Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Hanumat | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Tamil

Shri Hanumata Sahasranamavali 1 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹனுமத்ஸஹஸ்ரனாமாவலி꞉ 1 ॥

ருத்³ரயாமலத꞉

ௐ நம꞉ । ஓங்காரனமோரூபாய । ௐ நமோரூபபாலகாய ।
ஓங்காரமயாய । ஓங்காரக்ருʼதே । ஓங்காராத்மனே । ஸனாதனாய ।
ப்³ரஹ்மப்³ரஹ்மமயாய । ப்³ரஹ்மஜ்ஞானினே । ப்³ரஹ்மஸ்வரூபவிதே³ ।
கபீஶாய । கபினாதா²ய । கபினாத²ஸுபாலகாய । கபினாத²ப்ரியாய । காலாய ।
கபினாத²ஸ்ய கா⁴தகாய । கபினாத²ஶோகஹர்த்ரே । கபிப⁴ர்த்ரே । கபீஶ்வராய ।
கபிஜீவனதா³த்ரே நம꞉ । 20 ।

கபிமூர்தயே । கபயே ப்⁴ருʼதாய । காலாத்மனே । காலரூபிணே । காலகாலாய ।
காலபு⁴ஜே । காலஜ்ஞானினே । காலகர்த்ரே । காலஹானயே । கலானித⁴யே ।
கலானிதி⁴ப்ரியாய । கர்த்ரே । கலானிதி⁴ஸமப்ரபா⁴ய । கலாபினே । கலாபாத்ரே ।
கீஶத்ராத்ரே । கிஶாம்பதயே । கமலாபதிப்ரியாய । காகஸ்வரக்⁴னாய நம꞉ । 40 ।

குலபாலகாய நம꞉ । குலப⁴ர்த்ரே । குலத்ராத்ரே । குலாசாரபராயணாய ।
காஶ்யபாஹ்லாத³காய । காகத்⁴வம்ʼஸினே । கர்மக்ருʼதாம்ʼ பதயே । க்ருʼஷ்ணாய ।
க்ருʼஷ்ணஸ்துதயே । க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ண ரூபாய । மஹாத்மவதே । க்ருʼஷ்ணவேத்ரே ।
க்ருʼஷ்ணப⁴ர்த்ரே । கபீஶாய । க்ரோத⁴வதே । கபயே । காலராத்ரயே । குபே³ராய ।
குபே³ரவனபாலகாய । குபே³ரத⁴னதா³த்ரே நம꞉ । 60 ।

கௌஸல்யானந்த³ஜீவனாய நம꞉ । கோஸலேஶப்ரியாய । கேதவே ।
கபாலினே । காமபாலகாய । காருண்யாய । கருணாரூபாய ।
கருணானிதி⁴விக்³ரஹாய । காருண்யகர்த்ரே । காருண்யதா³த்ரே । கபயே ஸாத்⁴யாய ।
க்ருʼதாந்தகாய । கூர்மாய । கூர்மபதயே । கூர்மப⁴ர்த்ரே । கூர்மஸ்ய ப்ரேமவதே ।
குக்குடாய । குக்குடாஹ்வானாய । குஞ்ஜராய । கமலானநாய நம꞉ । 80 ।

குஞ்ஜராய நம꞉ । கலபா⁴ய । கேகினாத³ஜிதே । கல்பஜீவனாய ।
கல்பாந்தவாஸினே । கல்பாந்ததா³த்ரே । கல்பவிபோ³த⁴காய । கலபா⁴ய । கலஹஸ்தாய ।
கம்பாய । கம்பபதயே । கர்மப²லப்ரதா³ய । கர்மணே । கமனீயாய ।
கலாபவதே । கமலாஸனப³ந்தா⁴ய । கம்பாய । கமலாஸனபூஜகாய ।
கமலாஸனப்ரியாய நம꞉ । கம்ப³வே । கம்பு³கண்டா²ய । காமது³ஹே ।
கிஞ்ஜல்கரூபிணே । கிஞ்ஜல்காய । கிஞ்ஜல்காவனிவாஸகாய ।
க²னநார்த²ப்ரியாய । க²ங்கி³னே । க²க³னாத²ப்ரஹாரகாய । க²க³னாத²ஸுபூஜ்யாய ।
க²க³னாத²ப்ரபோ³த⁴காய । க²க³னாத²வரேண்யாய । க²ரத்⁴வம்ʼஸினே ।
க²ராந்தகாய । க²ராரிப்ரியப³ந்த⁴வே । க²ராரிஜீவனாய । க²ங்க³ஹஸ்தாய ।
க²ங்க³த⁴னாய । க²ங்க³ஹானினே நம꞉ । 120 ।

க²ங்க³பாய நம꞉ । க²ஞ்ஜரீடப்ரியாய । க²ஞ்ஜாய ।
க²ஞ்ஜத்ராத்ரே கே²சராத்மனே । க²ராரிஜிதே । க²ஞ்ஜரீடபதயேதி பூஜ்யாய ।
க²ஞ்ஜரீடபசஞ்சலாய । க²த்³யோதப³ந்த⁴வே । க²த்³யோதாய । க²த்³யோதனப்ரியாய ।
க³ருத்மதே । க³ருடா³ய । கோ³ப்யாய । க³ருத்மத்³த³ர்பஹாரகாய । க³ர்விஷ்டா²ய ।
க³ர்வஹர்த்ரே । கா³ணாய நம꞉ । கு³ணஸேவினே । கு³ணான்விதாய । கு³ணத்ராத்ரே ।
கு³ணரதாய । கு³ணவந்தப்ரியாய । கு³ணினே । க³ணேஶாய । க³ணபாதினே ।
க³ணரூபாய । க³ணப்ரியாய । க³ம்பீ⁴ராய । கு³ணாகாராய । க³ரிம்ணே ।
க³ரிமப்ரதா³ய । க³ணரக்ஷாய । க³ணஹராய । க³ணதா³ய । க³ணஸேவிதாய ।
க³வாம்ʼஶாய நம꞉ । க³வயத்ராத்ரே நம꞉ । க³ர்ஜிதாய । க³ணாதி⁴பாய ।
க³ந்த⁴மாத³னஹர்த்ரே । க³ந்த⁴மாத³னபூஜகாய । க³ந்த⁴மாத³னஸேவினே ।
க³ந்த⁴மாத³னரூபத்⁴ருʼஶே । கு³ரவே । கு³ருப்ரியாய । கௌ³ராய । கு³ருஸேவ்யாய ।
கு³ரூன்னதாய । கு³ருகீ³தாபராய । கீ³தாய । கீ³தவித்³யாகு³ரவே । கு³ரவே ।
கீ³தாப்ரியாய । கீ³தரதாய । கீ³தஜ்ஞாய । கீ³தவதே நம꞉ । 180 ।

கா³யத்ர்யா ஜாபகாய நம꞉ । கோ³ஷ்டா²ய । கோ³ஷ்ட²தே³வாய । கோ³ஷ்ட²பாய ।
கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரீஶாய । கோ³விந்தா³ய । கோ³பப³ந்த⁴காய । கோ³வர்த⁴னத⁴ராய ।
க³ர்வாய । கோ³வர்த⁴னப்ரபூஜகாய । க³ந்த⁴ர்வாய । க³ந்த⁴ர்வரதாய ।
க³ந்த⁴ர்வானந்த³னந்தி³தாய । க³ந்தா⁴ய । க³தா³த⁴ராய । கு³ப்தாய । க³தா³ட்⁴யாய ।
கு³ஹ்யகேஶ்வராய । கி³ரிஜாபூஜகாய । கி³ரே நம꞉ । 200 ।

கீ³ர்வாணாய நம꞉ । கோ³ஷ்பதயே । கி³ரயே । கி³ரிப்ரியாய । க³ர்பா⁴ய ।
க³ர்ப⁴பாய । க³ர்ப⁴வாஸகாய । க³ப⁴ஸ்திக்³ராஸகாய । க்³ராஸாய । க்³ராஸதா³த்ரே ।
க்³ரஹேஶ்வராய । க்³ரஹாய । க்³ரஹேஶானாய । க்³ரஹாய । க்³ரஹதோ³ஷவினாஶனாய ।
க்³ரஹாரூடா⁴ய । க்³ரஹபதயே । க்³ரஹணாய । க்³ரஹணாதி⁴பாய । கோ³லினே நம꞉ । 220 ।

க³வ்யாய நம꞉ । க³வேஶாய । க³வாக்ஷமோக்ஷதா³யகாய । க³ணாய । க³ம்யாய ।
க³ணதா³த்ரே । க³ருட³த்⁴வஜவல்லபா⁴ய । கே³ஹாய । கே³ஹப்ரதா³ய । க³ம்யாய ।
கீ³தாகா³னபராயணாய । க³ஹ்வராய । க³ஹ்வரத்ராணாய । க³ர்கா³ய ।
க³ர்கே³ஶ்வரப்ரதா³ய । க³ர்க³ப்ரியாய । க³ர்க³ரதாய । கௌ³தமாய । கௌ³தமப்ரதா³ய ।
க³ங்கா³ஸ்னாயினே நம꞉ । 240 ।

க³யானாதா²ய நம꞉ । க³யாபிண்ட³ப்ரதா³யகாய । கௌ³தமீதீர்த²சாரிணே ।
கௌ³தமீதீர்த²பூஜகாய । க³ணேந்த்³ராய । க³ணத்ராத்ரே । க்³ரந்த²தா³ய ।
க்³ரந்த²காரகாய । க⁴னாங்கா³ய । கா⁴ய । கா⁴தகாய । கோ⁴ராய । கோ⁴ரரூபிணே ।
க⁴னப்ரதா³ய । கோ⁴ரத³ம்ʼஷ்ட்ராய । கோ⁴ரனகா²ய । கோ⁴ரகா⁴தினே । க⁴னேதராய ।
கோ⁴ரராக்ஷஸகா⁴தினே । கோ⁴ரரூப்யக⁴த³ர்பக்⁴னே நம꞉ । 260 ।

க⁴ர்மாய நம꞉ । க⁴ர்மப்ரதா³ய । க⁴ர்மரூபிணே । க⁴னாக⁴னாய ।
க⁴னத்⁴வனிரதாய । க⁴ண்டாவாத்³யப்ரியாய । க்⁴ருʼணாகராய । கோ⁴கா⁴ய ।
க⁴னஸ்வனாய । கூ⁴ர்ணாய । கூ⁴ர்ணிதாய । க⁴னாலயாய । ஙகாராய । ஙப்ரதா³ய ।
ஙாந்தாய । சந்த்³ரிகாமோத³மோத³காய । சந்த்³ரரூபாய । சந்த்³ரவந்த்³யாய ।
சந்த்³ராத்மனே । சந்த்³ரபூஜகாய நம꞉ । 280 ।

சந்த்³ரப்ரேம்ணே நம꞉ । சந்த்³ரபி³ம்பா³ய । சாமரப்ரியாய । சஞ்சலாய ।
சந்த்³ரவக்த்ராய । சகோராக்ஷாய । சந்த்³ரனேத்ராய । சதுர்பு⁴ஜாய ।
சஞ்சலாத்மனே ।
சராய । சர்மிணே । சலத்க²ஞ்ஜனலோசனாய । சித்³ரூபாய । சித்ரபானாய ।
சலச்சித்தசிதார்சிதாய । சிதா³னந்தா³ய । சிதாய । சைத்ராய ।
சந்த்³ரவம்ʼஶஸ்ய பாலகாய । ச²த்ராய நம꞉ । 300 ।

ச²த்ரப்ரதா³ய நம꞉ । ச²த்ரிணே । ச²த்ரரூபிணே । சி²தா³ஞ்ச²தா³ய । ச²லக்⁴னே ।
ச²லதா³ய । சி²ன்னாய । சி²ன்னகா⁴தினே । க்ஷபாகராய । ச²த்³மரூபிணே ।
ச²த்³மஹாரிணே । ச²லினே । ச²லதரவே । சா²யாகரத்³யுதயே । ச²ந்தா³ய ।
ச²ந்த³வித்³யாவினோத³காய । சி²ன்னாராதயே । சி²ன்னபாபாய ।
ச²ந்த³வாரணவாஹகாய । ச²ந்த³ஸே நம꞉ । 320 ।

ச²(க்ஷ)த்ரஹனாய । சி²(க்ஷி)ப்ராய ।
ச²(க்ஷ)வனாய । ச²ன்மதா³ய । ச²(க்ஷ)மினே ।
க்ஷமாகா³ராய । க்ஷமாப³ந்தா⁴ய । க்ஷபாபதிப்ரபூஜகாய ।
ச²லகா⁴தினே । சி²த்³ரஹாரிணே । சி²த்³ரான்வேஷணபாலகாய । ஜனாய । ஜனார்த³னாய ।
ஜேத்ரே । ஜிதாரயே । ஜிதஸங்க³ராய । ஜிதம்ருʼத்யவே । ஜராதீதாய ।
ஜனார்த³னப்ரியாய । ஜயாய நம꞉ । 340 ।

ஜயதா³ய நம꞉ । ஜயகர்த்ரே । ஜயபாதாய । ஜயப்ரியாய । ஜிதேந்த்³ரியாய ।
ஜிதாராதயே । ஜிதேந்த்³ரியப்ரியாய । ஜயினே । ஜக³தா³னந்த³தா³த்ரே ।
ஜக³தா³னந்த³காரகாய । ஜக³த்³வந்த்³யாய । ஜக³ஜ்ஜீவாய । ஜக³தாமுபகாரகாய ।
ஜக³த்³தா⁴த்ரே । ஜக³த்³தா⁴ரிணே । ஜக³த்³பீ³ஜாய । ஜக³த்பித்ரே । ஜக³த்பதிப்ரியாய ।
ஜிஷ்ணவே । ஜிஷ்ணுஜிதே நம꞉ । 360 ।

ஜிஷ்ணுரக்ஷகாய நம꞉ । ஜிஷ்ணுவந்த்³யாய । ஜிஷ்ணுபூஜ்யாய ।
ஜிஷ்ணுமூர்திவிபூ⁴ஷிதாய । ஜிஷ்ணுப்ரியாய । ஜிஷ்ணுரதாய ।
ஜிஷ்ணுலோகாபி⁴வாஸகாய । ஜயாய । ஜயப்ரதா³ய । ஜாயாய । ஜாயகாய ।
ஜயஜாட்³யக்⁴னே । ஜயப்ரியாய । ஜனானந்தா³ய । ஜனதா³ய । ஜனஜீவனாய ।
ஜயானந்தா³ய । ஜபாபுஷ்பவல்லபா⁴ய । ஜயபூஜகாய । ஜாட்³யஹர்த்ரே நம꞉ । 380 ।

ஜாட்³யதா³த்ரே நம꞉ । ஜாட்³யகர்த்ரே । ஜட³ப்ரியாய । ஜக³ன்னேத்ரே ।
ஜக³ன்னாதா²ய । ஜக³தீ³ஶாய । ஜனேஶ்வராய । ஜக³ன்மங்க³லதா³ய । ஜீவாய ।
ஜக³த்யவனபாவனாய । ஜக³த்த்ராணாய । ஜக³த்ப்ராணாய ।
ஜானகீபதிவத்ஸலாய । ஜானகீபதிபூஜ்யாய । ஜானகீபதிஸேவகாய ।
ஜானகீஶோகஹாரிணே । ஜானகீது³꞉க²ப⁴ஞ்ஜனாய । யஜுர்வேதா³ய । யஜுர்வக்த்ரே ।
யஜு꞉பாட²ப்ரியாய । வ்ரதினே நம꞉ । 400 ।

ஜிஷ்ணவே நம꞉ । ஜிஷ்ணுக்ருʼதாய । ஜிஷ்ணுதா⁴த்ரே । ஜிஷ்ணுவினாஶனாய ।
ஜிஷ்ணுக்⁴னே । ஜிஷ்ணுபாதினே । ஜிஷ்ணுராக்ஷஸகா⁴தகாய । ஜாதீனாமக்³ரக³ண்யாய ।
ஜாதீனாம்ʼ வரதா³யகாய । ஜு²ஞ்ஜு²ராய । ஜூ²ஜு²ராய । ஜூ²ர்ஜ²னவராய ।
ஜ²ஞ்ஜா²னிஷேவிதாய । ஜி²ல்லீரவஸ்வராய । ஞந்தாய । ஞவர்ணாய । ஞனதாய ।
ஞதா³ய । டகாராத³யே । டகாராந்தாய । டவர்ணாஷ்டப்ரபூஜகாய நம꞉ । 420 ।

டிட்டிபா⁴ய நம꞉ । டிட்டிப⁴ஸ்தஷ்டயே । டிட்டிப⁴ப்ரியவத்ஸலாய ।
ட²காரவர்ணனிலயாய । ட²காரவர்ணவாஸிதாய । ட²காரவீரப⁴ரிதாய ।
ட²காரப்ரியத³ர்ஶகாய । டா³கினீனிரதாய । ட³ங்காய । ட³ங்கினீப்ராணஹாரகாய ।
டா³கினீவரதா³த்ரே । டா³கினீப⁴யனாஶனாய । டி³ண்டி³மத்⁴வனிகர்த்ரே । டி³ம்பா⁴ய ।
டி³ம்பா⁴தரேதராய । ட³க்காட⁴க்கானவாய । ட⁴க்காவாத்³யாய । ட⁴க்காமஹோத்ஸவாய ।
ணாந்த்யாய । ணாந்தாய நம꞉ । 440 ।

ணவர்ணாய । ணஸேவ்யாய । ணப்ரபூஜகாய । தந்த்ரிணே । தந்த்ரப்ரியாய ।
தல்பாய । தந்த்ரஜிதே । தந்த்ரவாஹகாய । தந்த்ரபூஜ்யாய । தந்த்ரரதாய ।
தந்த்ரவித்³யாவிஶாரதா³ய । தந்த்ரயந்த்ரஜயினே । தந்த்ரதா⁴ரகாய ।
தந்த்ரவாஹகாய । தந்த்ரவேத்த்ரே । தந்த்ரகர்த்ரே । தந்த்ரயந்த்ரவரப்ரதா³ய ।
தந்த்ரதா³ய । தந்த்ரதா³த்ரே । தந்த்ரபாய நம꞉ । 460 ।

தந்த்ரதா³யகாய நம꞉ । தத்த்வதா³த்ரே । தத்த்வஜ்ஞாய । தத்த்வாய ।
தத்த்வப்ரகாஶகாய । தந்த்³ராயை । தபனாய । தல்பதலாதலனிவாஸகாய ।
தபஸே । தப꞉ப்ரியாய । தாபத்ரயதாபினே । தப꞉பதயே । தபஸ்வினே ।
தபோஜ்ஞாத்ரே । தபதாமுபகாரகாய । தபஸே । தபோத்ரபாய । தாபினே । தாபதா³ய ।
தாபஹாரகாய நம꞉ । 480 ।

தப꞉ஸித்³த⁴யே நம꞉ । தபோருʼத்³த⁴யே । தபோனித⁴யே । தப꞉ப்ரப⁴வே । தீர்தா²ய ।
தீர்த²ரதாய । தீவ்ராய । தீர்த²வாஸினே । தீர்த²தா³ய । தீர்த²பாய ।
தீர்த²க்ருʼதே । தீர்த²ஸ்வாமினே । தீர்த²விரோத⁴காய । தீர்த²ஸேவினே ।
தீர்த²பதயே । தீர்த²வ்ரதபராயணாய । த்ரிதோ³ஷக்⁴னே । த்ரினேத்ராய ।
த்ரினேத்ரப்ரியபா³லகாய । த்ரினேத்ரப்ரியதா³ஸாய நம꞉ । 500 ।

த்ரினேத்ரப்ரியபூஜகாய நம꞉ । த்ரிவிக்ரமாய । த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வாய । தரணயே ।
தாரணயே । தமஸே । தமோரூபிணே । தமோத்⁴வம்ʼஸினே । தமஸ்திமிரகா⁴தகாய ।
தமோக்⁴ருʼஷே । தமஸஸ்தப்ததாரணயே । தமஸோ(அ)ந்தகாய । தமோஹ்ருʼதே ।
தமக்ருʼதே । தாம்ராய । தாம்ரௌஷதி⁴கு³ணப்ரதா³ய । தைஜஸாய । தேஜஸாம்மூர்தயே ।
தேஜஸ꞉ ப்ரதிபாலகாய । தருணாய நம꞉ । 520 ।

தர்கவிஜ்ஞாத்ரே நம꞉ । தர்கஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய । திமிங்கி³லாய ।
தத்த்வகர்த்ரே । தத்த்வதா³த்ரே । தத்த்வவிதே³ । தத்த்வத³ஶிர்னே । தத்த்வகா³மினே ।
தத்த்வபு⁴ஜே । தத்த்வவாஹனாய ।
த்ரிதி³வாய । த்ரிதி³வேஶாய । த்ரிகாலாய । தமிஸ்ரக்⁴னே ।
ஸ்தா²ணவே । ஸ்தா²ணுப்ரியாய । ஸ்தா²ணவே । ஸர்வதோவாஸகாய ।
த³யாஸிந்த⁴வே । த³யாரூபாய நம꞉ । 540 ।

த³யானித⁴யே நம꞉ । த³யாபராய । த³யாமூர்தயே । த³யாதா³த்ரே ।
த³யாதா³னபராயணாய । தே³வேஶாய । தே³வதா³ய । தே³வாய । தே³வராஜாதி⁴பாலகாய ।
தீ³னப³ந்த⁴வே । தீ³னதா³த்ரே । தீ³னோத்³த⁴ரணாய । தி³வ்யத்³ருʼஶே । தி³வ்யதே³ஹாய ।
தி³வ்யரூபாய । தி³வ்யாஸனநிவாஸகாய । தீ³ர்க⁴கேஶாய । தீ³ர்க⁴புச்சா²ய ।
தீ³ர்க⁴த³ஶிர்னே நம꞉ । தூ³ரத³ர்ஶினே । தீ³ர்க⁴பா³ஹவே । தீ³ர்க⁴பாய ।
தா³னவாரயே । த³ரித்³ராரயே । தை³த்யாரயே । த³ஸ்யுப⁴ஞ்ஜனாய । த³ம்ʼஷ்ட்ரிணே ।
த³ண்டி³னே । த³ண்ட³த⁴ராய । த³ண்ட³பாய । த³ண்ட³ப்ரதா³யகாய । தா³மோத³ரப்ரியாய ।
த³த்தாத்ரேயபூஜனதத்பராய । த³ர்வீத³லஹுதப்ரீதாய । த³த்³ருரோக³வினாஶகாய ।
த⁴ர்மாய । த⁴ர்மிணே । த⁴ர்மசாரிணே நம꞉ । 580 ।

த⁴ர்மஶாஸ்த்ரபராயணாய நம꞉ । த⁴ர்மாத்மனே । த⁴ர்மனேத்ரே । த⁴ர்மத்³ருʼஶே ।
த⁴ர்மதா⁴ரகாய । த⁴ர்மத்⁴வஜாய । த⁴ர்மமூர்தயே । த⁴ர்மராஜஸ்ய த்ராயகாய ।
தா⁴த்ரே । த்⁴யேயாய । த⁴னாய । த⁴ன்யாய । த⁴னதா³ய । த⁴னபாய । த⁴னினே ।
த⁴னத³த்ராணகர்த்ரே । த⁴னபப்ரதிபாலகாய । த⁴ரணீத⁴ரப்ரியாய । த⁴ன்வினே ।
த⁴னவத்³த⁴னதா⁴ரகாய நம꞉ । 600 ।

த⁴ன்வீஶவத்ஸலாய நம꞉ । தீ⁴ராய । தா⁴த்ருʼமோத³ப்ரமோத³காய ।
தா⁴த்ரைஶ்வர்யதா³த்ரே । தா⁴த்ரீஶப்ரதிபூஜகாய । தா⁴த்ராத்மனே । த⁴ரானாதா²ய ।
த⁴ரானாத²ப்ரபோ³த⁴காய । த⁴ர்மிஷ்டா²ய । த⁴ர்மகேதவே । த⁴வலாய ।
த⁴வலப்ரியாய । த⁴வலாசலவாஸினே । தே⁴னுதா³ய । தே⁴னுபாய । த⁴னினே ।
த்⁴வனிரூபாய ।
த்⁴வனிப்ராணாய । த்⁴வனித⁴ர்மப்ரபோ³த⁴காய । த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ । 620 ।

த்⁴வஜாய நம꞉ । தூ⁴ம்ராய । தா⁴துரோதி⁴விரோத⁴காய । நாராயணாய ।
நராய । நேத்ரே । நதீ³ஶாய । நரவானராய । நதீ³ஸங்க்ரமணாய । நாட்யாய ।
நாட்யவேத்த்ரே । நடப்ரியாய । நாராயணாத்மகாய । நந்தி³னே ।
நந்தி³ஶ்ருʼங்கி³க³ணாதி⁴பாய । நந்தி³கேஶ்வரவர்மணே । நந்தி³கேஶ்வரபூஜகாய ।
நரஸிம்ʼஹாய । நடாய । நீபாய நம꞉ । 640 ।

நக²யுத்³த⁴விஶாரதா³ய நம꞉ । நகா²யுதா⁴ய । நலாய । நீலாய ।
நலனீலப்ரமோத³காய । நவத்³வாரபுராதா⁴ராய । நவத்³வாரபுராதனாய ।
நரனாராயணஸ்துத்யாய । நவனாதா²ய । நகே³ஶ்வராய । நக²த³ம்ʼஷ்ட்ராயுதா⁴ய ।
நித்யாய । நிராகாராய । நிரஞ்ஜனாய । நிஷ்கலங்காய । நிரவத்³யாய ।
நிர்மலாய । நிர்மமாய । நகா³ய । நக³ரக்³ராமபாலாய நம꞉ । 660 ।

நிரந்தாய நம꞉ । நக³ராதி⁴பாய । நாக³கன்யாப⁴யத்⁴வம்ʼஸினே ।
நாகா³ரிப்ரியாய । நாக³ராய । பீதாம்ப³ராய । பத்³மனாபா⁴ய ।
புண்ட³ரீகாக்ஷபாவனாய । பத்³மாக்ஷாய । பத்³மவக்த்ராய । பத்³மாஸனப்ரபூஜகாய ।
பத்³மமாலினே । பத்³மபராய । பத்³மபூஜனதத்பராய । பத்³மபாணயே । பத்³மபாதா³ய ।
புண்ட³ரீகாக்ஷஸேவனாய । பாவனாய । பவனாத்மனே । பவனாத்மஜாய நம꞉ । 680 ।

பாபக்⁴னே । பராய । பரதராய । பத்³மாய । பரமாய । பரமாத்மகாய ।
பீதாம்ப³ராய । ப்ரியாய । ப்ரேம்ணே । ப்ரேமதா³ய । ப்ரேமபாலகாய । ப்ரௌடா⁴ய ।
ப்ரௌட⁴பராய । ப்ரேததோ³ஷக்⁴னே । ப்ரேதனாஶகாய । ப்ரப⁴ஞ்ஜனான்வயாய ।
பஞ்சப்⁴ய꞉ । பஞ்சாக்ஷரமனுப்ரியாய । பன்னகா³ரயே । ப்ரதாபினே நம꞉ । 700 ।

ப்ரபன்னாய நம꞉ । பரதோ³ஷக்⁴னே । பராபி⁴சாரஶமனாய ।
பரஸைன்யவினாஶகாய । ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்பா⁴ய । புராதா⁴ராய । புராரினுதே ।
பராஜிதாய । பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே । பராத்பரபராத்பராய । பாதாலகா³ய ।
புராணாய । புராதனாய । ப்லவங்க³மாய । புராணபுருஷாய । பூஜ்யாய ।
புருஷார்த²ப்ரபூரகாய । ப்லவகே³ஶாய । பலாஶாரயே । ப்ருʼது²காய நம꞉ । 720 ।

ப்ருʼதி²வீபதயே நம꞉ । புண்யஶீலாய । புண்யராஶயே । புண்யாத்மனே ।
புண்யபாலகாய । புண்யகீர்தயே । புண்யகீ³தயே । ப்ராணதா³ய । ப்ராணபோஷகாய ।
ப்ரவீணாய । ப்ரஸன்னாய । பார்த²த்⁴வஜனிவாஸகாய । பிங்க³கேஶாய ।
பிங்க³ரோம்ணே । ப்ரணவாய । பிங்க³லப்ரணாய । பராஶராய । பாபஹர்த்ரே ।
பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴தா³ய । புண்யஶ்லோகாய நம꞉ । 740 ।

புராதீதாய நம꞉ । ப்ரத²மாய । புருஷாய । பும்ʼஸே । புராதா⁴ராய ।
ப்ரத்யக்ஷாய । பரமேஷ்டி²னே । பிதாமஹாய । பு²ல்லாரவிந்த³வத³னாய ।
பு²ல்லோத்கமலலோசனாய । பூ²த்காராய । பூ²த்கராய । பு²வே ।
பூ²த³மந்த்ரபராயணாய । ஸ்ப²டிகாத்³ரினிவாஸினே । பு²ல்லேந்தீ³வரலோசனாய ।
வாயுரூபிணே । வாயுஸுதாய । வாய்வாத்மனே । வாமனாஶகாய நம꞉ । 760 ।

வனாய நம꞉ । வனசராய । பா³லாய । பா³லத்ராத்ரே । பா³லகாய ।
விஶ்வனாதா²ய । விஶ்வாய । விஶ்வாத்மனே । விஶ்வபாலகாய । விஶ்வதா⁴த்ரே ।
விஶ்வகர்த்ரே । விஶ்வவேத்த்ரே । விஶாம்பதயே । விமலாய । விமலஜ்ஞானாய ।
விமலானந்த³தா³யகாய । விமலோத்பலவக்த்ராய । விமலாத்மனே ।
விலாஸக்ருʼதே । பி³ந்து³மாத⁴வபூஜ்யாய நம꞉ । 780 ।

பி³ந்து³மாத⁴வஸேவகாய நம꞉ । பீ³ஜாய । வீர்யதா³ய । பீ³ஜஹாரிணே ।
பீ³ஜப்ரதா³ய । விப⁴வே । விஜயாய । பீ³ஜகர்த்ரே । விபூ⁴தயே । பூ⁴திதா³யகாய ।
விஶ்வவந்த்³யாய । விஶ்வக³ம்யாய । விஶ்வஹர்த்ரே । விராட்தனவே ।
பு³லகாரஹதாராதயே । வஸுதே³வாய । வனப்ரதா³ய । ப்³ரஹ்மபுச்சா²ய ।
ப்³ரஹ்மபராய । வானராய நம꞉ । 800 ।

வானரேஶ்வராய நம꞉ । ப³லிப³ந்த⁴னக்ருʼதே । விஶ்வதேஜஸே ।
விஶ்வப்ரதிஷ்டி²தாய । விபோ⁴க்த்ரே । வாயுதே³வாய । வீரவீராய । வஸுந்த⁴ராய ।
வனமாலினே । வனத்⁴வம்ʼஸினே । வாருணாய । வைஷ்ணவாய । ப³லினே ।
விபீ⁴ஷணப்ரியாய । விஷ்ணுஸேவினே । வாயுக³வயே । விது³ஷே । விபத்³யாய ।
வாயுவம்ʼஶ்யாய । வேத³வேதா³ந்தபாரகா³ய நம꞉ । 820 ।

ப்³ருʼஹத்தனவே நம꞉ । ப்³ருʼஹத்பாதா³ய । ப்³ருʼஹத்காயாய । ப்³ருʼஹத்³யஶஸே ।
ப்³ருʼஹன்னாஸாய । ப்³ருʼஹத்³பா³ஹவே । ப்³ருʼஹன்மூர்தயே । ப்³ருʼஹத்ஸ்துதயே ।
ப்³ருʼஹத்³த⁴னுஷே । ப்³ருʼஹஜ்ஜங்கா⁴ய । ப்³ருʼஹத்காயாய । ப்³ருʼஹத்கராய ।
ப்³ருʼஹத்³ரதயே । ப்³ருʼஹத்புச்சா²ய । ப்³ருʼஹல்லோகப²லப்ரதா³ய । ப்³ருʼஹத்ஸேவ்யாய ।
ப்³ருʼஹச்ச²க்தயே । ப்³ருʼஹத்³வித்³யாவிஶாரதா³ய । ப்³ருʼஹல்லோகரதாய ।
வித்³யாயை நம꞉ । 840 ।

வித்³யாதா³த்ரே நம꞉ । விதி³க்பதயே । விக்³ரஹாய । விக்³ரஹரதாய ।
வ்யாதி⁴னாஶினே । வ்யாதி⁴தா³ய । விஶிஷ்டாய । ப³லதா³த்ரே । விக்⁴னனாஶாய ।
வினாயகாய । வராஹாய । வஸுதா⁴னாதா²ய । ப⁴க³வதே । ப⁴யப⁴ஞ்ஜனாய ।
பா⁴க்³யதா³ய । ப⁴யகர்த்ரே । பா⁴கா³ய । ப்⁴ருʼகு³பதிப்ரியாய । ப⁴வ்யாய ।
ப⁴க்தாய நம꞉ । 860 ।

ப⁴ரத்³வாஜாய நம꞉ । ப⁴யாங்க்⁴ரயே । ப⁴யனாஶனாய । மாத⁴வாய ।
மது⁴ரானாதா²ய । மேக⁴னாதா³ய । மஹாமுனயே । மாயாபதயே । மனஸ்வினே ।
மாயாதீதாய । மனோத்ஸுகாய । மைனாகவந்தி³தாமோதா³ய । மனோவேகி³னே ।
மஹேஶ்வராய । மாயானிர்ஜிதரக்ஷஸே । மாயானிர்ஜிதவிஷ்டபாய ।
மாயாஶ்ரயாய நிலயாய । மாயாவித்⁴வம்ʼஸகாய । மயாய ।
மனோயமபராய நம꞉ । 880 ।

யாம்யாய நம꞉ । யமது³꞉க²னிவாரணாய । யமுனாதீரவாஸினே ।
யமுனாதீர்த²சாரணாய । ராமாய । ராமப்ரியாய । ரம்யாய । ராக⁴வாய ।
ரகு⁴னந்த³னாய । ராமப்ரபூஜகாய । ருத்³ராய । ருத்³ரஸேவினே । ரமாபதயே ।
ராவணாரயே । ரமானாத²வத்ஸலாய । ரகு⁴புங்க³வாய । ரக்ஷோக்⁴னாய ।
ராமதூ³தாய । ராமேஷ்டாய । ராக்ஷஸாந்தகாய நம꞉ 900 ।

ராமப⁴க்தாய நம꞉ । ராமரூபாய । ராஜராஜாய । ரணோத்ஸுகாய ।
லங்காவித்⁴வம்ʼஸகாய । லங்காபதிகா⁴தினே । லதாப்ரியாய ।
லக்ஷ்மீனாத²ப்ரியாய । லக்ஷ்மீனாராயணாத்மபாலகாய । ப்லவகா³ப்³தி⁴ஹேலகாய ।
லங்கேஶக்³ருʼஹப⁴ஞ்ஜனாய । ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணே । ப்³ரஹ்மாத்மனே । ப்³ரஹ்மஜ்ஞாய ।
ப்³ரஹ்மபாலகாய । ப்³ரஹ்மவாதி³னே । விக்ஷேத்ராய । விஶ்வபீ³ஜாய । விஶ்வத்³ருʼஶே ।
விஶ்வம்ப⁴ராய நம꞉ । 920 ।

விஶ்வமூர்தயே நம꞉ । விஶ்வாகாராய । விஶ்வத்⁴ருʼஷே । விஶ்வாத்மனே ।
விஶ்வஸேவ்யாய । விஶ்வாய । விஶ்வேஶ்வராய । விப⁴வே । ஶுக்லாய ।
ஶுக்ரப்ரதா³ய । ஶுக்ராத்மனே । ஶுப⁴ப்ரதா³ய । ஶர்வரீபதிஶூராய । ஶூராய ।
ஶ்ருதிஶ்ரவஸே । ஶாகம்ப⁴ரீஶக்தித⁴ராய । ஶத்ருக்⁴னாய । ஶரணப்ரதா³ய ।
ஶங்கராய । ஶாந்திதா³ய நம꞉ । 940 ।

ஶாந்தாய நம꞉ । ஶிவாய । ஶூலினே । ஶிவார்சிதாய । ஶ்ரீராமரூபாய ।
ஶ்ரீவாஸாய । ஶ்ரீபதா³ய । ஶ்ரீகராய । ஶுசயே । ஶ்ரீஶாய । ஶ்ரீதா³ய ।
ஶ்ரீகராய । ஶ்ரீகாந்தப்ரியாய । ஶ்ரீனித⁴யே । ஷோட³ஶஸ்வரஸம்ʼயுக்தாய ।
ஷோட³ஶாத்மனே ப்ரியங்கராய । ஷட³ங்க³ஸ்தோத்ரனிரதாய । ஷடா³னனப்ரபூஜகாய ।
ஷட்ஶாஸ்த்ரவேத்த்ரே । ஷட்³பா³ஹவே நம꞉ । 960 ।

ஷட்ஸ்வரூபாய நம꞉ । ஷடூ³ர்மிபாய । ஸனாதனாய । ஸத்யரூபாய ।
ஸத்யலோகப்ரபோ³த⁴காய । ஸத்யாத்மனே । ஸத்யதா³த்ரே । ஸத்யவ்ரதபராயணாய ।
ஸௌம்யாய । ஸௌம்யப்ரதா³ய । ஸௌம்யத்³ருʼக்ஸௌம்யாய । ஸௌம்யபாலகாய ।
ஸுக்³ரீவாதி³யுதாய । ஸர்வஸம்ʼஸாரப⁴யனாஶனாய । ஸூத்ராத்மனே । ஸூக்ஷ்மஸந்த்⁴யாய ।
ஸ்தூ²லாய । ஸர்வக³தயே பும்ʼஸே । ஸுரப⁴யே । ஸாக³ராய நம꞉ । 980 ।

ஸேதவே நம꞉ । ஸத்யாய । ஸத்யபராக்ரமாய । ஸத்யக³ர்பா⁴ய । ஸத்யஸேதவே ।
ஸித்³த⁴யே । ஸத்யகோ³சராய । ஸத்யவாதி³னே । ஸுகர்மணே । ஸர்வானந்தை³காய ।
ஈஶ்வராய । ஸித்³த⁴யே ஸாத்⁴யாய । ஸுஸித்³தா⁴ய । ஸித்³தி⁴ஹேதுகாய ஸங்கல்பாய ।
ஸப்தபாதாலசரணாய । ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³தாய । ஸப்தாப்³தி⁴லங்க⁴னாய வீராய ।
ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³லாய । ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²தா³ய । ஸப்தமாத்ருʼனிஷேவிதாய ।
ஸப்தச்ச²ந்தோ³னித⁴யே நம꞉ । 1000 ।

ஸப்தஸப்தபாதாலஸம்ʼஶ்ரயாய நம꞉ । ஸங்கர்ஷணாய । ஸஹஸ்ராஸ்யாய ।
ஸஹஸ்ராக்ஷாய । ஸஹஸ்ரபதே³ । ஹனுமதே । ஹர்ஷதா³த்ரே । ஹராய ।
ஹரிஹரீஶ்வராய । க்ஷுத்³ரராக்ஷஸகா⁴தினே । க்ஷுத்³த⁴தக்ஷாந்திதா³யகாய ।
அனாதீ³ஶாய । அனந்தாய । ஆனந்தா³ய । அத்⁴யாத்மபோ³த⁴காய । இந்த்³ராய । ஈஶோத்தமாய ।
உன்மத்தஜனருʼத்³தி⁴தா³ய । ருʼவர்ணாய । லுʼபதோ³பேதாய । ஐஶ்வர்யாய ।
ஓஷதீ⁴ப்ரியாய । ஔஷதா⁴ய । அம்ʼஶுமதே । ஸர்வகாரணாய । அகாராய ।

Also Read 1000 Names of Anjaneya Stotram 1:

1000 Names of Hanumat Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Hanumat | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top