકારકાય । ઘનાઙ્ગાય । ઘાય । ઘાતકાય । ઘોરાય । ઘોરરૂપિણે ।
ઘનપ્રદાય । ઘોરદંષ્ટ્રાય । ઘોરનખાય । ઘોરઘાતિને । ઘનેતરાય ।
ઘોરરાક્ષસઘાતિને । ઘોરરૂપ્યઘદર્પઘ્ને નમઃ । ૨૬૦ ।

ઘર્માય નમઃ । ઘર્મપ્રદાય । ઘર્મરૂપિણે । ઘનાઘનાય ।
ઘનધ્વનિરતાય । ઘણ્ટાવાદ્યપ્રિયાય । ઘૃણાકરાય । ઘોઘાય ।
ઘનસ્વનાય । ઘૂર્ણાય । ઘૂર્ણિતાય । ઘનાલયાય । ઙકારાય । ઙપ્રદાય ।
ઙાન્તાય । ચન્દ્રિકામોદમોદકાય । ચન્દ્રરૂપાય । ચન્દ્રવન્દ્યાય ।
ચન્દ્રાત્મને । ચન્દ્રપૂજકાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ચન્દ્રપ્રેમ્ણે નમઃ । ચન્દ્રબિમ્બાય । ચામરપ્રિયાય । ચઞ્ચલાય ।
ચન્દ્રવક્ત્રાય । ચકોરાક્ષાય । ચન્દ્રનેત્રાય । ચતુર્ભુજાય ।
ચઞ્ચલાત્મને । ચરાય । ચર્મિણે । ચલત્ખઞ્જનલોચનાય । ચિદ્રૂપાય । ચિત્રપાનાય ।
ચલચ્ચિત્તચિતાર્ચિતાય । ચિદાનન્દાય । ચિતાય । ચૈત્રાય ।
ચન્દ્રવંશસ્ય પાલકાય । છત્રાય નમઃ । ૩૦૦ ।

છત્રપ્રદાય નમઃ । છત્રિણે । છત્રરૂપિણે । છિદાઞ્છદાય । છલઘ્ને ।
છલદાય । છિન્નાય । છિન્નઘાતિને । ક્ષપાકરાય । છદ્મરૂપિણે ।
છદ્મહારિણે । છલિને । છલતરવે । છાયાકરદ્યુતયે । છન્દાય ।
છન્દવિદ્યાવિનોદકાય । છિન્નારાતયે । છિન્નપાપાય ।
છન્દવારણવાહકાય । છન્દસે નમઃ । ૩૨૦ ।

છ(ક્ષ)ત્રહનાય । છિ(ક્ષિ)પ્રાય ।
છ(ક્ષ)વનાય । છન્મદાય । છ(ક્ષ)મિને ।
ક્ષમાગારાય । ક્ષમાબન્ધાય । ક્ષપાપતિપ્રપૂજકાય ।
છલઘાતિને । છિદ્રહારિણે । છિદ્રાન્વેષણપાલકાય । જનાય । જનાર્દનાય ।
જેત્રે । જિતારયે । જિતસઙ્ગરાય । જિતમૃત્યવે । જરાતીતાય ।
જનાર્દનપ્રિયાય । જયાય નમઃ । ૩૪૦ ।

જયદાય નમઃ । જયકર્ત્રે । જયપાતાય । જયપ્રિયાય । જિતેન્દ્રિયાય ।
જિતારાતયે । જિતેન્દ્રિયપ્રિયાય । જયિને । જગદાનન્દદાત્રે ।
જગદાનન્દકારકાય । જગદ્વન્દ્યાય । જગજ્જીવાય । જગતામુપકારકાય ।
જગદ્ધાત્રે । જગદ્ધારિણે । જગદ્બીજાય । જગત્પિત્રે । જગત્પતિપ્રિયાય ।
જિષ્ણવે । જિષ્ણુજિતે નમઃ । ૩૬૦ ।

જિષ્ણુરક્ષકાય નમઃ । જિષ્ણુવન્દ્યાય । જિષ્ણુપૂજ્યાય ।
જિષ્ણુમૂર્તિવિભૂષિતાય । જિષ્ણુપ્રિયાય । જિષ્ણુરતાય ।
જિષ્ણુલોકાભિવાસકાય । જયાય । જયપ્રદાય । જાયાય । જાયકાય ।
જયજાડ્યઘ્ને । જયપ્રિયાય । જનાનન્દાય । જનદાય । જનજીવનાય ।
જયાનન્દાય । જપાપુષ્પવલ્લભાય । જયપૂજકાય । જાડ્યહર્ત્રે નમઃ । ૩૮૦ ।

જાડ્યદાત્રે નમઃ । જાડ્યકર્ત્રે । જડપ્રિયાય । જગન્નેત્રે ।
જગન્નાથાય । જગદીશાય । જનેશ્વરાય । જગન્મઙ્ગલદાય । જીવાય ।
જગત્યવનપાવનાય । જગત્ત્રાણાય । જગત્પ્રાણાય ।
જાનકીપતિવત્સલાય । જાનકીપતિપૂજ્યાય । જાનકીપતિસેવકાય ।
જાનકીશોકહારિણે । જાનકીદુઃખભઞ્જનાય । યજુર્વેદાય । યજુર્વક્ત્રે ।
યજુઃપાઠપ્રિયાય । વ્રતિને નમઃ । ૪૦૦ ।

જિષ્ણવે નમઃ । જિષ્ણુકૃતાય । જિષ્ણુધાત્રે । જિષ્ણુવિનાશનાય ।
જિષ્ણુઘ્ને । જિષ્ણુપાતિને । જિષ્ણુરાક્ષસઘાતકાય । જાતીનામગ્રગણ્યાય ।
જાતીનાં વરદાયકાય । ઝુઞ્ઝુરાય । ઝૂઝુરાય । ઝૂર્ઝનવરાય ।
ઝઞ્ઝાનિષેવિતાય । ઝિલ્લીરવસ્વરાય । ઞન્તાય । ઞવર્ણાય । ઞનતાય ।
ઞદાય । ટકારાદયે । ટકારાન્તાય । ટવર્ણાષ્ટપ્રપૂજકાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ટિટ્ટિભાય નમઃ । ટિટ્ટિભસ્તષ્ટયે । ટિટ્ટિભપ્રિયવત્સલાય ।
ઠકારવર્ણનિલયાય । ઠકારવર્ણવાસિતાય । ઠકારવીરભરિતાય ।
ઠકારપ્રિયદર્શકાય । ડાકિનીનિરતાય । ડઙ્કાય । ડઙ્કિનીપ્રાણહારકાય ।
ડાકિનીવરદાત્રે । ડાકિનીભયનાશનાય । ડિણ્ડિમધ્વનિકર્ત્રે । ડિમ્ભાય ।
ડિમ્ભાતરેતરાય । ડક્કાઢક્કાનવાય । ઢક્કાવાદ્યાય । ઢક્કામહોત્સવાય ।
ણાન્ત્યાય । ણાન્તાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ણવર્ણાય । ણસેવ્યાય । ણપ્રપૂજકાય । તન્ત્રિણે । તન્ત્રપ્રિયાય ।
તલ્પાય । તન્ત્રજિતે । તન્ત્રવાહકાય । તન્ત્રપૂજ્યાય । તન્ત્રરતાય ।
તન્ત્રવિદ્યાવિશારદાય । તન્ત્રયન્ત્રજયિને । તન્ત્રધારકાય ।
તન્ત્રવાહકાય । તન્ત્રવેત્ત્રે । તન્ત્રકર્ત્રે । તન્ત્રયન્ત્રવરપ્રદાય ।
તન્ત્રદાય । તન્ત્રદાત્રે । તન્ત્રપાય નમઃ । ૪૬૦ ।

તન્ત્રદાયકાય નમઃ । તત્ત્વદાત્રે । તત્ત્વજ્ઞાય । તત્ત્વાય ।
તત્ત્વપ્રકાશકાય । તન્દ્રાયૈ । તપનાય । તલ્પતલાતલનિવાસકાય ।
તપસે । તપઃપ્રિયાય । તાપત્રયતાપિને । તપઃપતયે । તપસ્વિને ।
તપોજ્ઞાત્રે । તપતામુપકારકાય । તપસે । તપોત્રપાય । તાપિને । તાપદાય ।
તાપહારકાય નમઃ । ૪૮૦ ।

તપઃસિદ્ધયે નમઃ । તપોઋદ્ધયે । તપોનિધયે । તપઃપ્રભવે । તીર્થાય ।
તીર્થરતાય । તીવ્રાય । તીર્થવાસિને । તીર્થદાય । તીર્થપાય ।
તીર્થકૃતે । તીર્થસ્વામિને । તીર્થવિરોધકાય । તીર્થસેવિને ।
તીર્થપતયે । તીર્થવ્રતપરાયણાય । ત્રિદોષઘ્ને । ત્રિનેત્રાય ।
ત્રિનેત્રપ્રિયબાલકાય । ત્રિનેત્રપ્રિયદાસાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ત્રિનેત્રપ્રિયપૂજકાય નમઃ । ત્રિવિક્રમાય । ત્રિપાદૂર્ધ્વાય । તરણયે ।
તારણયે । તમસે । તમોરૂપિણે । તમોધ્વંસિને । તમસ્તિમિરઘાતકાય ।
તમોઘૃષે । તમસસ્તપ્તતારણયે । તમસોઽન્તકાય । તમોહૃતે ।
તમકૃતે । તામ્રાય । તામ્રૌષધિગુણપ્રદાય । તૈજસાય । તેજસામ્મૂર્તયે ।
તેજસઃ પ્રતિપાલકાય । તરુણાય નમઃ । ૫૨૦ ।

તર્કવિજ્ઞાત્રે નમઃ । તર્કશાસ્ત્રવિશારદાય । તિમિઙ્ગિલાય ।
તત્ત્વકર્ત્રે । તત્ત્વદાત્રે । તત્ત્વવિદે । તત્ત્વદશિર્ને । તત્ત્વગામિને ।
તત્ત્વભુજે । તત્ત્વવાહનાય ।
ત્રિદિવાય । ત્રિદિવેશાય । ત્રિકાલાય । તમિસ્રઘ્ને ।
સ્થાણવે । સ્થાણુપ્રિયાય । સ્થાણવે । સર્વતોવાસકાય ।
દયાસિન્ધવે । દયારૂપાય નમઃ । ૫૪૦ ।

દયાનિધયે નમઃ । દયાપરાય । દયામૂર્તયે । દયાદાત્રે ।
દયાદાનપરાયણાય । દેવેશાય । દેવદાય । દેવાય । દેવરાજાધિપાલકાય ।
દીનબન્ધવે । દીનદાત્રે । દીનોદ્ધરણાય । દિવ્યદૃશે । દિવ્યદેહાય ।
દિવ્યરૂપાય । દિવ્યાસનનિવાસકાય । દીર્ઘકેશાય । દીર્ઘપુચ્છાય ।
દીર્ઘદશિર્ને નમઃ । દૂરદર્શિને । દીર્ઘબાહવે । દીર્ઘપાય ।
દાનવારયે । દરિદ્રારયે । દૈત્યારયે । દસ્યુભઞ્જનાય । દંષ્ટ્રિણે ।
દણ્ડિને । દણ્ડધરાય । દણ્ડપાય । દણ્ડપ્રદાયકાય । દામોદરપ્રિયાય ।
દત્તાત્રેયપૂજનતત્પરાય । દર્વીદલહુતપ્રીતાય । દદ્રુરોગવિનાશકાય ।
ધર્માય । ધર્મિણે । ધર્મચારિણે નમઃ । ૫૮૦ ।

ધર્મશાસ્ત્રપરાયણાય નમઃ । ધર્માત્મને । ધર્મનેત્રે । ધર્મદૃશે ।
ધર્મધારકાય । ધર્મધ્વજાય । ધર્મમૂર્તયે । ધર્મરાજસ્ય ત્રાયકાય ।
ધાત્રે । ધ્યેયાય । ધનાય । ધન્યાય । ધનદાય । ધનપાય । ધનિને ।
ધનદત્રાણકર્ત્રે । ધનપપ્રતિપાલકાય । ધરણીધરપ્રિયાય । ધન્વિને ।
ધનવદ્ધનધારકાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ધન્વીશવત્સલાય નમઃ । ધીરાય । ધાતૃમોદપ્રમોદકાય ।
ધાત્રૈશ્વર્યદાત્રે । ધાત્રીશપ્રતિપૂજકાય । ધાત્રાત્મને । ધરાનાથાય ।
ધરાનાથપ્રબોધકાય । ધર્મિષ્ઠાય । ધર્મકેતવે । ધવલાય ।
ધવલપ્રિયાય । ધવલાચલવાસિને । ધેનુદાય । ધેનુપાય । ધનિને ।
ધ્વનિરૂપાય ।
ધ્વનિપ્રાણાય । ધ્વનિધર્મપ્રબોધકાય । ધર્માધ્યક્ષાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ધ્વજાય નમઃ । ધૂમ્રાય । ધાતુરોધિવિરોધકાય । નારાયણાય ।
નરાય । નેત્રે । નદીશાય । નરવાનરાય । નદીસઙ્ક્રમણાય । નાટ્યાય ।
નાટ્યવેત્ત્રે । નટપ્રિયાય । નારાયણાત્મકાય । નન્દિને ।
નન્દિશૃઙ્ગિગણાધિપાય । નન્દિકેશ્વરવર્મણે । નન્દિકેશ્વરપૂજકાય ।
નરસિંહાય । નટાય । નીપાય નમઃ । ૬૪૦ ।

નખયુદ્ધવિશારદાય નમઃ । નખાયુધાય । નલાય । નીલાય ।
નલનીલપ્રમોદકાય । નવદ્વારપુરાધારાય । નવદ્વારપુરાતનાય ।
નરનારાયણસ્તુત્યાય । નવનાથાય । નગેશ્વરાય । નખદંષ્ટ્રાયુધાય ।
નિત્યાય । નિરાકારાય । નિરઞ્જનાય । નિષ્કલઙ્કાય । નિરવદ્યાય ।
નિર્મલાય । નિર્મમાય । નગાય । નગરગ્રામપાલાય નમઃ । ૬૬૦ ।

નિરન્તાય નમઃ । નગરાધિપાય । નાગકન્યાભયધ્વંસિને ।
નાગારિપ્રિયાય । નાગરાય । પીતામ્બરાય । પદ્મનાભાય ।
પુણ્ડરીકાક્ષપાવનાય । પદ્માક્ષાય । પદ્મવક્ત્રાય । પદ્માસનપ્રપૂજકાય ।
પદ્મમાલિને । પદ્મપરાય । પદ્મપૂજનતત્પરાય । પદ્મપાણયે । પદ્મપાદાય ।
પુણ્ડરીકાક્ષસેવનાય । પાવનાય । પવનાત્મને । પવનાત્મજાય નમઃ । ૬૮૦ ।

પાપઘ્ને । પરાય । પરતરાય । પદ્માય । પરમાય । પરમાત્મકાય ।
પીતામ્બરાય । પ્રિયાય । પ્રેમ્ણે । પ્રેમદાય । પ્રેમપાલકાય । પ્રૌઢાય ।
પ્રૌઢપરાય । પ્રેતદોષઘ્ને । પ્રેતનાશકાય । પ્રભઞ્જનાન્વયાય ।
પઞ્ચભ્યઃ । પઞ્ચાક્ષરમનુપ્રિયાય । પન્નગારયે । પ્રતાપિને નમઃ । ૭૦૦ ।

પ્રપન્નાય નમઃ । પરદોષઘ્ને । પરાભિચારશમનાય ।
પરસૈન્યવિનાશકાય । પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભાય । પુરાધારાય । પુરારિનુતે ।
પરાજિતાય । પરસ્મૈ બ્રહ્મણે । પરાત્પરપરાત્પરાય । પાતાલગાય ।
પુરાણાય । પુરાતનાય । પ્લવઙ્ગમાય । પુરાણપુરુષાય । પૂજ્યાય ।
પુરુષાર્થપ્રપૂરકાય । પ્લવગેશાય । પલાશારયે । પૃથુકાય નમઃ । ૭૨૦ ।

પૃથિવીપતયે નમઃ । પુણ્યશીલાય । પુણ્યરાશયે । પુણ્યાત્મને ।
પુણ્યપાલકાય । પુણ્યકીર્તયે । પુણ્યગીતયે । પ્રાણદાય । પ્રાણપોષકાય ।
પ્રવીણાય । પ્રસન્નાય । પાર્થધ્વજનિવાસકાય । પિઙ્ગકેશાય ।
પિઙ્ગરોમ્ણે । પ્રણવાય । પિઙ્ગલપ્રણાય । પરાશરાય । પાપહર્ત્રે ।
પિપ્પલાશ્રયસિદ્ધિદાય । પુણ્યશ્લોકાય નમઃ । ૭૪૦ ।

પુરાતીતાય નમઃ । પ્રથમાય । પુરુષાય । પુંસે । પુરાધારાય ।
પ્રત્યક્ષાય । પરમેષ્ઠિને । પિતામહાય । ફુલ્લારવિન્દવદનાય ।
ફુલ્લોત્કમલલોચનાય । ફૂત્કારાય । ફૂત્કરાય । ફુવે ।
ફૂદમન્ત્રપરાયણાય । સ્ફટિકાદ્રિનિવાસિને । ફુલ્લેન્દીવરલોચનાય ।
વાયુરૂપિણે । વાયુસુતાય । વાય્વાત્મને । વામનાશકાય નમઃ । ૭૬૦ ।

વનાય નમઃ । વનચરાય । બાલાય । બાલત્રાત્રે । બાલકાય ।
વિશ્વનાથાય । વિશ્વાય । વિશ્વાત્મને । વિશ્વપાલકાય । વિશ્વધાત્રે ।
વિશ્વકર્ત્રે । વિશ્વવેત્ત્રે । વિશામ્પતયે । વિમલાય । વિમલજ્ઞાનાય ।
વિમલાનન્દદાયકાય । વિમલોત્પલવક્ત્રાય । વિમલાત્મને ।
વિલાસકૃતે । બિન્દુમાધવપૂજ્યાય નમઃ । ૭૮૦ ।

બિન્દુમાધવસેવકાય નમઃ । બીજાય । વીર્યદાય । બીજહારિણે ।
બીજપ્રદાય । વિભવે । વિજયાય । બીજકર્ત્રે । વિભૂતયે । ભૂતિદાયકાય ।
વિશ્વવન્દ્યાય । વિશ્વગમ્યાય । વિશ્વહર્ત્રે । વિરાટ્તનવે ।
બુલકારહતારાતયે । વસુદેવાય । વનપ્રદાય । બ્રહ્મપુચ્છાય ।
બ્રહ્મપરાય । વાનરાય નમઃ । ૮૦૦ ।

વાનરેશ્વરાય નમઃ । બલિબન્ધનકૃતે । વિશ્વતેજસે ।
વિશ્વપ્રતિષ્ઠિતાય । વિભોક્ત્રે । વાયુદેવાય । વીરવીરાય । વસુન્ધરાય ।
વનમાલિને । વનધ્વંસિને । વારુણાય । વૈષ્ણવાય । બલિને ।
વિભીષણપ્રિયાય । વિષ્ણુસેવિને । વાયુગવયે । વિદુષે । વિપદ્યાય ।
વાયુવંશ્યાય । વેદવેદાન્તપારગાય નમઃ । ૮૨૦ ।

બૃહત્તનવે નમઃ । બૃહત્પાદાય । બૃહત્કાયાય । બૃહદ્યશસે ।
બૃહન્નાસાય । બૃહદ્બાહવે । બૃહન્મૂર્તયે । બૃહત્સ્તુતયે ।
બૃહદ્ધનુષે । બૃહજ્જઙ્ઘાય । બૃહત્કાયાય । બૃહત્કરાય ।
બૃહદ્રતયે । બૃહત્પુચ્છાય । બૃહલ્લોકફલપ્રદાય । બૃહત્સેવ્યાય ।
બૃહચ્છક્તયે । બૃહદ્વિદ્યાવિશારદાય । બૃહલ્લોકરતાય ।
વિદ્યાયૈ નમઃ । ૮૪૦ ।

વિદ્યાદાત્રે નમઃ । વિદિક્પતયે । વિગ્રહાય । વિગ્રહરતાય ।
વ્યાધિનાશિને । વ્યાધિદાય । વિશિષ્ટાય । બલદાત્રે । વિઘ્નનાશાય ।
વિનાયકાય । વરાહાય । વસુધાનાથાય । ભગવતે । ભયભઞ્જનાય ।
ભાગ્યદાય । ભયકર્ત્રે । ભાગાય । ભૃગુપતિપ્રિયાય । ભવ્યાય ।
ભક્તાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ભરદ્વાજાય નમઃ । ભયાઙ્ઘ્રયે । ભયનાશનાય । માધવાય ।
મધુરાનાથાય । મેઘનાદાય । મહામુનયે । માયાપતયે । મનસ્વિને ।
માયાતીતાય । મનોત્સુકાય । મૈનાકવન્દિતામોદાય । મનોવેગિને ।
મહેશ્વરાય । માયાનિર્જિતરક્ષસે । માયાનિર્જિતવિષ્ટપાય ।
માયાશ્રયાય નિલયાય । માયાવિધ્વંસકાય । મયાય ।
મનોયમપરાય નમઃ । ૮૮૦ ।

યામ્યાય નમઃ । યમદુઃખનિવારણાય । યમુનાતીરવાસિને ।
યમુનાતીર્થચારણાય । રામાય । રામપ્રિયાય । રમ્યાય । રાઘવાય ।
રઘુનન્દનાય । રામપ્રપૂજકાય । રુદ્રાય । રુદ્રસેવિને । રમાપતયે ।
રાવણારયે । રમાનાથવત્સલાય । રઘુપુઙ્ગવાય । રક્ષોઘ્નાય ।
રામદૂતાય । રામેષ્ટાય । રાક્ષસાન્તકાય નમઃ ૯૦૦ ।

રામભક્તાય નમઃ । રામરૂપાય । રાજરાજાય । રણોત્સુકાય ।
લઙ્કાવિધ્વંસકાય । લઙ્કાપતિઘાતિને । લતાપ્રિયાય ।
લક્ષ્મીનાથપ્રિયાય । લક્ષ્મીનારાયણાત્મપાલકાય । પ્લવગાબ્ધિહેલકાય ।
લઙ્કેશગૃહભઞ્જનાય । બ્રહ્મસ્વરૂપિણે । બ્રહ્માત્મને । બ્રહ્મજ્ઞાય ।
બ્રહ્મપાલકાય । બ્રહ્મવાદિને । વિક્ષેત્રાય । વિશ્વબીજાય । વિશ્વદૃશે ।
વિશ્વમ્ભરાય નમઃ । ૯૨૦ ।

વિશ્વમૂર્તયે નમઃ । વિશ્વાકારાય । વિશ્વધૃષે । વિશ્વાત્મને ।
વિશ્વસેવ્યાય । વિશ્વાય । વિશ્વેશ્વરાય । વિભવે । શુક્લાય ।
શુક્રપ્રદાય । શુક્રાત્મને । શુભપ્રદાય । શર્વરીપતિશૂરાય । શૂરાય ।
શ્રુતિશ્રવસે । શાકમ્ભરીશક્તિધરાય । શત્રુઘ્નાય । શરણપ્રદાય ।
શઙ્કરાય । શાન્તિદાય નમઃ । ૯૪૦ ।

શાન્તાય નમઃ । શિવાય । શૂલિને । શિવાર્ચિતાય । શ્રીરામરૂપાય ।
શ્રીવાસાય । શ્રીપદાય । શ્રીકરાય । શુચયે । શ્રીશાય । શ્રીદાય ।
શ્રીકરાય । શ્રીકાન્તપ્રિયાય । શ્રીનિધયે । ષોડશસ્વરસંયુક્તાય ।
ષોડશાત્મને પ્રિયઙ્કરાય । ષડઙ્ગસ્તોત્રનિરતાય । ષડાનનપ્રપૂજકાય ।
ષટ્શાસ્ત્રવેત્ત્રે । ષડ્બાહવે નમઃ । ૯૬૦ ।

ષટ્સ્વરૂપાય નમઃ । ષડૂર્મિપાય । સનાતનાય । સત્યરૂપાય ।
સત્યલોકપ્રબોધકાય । સત્યાત્મને । સત્યદાત્રે । સત્યવ્રતપરાયણાય ।
સૌમ્યાય । સૌમ્યપ્રદાય । સૌમ્યદૃક્સૌમ્યાય । સૌમ્યપાલકાય ।
સુગ્રીવાદિયુતાય । સર્વસંસારભયનાશનાય । સૂત્રાત્મને । સૂક્ષ્મસન્ધ્યાય ।
સ્થૂલાય । સર્વગતયે પુંસે । સુરભયે । સાગરાય નમઃ । ૯૮૦
સેતવે નમઃ । સત્યાય । સત્યપરાક્રમાય । સત્યગર્ભાય । સત્યસેતવે ।
સિદ્ધયે । સત્યગોચરાય । સત્યવાદિને । સુકર્મણે । સર્વાનન્દૈકાય ।
ઈશ્વરાય । સિદ્ધયે સાધ્યાય । સુસિદ્ધાય । સિદ્ધિહેતુકાય સઙ્કલ્પાય ।
સપ્તપાતાલચરણાય । સપ્તર્ષિગણવન્દિતાય । સપ્તાબ્ધિલઙ્ઘનાય વીરાય ।
સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલાય । સપ્તાઙ્ગરાજ્યસુખદાય । સપ્તમાતૃનિષેવિતાય ।
સપ્તચ્છન્દોનિધયે નમઃ । ૧૦૦૦ ।

સપ્તસપ્તપાતાલસંશ્રયાય નમઃ । સઙ્કર્ષણાય । સહસ્રાસ્યાય ।
સહસ્રાક્ષાય । સહસ્રપદે । હનુમતે । હર્ષદાત્રે । હરાય ।
હરિહરીશ્વરાય । ક્ષુદ્રરાક્ષસઘાતિને । ક્ષુદ્ધતક્ષાન્તિદાયકાય ।
અનાદીશાય । અનન્તાય । આનન્દાય । અધ્યાત્મબોધકાય । ઇન્દ્રાય । ઈશોત્તમાય ।
ઉન્મત્તજનઋદ્ધિદાય । ઋવર્ણાય । ઌપદોપેતાય । ઐશ્વર્યાય ।
ઓષધીપ્રિયાય । ઔષધાય । અંશુમતે । સર્વકારણાય । અકારાય ।

Also Read 1000 Names of Anjaneya Stotram 1:

1000 Names of Hanumat Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Hanumat | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top