Home / Vishnu Stotram / 1000 Names of Lord Krishna Mantra in Sanskrit and English

1000 Names of Lord Krishna Mantra in Sanskrit and English

1) ॐ हरये स्वाहा। - Om Haraye Swaha।
2) ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा। - Om Devakinandanaya Swaha।
3) ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा। - Om Kansahantre Swaha।
4) ॐ परात्मने स्वाहा। - Om Paratmane Swaha।
5) ॐ पीताम्बराय स्वाहा। - Om Pitambaraya Swaha।
6) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा। - Om Purnadevaya Swaha।
7) ॐ रमेशाय स्वाहा। - Om Rameshaya Swaha।
8) ॐ कृष्णाय स्वाहा। - Om Krishnaya Swaha।
9) ॐ परेशाय स्वाहा। - Om Pareshaya Swaha।
10) ॐ पुराणाय स्वाहा। - Om Puranaya Swaha।
11) ॐ सुरेशाय स्वाहा। - Om Sureshaya Swaha।
12) ॐ अच्युताय स्वाहा। - Om Achyutaya Swaha।
13) ॐ वासुदेवाय स्वाहा। - Om Vasudevaya Swaha।
14) ॐ देवाय स्वाहा। - Om Devaya Swaha।
15) ॐ धराभारहर्त्रे स्वाहा। - Om Dharabharahartre Swaha।
16) ॐ कृतिने स्वाहा। - Om Kritine Swaha।
17) ॐ राधिकेशाय स्वाहा। - Om Radhikeshaya Swaha।
18) ॐ परस्मै स्वाहा। - Om Parasmai Swaha।
19) ॐ भूवराय स्वाहा। - Om Bhuvaraya Swaha।
20) ॐ दिव्यगोलोकनाथाय स्वाहा। - Om Divyagolokanathaya Swaha।
21) ॐ सुदाम्नस्तथाराधिकाशापहेतवे स्वाहा। - Om Sudamnastatharadhikashapahetave Swaha।
22) ॐ घृणिने स्वाहा। - Om Ghrinine Swaha।
23) ॐ मानिनीमानदाय स्वाहा। - Om Maninimanadaya Swaha।
24) ॐ दिव्यलोकाय स्वाहा। - Om Divyalokaya Swaha।
25) ॐ लसद्गोपवेशाय स्वाहा। - Om Lasadgopaveshaya Swaha।
26) ॐ अजाय स्वाहा। - Om Ajaya Swaha।
27) ॐ राधिकात्मने स्वाहा। - Om Radhikatmane Swaha।
28) ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा। - Om Chalatkundalaya Swaha।
29) ॐ कुंतलिने स्वाहा। - Om Kuntaline Swaha।
30) ॐ कुन्तलस्रजे स्वाहा। - Om Kuntalasraje Swaha।
31) ॐ कदाचिद्-राधाया रथस्थाय स्वाहा। - Om Kadachid-Radhaya Rathasthaya Swaha।
32) ॐ दिव्यरत्नाय स्वाहा। - Om Divyaratnaya Swaha।
33) ॐ सुधासौधभूचारणाय स्वाहा। - Om Sudhasaudhabhucharanaya Swaha।
34) ॐ दिव्यवाससे स्वाहा। - Om Divyavasase Swaha।
35) ॐ कदावृन्दकारण्यचारिणे स्वाहा। - Om Kadavrindakaranyacharine Swaha।
36) ॐ स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थाय स्वाहा। - Om Swaloke Maharatnasimhasanasthaya Swaha।
37) ॐ प्रशान्ताय स्वाहा। - Om Prashantaya Swaha।
38) ॐ महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमानाय स्वाहा। - Om Mahahansabhaishchamarairvijyamanaya Swaha।
39) ॐ चलच्छत्रमुक्तावलीशोभमानाय स्वाहा। - Om Chalachchhatramuktavalishobhamanaya Swaha।
40) ॐ सुखिने स्वाहा। - Om Sukhine Swaha।
41) ॐ कोटिकन्दर्पलीलाभिरामाय स्वाहा। - Om Kotikandarpalilabhiramaya Swaha।
42) ॐ क्वणन्नूपुरालंकृतांघ्रये स्वाहा। - Om Kvanannupuralankritanghraye Swaha।
43) ॐ शुभांघ्रये स्वाहा। - Om Shubhanghraye Swaha।
44) ॐ सुजानवे स्वाहा। - Om Sujanave Swaha।
45) ॐ रंभाशुभोरवे स्वाहा। - Om Rambhashubhorave Swaha।
46) ॐ कृशांगाय स्वाहा। - Om Krishangaya Swaha।
47) ॐ प्रतापिने स्वाहा। - Om Pratapine Swaha।
48) ॐ इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्डाय स्वाहा। - Om Ibhashundasudordandakhandaya Swaha।
49) ॐ जपापुष्पहस्ताय स्वाहा। - Om Japapushpahastaya Swaha।
50) ॐ शातोदरश्रिये स्वाहा। - Om Shatodarashriye Swaha।

51) ॐ महापद्मवक्षः स्थलाय स्वाहा। - Om Mahapadmavakshah Sthalaya Swaha।
52) ॐ चन्द्रहासाय स्वाहा। - Om Chandrahasaya Swaha।
53) ॐ लसत्कुंददंताय स्वाहा। - Om Lasatkundadantaya Swaha।
54) ॐ विम्बाधरश्रिये स्वाहा। - Om Vimbadharashriye Swaha।
55) ॐ शरत्पद्मनेत्राय स्वाहा। - Om Sharatpadmanetraya Swaha।
56) ॐ किरीटोज्ज्वलाभाय स्वाहा। - Om Kiritojjvalabhaya Swaha।
57) ॐ सखीकोटिभिर्वर्त्तमानाय स्वाहा। - Om Sakhikotibhirvarttamanaya Swaha।
58) ॐ निकुंजे प्रियाराधयारास सक्ताय स्वाहा। - Om Nikunje Priyaradhayarasa Saktaya Swaha।
59) ॐ नवांगाय स्वाहा। - Om Navangaya Swaha।
60) ॐ धराब्रह्मरुद्रादिप्रार्थितसंधरा भारदूरीक्रियार्थं प्रजाताय स्वाहा। - Om Dharabrahmarudradiprarthitasandhara Bharadurikriyartham Prajataya Swaha।
61) ॐ यदवे स्वाहा। - Om Yadave Swaha।
62) ॐ देवकीसौख्यदाय स्वाहा। - Om Devakisaukhyadaya Swaha।
63) ॐ बंधनच्छिदे स्वाहा। - Om Bandhanachchhide Swaha।
64) ॐ सशेषाय स्वाहा। - Om Sasheshaya Swaha।
65) ॐ विभवे स्वाहा। - Om Vibhave Swaha।
66) ॐ योगमायिने स्वाहा। - Om Yogamayine Swaha।
67) ॐ विष्णवे स्वाहा। - Om Vishnave Swaha।
68) ॐ व्रजे नंदपुत्राय स्वाहा। - Om Vraje Nandaputraya Swaha।
69) ॐ यशोदासुताख्याय स्वाहा। - Om Yashodasutakhyaya Swaha।
70) ॐ महासौख्यदाय स्वाहा। - Om Mahasaukhyadaya Swaha।
71) ॐ बालरूपाय स्वाहा। - Om Balarupaya Swaha।
72) ॐ शुभांगाय स्वाहा। - Om Shubhangaya Swaha।
73) ॐ पूतनामोक्षदाय स्वाहा। - Om Putanamokshadaya Swaha।
74) ॐ श्यामरूपाय स्वाहा। - Om Shyamarupaya Swaha।
75) ॐ दयालवे स्वाहा। - Om Dayalave Swaha।
76) ॐ अनोभंजनाय स्वाहा। - Om Anobhanjanaya Swaha।
77) ॐ पल्लवांघ्रये स्वाहा। - Om Pallavanghraye Swaha।
78) ॐ तृणावर्त्तसंहारकारिणे स्वाहा। - Om Trinavarttasamharakarine Swaha।
79) ॐ गोपाय स्वाहा। - Om Gopaya Swaha।
80) ॐ यशोदायशसे स्वाहा। - Om Yashodayashase Swaha।
81) ॐ विश्वरूपदर्शिने स्वाहा। - Om Vishvarupadarshine Swaha।
82) ॐ गर्गदिष्टाय स्वाहा। - Om Gargadishtaya Swaha।
83) ॐ भाग्योदयश्रिये स्वाहा। - Om Bhagyodayashriye Swaha।
84) ॐ लसद्वालकेलये स्वाहा। - Om Lasadvalakelaye Swaha।
85) ॐ सरामाय स्वाहा। - Om Saramaya Swaha।
86) ॐ सुवाचाय स्वाहा। - Om Suvachaya Swaha।
87) ॐ क्वणन्नूपुरैः शब्दयुजे स्वाहा। - Om Kvanannupuraih Shabdayuje Swaha।
88) ॐ जानुहस्तैर्व्रजशांगणेरिंगमाणाय स्वाहा। - Om Januhastairvrajashanganeringamanaya Swaha।
89) ॐ दधिस्पृशे स्वाहा। - Om Dadhisprishe Swaha।
90) ॐ हैयंगवीदुग्धभोक्त्रे स्वाहा। - Om Haiyangavidugdhabhoktre Swaha।
91) ॐ दधिस्तेयकृते स्वाहा। - Om Dadhisteyakrite Swaha।
92) ॐ दुग्धभुजे स्वाहा। - Om Dugdhabhuje Swaha।
93) ॐ भांडभेत्रे स्वाहा। - Om Bhandabhetre Swaha।
94) ॐ मृद्भुक्तवते स्वाहा। - Om Maridbhuktavate Swaha।
95) ॐ गोपजाय स्वाहा। - Om Gopajaya Swaha।
96) ॐ विश्वरूपाय स्वाहा। - Om Vishvarupaya Swaha।
97) ॐ प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांगाय स्वाहा। - Om Prachandanshuchandaprabhamanditangaya Swaha।
98) ॐ यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्ताय स्वाहा। - Om Yashodakarairbandhanapraptaya Swaha।
99) ॐ आद्याय स्वाहा। - Om Adyaya Swaha।
100) ॐ मणिग्रीवमुक्तिप्रदाय स्वाहा। - Om Manigrivamuktipradaya Swaha।

101) ॐ दामबद्धाय स्वाहा। - Om Damabaddhaya Swaha।
102) ॐ कदा व्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानाय स्वाहा। - Om Kada Vraje Gopikabhih Nrityamanaya Swaha।
103) ॐ कदानन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमानाय स्वाहा। - Om Kadanandasannandakairlalyamanaya Swaha।
104) ॐ कदागोपनन्दांकाय स्वाहा। - Om Kadagopanandankaya Swaha।
105) ॐ गोपालरूपिणे स्वाहा। - Om Gopalarupine Swaha।
106) ॐ कलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा। - Om Kalindangajakulagaya Swaha।
107) ॐ वर्तमानाय स्वाहा। - Om Vartamanaya Swaha।
108) ॐ घनैर्मारुतेश्छन्नभाण्डीरदेशे नन्दहस्ताद् राधया गृहीतवराय स्वाहा। - Om Ghanairmaruteshchhannabhandiradeshe Nandahastad Radhaya Gritavaraya Swaha।
109) ॐ गोलोकलोकागते महारत्नसंघैर्युतैकदम्बावृतनिकुंजे राधिकासद्विवाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगताय स्वाहा। - Om Golokalokagate Maharatnasanghairyutaikadambavritanikunje Radhikasadvivahe Brahmana Pratishthanagataya Swaha।
110) ॐ साममन्त्रपूजिताय स्वाहा। - Om Samamantrapujitaya Swaha।
111) ॐ रसिने स्वाहा। - Om Rasine Swaha।
112) ॐ मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकार्थं रासयुजे स्वाहा। - Om Malatinam Vaneapi Priyaradhaya Saha Radhikartham Rasayuje Swaha।
113) ॐ रमेशः धरानाथाय स्वाहा। - Om Rameshah Dharanathaya Swaha।
114) ॐ आनंददाय स्वाहा। - Om Anandadaya Swaha।
115) ॐ अनिकेताय स्वाहा। - Om Aniketaya Swaha।
116) ॐ वनेशाय स्वाहा। - Om Vaneshaya Swaha।
117) ॐ धनिने स्वाहा। - Om Dhanine Swaha।
118) ॐ सुन्दराय स्वाहा। - Om Sundaraya Swaha।
119) ॐ गोपिकेशाय स्वाहा। - Om Gopikeshaya Swaha।
120) ॐ कदा राधया नन्दगेहे प्रापिताय स्वाहा। - Om Kada Radhaya Nandagehe Prapitaya Swaha।
121) ॐ यशोदाकरैर्लालिताय स्वाहा। - Om Yashodakarairlalitaya Swaha।
122) ॐ मन्दहासाय स्वाहा। - Om Mandahasaya Swaha।
123) ॐ क्वापि भयिने स्वाहा। - Om Kvapi Bhayine Swaha।
124) ॐ बृन्दारकारण्यवासिने स्वाहा। - Om Brindarakaranyavasine Swaha।
125) ॐ महामन्दिरवासकृते स्वाहा। - Om Mahamandiravasakrite Swaha।
126) ॐ देवपूज्याय स्वाहा। - Om Devapujyaya Swaha।
127) ॐ वने वत्सचारिणे स्वाहा। - Om Vane Vatsacharine Swaha।
128) ॐ महावत्सहारिणे स्वाहा। - Om Mahavatsaharine Swaha।
129) ॐ बकारये स्वाहा। - Om Bakaraye Swaha।
130) ॐ सुरपूजिताय स्वाहा। - Om Surapujitaya Swaha।
131) ॐ अघारिनाम्ने स्वाहा। - Om Agharinamne Swaha।
132) ॐ वने वत्सकृते स्वाहा। - Om Vane Vatsakrite Swaha।
133) ॐ गोपकृते स्वाहा। - Om Gopakrite Swaha।
134) ॐ गोपवेशाय स्वाहा। - Om Gopaveshaya Swaha।
135) ॐ कदाब्रह्मणा संस्तुताय स्वाहा। - Om Kadabrahmana Samstutaya Swaha।
136) ॐ पद्मनाभाय स्वाहा। - Om Padmanabhaya Swaha।
137) ॐ विहारिणे स्वाहा। - Om Viharine Swaha।
138) ॐ तालभुजे स्वाहा। - Om Talabhuje Swaha।
139) ॐ धेनुकारये स्वाहा। - Om Dhenukaraye Swaha।
140) ॐ सदा रक्षकाय स्वाहा। - Om Sada Rakshakaya Swaha।
141) ॐ गोविषार्ति-प्रणाशीकलिन्दांगजाकूलगाय स्वाहा। - Om Govisharti-Pranashikalindangajakulagaya Swaha।
142) ॐ कालियस्य दमिने स्वाहा। - Om Kaliyasya Damine Swaha।
143) ॐ फणेषु नृत्यकारिणे स्वाहा। - Om Phaneshu Nrityakarine Swaha।
144) ॐ प्रसिद्धाय स्वाहा। - Om Prasiddhaya Swaha।
145) ॐ सलीलाय स्वाहा। - Om Salilaya Swaha।
146) ॐ शमिने स्वाहा। - Om Shamine Swaha।
147) ॐ ज्ञानदाय स्वाहा। - Om Jnanadaya Swaha।
148) ॐ कामपूराय स्वाहा। - Om Kamapuraya Swaha।
149) ॐ गोपयुजे स्वाहा। - Om Gopayuje Swaha।
150) ॐ गोपाय स्वाहा। - Om Gopaya Swaha।
151) ॐ आनंदकारिणे स्वाहा। - Om Anandakarine Swaha।
152) ॐ स्थिराय स्वाहा। - Om Sthiraya Swaha।
153) ॐ अग्नियुजे स्वाहा। - Om Agniyuje Swaha।
154) ॐ पालकाय स्वाहा। - Om Palakaya Swaha।
155) ॐ बाललीलाय स्वाहा। - Om Balalilaya Swaha।
156) ॐ सुरागाय स्वाहा। - Om Suragaya Swaha।
157) ॐ वंशीधराय स्वाहा। - Om Vanshidharaya Swaha।
158) ॐ पुष्पशीलाय स्वाहा। - Om Pushpashilaya Swaha।
159) ॐ प्रलम्बप्रभानाशकाय स्वाहा। - Om Pralambaprabhanashakaya Swaha।
160) ॐ गौरवर्णाय स्वाहा। - Om Gauravarnaya Swaha।
161) ॐ बलाय स्वाहा। - Om Balaya Swaha।
162) ॐ रोहिणीजाय स्वाहा। - Om Rohinijaya Swaha।
163) ॐ रामाय स्वाहा। - Om Ramaya Swaha।
164) ॐ शेषाय स्वाहा। - Om Sheshaya Swaha।
165) ॐ बलिने स्वाहा। - Om Baline Swaha।
166) ॐ पद्मनेत्राय स्वाहा। - Om Padmanetraya Swaha।
167) ॐ कृष्णाग्रजाय स्वाहा। - Om Krishnagrajaya Swaha।
168) ॐ धरेशाय स्वाहा। - Om Dhareshaya Swaha।
169) ॐ फणीशाय स्वाहा। - Om Phanishaya Swaha।
170) ॐ महासौख्यदाय नीलाम्बराभाय स्वाहा। - Om Mahasaukhyadaya Nilambarabhaya Swaha।
171) ॐ अग्निहारकाय स्वाहा। - Om Agniharakaya Swaha।
172) ॐ ब्रजेशाय स्वाहा। - Om Brajeshaya Swaha।
173) ॐ शरद्ग्रीष्मवर्षाकराय स्वाहा। - Om Sharadgrishmavarshakaraya Swaha।
174) ॐ कृष्णावर्णाय स्वाहा। - Om Krishnavarnaya Swaha।
175) ॐ ब्रजे गोपिकापूजिताय स्वाहा। - Om Braje Gopikapujitaya Swaha।
176) ॐ चीरहर्त्रे स्वाहा। - Om Chirahartre Swaha।
177) ॐ कदम्बस्थिताय स्वाहा। - Om Kadambasthitaya Swaha।
178) ॐ चीरदाय स्वाहा। - Om Chiradaya Swaha।
179) ॐ सुन्दरीशाय स्वाहा। - Om Sundarishaya Swaha।
180) ॐ सुधानाशकृते स्वाहा। - Om Sudhanashakrite Swaha।
181) ॐ यज्ञपत्नीमनः स्पृशे स्वाहा। - Om Yajnapatnimanah Sprishe Swaha।
182) ॐ कृपाकारकाय स्वाहा। - Om Kripakarakaya Swaha।
183) ॐ केलिकर्त्रे स्वाहा। - Om Kelikartre Swaha।
184) ॐ अवनीशाय स्वाहा। - Om Avanishaya Swaha।
185) ॐ ब्रजेशक्रयागप्रणाशाय स्वाहा। - Om Brajeshakrayagapranashaya Swaha।
186) ॐ अमिताशिने स्वाहा। - Om Amitashine Swaha।
187) ॐ शुनासीरमोहप्रदाय स्वाहा। - Om Shunasiramohapradaya Swaha।
188) ॐ बालरूपिणे स्वाहा। - Om Balarupine Swaha।
189) ॐ गिरिपूजकाय स्वाहा। - Om Giripujakaya Swaha।
190) ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा। - Om Nandaputraya Swaha।
191) ॐ अगधाय स्वाहा। - Om Agadhaya Swaha।
192) ॐ कृपाकृते स्वाहा। - Om Kripakrite Swaha।
193) ॐ गोवर्द्धनोद्धारिनाम्ने स्वाहा। - Om Govarddhanoddharinamne Swaha।
194) ॐ वातावर्षाहराय स्वाहा। - Om Vatavarshaharaya Swaha।
195) ॐ रक्षकाय स्वाहा। - Om Rakshakaya Swaha।
196) ॐ व्रजाधीशगोपांगनाशंकिताय स्वाहा। - Om Vrajadhishagopanganashankitaya Swaha।
197) ॐ अगेन्द्रोपरिशक्रपूज्याय स्वाहा। - Om Agendroparishakrapujyaya Swaha।
198) ॐ प्राक्‌स्तुताय स्वाहा। - Om Prakstutaya Swaha।
199) ॐ मृषाशिक्षकाय स्वाहा। - Om Mrishashikshakaya Swaha।
200) ॐ गोविन्ददेवनाम्ने स्वाहा। - Om Govindadevanamne Swaha।

201) ॐ व्रजाधीशरक्षाकराय स्वाहा। - Om Vrajadhisharakshakaraya Swaha।
202) ॐ पाशिपूज्याय स्वाहा। - Om Pashipujyaya Swaha।
203) ॐ अनुगैर्गोपजैर्दिव्यवैकुण्ठदर्शिने स्वाहा। - Om Anugairgopajairdivyavaikunthadarshine Swaha।
204) ॐ चलच्चारु-वंशी-क्वणाय स्वाहा। - Om Chalachcharu-Vanshi-Kvanaya Swaha।
205) ॐ कामिनीशाय स्वाहा। - Om Kaminishaya Swaha।
206) ॐ व्रजे कामिनीमोहदाय स्वाहा। - Om Vraje Kaminimohadaya Swaha।
207) ॐ कामरूपाय स्वाहा। - Om Kamarupaya Swaha।
208) ॐ रसाक्ताय स्वाहा। - Om Rasaktaya Swaha।
209) ॐ रसी-रासकृते स्वाहा। - Om Rasi-Rasakrite Swaha।
210) ॐ राधिकेशाय स्वाहा। - Om Radhikeshaya Swaha।
211) ॐ महामोहदाय स्वाहा। - Om Mahamohadaya Swaha।
212) ॐ मानिनीमानहारिणे स्वाहा। - Om Maninimanaharine Swaha।
213) ॐ विहारीवराय स्वाहा। - Om Viharivaraya Swaha।
214) ॐ मानहृताय स्वाहा। - Om Manahritaya Swaha।
215) ॐ राधिकांगाय स्वाहा। - Om Radhikangaya Swaha।
216) ॐ धराद्वीपगाय स्वाहा। - Om Dharadvipagaya Swaha।
217) ॐ खण्डचारिणे स्वाहा। - Om Khandacharine Swaha।
218) ॐ वनस्थाय स्वाहा। - Om Vanasthaya Swaha।
219) ॐ प्रियाय स्वाहा। - Om Priyaya Swaha।
220) ॐ अष्टवक्रर्षिद्रष्ट्रे स्वाहा। - Om Ashtavakrarshidrashtre Swaha।
221) ॐ सराधाय स्वाहा। - Om Saradhaya Swaha।
222) ॐ महामोक्षदाय स्वाहा। - Om Mahamokshadaya Swaha।
223) ॐ प्रियार्थ-पद्महारिणे स्वाहा। - Om Priyartha-Padmaharine Swaha।
224) ॐ वटस्थाय स्वाहा। - Om Vatasthaya Swaha।
225) ॐ सुराय स्वाहा। - Om Suraya Swaha।
226) ॐ चन्दनाक्ताय स्वाहा। - Om Chandanaktaya Swaha।
227) ॐ प्रसक्ताय स्वाहा। - Om Prasaktaya Swaha।
228) ॐ राधया व्रजमागताय स्वाहा। - Om Radhaya Vrajamagataya Swaha।
229) ॐ मोहिनीषुमहामोहकृते स्वाहा। - Om Mohinishumahamohakrite Swaha।
230) ॐ गोपिकागीतकीर्त्तये स्वाहा। - Om Gopikagitakirttaye Swaha।
231) ॐ रसस्थाय स्वाहा। - Om Rasasthaya Swaha।
232) ॐ पटिने स्वाहा। - Om Patine Swaha।
233) ॐ दुःखिताकामिनीशाय स्वाहा। - Om Duhkhitakaminishaya Swaha।
234) ॐ वने गोपिकात्यागकृते स्वाहा। - Om Vane Gopikatyagakrite Swaha।
235) ॐ पादचिह्नप्रदर्शिने स्वाहा। - Om Padachihnapradarshine Swaha।
236) ॐ कलाकारकाय स्वाहा। - Om Kalakarakaya Swaha।
237) ॐ काममोहिने स्वाहा। - Om Kamamohine Swaha।
238) ॐ वशिने स्वाहा। - Om Vashine Swaha।
239) ॐ गोपिकामध्यगाय स्वाहा। - Om Gopikamadhyagaya Swaha।
240) ॐ पेशवाचाय स्वाहा। - Om Peshavachaya Swaha।
241) ॐ प्रियाप्रीतिकृते स्वाहा। - Om Priyapritikrite Swaha।
242) ॐ रासरक्ताय स्वाहा। - Om Rasaraktaya Swaha।
243) ॐ कलेशाय स्वाहा। - Om Kaleshaya Swaha।
244) ॐ रसारक्तचित्ताय स्वाहा। - Om Rasaraktachittaya Swaha।
245) ॐ अनन्तस्वरूपाय स्वाहा। - Om Anantasvarupaya Swaha।
246) ॐ स्रजासंवृताय स्वाहा। - Om Srajasamvritaya Swaha।
247) ॐ वल्लवीमध्यसंस्थाय स्वाहा। - Om Vallavimadhyasansthaya Swaha।
248) ॐ सुबाहवे स्वाहा। - Om Subahave Swaha।
249) ॐ सुपादाय स्वाहा। - Om Supadaya Swaha।
250) ॐ सुवेशाय स्वाहा। - Om Suveshaya Swaha।
251) ॐ सुकेशव्रजेशाय स्वाहा। - Om Sukeshavrajeshaya Swaha।
252) ॐ सख्ये स्वाहा। - Om Sakhye Swaha।
253) ॐ वल्लभेशाय स्वाहा। - Om Vallabheshaya Swaha।
254) ॐ सुदेशाय स्वाहा। - Om Sudeshaya Swaha।
255) ॐ क्वणत्किंकिणीजालभृते स्वाहा। - Om Kvanatkinkinijalabhrite Swaha।
256) ॐ नूपुराढ्याय स्वाहा। - Om Nupuradhyaya Swaha।
257) ॐ लसत्कंकणाय स्वाहा। - Om Lasatkankanaya Swaha।
258) ॐ अंगदिने स्वाहा। - Om Angadine Swaha।
259) ॐ हारभाराय स्वाहा। - Om Harabharaya Swaha।
260) ॐ किरीटिने स्वाहा। - Om Kiritine Swaha।
261) ॐ चलत्कुण्डलाय स्वाहा। - Om Chalatkundalaya Swaha।
262) ॐ अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभाय स्वाहा। - Om Anguliyasphuratkaustubhaya Swaha।
263) ॐ मालतीमण्डितांगाय स्वाहा। - Om Malatimanditangaya Swaha।
264) ॐ महानृत्यकृते स्वाहा। - Om Mahanrityakrite Swaha।
265) ॐ रासरंगाय स्वाहा। - Om Rasarangaya Swaha।
266) ॐ कालाढ्याय स्वाहा। - Om Kaladhyaya Swaha।
267) ॐ चलद्धारभाय स्वाहा। - Om Chaladdharabhaya Swaha।
268) ॐ भामिनीनृत्ययुक्ताय स्वाहा। - Om Bhamininrityayuktaya Swaha।
269) ॐ कलिन्दांगजाकेलिकृते स्वाहा। - Om Kalindangajakelikrite Swaha।
270) ॐ कुंकुमश्रिये स्वाहा। - Om Kumkumashriye Swaha।
271) ॐ नायिकानायकसुरैर्गीयमानाय स्वाहा। - Om Nayikanayakasurairgiyamanaya Swaha।
272) ॐ सुखाढ्याय स्वाहा। - Om Sukhadhyaya Swaha।
273) ॐ राधापतये स्वाहा। - Om Radhapataye Swaha।
274) ॐ पूर्णबोधाय स्वाहा। - Om Purnabodhaya Swaha।
275) ॐ कुटिलकटाक्षस्मितिने स्वाहा। - Om Kutilakatakshasmitine Swaha।
276) ॐ वल्गितभ्रूविलासाय स्वाहा। - Om Valgitabhruvilasaya Swaha।
277) ॐ सुरम्याय स्वाहा। - Om Suramyaya Swaha।
278) ॐ अलिभिःकुन्तलालोलकेशाय स्वाहा। - Om Alibhihkuntalalolakeshaya Swaha।
279) ॐ स्फुरद्वर्हकुन्दस्रजाचारुवेशाय स्वाहा। - Om Sphuradvarhakundasrajacharuveshaya Swaha।
280) ॐ महासर्पतोनंदरक्षापरांघ्रिये स्वाहा। - Om Mahasarpatonandarakshaparanghriye Swaha।
281) ॐ सदा मोक्षदाय स्वाहा। - Om Sada Mokshadaya Swaha।
282) ॐ शंखचूडप्रणाशिने स्वाहा। - Om Shankhachudapranashine Swaha।
283) ॐ प्रजारक्षकाय स्वाहा। - Om Prajarakshakaya Swaha।
284) ॐ गोपिकागीयमानाय स्वाहा। - Om Gopikagiyamanaya Swaha।
285) ॐ कुद्मिप्रणाशप्रयासाय स्वाहा। - Om Kudmipranashaprayasaya Swaha।
286) ॐ सुरेज्याय स्वाहा। - Om Surejyaya Swaha।
287) ॐ कलये स्वाहा। - Om Kalaye Swaha।
288) ॐ क्रोधकृते स्वाहा। - Om Krodhakrite Swaha।
289) ॐ कंसमन्त्रोपदेष्ट्रे स्वाहा। - Om Kansamantropadeshtre Swaha।
290) ॐ अक्रूरमन्त्रोपदेशिने स्वाहा। - Om Akruramantropadeshine Swaha।
291) ॐ सुरार्थाय स्वाहा। - Om Surarthaya Swaha।
292) ॐ केशिघ्ने स्वाहा। - Om Keshighne Swaha।
293) ॐ पुष्पवर्षामलश्रिये स्वाहा। - Om Pushpavarshamalashriye Swaha।
294) ॐ अमलश्रिये स्वाहा। - Om Amalashriye Swaha।
295) ॐ नारदादेशतो व्योमहन्त्रे स्वाहा। - Om Naradadeshato Vyomahantre Swaha।
296) ॐ अक्रूरसेवापराय स्वाहा। - Om Akrurasevaparaya Swaha।
297) ॐ सर्वदर्शिने स्वाहा। - Om Sarvadarshine Swaha।
298) ॐ व्रजे गोपिकामोहदाय स्वाहा। - Om Vraje Gopikamohadaya Swaha।
299) ॐ कूलवर्त्तिने स्वाहा। - Om Kulavarttine Swaha।
300) ॐ सतीराधिकाबोधदाय स्वाहा। - Om Satiradhikabodhadaya Swaha।

301) ॐ स्वप्नकर्त्रे स्वाहा। - Om Svapnakartre Swaha।
302) ॐ विलासिने स्वाहा। - Om Vilasine Swaha।
303) ॐ महामोहनाशिने स्वाहा। - Om Mahamohanashine Swaha।
304) ॐ स्वबोधाय स्वाहा। - Om Svabodhaya Swaha।
305) ॐ व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय स्वाहा। - Om Vraje Shapatastyaktaradhasakashaya Swaha।
306) ॐ महामोहदावाग्निदग्धापतये स्वाहा। - Om Mahamohadavagnidagdhapataye Swaha।
307) ॐ सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय स्वाहा। - Om Sakhibandhananmochitakruraya Swaha।
308) ॐ आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे स्वाहा। - Om Aratsakhikankanaistaditakrurarakshine Swaha।
309) ॐ व्रजे राधया रथस्थाय स्वाहा। - Om Vraje Radhaya Rathasthaya Swaha।
310) ॐ कृष्णचन्द्राय स्वाहा। - Om Krishnachandraya Swaha।
311) ॐ गोपकैःसुगुप्तगमिने स्वाहा। - Om Gopakaihsuguptagamine Swaha।
312) ॐ चारुलीलाय स्वाहा। - Om Charulilaya Swaha।
313) ॐ जले अक्रूरसंदर्शिताय स्वाहा। - Om Jale Akrurasandarshitaya Swaha।
314) ॐ दिव्यरूपाय स्वाहा। - Om Divyarupaya Swaha।
315) ॐ दिदृक्षवे स्वाहा। - Om Didrikshave Swaha।
316) ॐ पुरीमोहिनीचित्तमोहिने स्वाहा। - Om Purimohinichittamohine Swaha।
317) ॐ रंगकारप्रणाशिने स्वाहा। - Om Rangakarapranashine Swaha।
318) ॐ सुवस्त्राय स्वाहा। - Om Suvastraya Swaha।
319) ॐ स्रजिने स्वाहा। - Om Srajine Swaha।
320) ॐ वायकप्रीतिकृते स्वाहा। - Om Vayakapritikrite Swaha।
321) ॐ मालिपूज्याय स्वाहा। - Om Malipujyaya Swaha।
322) ॐ महाकीर्त्तिदाय स्वाहा। - Om Mahakirttidaya Swaha।
323) ॐ कुब्जाविनोदिने स्वाहा। - Om Kubjavinodine Swaha।
324) ॐ स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय स्वाहा। - Om Sphurachchandakodandarugnaya Swaha।
325) ॐ प्रचण्डाय स्वाहा। - Om Prachandaya Swaha।
326) ॐ भटार्त्तिप्रदाय स्वाहा। - Om Bhatarttipradaya Swaha।
327) ॐ कंसदुःस्वप्नकारिणे स्वाहा। - Om Kansaduhsvapnakarine Swaha।
328) ॐ महामल्लवेशाय स्वाहा। - Om Mahamallaveshaya Swaha।
329) ॐ करीन्द्रप्रहारिणे स्वाहा। - Om Karindrapraharine Swaha।
330) ॐ महामात्यघ्ने स्वाहा। - Om Mahamatyaghne Swaha।
331) ॐ रंगभूमिप्रवेशिने स्वाहा। - Om Rangabhumipraveshine Swaha।
332) ॐ रसाढ्याय स्वाहा। - Om Rasadhyaya Swaha।
333) ॐ यशःस्पृशे स्वाहा। - Om Yashahsprishe Swaha।
334) ॐ बलीवाक्पटुश्रिये स्वाहा। - Om Balivakpatushriye Swaha।
335) ॐ महामल्लघ्ने स्वाहा। - Om Mahamallaghne Swaha।
336) ॐ युद्धकृते स्वाहा। - Om Yuddhakrite Swaha।
337) ॐ स्त्रीवचोऽर्थिने स्वाहा। - Om Strivachoarthine Swaha।
338) ॐ धरानायककंसहन्त्रे स्वाहा। - Om Dharanayakakansahantre Swaha।
339) ॐ प्राग्‌यदवे स्वाहा। - Om Pragyadave Swaha।
340) ॐ सदापूजिताय स्वाहा। - Om Sadapujitaya Swaha।
341) ॐ उग्रसेनप्रसिद्धाय स्वाहा। - Om Ugrasenaprasiddhaya Swaha।
342) ॐ धराराज्यदाय स्वाहा। - Om Dhararajyadaya Swaha।
343) ॐ यादवैर्मण्डितांगाय स्वाहा। - Om Yadavairmanditangaya Swaha।
344) ॐ गुरोः पुत्रदाय स्वाहा। - Om Guroh Putradaya Swaha।
345) ॐ ब्रह्मविदे स्वाहा। - Om Brahmavide Swaha।
346) ॐ ब्रह्मपाठिने स्वाहा। - Om Brahmapathine Swaha।
347) ॐ महाशंखग्ने स्वाहा। - Om Mahashankhagne Swaha।
348) ॐ दण्डधृकृपूज्याय स्वाहा। - Om Dandadhrikripujyaya Swaha।
349) ॐ व्रजे उद्धवप्रेषिताय स्वाहा। - Om Vraje Uddhavapreshitaya Swaha।
350) ॐ गोपमोहिने स्वाहा। - Om Gopamohine Swaha।
351) ॐ यशोदाघृणिने स्वाहा। - Om Yashodaghrinine Swaha।
352) ॐ गोपिकाज्ञानदेशिने स्वाहा। - Om Gopikajnanadeshine Swaha।
353) ॐ सदास्नेहकृते स्वाहा। - Om Sadasnehakrite Swaha।
354) ॐ कुब्जापूजितांगाय स्वाहा। - Om Kubjapujitangaya Swaha।
355) ॐ अक्रूरगेहगमिने स्वाहा। - Om Akruragehagamine Swaha।
356) ॐ मन्त्रवेत्रे स्वाहा। - Om Mantravetre Swaha।
357) ॐ पाण्डवप्रेषिताक्रूराय स्वाहा। - Om Pandavapreshitakruraya Swaha।
358) ॐ सुखीसर्वदर्शिने स्वाहा। - Om Sukhisarvadarshine Swaha।
359) ॐ नृपानन्दकारिणे स्वाहा। - Om Nripanandakarine Swaha।
360) ॐ महाक्षौहिणीघ्ने स्वाहा। - Om Mahakshauhinighne Swaha।
361) ॐ जरासन्धमानोद्धराय स्वाहा। - Om Jarasandhamanoddharaya Swaha।
362) ॐ द्वारकाकारकाय स्वाहा। - Om Dvarakakarakaya Swaha।
363) ॐ मोक्षकर्त्रे स्वाहा। - Om Mokshakartre Swaha।
364) ॐ रणिने स्वाहा। - Om Ranine Swaha।
365) ॐ सार्वभौमस्तुताय स्वाहा। - Om Sarvabhaumastutaya Swaha।
366) ॐ ज्ञानदात्रे स्वाहा। - Om Jnanadatre Swaha।
367) ॐ जरासन्धसंकल्पकृते स्वाहा। - Om Jarasandhasankalpakrite Swaha।
368) ॐ धावदंगघ्रिये स्वाहा। - Om Dhavadangaghriye Swaha।
369) ॐ नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने स्वाहा। - Om Nagadutpandwarakamadhyavartine Swaha।
370) ॐ रेवतीभूषणाय स्वाहा। - Om Revatibhushanaya Swaha।
371) ॐ तालचिह्नयदवे स्वाहा। - Om Talachihnayadave Swaha।
372) ॐ रुक्मिणीहारकाय स्वाहा। - Om Rukminiharakaya Swaha।
373) ॐ चैद्यभेद्याय स्वाहा। - Om Chaidyabhedyaya Swaha।
374) ॐ रुक्मिरूपप्रणाशिने स्वाहा। - Om Rukmirupapranashine Swaha।
375) ॐ सुखाशिने स्वाहा। - Om Sukhashine Swaha।
376) ॐ अनन्ताय स्वाहा। - Om Anantaya Swaha।
377) ॐ माराय स्वाहा। - Om Maraya Swaha।
378) ॐ कार्ष्णिने स्वाहा। - Om Karshnine Swaha।
379) ॐ कामाय स्वाहा। - Om Kamaya Swaha।
380) ॐ मनोजाय स्वाहा। - Om Manojaya Swaha।
381) ॐ शम्बरारये स्वाहा। - Om Shambararaye Swaha।
382) ॐ रतीशाय स्वाहा। - Om Ratishaya Swaha।
383) ॐ रथिने स्वाहा। - Om Rathine Swaha।
384) ॐ मन्मथाय स्वाहा। - Om Manmathaya Swaha।
385) ॐ मीनकेतवे स्वाहा। - Om Minaketave Swaha।
386) ॐ शरिणे स्वाहा। - Om Sharine Swaha।
387) ॐ स्मराय स्वाहा। - Om Smaraya Swaha।
388) ॐ दर्पकाय स्वाहा। - Om Darpakaya Swaha।
389) ॐ मानघ्ने स्वाहा। - Om Managhne Swaha।
390) ॐ पंचबाणाय स्वाहा। - Om Panchabanaya Swaha।
391) ॐ प्रियसत्यभामापतये स्वाहा। - Om Priyasatyabhamapataye Swaha।
392) ॐ यादवेशाय स्वाहा। - Om Yadaveshaya Swaha।
393) ॐ सत्राजित्‌ प्रेमपूराय स्वाहा। - Om Satrajit Premapuraya Swaha।
394) ॐ प्रहासाय स्वाहा। - Om Prahasaya Swaha।
395) ॐ महारत्नदाय स्वाहा। - Om Maharatnadaya Swaha।
396) ॐ जाम्बवद्युद्धकारिणे स्वाहा। - Om Jambavadyuddhakarine Swaha।
397) ॐ महाचक्रधृषे स्वाहा। - Om Mahachakradhrishe Swaha।
398) ॐ खंगधृषे स्वाहा। - Om Khangadhrishe Swaha।
399) ॐ रामसन्धये स्वाहा। - Om Ramasandhaye Swaha।
400) ॐ विहारस्थिताय स्वाहा। - Om Viharasthitaya Swaha।

401) ॐ पाण्डवप्रेमकारिणे स्वाहा। - Om Pandavapremakarine Swaha।
402) ॐ कलिन्दांगगजामोहनाय स्वाहा। - Om Kalindangagajamohanaya Swaha।
403) ॐ खाण्डवार्थिने स्वाहा। - Om Khandavarthine Swaha।
404) ॐ फाल्गुनप्रीतिकृत्सख्ये स्वाहा। - Om Phalgunapritikritsakhye Swaha।
405) ॐ नम्नकर्त्रे स्वाहा। - Om Namnakartre Swaha।
406) ॐ मित्रविन्दापतये स्वाहा। - Om Mitravindapataye Swaha।
407) ॐ क्रीडनार्थिने स्वाहा। - Om Kridanarthine Swaha।
408) ॐ नृपप्रेमकृते स्वाहा। - Om Nripapremakrite Swaha।
409) ॐ सप्तरूपगोजयिने स्वाहा। - Om Saptarupagojayine Swaha।
410) ॐ सत्यापतये स्वाहा। - Om Satyapataye Swaha।
411) ॐ पारिबर्हिणे स्वाहा। - Om Paribarhine Swaha।
412) ॐ यथेष्टाय स्वाहा। - Om Yatheshtaya Swaha।
413) ॐ नृपैः संवृताय स्वाहा। - Om Nripaih Samvritaya Swaha।
414) ॐ भद्रापतये स्वाहा। - Om Bhadrapataye Swaha।
415) ॐ मधोर्विलासिने स्वाहा। - Om Madhorvilasine Swaha।
416) ॐ मानिनीशाय स्वाहा। - Om Maninishaya Swaha।
417) ॐ जनेशाय स्वाहा। - Om Janeshaya Swaha।
418) ॐ शुनासीरमोहावृताय स्वाहा। - Om Shunasiramohavritaya Swaha।
419) ॐ सत्यभार्याय स्वाहा। - Om Satyabharyaya Swaha।
420) ॐ सतार्क्ष्याय स्वाहा। - Om Satarkshyaya Swaha।
421) ॐ मुरारये स्वाहा। - Om Muraraye Swaha।
422) ॐ पुरीसंघभेत्रे स्वाहा। - Om Purisanghabhetre Swaha।
423) ॐ सुवीरशिरःखण्डनाय स्वाहा। - Om Suvirashirahkhandanaya Swaha।
424) ॐ दैत्यनाशिने स्वाहा। - Om Daityanashine Swaha।
425) ॐ शरिणे भौमघ्ने स्वाहा। - Om Sharine Bhaumaghne Swaha।
426) ॐ चण्डवेगाय स्वाहा। - Om Chandavegaya Swaha।
427) ॐ प्रवीराय स्वाहा। - Om Praviraya Swaha।
428) ॐ धरासंस्तुताय स्वाहा। - Om Dharasamstutaya Swaha।
429) ॐ कुण्डलछत्रहर्त्रे स्वाहा। - Om Kundalachhatrahartre Swaha।
430) ॐ महारत्नयुजे स्वाहा। - Om Maharatnayuje Swaha।
431) ॐ राजकन्याभिरामाय स्वाहा। - Om Rajakanyabhiramaya Swaha।
432) ॐ शचीपूजिताय स्वाहा। - Om Shachipujitaya Swaha।
433) ॐ शक्रजिते स्वाहा। - Om Shakrajite Swaha।
434) ॐ मानहर्त्रे स्वाहा। - Om Manahartre Swaha।
435) ॐ पारिजातापहारिरमेशाय स्वाहा। - Om Parijatapaharirameshaya Swaha।
436) ॐ गृहीचामरैः शोभिताय स्वाहा। - Om Grihichamaraih Shobhitaya Swaha।
437) ॐ भीष्मककन्यापतये स्वाहा। - Om Bhishmakakanyapataye Swaha।
438) ॐ हास्यकृते स्वाहा। - Om Hasyakrite Swaha।
439) ॐ मानिनीमानकारिणे स्वाहा। - Om Maninimanakarine Swaha।
440) ॐ रुक्मिणीवाक्पटवे स्वाहा। - Om Rukminivakpatave Swaha।
441) ॐ प्रेमगेहाय स्वाहा। - Om Premagehaya Swaha।
442) ॐ सतीमोहनाय स्वाहा। - Om Satimohanaya Swaha।
443) ॐ कामदेवापरश्रिये स्वाहा। - Om Kamadevaparashriye Swaha।
444) ॐ सुदेष्णाय स्वाहा। - Om Sudeshnaya Swaha।
445) ॐ सुचारवे स्वाहा। - Om Sucharave Swaha।
446) ॐ चारुदेष्णाय स्वाहा। - Om Charudeshnaya Swaha।
447) ॐ चारुदेहाय स्वाहा। - Om Charudehaya Swaha।
448) ॐ बलीचारुगुप्ताय स्वाहा। - Om Balicharuguptaya Swaha।
449) ॐ सुतीभद्रचारवे स्वाहा। - Om Sutibhadracharave Swaha।
450) ॐ चारुचन्द्राय स्वाहा। - Om Charuchandraya Swaha।
451) ॐ विचारवे स्वाहा। - Om Vicharave Swaha।
452) ॐ चारवे स्वाहा। - Om Charave Swaha।
453) ॐ रथीपुत्ररूपाय स्वाहा। - Om Rathiputrarupaya Swaha।
454) ॐ सुभानवे स्वाहा। - Om Subhanave Swaha।
455) ॐ प्रभानवे स्वाहा। - Om Prabhanave Swaha।
456) ॐ चन्द्रभानवे स्वाहा। - Om Chandrabhanave Swaha।
457) ॐ बृहद्भानवे स्वाहा। - Om Brihadbhanave Swaha।
458) ॐ अष्टभानवे स्वाहा। - Om Ashtabhanave Swaha।
459) ॐ साम्बाय स्वाहा। - Om Sambaya Swaha।
460) ॐ सुमित्राय स्वाहा। - Om Sumitraya Swaha।
461) ॐ क्रतवे स्वाहा। - Om Kratave Swaha।
462) ॐ चित्रकेतवे स्वाहा। - Om Chitraketave Swaha।
463) ॐ वीर-अश्वसेनाय स्वाहा। - Om Vira-Ashvasenaya Swaha।
464) ॐ वृषाय स्वाहा। - Om Vrishaya Swaha।
465) ॐ चित्रगवे स्वाहा। - Om Chitragave Swaha।
466) ॐ चन्द्रबिम्बाय स्वाहा। - Om Chandrabimbaya Swaha।
467) ॐ विशंगवे स्वाहा। - Om Vishangave Swaha।
468) ॐ वसवे स्वाहा। - Om Vasave Swaha।
469) ॐ श्रुताय स्वाहा। - Om Shrutaya Swaha।
470) ॐ भद्राय स्वाहा। - Om Bhadraya Swaha।
471) ॐ सुबाहवेवृषाय स्वाहा। - Om Subahavevrishaya Swaha।
472) ॐ पूर्णमासाय स्वाहा। - Om Purnamasaya Swaha।
473) ॐ सोमावराय स्वाहा। - Om Somavaraya Swaha।
474) ॐ शान्तये स्वाहा। - Om Shantaye Swaha।
475) ॐ प्रघोषाय स्वाहा। - Om Praghoshaya Swaha।
476) ॐ सिंहाय स्वाहा। - Om Simhaya Swaha।
477) ॐ बलोर्ध्वराय स्वाहा। - Om Balordhvaraya Swaha।
478) ॐ वर्धनाय स्वाहा। - Om Vardhanaya Swaha।
479) ॐ उन्नादाय स्वाहा। - Om Unnadaya Swaha।
480) ॐ महाशाय स्वाहा। - Om Mahashaya Swaha।
481) ॐ वृकाय स्वाहा। - Om Vrikaya Swaha।
482) ॐ पावनाय स्वाहा। - Om Pavanaya Swaha।
483) ॐ वह्निमित्राय स्वाहा। - Om Vahnimitraya Swaha।
484) ॐ क्षुधये स्वाहा। - Om Kshudhaye Swaha।
485) ॐ हर्षकाय स्वाहा। - Om Harshakaya Swaha।
486) ॐ अनिलाय स्वाहा। - Om Anilaya Swaha।
487) ॐ अमित्रजिते स्वाहा। - Om Amitrajite Swaha।
488) ॐ सुभद्राय स्वाहा। - Om Subhadraya Swaha।
489) ॐ जयोय स्वाहा। - Om Jayoya Swaha।
490) ॐ सत्यकाय स्वाहा। - Om Satyakaya Swaha।
491) ॐ वामाय स्वाहा। - Om Vamaya Swaha।
492) ॐ आयुषे यदवे स्वाहा। - Om Ayushe Yadave Swaha।
493) ॐ कोटिशः पुत्रपौत्रप्रसिद्धाय स्वाहा। - Om Kotishah Putrapautraprasiddhaya Swaha।
494) ॐ हलीदण्डधृषे स्वाहा। - Om Halidandadhrishe Swaha।
495) ॐ रुक्मघ्ने स्वाहा। - Om Rukmaghne Swaha।
496) ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा। - Om Aniruddhaya Swaha।
497) ॐ राजभिर्हास्यगाय स्वाहा। - Om Rajabhirhasyagaya Swaha।
498) ॐ द्यूतकर्त्रे स्वाहा। - Om Dyutakartre Swaha।
499) ॐ मधवे स्वाहा। - Om Madhave Swaha।
500) ॐ ब्रह्मसुवे स्वाहा। - Om Brahmasuve Swaha।

501) ॐ बाणपुत्रीपतये स्वाहा। - Om Banaputripataye Swaha।
502) ॐ महासुन्दराय स्वाहा। - Om Mahasundaraya Swaha।
503) ॐ कामपुत्राय स्वाहा। - Om Kamaputraya Swaha।
504) ॐ बलीशाय स्वाहा। - Om Balishaya Swaha।
505) ॐ महादैत्यसंग्रामकृद्-याद-वेशाय स्वाहा। - Om Mahadaityasangramakrid-Yada-Veshaya Swaha।
506) ॐ पुरीभंजनाय स्वाहा। - Om Puribhanjanaya Swaha।
507) ॐ भूतसंत्रासकारिणे स्वाहा। - Om Bhutasantrasakarine Swaha।
508) ॐ मृधे रुद्रजिते स्वाहा। - Om Mridhe Rudrajite Swaha।
509) ॐ रुद्रमोहिने स्वाहा। - Om Rudramohine Swaha।
510) ॐ मृधार्थिने स्वाहा। - Om Mridharthine Swaha।
511) ॐ स्कन्दजिते स्वाहा। - Om Skandajite Swaha।
512) ॐ कूपकर्णप्रहारिणे स्वाहा। - Om Kupakarnapraharine Swaha।
513) ॐ धनुर्भंजनाय स्वाहा। - Om Dhanurbhanjanaya Swaha।
514) ॐ बाणामानप्रहारिणे स्वाहा। - Om Banamanapraharine Swaha।
515) ॐ ज्वरोत्पत्तिकृते स्वाहा। - Om Jvarotpattikrite Swaha।
516) ॐ ज्वरेणसंस्तुताय स्वाहा। - Om Jvarenasamstutaya Swaha।
517) ॐ भुजाच्छेदकृते स्वाहा। - Om Bhujachchhedakrite Swaha।
518) ॐ बाणसंत्रासकर्त्रे स्वाहा। - Om Banasantrasakartre Swaha।
519) ॐ मृणप्रस्तुताय स्वाहा। - Om Mrinaprastutaya Swaha।
520) ॐ युद्धकृते स्वाहा। - Om Yuddhakrite Swaha।
521) ॐ भूमिभर्त्रे स्वाहा। - Om Bhumibhartre Swaha।
522) ॐ नृगमुक्तिदाय स्वाहा। - Om Nrigamuktidaya Swaha।
523) ॐ यादवानां ज्ञानदाय स्वाहा। - Om Yadavanam Jnandaya Swaha।
524) ॐ रथस्थाय स्वाहा। - Om Rathasthaya Swaha।
525) ॐ व्रजप्रेमपाय स्वाहा। - Om Vrajapremapaya Swaha।
526) ॐ गोपमुख्याय स्वाहा। - Om Gopamukhyaya Swaha।
527) ॐ महासुन्दरीक्रीडिताय स्वाहा। - Om Mahasundarikriditaya Swaha।
528) ॐ पुष्पमालिने स्वाहा। - Om Pushpamaline Swaha।
529) ॐ कलिन्दांगगजाभेदनाय स्वाहा। - Om Kalindangagajabhedanaya Swaha।
530) ॐ सीरपाणये स्वाहा। - Om Sirapanaye Swaha।
531) ॐ महादम्भिघ्ने स्वाहा। - Om Mahadambhighne Swaha।
532) ॐ पौण्ड्रमानप्रहारिणे स्वाहा। - Om Paundramanapraharine Swaha।
533) ॐ शिरश्छेदकाय स्वाहा। - Om Shirashchhedakaya Swaha।
534) ॐ काशिराजप्रणाशिने स्वाहा। - Om Kashirajapranashine Swaha।
535) ॐ महाअक्षौहिणीध्वंसकृते स्वाहा। - Om Mahaakshauhinidhvansakrite Swaha।
536) ॐ चक्रहस्ताय स्वाहा। - Om Chakrahastaya Swaha।
537) ॐ पुरीदीपकाय स्वाहा। - Om Puridipakaya Swaha।
538) ॐ राक्षसीनाशकर्त्रे स्वाहा। - Om Rakshasinashakartre Swaha।
539) ॐ अनन्ताय स्वाहा। - Om Anantaya Swaha।
540) ॐ महीध्राय स्वाहा। - Om Mahidhraya Swaha।
541) ॐ फणिने स्वाहा। - Om Phanine Swaha।
542) ॐ वानरारये स्वाहा। - Om Vanararaye Swaha।
543) ॐ स्फुरद्-गौरवर्णाय स्वाहा। - Om Sphurad-Gauravarnaya Swaha।
544) ॐ महापद्मिनेत्राय स्वाहा। - Om Mahapadminetraya Swaha।
545) ॐ कुरुग्रामतिर्यग्गतये स्वाहा। - Om Kurugramatiryaggataye Swaha।
546) ॐ गौरवार्थकौरवस्तुताय स्वाहा। - Om Gauravarthakauravastutaya Swaha।
547) ॐ ससाम्बपारिबर्हिणे स्वाहा। - Om Sasambaparibarhine Swaha।
548) ॐ महावैभविने स्वाहा। - Om Mahavaibhavine Swaha।
549) ॐ द्वारकेशाय स्वाहा। - Om Dvarakeshaya Swaha।
550) ॐ अनेकाय स्वाहा। - Om Anekaya Swaha।
551) ॐ चलन्नारदाय स्वाहा। - Om Chalannaradaya Swaha।
552) ॐ श्रीप्रभादर्शकाय स्वाहा। - Om Shriprabhadarshakaya Swaha।
553) ॐ महर्षिस्तुताय स्वाहा। - Om Maharshistutaya Swaha।
554) ॐ ब्रह्मदेवाय स्वाहा। - Om Brahmadevaya Swaha।
555) ॐ पुराणाय स्वाहा। - Om Puranaya Swaha।
556) ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्थिताय स्वाहा। - Om Sadashodashastrisahasthitaya Swaha।
557) ॐ गृहिणे स्वाहा। - Om Grihine Swaha।
558) ॐ लोकरक्षापराय स्वाहा। - Om Lokarakshaparaya Swaha।
559) ॐ लोकरीतये स्वाहा। - Om Lokaritaye Swaha।
560) ॐ प्रभवे स्वाहा। - Om Prabhave Swaha।
561) ॐ उग्रसेनावृताय स्वाहा। - Om Ugrasenavritaya Swaha।
562) ॐ दुर्गयुक्ताय स्वाहा। - Om Durgayuktaya Swaha।
563) ॐ राजदूतस्तुताय स्वाहा। - Om Rajadutastutaya Swaha।
564) ॐ बन्धभेतृस्थिताय स्वाहा। - Om Bandhabhetristhitaya Swaha।
565) ॐ नारदप्रस्तुताय स्वाहा। - Om Naradaprastutaya Swaha।
566) ॐ पाण्डववार्थिने स्वाहा। - Om Pandavavarthine Swaha।
567) ॐ नृपैर्मन्त्रकृते स्वाहा। - Om Nripairmantrakrite Swaha।
568) ॐ उद्धवप्रीतिपूर्णाय स्वाहा। - Om Uddhavapritipurnaya Swaha।
569) ॐ पुत्रपौत्रैर्वृताय स्वाहा। - Om Putrapautrairvritaya Swaha।
570) ॐ कुरुग्रामगन्ताघृणिने स्वाहा। - Om Kurugramagantaghrinine Swaha।
571) ॐ धर्मराजस्तुताय स्वाहा। - Om Dharmarajastutaya Swaha।
572) ॐ भीमयुक्ताय स्वाहा। - Om Bhimayuktaya Swaha।
573) ॐ परानन्ददाय स्वाहा। - Om Paranandadaya Swaha।
574) ॐ धर्मजेन मन्त्रकृते स्वाहा। - Om Dharmajena Mantrakrite Swaha।
575) ॐ दिशाजिताबलिने स्वाहा। - Om Dishajitabaline Swaha।
576) ॐ राजसूयार्थकारिणे स्वाहा। - Om Rajasuyarthakarine Swaha।
577) ॐ जरासन्धघ्ने स्वाहा। - Om Jarasandhaghne Swaha।
578) ॐ भीमसेनस्वरूपाय स्वाहा। - Om Bhimasenasvarupaya Swaha।
579) ॐ विप्ररूपाय स्वाहा। - Om Viprarupaya Swaha।
580) ॐ गदायुद्धकर्त्रे स्वाहा। - Om Gadayuddhakartre Swaha।
581) ॐ कृपालवे स्वाहा। - Om Kripalave Swaha।
582) ॐ महाबन्धनच्छेदकारिणे स्वाहा। - Om Mahabandhanachchhedakarine Swaha।
583) ॐ नृपैः संस्तुताय स्वाहा। - Om Nripaih Samstutaya Swaha।
584) ॐ धर्मगेहमागताय स्वाहा। - Om Dharmagehamagataya Swaha।
585) ॐ द्विजैः संवृताय स्वाहा। - Om Dvijaih Samvritaya Swaha।
586) ॐ यज्ञसंभारकर्त्रे स्वाहा। - Om Yajnasambharakartre Swaha।
587) ॐ जनैः पूजिताय स्वाहा। - Om Janaih Pujitaya Swaha।
588) ॐ चैद्यदुर्वाक्‌क्षमाय स्वाहा। - Om Chaidyadurvakkshamaya Swaha।
589) ॐ महामोक्षदाय स्वाहा। - Om Mahamokshadaya Swaha।
590) ॐ अरेः शिरच्छेदकारिणे स्वाहा। - Om Areh Shirachchhedakarine Swaha।
591) ॐ महायज्ञशोभाकराय स्वाहा। - Om Mahayajnashobhakaraya Swaha।
592) ॐ चक्रवर्त्तीनृपानन्दकारिणे स्वाहा। - Om Chakravarttinripanandakarine Swaha।
593) ॐ सुहारिणे विहारिणे स्वाहा। - Om Suharine Viharine Swaha।
594) ॐ सभासंवृताय स्वाहा। - Om Sabhasamvritaya Swaha।
595) ॐ कौरवस्य स्वाहा। - Om Kauravasya Swaha।
596) ॐ शाल्वसंहारकाय स्वाहा। - Om Shalvasamharakaya Swaha।
597) ॐ यानहन्त्रे स्वाहा। - Om Yanahantre Swaha।
598) ॐ सभोजाय स्वाहा। - Om Sabhojaya Swaha।
599) ॐ वृष्णिने स्वाहा। - Om Vrishnine Swaha।
600) ॐ मधवे स्वाहा। - Om Madhave Swaha।

601) ॐ शूरसेनाय स्वाहा। - Om Shurasenaya Swaha।
602) ॐ दशार्हाय स्वाहा। - Om Dasharhaya Swaha।
603) ॐ यदवे अन्धकाय स्वाहा। - Om Yadave Andhakaya Swaha।
604) ॐ लोकजिते स्वाहा। - Om Lokajite Swaha।
605) ॐ द्युमन्मानहारिणे स्वाहा। - Om Dyumanmanaharine Swaha।
606) ॐ वर्मधृषे स्वाहा। - Om Varmadhrishe Swaha।
607) ॐ दिव्यशस्त्रिणे स्वाहा। - Om Divyashastrine Swaha।
608) ॐ स्वबोधाय स्वाहा। - Om Svabodhaya Swaha।
609) ॐ सदारक्षकाय स्वाहा। - Om Sadarakshakaya Swaha।
610) ॐ दैत्यहन्त्रे स्वाहा। - Om Daityahantre Swaha।
611) ॐ दन्तवक्त्रप्रणाशिने स्वाहा। - Om Dantavaktrapranashine Swaha।
612) ॐ गदाधृषे स्वाहा। - Om Gadadhrishe Swaha।
613) ॐ जगत्तीर्थयात्राकराय स्वाहा। - Om Jagattirthayatrakaraya Swaha।
614) ॐ पद्महाराय स्वाहा। - Om Padmaharaya Swaha।
615) ॐ कुशीसूतहन्त्र स्वाहा। - Om Kushisutahantra Swaha।
616) ॐ कृपाकृते स्वाहा। - Om Kripakrite Swaha।
617) ॐ स्मृतीशाय स्वाहा। - Om Smritishaya Swaha।
618) ॐ अमलाय स्वाहा। - Om Amalaya Swaha।
619) ॐ बल्वलांगप्रभाखण्डकारिणे स्वाहा। - Om Balvalangaprabhakhandakarine Swaha।
620) ॐ भीमदुर्योधनज्ञानदात्रे स्वाहा। - Om Bhimaduryodhanajnanadatre Swaha।
621) ॐ अपराय स्वाहा। - Om Aparaya Swaha।
622) ॐ रोहिणीसौख्यदाय स्वाहा। - Om Rohinisaukhyadaya Swaha।
623) ॐ रेवतीशाय स्वाहा। - Om Revatishaya Swaha।
624) ॐ महादानकृते स्वाहा। - Om Mahadanakrite Swaha।
625) ॐ विप्रदारिद्र्‌यघ्ने स्वाहा। - Om Vipradaridryaghne Swaha।
626) ॐ सदाप्रेमयुजे स्वाहा। - Om Sadapremayuje Swaha।
627) ॐ श्रीसुदाम्नः सहायाय स्वाहा। - Om Shrisudamnah Sahayaya Swaha।
628) ॐ सरामाय भार्गवक्षेत्रगन्त्रे स्वाहा। - Om Saramaya Bhargavakshetragantre Swaha।
629) ॐ श्रुतेसूर्योपरागेसर्वदर्शिने स्वाहा। - Om Shrutesuryoparagesarvadarshine Swaha।
630) ॐ महासेनाऽऽस्थिताय स्वाहा। - Om Mahasenaaasthitaya Swaha।
631) ॐ स्नानयुक्ताय महादानकृते स्वाहा। - Om Snanayuktaya Mahadanakrite Swaha।
632) ॐ मित्रसम्मेलनार्थिने स्वाहा। - Om Mitrasammelanarthine Swaha।
633) ॐ पाण्डवप्रीतिदाय स्वाहा। - Om Pandavapritidaya Swaha।
634) ॐ कुन्तिजार्थिने स्वाहा। - Om Kuntijarthine Swaha।
635) ॐ विशालाक्षमोहप्रदाय स्वाहा। - Om Vishalakshamohapradaya Swaha।
636) ॐ शान्तिदाय स्वाहा। - Om Shantidaya Swaha।
637) ॐ सखीकोटिभिर्गोपिकाभिःसहवटे राधिकाऽऽराधनाय स्वाहा। - Om Sakhikotibhirgopikabhihsahavate Radhikaaaradhanaya Swaha।
638) ॐ राधिकाप्राणनाथाय स्वाहा। - Om Radhikaprananathaya Swaha।
639) ॐ सखीमोहदावाग्निघ्ने स्वाहा। - Om Sakhimohadavagnighne Swaha।
640) ॐ वैभववेशाय स्वाहा। - Om Vaibhavaveshaya Swaha।
641) ॐ स्फुरत्कोटिकन्दर्पलीलाविशेषाय स्वाहा। - Om Sphuratkotikandarpalilavisheshaya Swaha।
642) ॐ सखीराधिकादुःखनाशिने स्वाहा। - Om Sakhiradhikaduhkhanashine Swaha।
643) ॐ विलासिने स्वाहा। - Om Vilasine Swaha।
644) ॐ सखीमध्यगाय स्वाहा। - Om Sakhimadhyagaya Swaha।
645) ॐ शापघ्ने स्वाहा। - Om Shapaghne Swaha।
646) ॐ माधवीशाय स्वाहा। - Om Madhavishaya Swaha।
647) ॐ शतवर्षविक्षेपहृते स्वाहा। - Om Shatavarshavikshepahrite Swaha।
648) ॐ नन्दपुत्राय स्वाहा। - Om Nandaputraya Swaha।
649) ॐ नन्दवक्षोगताय स्वाहा। - Om Nandavakshogataya Swaha।
650) ॐ शीतलांगाय स्वाहा। - Om Shitalangaya Swaha।
651) ॐ यशोदाशुचः स्नानकृते स्वाहा। - Om Yashodashuchah Snanakrite Swaha।
652) ॐ दुःखहन्त्रे स्वाहा। - Om Duhkhahantre Swaha।
653) ॐ सदागोपिकानेत्रलग्नवज्रेशाय स्वाहा। - Om Sadagopikanetralagnavajreshaya Swaha।
654) ॐ देवकीरोहिणीस्तुताय स्वाहा। - Om Devakirohinistutaya Swaha।
655) ॐ सुरेन्द्राय स्वाहा। - Om Surendraya Swaha।
656) ॐ रहो गोपिकाज्ञानदाय स्वाहा। - Om Raho Gopikajnanadaya Swaha।
657) ॐ मानदाय स्वाहा। - Om Manadaya Swaha।
658) ॐ पट्टराज्ञीभिः आरासंस्तुताय धनिने स्वाहा। - Om Pattarajnibhih Arasamstutaya Dhanine Swaha।
659) ॐ सदालक्ष्मणाप्राणनाथाय स्वाहा। - Om Sadalakshmanaprananathaya Swaha।
660) ॐ सदाषोडशस्त्रीसहस्रस्तुतांगाय स्वाहा। - Om Sadashodashastrisahasrastutangaya Swaha।
661) ॐ शुकाय स्वाहा। - Om Shukaya Swaha।
662) ॐ व्यासदेवाय स्वाहा। - Om Vyasadevaya Swaha।
663) ॐ सुमन्तवे स्वाहा। - Om Sumantave Swaha।
664) ॐ सिताय स्वाहा। - Om Sitaya Swaha।
665) ॐ भरद्वाजकाय स्वाहा। - Om Bharadvajakaya Swaha।
666) ॐ गौतमाय स्वाहा। - Om Gautamaya Swaha।
667) ॐ आसुरये स्वाहा। - Om Asuraye Swaha।
668) ॐ सद्वशिष्ठाय स्वाहा। - Om Sadvashishthaya Swaha।
669) ॐ शतानन्दाय स्वाहा। - Om Shatanandaya Swaha।
670) ॐ आद्यरामाय स्वाहा। - Om Adyaramaya Swaha।
671) ॐ पर्वतमुनये स्वाहा। - Om Parvatamunaye Swaha।
672) ॐ नारदाय स्वाहा। - Om Naradaya Swaha।
673) ॐ धौम्याय स्वाहा। - Om Dhaumyaya Swaha।
674) ॐ इन्द्राय स्वाहा। - Om Indraya Swaha।
675) ॐ आसिताय स्वाहा। - Om Asitaya Swaha।
676) ॐ अत्रये स्वाहा। - Om Atraye Swaha।
677) ॐ विभाण्डाय स्वाहा। - Om Vibhandaya Swaha।
678) ॐ प्रचेतसे स्वाहा। - Om Prachetase Swaha।
679) ॐ कृपाय स्वाहा। - Om Kripaya Swaha।
680) ॐ कुमाराय स्वाहा। - Om Kumaraya Swaha।
681) ॐ सनन्दाय स्वाहा। - Om Sanandaya Swaha।
682) ॐ याज्ञवल्क्याय स्वाहा। - Om Yajnavalkyaya Swaha।
683) ॐ ऋभवे स्वाहा। - Om Ribhave Swaha।
684) ॐ अंगिरसे स्वाहा। - Om Angirase Swaha।
685) ॐ देवलाय स्वाहा। - Om Devalaya Swaha।
686) ॐ श्रीमृकण्डाय स्वाहा। - Om Shrimrikandaya Swaha।
687) ॐ मरीचये स्वाहा। - Om Marichaye Swaha।
688) ॐ क्रतवे स्वाहा। - Om Kratave Swaha।
689) ॐ और्वकाय स्वाहा। - Om Aurvakaya Swaha।
690) ॐ लोमशाय स्वाहा। - Om Lomashaya Swaha।
691) ॐ पुलस्त्याय स्वाहा। - Om Pulastyaya Swaha।
692) ॐ भृगवे स्वाहा। - Om Bhrigave Swaha।
693) ॐ ब्रह्मरातवशिष्ठाय स्वाहा। - Om Brahmaratavashishthaya Swaha।
694) ॐ नरनारायणाय स्वाहा। - Om Naranarayanaya Swaha।
695) ॐ दत्ताय स्वाहा। - Om Dattaya Swaha।
696) ॐ पाणिनये स्वाहा। - Om Paninaye Swaha।
697) ॐ पिंगलाय स्वाहा। - Om Pingalaya Swaha।
698) ॐ भाष्यकाराय स्वाहा। - Om Bhashyakaraya Swaha।
699) ॐ कात्यायनाय स्वाहा। - Om Katyayanaya Swaha।
700) ॐ विप्रपातंजलिने स्वाहा। - Om Viprapatanjaline Swaha।

701) ॐ गर्गाय स्वाहा। - Om Gargaya Swaha।
702) ॐ गुरवे स्वाहा। - Om Gurave Swaha।
703) ॐ गीष्पतये स्वाहा। - Om Gishpataye Swaha।
704) ॐ गौतमीशाय स्वाहा। - Om Gautamishaya Swaha।
705) ॐ मुनिजाजलिने स्वाहा। - Om Munijajaline Swaha।
706) ॐ कश्यपाय स्वाहा। - Om Kashyapaya Swaha।
707) ॐ गालवाय स्वाहा। - Om Galavaya Swaha।
708) ॐ द्विजसौभरये स्वाहा। - Om Dvijasaubharaye Swaha।
709) ॐ ऋष्यश्रृंगाय स्वाहा। - Om Rishyashringaya Swaha।
710) ॐ कण्वाय स्वाहा। - Om Kanvaya Swaha।
711) ॐ द्विताय स्वाहा। - Om Dvitaya Swaha।
712) ॐ एकताय स्वाहा। - Om Ekataya Swaha।
713) ॐ जातूद्भवाय स्वाहा। - Om Jatudbhavaya Swaha।
714) ॐ घनाय स्वाहा। - Om Ghanaya Swaha।
715) ॐ कर्दमात्मजाय स्वाहा। - Om Kardamatmajaya Swaha।
716) ॐ कर्दमाय स्वाहा। - Om Kardamaya Swaha।
717) ॐ भार्गवाय स्वाहा। - Om Bhargavaya Swaha।
718) ॐ कौत्साय स्वाहा। - Om Kautsaya Swaha।
719) ॐ आरुणये स्वाहा। - Om Arunaye Swaha।
720) ॐ शुचिपिप्पलादाय स्वाहा। - Om Shuchipippaladaya Swaha।
721) ॐ मृकण्डपुत्राय स्वाहा। - Om Mrikandaputraya Swaha।
722) ॐ पैलाय स्वाहा। - Om Pailaya Swaha।
723) ॐ जैमिनये स्वाहा। - Om Jaiminaye Swaha।
724) ॐ सत्सुमन्तवे स्वाहा। - Om Satsumantave Swaha।
725) ॐ वरो गांगलाय स्वाहा। - Om Varo Gangalaya Swaha।
726) ॐ स्फोटगेहफलादाय स्वाहा। - Om Sphotagehaphaladaya Swaha।
727) ॐ सदापूजितब्राह्मणाय स्वाहा। - Om Sadapujitabrahmanaya Swaha।
728) ॐ सर्वरूपिणे स्वाहा। - Om Sarvarupine Swaha।
729) ॐ महामोहनाशमुनीशाय स्वाहा। - Om Mahamohanashamunishaya Swaha।
730) ॐ प्रागमराय स्वाहा। - Om Pragamaraya Swaha।
731) ॐ मुनीशस्तुताय स्वाहा। - Om Munishastutaya Swaha।
732) ॐ शौरिविज्ञानदात्रे स्वाहा। - Om Shaurivijnanadatre Swaha।
733) ॐ महायज्ञकृते स्वाहा। - Om Mahayajnakrite Swaha।
734) ॐ अवभृथस्नानपूज्याय स्वाहा। - Om Avabhrithasnanapujyaya Swaha।
735) ॐ सदादक्षिणादाय स्वाहा। - Om Sadadakshinadaya Swaha।
736) ॐ नृपैः पारिवर्हिषे स्वाहा। - Om Nripaih Parivarhishe Swaha।
737) ॐ व्रजानन्ददाय स्वाहा। - Om Vrajanandadaya Swaha।
738) ॐ द्वारकागेहदर्शिने स्वाहा। - Om Dvarakagehadarshine Swaha।
739) ॐ महाज्ञानदाय स्वाहा। - Om Mahajnanadaya Swaha।
740) ॐ देवकीपुत्रदाय स्वाहा। - Om Devakiputradaya Swaha।
741) ॐ असुरैः पूजिताय स्वाहा। - Om Asuraih Pujitaya Swaha।
742) ॐ इन्द्रसेनादृताय स्वाहा। - Om Indrasenadritaya Swaha।
743) ॐ सदाफाल्गुनप्रीतिकृते स्वाहा। - Om Sadaphalgunapritikrite Swaha।
744) ॐ सत्यसुभद्राविवाहद्विपाश्व प्रदाय स्वाहा। - Om Satyasubhadravivahadvipashva Pradaya Swaha।
745) ॐ मानयानाय स्वाहा। - Om Manayanaya Swaha।
746) ॐ भुवे स्वाहा। - Om Bhuve Swaha।
747) ॐ मैथिलेन प्रयुक्ताय स्वाहा। - Om Maithilena Prayuktaya Swaha।
748) ॐ आशु ब्राह्मणैः सह राज्ञा स्थित-ब्राह्मणैश्च स्थिताय स्वाहा। - Om Ashu Brahmanaih Saha Rajna Sthita-Brahmanaishcha Sthitaya Swaha।
749) ॐ मैथिले कृतिने स्वाहा। - Om Maithile Kritine Swaha।
750) ॐ लोकवेदोपदेशिने स्वाहा। - Om Lokavedopadeshine Swaha।
751) ॐ सदावेदवाक्यैः स्तुताय स्वाहा। - Om Sadavedavakyaih Stutaya Swaha।
752) ॐ शेषशायिने स्वाहा। - Om Sheshashayine Swaha।
753) ॐ अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षा वृताय स्वाहा। - Om Amareshu Brahmanaih Pariksha Vritaya Swaha।
754) ॐ भृगुप्रार्थिताय स्वाहा। - Om Bhriguprarthitaya Swaha।
755) ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा। - Om Daityaghne Swaha।
756) ॐ ईशरक्षिणे स्वाहा। - Om Isharakshine Swaha।
757) ॐ अर्जुनसख्ये स्वाहा। - Om Arjunasakhye Swaha।
758) ॐ अर्जुनस्यापि मानप्रहारिणे स्वाहा। - Om Arjunasyapi Manapraharine Swaha।
759) ॐ विप्रपुत्रप्रदाय स्वाहा। - Om Vipraputrapradaya Swaha।
760) ॐ धामगन्त्रे स्वाहा। - Om Dhamagantre Swaha।
761) ॐ माधवीभिर्विहारस्थिताय स्वाहा। - Om Madhavibhirviharasthitaya Swaha।
762) ॐ कलांगाय स्वाहा। - Om Kalangaya Swaha।
763) ॐ महामोहदावाग्निदग्धामिरामाय स्वाहा। - Om Mahamohadavagnidagdhamiramaya Swaha।
764) ॐ यदवेउग्रसेननृपाय स्वाहा। - Om Yadaveugrasenanripaya Swaha।
765) ॐ अक्रूराय स्वाहा। - Om Akruraya Swaha।
766) ॐ उद्धवाय स्वाहा। - Om Uddhavaya Swaha।
767) ॐ शूरसेनाय स्वाहा। - Om Shurasenaya Swaha।
768) ॐ शूराय स्वाहा। - Om Shuraya Swaha।
769) ॐ हृदीकाय स्वाहा। - Om Hridikaya Swaha।
770) ॐ सत्राजिते स्वाहा। - Om Satrajite Swaha।
771) ॐ अप्रमेयाय स्वाहा। - Om Aprameyaya Swaha।
772) ॐ गदाय स्वाहा। - Om Gadaya Swaha।
773) ॐ सारणाय स्वाहा। - Om Saranaya Swaha।
774) ॐ सात्यकये स्वाहा। - Om Satyakaye Swaha।
775) ॐ देवभागाय स्वाहा। - Om Devabhagaya Swaha।
776) ॐ मानसाय स्वाहा। - Om Manasaya Swaha।
777) ॐ संजयाय स्वाहा। - Om Sanjayaya Swaha।
778) ॐ श्यामकाय स्वाहा। - Om Shyamakaya Swaha।
779) ॐ वृकाय स्वाहा। - Om Vrikaya Swaha।
780) ॐ वत्सकाय स्वाहा। - Om Vatsakaya Swaha।
781) ॐ देवकाय स्वाहा। - Om Devakaya Swaha।
782) ॐ भद्रसेनाय स्वाहा। - Om Bhadrasenaya Swaha।
783) ॐ नृपअजातशत्रवे स्वाहा। - Om Nripaajatashatrave Swaha।
784) ॐ जयाय स्वाहा। - Om Jayaya Swaha।
785) ॐ माद्रीपुत्राय स्वाहा। - Om Madriputraya Swaha।
786) ॐ भीष्माय स्वाहा। - Om Bhishmaya Swaha।
787) ॐ कृपाय स्वाहा। - Om Kripaya Swaha।
788) ॐ बुद्धिचक्षुषे स्वाहा। - Om Buddhichakshushe Swaha।
789) ॐ पाण्डवे स्वाहा। - Om Pandave Swaha।
790) ॐ शान्तनवे स्वाहा। - Om Shantanave Swaha।
791) ॐ देववाह्लीकाय स्वाहा। - Om Devavahlikaya Swaha।
792) ॐ भूरिश्रवसे स्वाहा। - Om Bhurishravase Swaha।
793) ॐ चित्रवीर्याय स्वाहा। - Om Chitraviryaya Swaha।
794) ॐ विचित्राय स्वाहा। - Om Vichitraya Swaha।
795) ॐ शलाय स्वाहा। - Om Shalaya Swaha।
796) ॐ दुर्योधनाय स्वाहा। - Om Duryodhanaya Swaha।
797) ॐ कर्णाय स्वाहा। - Om Karnaya Swaha।
798) ॐ सुभद्रासुताय स्वाहा। - Om Subhadrasutaya Swaha।
799) ॐ प्रसिद्धविष्णुराताय स्वाहा। - Om Prasiddhavishnurataya Swaha।
800) ॐ जनमेजयाय स्वाहा। - Om Janamejayaya Swaha।

801) ॐ पाण्डवाय स्वाहा। - Om Pandavaya Swaha।
802) ॐ कौरवाय स्वाहा। - Om Kauravaya Swaha।
803) ॐ सर्वतेजहरये स्वाहा। - Om Sarvatejaharaye Swaha।
804) ॐ सर्वरूपिणे राधयाव्रजं ह्यागताय स्वाहा। - Om Sarvarupine Radhayavrajam Hyagataya Swaha।
805) ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा। - Om Purnadevaya Swaha।
806) ॐ वराय स्वाहा। - Om Varaya Swaha।
807) ॐ रासलीलापराय स्वाहा। - Om Rasalilaparaya Swaha।
808) ॐ दिव्यरूपिणे स्वाहा। - Om Divyarupine Swaha।
809) ॐ रथस्थाय स्वाहा। - Om Rathasthaya Swaha।
810) ॐ नवद्वीपखण्डप्रदर्शिने स्वाहा। - Om Navadvipakhandapradarshine Swaha।
811) ॐ महामानदाय स्वाहा। - Om Mahamanadaya Swaha।
812) ॐ गोपजाय स्वाहा। - Om Gopajaya Swaha।
813) ॐ विश्वरूपाय स्वाहा। - Om Vishvarupaya Swaha।
814) ॐ सनन्दाय स्वाहा। - Om Sanandaya Swaha।
815) ॐ नन्दाय स्वाहा। - Om Nandaya Swaha।
816) ॐ वृषाय स्वाहा। - Om Vrishaya Swaha।
817) ॐ वल्लवेशाय स्वाहा। - Om Vallaveshaya Swaha।
818) ॐ सुदाम्ने स्वाहा। - Om Sudamne Swaha।
819) ॐ अर्जुनाय स्वाहा। - Om Arjunaya Swaha।
820) ॐ सौबलाय स्वाहा। - Om Saubalaya Swaha।
821) ॐ सकृष्णस्तोकाय स्वाहा। - Om Sakrishnastokaya Swaha।
822) ॐ अंशुकाय स्वाहा। - Om Anshukaya Swaha।
823) ॐ सद्विशालर्षभाख्याय स्वाहा। - Om Sadvishalarshabhakhyaya Swaha।
824) ॐ सुतेजस्विकाय स्वाहा। - Om Sutejasvikaya Swaha।
825) ॐ कृष्णमित्रबरूथाय स्वाहा। - Om Krishnamitrabaruthaya Swaha।
826) ॐ कुशेशाय स्वाहा। - Om Kusheshaya Swaha।
827) ॐ वनेशाय स्वाहा। - Om Vaneshaya Swaha।
828) ॐ वृन्दावनेशाय स्वाहा। - Om Vrindavaneshaya Swaha।
829) ॐ माथुरेशाधिपाय स्वाहा। - Om Mathureshadhipaya Swaha।
830) ॐ गोकुलेशाय स्वाहा। - Om Gokuleshaya Swaha।
831) ॐ सदागोगणाय स्वाहा। - Om Sadagoganaya Swaha।
832) ॐ गोपतये स्वाहा। - Om Gopataye Swaha।
833) ॐ गोपिकेशाय स्वाहा। - Om Gopikeshaya Swaha।
834) ॐ गोवर्धनाय स्वाहा। - Om Govardhanaya Swaha।
835) ॐ गोपतये स्वाहा। - Om Gopataye Swaha।
836) ॐ कन्यकेशाय स्वाहा। - Om Kanyakeshaya Swaha।
837) ॐ अनादये स्वाहा। - Om Anadaye Swaha।
838) ॐ आत्मने स्वाहा। - Om Atmane Swaha।
839) ॐ हरये स्वाहा। - Om Haraye Swaha।
840) ॐ परस्मै पुरुषाय स्वाहा। - Om Parasmai Purushaya Swaha।
841) ॐ निर्गुणाय स्वाहा। - Om Nirgunaya Swaha।
842) ॐ ज्योतिःरूपाय स्वाहा। - Om Jyotihrupaya Swaha।
843) ॐ निरीहाय स्वाहा। - Om Nirihaya Swaha।
844) ॐ सदा निर्विकाराय स्वाहा। - Om Sada Nirvikaraya Swaha।
845) ॐ प्रपंचात्पराय स्वाहा। - Om Prapanchatparaya Swaha।
846) ॐ ससत्याय स्वाहा। - Om Sasatyaya Swaha।
847) ॐ पूर्णाय स्वाहा। - Om Purnaya Swaha।
848) ॐ परेशाय स्वाहा। - Om Pareshaya Swaha।
849) ॐ सूक्ष्माय स्वाहा। - Om Sukshmaya Swaha।
850) ॐ द्वारकायां नृपेण अश्वमेधकर्त्रे स्वाहा। - Om Dvarakayam Nripena Ashvamedhakartre Swaha।
851) ॐ अपि पौत्रेण भूभारहर्त्रे स्वाहा। - Om Api Pautrena Bhubharahartre Swaha।
852) ॐ पुनः श्रीव्रजे राधया रासरंगकर्त्रे हरये स्वाहा। - Om Punah Shrivraje Radhaya Rasarangakartre Haraye Swaha।
853) ॐ गोपिकानां च भर्ते स्वाहा। - Om Gopikanam Cha Bharte Swaha।
854) ॐ सदैकस्मै स्वाहा। - Om Sadaikasmai Swaha।
855) ॐ अनेकाय स्वाहा। - Om Anekaya Swaha।
856) ॐ प्रभापूरितांगाय स्वाहा। - Om Prabhapuritangaya Swaha।
857) ॐ योगमायाकराय स्वाहा। - Om Yogamayakaraya Swaha।
858) ॐ कालजिते स्वाहा। - Om Kalajite Swaha।
859) ॐ सुदृष्टये स्वाहा। - Om Sudrishtaye Swaha।
860) ॐ महत्तत्त्वरूपाय स्वाहा। - Om Mahattattvarupaya Swaha।
861) ॐ प्रजाताय स्वाहा। - Om Prajataya Swaha।
862) ॐ कूटस्थाय स्वाहा। - Om Kutasthaya Swaha।
863) ॐ आद्यांकुराय स्वाहा। - Om Adyankuraya Swaha।
864) ॐ वृक्षरूपाय स्वाहा। - Om Vriksharupaya Swaha।
865) ॐ विकारस्थिताय स्वाहा। - Om Vikarasthitaya Swaha।
866) ॐ वैकारिकस्तैजस्तामसश्चाहंकाराय स्वाहा। - Om Vaikarikastaijastamasashchahankaraya Swaha।
867) ॐ नभसे स्वाहा। - Om Nabhase Swaha।
868) ॐ दिशे स्वाहा। - Om Dishe Swaha।
869) ॐ समीराय स्वाहा। - Om Samiraya Swaha।
870) ॐ सूर्याय स्वाहा। - Om Suryaya Swaha।
871) ॐ प्रचेतोऽश्विह्नये स्वाहा। - Om Prachetoashvihnaye Swaha।
872) ॐ शक्राय स्वाहा। - Om Shakraya Swaha।
873) ॐ उपेन्द्राय स्वाहा। - Om Upendraya Swaha।
874) ॐ मित्राय स्वाहा। - Om Mitraya Swaha।
875) ॐ श्रुतये स्वाहा। - Om Shrutaye Swaha।
876) ॐ त्वचे स्वाहा। - Om Tvache Swaha।
877) ॐ दृग्भ्यां स्वाहा। - Om Drigbhyam Swaha।
878) ॐ घ्राणाय स्वाहा। - Om Ghranaya Swaha।
879) ॐ जिह्वायै स्वाहा। - Om Jihvayai Swaha।
880) ॐ गिरे स्वाहा। - Om Gire Swaha।
881) ॐ भुजाभ्यां स्वाहा। - Om Bhujabhyam Swaha।
882) ॐ मेढरकाय स्वाहा। - Om Medharakaya Swaha।
883) ॐ पायवे स्वाहा। - Om Payave Swaha।
884) ॐ अंघ्रये स्वाहा। - Om Anghraye Swaha।
885) ॐ सचेष्टाय स्वाहा। - Om Sacheshtaya Swaha।
886) ॐ धरायै स्वाहा। - Om Dharayai Swaha।
887) ॐ व्यो स्वाहा। - Om Vyo Swaha।
888) ॐ वारे स्वाहा। - Om Vare Swaha।
889) ॐ मारुताय स्वाहा। - Om Marutaya Swaha।
890) ॐ तेजसे स्वाहा। - Om Tejase Swaha।
891) ॐ रूपाय स्वाहा। - Om Rupaya Swaha।
892) ॐ रसाय स्वाहा। - Om Rasaya Swaha।
893) ॐ गन्धाय स्वाहा। - Om Gandhaya Swaha।
894) ॐ शब्दाय स्वाहा। - Om Shabdaya Swaha।
895) ॐ स्पर्शाय स्वाहा। - Om Sparshaya Swaha।
896) ॐ सचित्ताय स्वाहा। - Om Sachittaya Swaha।
897) ॐ बुद्ध्‌यै स्वाहा। - Om Buddhyai Swaha।
898) ॐ विराजे स्वाहा। - Om Viraje Swaha।
899) ॐ कालरूपाय स्वाहा। - Om Kalarupaya Swaha।
900) ॐ वासुदेवाय स्वाहा। - Om Vasudevaya Swaha।

901) ॐ जगत्कृते स्वाहा। - Om Jagatkrite Swaha।
902) ॐ अण्डेशयानाय स्वाहा। - Om Andeshayanaya Swaha।
903) ॐ सशेषाय स्वाहा। - Om Sasheshaya Swaha।
904) ॐ सहस्रस्वरूपाय स्वाहा। - Om Sahasrasvarupaya Swaha।
905) ॐ रमानाथाय स्वाहा। - Om Ramanathaya Swaha।
906) ॐ आद्योऽवताराय स्वाहा। - Om Adyoavataraya Swaha।
907) ॐ सदासर्गकृते स्वाहा। - Om Sadasargakrite Swaha।
908) ॐ पद्मजाय स्वाहा। - Om Padmajaya Swaha।
909) ॐ कर्मकर्त्रे स्वाहा। - Om Karmakartre Swaha।
910) ॐ नाभिपद्मोद्भवाय स्वाहा। - Om Nabhipadmodbhavaya Swaha।
911) ॐ दिव्यवर्णाय स्वाहा। - Om Divyavarnaya Swaha।
912) ॐ कवये स्वाहा। - Om Kavaye Swaha।
913) ॐ लोककृते स्वाहा। - Om Lokakrite Swaha।
914) ॐ कालकृते स्वाहा। - Om Kalakrite Swaha।
915) ॐ सूर्यरूपाय स्वाहा। - Om Suryarupaya Swaha।
916) ॐ अनिमेषाय स्वाहा। - Om Animeshaya Swaha।
917) ॐ अभवाय स्वाहा। - Om Abhavaya Swaha।
918) ॐ वत्सरान्ताय स्वाहा। - Om Vatsarantaya Swaha।
919) ॐ महीयसे स्वाहा। - Om Mahiyase Swaha।
920) ॐ तिथिभ्यो स्वाहा। - Om Tithibhyo Swaha।
921) ॐ वारेभ्यो स्वाहा। - Om Varebhyo Swaha।
922) ॐ नक्षत्रेभ्यो स्वाहा। - Om Nakshatrebhyo Swaha।
923) ॐ योगेभ्यो स्वाहा। - Om Yogebhyo Swaha।
924) ॐ लग्नेभ्यो स्वाहा। - Om Lagnebhyo Swaha।
925) ॐ मासेभ्यो स्वाहा। - Om Masebhyo Swaha।
926) ॐ घटीभ्यो स्वाहा। - Om Ghatibhyo Swaha।
927) ॐ क्षणेभ्यो स्वाहा। - Om Kshanebhyo Swaha।
928) ॐ काष्ठिकाभ्यो स्वाहा। - Om Kashthikabhyo Swaha।
929) ॐ मुहूर्त्तेभ्यो स्वाहा। - Om Muhurttebhyo Swaha।
930) ॐ यामेभ्यो स्वाहा। - Om Yamebhyo Swaha।
931) ॐ ग्रहेभ्यो स्वाहा। - Om Grahebhyo Swaha।
932) ॐ यामिनीभ्यो स्वाहा। - Om Yaminibhyo Swaha।
933) ॐ दिनेभ्यो स्वाहा। - Om Dinebhyo Swaha।
934) ॐ ऋक्षमालागताय स्वाहा। - Om Rikshamalagataya Swaha।
935) ॐ देवपुत्राय स्वाहा। - Om Devaputraya Swaha।
936) ॐ कृतेभ्यो स्वाहा। - Om Kritebhyo Swaha।
937) ॐ त्रेताभ्यो स्वाहा। - Om Tretabhyo Swaha।
938) ॐ द्वापरेभ्यो स्वाहा। - Om Dvaparebhyo Swaha।
939) ॐ असौकलये स्वाहा। - Om Asaukalaye Swaha।
940) ॐ युगानां सहस्राय स्वाहा। - Om Yuganam Sahasraya Swaha।
941) ॐ मन्वन्तरेभ्यो स्वाहा। - Om Manvantarebhyo Swaha।
942) ॐ लयाय स्वाहा। - Om Layaya Swaha।
943) ॐ पालनाय स्वाहा। - Om Palanaya Swaha।
944) ॐ सत्कृतये स्वाहा। - Om Satkritaye Swaha।
945) ॐ परार्द्धाभ्यां स्वाहा। - Om Pararddhabhyam Swaha।
946) ॐ सदोत्पत्तिकृते स्वाहा। - Om Sadotpattikrite Swaha।
947) ॐ द्व्‌यक्षरब्रह्मरूपाय स्वाहा। - Om Dvyaksharabrahmarupaya Swaha।
948) ॐ रुद्रसर्गाय स्वाहा। - Om Rudrasargaya Swaha।
949) ॐ कौमारसर्गाय स्वाहा। - Om Kaumarasargaya Swaha।
950) ॐ मुनेः सर्गकृते स्वाहा। - Om Muneh Sargakrite Swaha।
951) ॐ देवकृते स्वाहा। - Om Devakrite Swaha।
952) ॐ प्राकृताय स्वाहा। - Om Prakritaya Swaha।
953) ॐ श्रुतिभ्यो स्वाहा। - Om Shrutibhyo Swaha।
954) ॐ स्मृतिभ्यो स्वाहा। - Om Smritibhyo Swaha।
955) ॐ स्तोत्रेभ्यो स्वाहा। - Om Stotrebhyo Swaha।
956) ॐ पुराणेभ्यो स्वाहा। - Om Puranebhyo Swaha।
957) ॐ धनुर्वेदाय स्वाहा। - Om Dhanurvedaya Swaha।
958) ॐ इज्जायै स्वाहा। - Om Ijjayai Swaha।
959) ॐ गान्धर्ववेदाय स्वाहा। - Om Gandharvavedaya Swaha।
960) ॐ विधात्रे स्वाहा। - Om Vidhatre Swaha।
961) ॐ नारायणाय स्वाहा। - Om Narayanaya Swaha।
962) ॐ सनत्कुमाराय स्वाहा। - Om Sanatkumaraya Swaha।
963) ॐ वराह-नारदाभ्यां स्वाहा। - Om Varaha-Naradabhyam Swaha।
964) ॐ धर्मपुत्राय स्वाहा। - Om Dharmaputraya Swaha।
965) ॐ मुनिकर्दमस्यात्मजाय स्वाहा। - Om Munikardamasyatmajaya Swaha।
966) ॐ स यज्ञदत्ताय स्वाहा। - Om Sa Yajnadattaya Swaha।
967) ॐ अमराय नाभिजाय स्वाहा। - Om Amaraya Nabhijaya Swaha।
968) ॐ श्रीपृथवे स्वाहा। - Om Shriprithave Swaha।
969) ॐ सुमत्स्याय स्वाहा। - Om Sumatsyaya Swaha।
970) ॐ कूर्माय स्वाहा। - Om Kurmaya Swaha।
971) ॐ धन्वन्तरये स्वाहा। - Om Dhanvantaraye Swaha।
972) ॐ मोहिन्यै स्वाहा। - Om Mohinyai Swaha।
973) ॐ प्रतनारसिंहाय स्वाहा। - Om Pratanarasimhaya Swaha।
974) ॐ द्विजवामनाय स्वाहा। - Om Dvijavamanaya Swaha।
975) ॐ रेणुकापुत्ररूपाय स्वाहा। - Om Renukaputrarupaya Swaha।
976) ॐ श्रुतिस्तोत्रमुनिव्यासदेवाय स्वाहा। - Om Shrutistotramunivyasadevaya Swaha।
977) ॐ धनुर्वेदभाग्‌-रामचन्द्रावताराय स्वाहा। - Om Dhanurvedabhag-Ramachandravataraya Swaha।
978) ॐ सीतापतये स्वाहा। - Om Sitapataye Swaha।
979) ॐ भारहृते स्वाहा। - Om Bharahrite Swaha।
980) ॐ रावणारये स्वाहा। - Om Ravanaraye Swaha।
981) ॐ नृपसेतुकृते स्वाहा। - Om Nripasetukrite Swaha।
982) ॐ वानरेन्द्रप्रहारिणे स्वाहा। - Om Vanarendrapraharine Swaha।
983) ॐ महायज्ञकृते स्वाहा। - Om Mahayajnakrite Swaha।
984) ॐ प्रचण्डराघवेन्द्राय स्वाहा। - Om Prachandaraghavendraya Swaha।
985) ॐ बलाय कृष्णचन्द्राय स्वाहा। - Om Balaya Krishnachandraya Swaha।
986) ॐ कल्किकलेशाय स्वाहा। - Om Kalkikaleshaya Swaha।
987) ॐ प्रसिद्धबुद्धाय स्वाहा। - Om Prasiddhabuddhaya Swaha।
988) ॐ हंसाय स्वाहा। - Om Hansaya Swaha।
989) ॐ अश्वाय स्वाहा। - Om Ashvaya Swaha।
990) ॐ ऋषीन्द्रोऽजिताय स्वाहा। - Om Rishindroajitaya Swaha।
991) ॐ देववैकुण्ठनाथाय स्वाहा। - Om Devavaikunthanathaya Swaha।
992) ॐ अमूर्त्तये स्वाहा। - Om Amurttaye Swaha।
993) ॐ मन्वन्तरस्यावताराय स्वाहा। - Om Manvantarasyavataraya Swaha।
994) ॐ गजोद्धारणाय स्वाहा। - Om Gajoddharanaya Swaha।
995) ॐ ब्रह्मपुत्रश्रीमनवे स्वाहा। - Om Brahmaputrashrimanave Swaha।
996) ॐ दानशीलाय स्वाहा। - Om Danashilaya Swaha।
997) ॐ दुष्यन्तजायनृपेन्द्राय स्वाहा। - Om Dushyantajayanripendraya Swaha।
998) ॐ संदृष्टायश्रुताय भूताय भविष्यद्भवते स्वाहा। - Om Samdrishtayashrutaya Bhutaya Bhavishyadbhavate Swaha।
999) ॐ स्थावरजंगमाय स्वाहा। - Om Sthavarajangamaya Swaha।
1000) ॐ अल्पमहते स्वाहा। - Om Alpamahate Swaha।

Add Comment

Click here to post a comment