1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Bhuvaneshwari Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીભુવનેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

શ્રીદેવ્યુવાચ – શ્રીપાર્વત્યુવાચ –
દેવ દેવ મહાદેવ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ! ।
કપાલખટ્વાઙ્ગધર ! ચિતાભસ્માનુલેપન ! ॥ ૧ ॥

યા આદ્યા પ્રકૃતિર્નિત્યા સર્વશાસ્ત્રેષુ ગોપિતા ।
તસ્યાઃ શ્રીભુવનેશ્વર્યા નામ્નાં પુણ્યં સહસ્રકમ્ ॥ ૨ ॥

કથયસ્વ મહાદેવ ! યથા દેવી પ્રસીદતિ ।

ઈશ્વર ઉવાચ – શ્રીમહેશ્વર ઉવાચ –
સાધુ પૃષ્ટં મહાદેવિ ! સાધકાનાં હિતાય વૈ ॥ ૩ ॥ સાધુ લોકહિતાય ચ

યા આદ્યા પ્રકૃતિર્નિત્યા સર્વશાસ્ત્રેષુ ગોપિતા ।
યસ્યાઃ સ્મરણમાત્રેણ સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૪ ॥

આરાધનાદ્ભવેદ્યસ્યા જીવન્મુક્તો ન સંશયઃ ।
તસ્યા નામસહસ્રં વૈ કથયામિ સમાસતઃ ॥ ૫ ॥
var તસ્યા નામસહસ્રાણિ કથયામિ શ્રુણુષ્વ તત્

વિનિયોગઃ –
અસ્ય શ્રીભુવનેશ્વર્યા સહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય દક્ષિણામૂર્તિઋષિઃ,
પઙ્ક્તિશ્છન્દઃ, આદ્યા શ્રીભુવનેશ્વરીદેવતા, હ્રીં બીજં,
શ્રીં શક્તિઃ, ક્લીં કીલકં, મમ શ્રીધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે
જપે વિનિયોગઃ ।

ઋષ્યાદિન્યાસઃ –
શ્રીદક્ષિણામૂર્તિઋષયે નમઃ શિરસિ ।
પઙ્ક્તિશ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
આદ્યા શ્રીભુવનેશ્વરીદેવતાયૈ નમઃ હૃદિ ।
હ્રીં બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
શ્રીં શક્તયે નમઃ નાભૌ ।
ક્લીં કીલકાય નમઃ પાદયોઃ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ।

અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
આદ્યા માયા પરા શક્તિઃ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ભુવનેશ્વરી ।
var આદ્યા કમલા વાણી માયા શ્રીભુવનેશ્વરી
ભુવના ભાવના ભવ્યા ભવાની ભવભાવિની ॥ ૬ ॥ ભવમોચની

રુદ્રાણી રુદ્રભક્તા ચ તથા રુદ્રપ્રિયા સતી ।
ઉમા કાત્યાયની દુર્ગા મઙ્ગલા સર્વમઙ્ગલા ॥ ૭ ॥ ઉમા કામેશ્વરી

ત્રિપુરા પરમેશાની ત્રિપુરા સુન્દરી પ્રિયા ।
રમણા રમણી રામા રામકાર્યકરી શુભા ॥ ૮ ॥

બ્રાહ્મી નારાયણી ચણ્ડી ચામુણ્ડા મુણ્ડનાયિકા ।
માહેશ્વરી ચ કૌમારી વારાહી ચાપરાજિતા ॥ ૯ ॥

મહામાયા મુક્તકેશી મહાત્રિપુરસુન્દરી ।
સુન્દરી શોભના રક્તા રક્તવસ્ત્રાપિધાયિની ॥ ૧૦ ॥

રક્તાક્ષી રક્તવસ્ત્રા ચ રક્તબીજાતિસુન્દરી ।
રક્તચન્દનસિક્તાઙ્ગી રક્તપુષ્પસદાપ્રિયા ॥ ૧૧ ॥

કમલા કામિની કાન્તા કામદેવસદાપ્રિયા ।
લક્ષ્મી લોલા ચઞ્ચલાક્ષી ચઞ્ચલા ચપલા પ્રિયા ॥ ૧૨ ॥

ભૈરવી ભયહર્ત્રી ચ મહાભયવિનાશિની ।
ભયઙ્કરી મહાભીમા ભયહા ભયનાશિની ॥ ૧૩ ॥

શ્મશાને પ્રાન્તરે દુર્ગે સંસ્મૃતા ભયનાશિની ।
જયા ચ વિજયા ચૈવ જયપૂર્ણા જયપ્રદા ॥ ૧૪ ॥

યમુના યામુના યામ્યા યામુનજા યમપ્રિયા ।
સર્વેષાં જનિકા જન્યા જનહા જનવર્ધિની ॥ ૧૫ ॥

કાલી કપાલિની કુલ્લા કાલિકા કાલરાત્રિકા ।
મહાકાલહૃદિસ્થા ચ કાલભૈરવરૂપિણી ॥ ૧૬ ॥

કપાલખટ્વાઙ્ગધરા પાશાઙ્કુશવિધારિણી ।
અભયા ચ ભયા ચૈવ તથા ચ ભયનાશિની ॥ ૧૭ ॥

મહાભયપ્રદાત્રી ચ તથા ચ વરહસ્તિની ।
ગૌરી ગૌરાઙ્ગિની ગૌરા ગૌરવર્ણા જયપ્રદા ॥ ૧૮ ॥

ઉગ્રા ઉગ્રપ્રભા શાન્તિઃ શાન્તિદાઽશાન્તિનાશિની ।
ઉગ્રતારા તથા ચોગ્રા નીલા ચૈકજટા તથા ॥ ૧૯ ॥

હાં હાં હૂં હૂં તથા તારા તથા ચ સિદ્ધિકાલિકા ।
તારા નીલા ચ વાગીશી તથા નીલસરસ્વતી ॥ ૨૦ ॥

ગઙ્ગા કાશી સતી સત્યા સર્વતીર્થમયી તથા ।
તીર્થરૂપા તીર્થપુણ્યા તીર્થદા તીર્થસેવિકા ॥ ૨૧ ॥

પુણ્યદા પુણ્યરૂપા ચ પુણ્યકીર્તિપ્રકાશિની ।
પુણ્યકાલા પુણ્યસંસ્થા તથા પુણ્યજનપ્રિયા ॥ ૨૨ ॥

તુલસી તોતુલાસ્તોત્રા રાધિકા રાધનપ્રિયા ।
સત્યાસત્યા સત્યભામા રુક્મિણી કૃષ્ણવલ્લભા ॥ ૨૩ ॥

દેવકી કૃષ્ણમાતા ચ સુભદ્રા ભદ્રરૂપિણી ।
મનોહરા તથા સૌમ્યા શ્યામાઙ્ગી સમદર્શના ॥ ૨૪ ॥

ઘોરરૂપા ઘોરતેજા ઘોરવત્પ્રિયદર્શના ।
કુમારી બાલિકા ક્ષુદ્રા કુમારીરૂપધારિણી ॥ ૨૫ ॥

યુવતી યુવતીરૂપા યુવતીરસરઞ્જકા ।
પીનસ્તની ક્ષૂદ્રમધ્યા પ્રૌઢા મધ્યા જરાતુરા ॥ ૨૬ ॥

અતિવૃદ્ધા સ્થાણુરૂપા ચલાઙ્ગી ચઞ્ચલા ચલા ।
દેવમાતા દેવરૂપા દેવકાર્યકરી શુભા ॥ ૨૭ ॥

દેવમાતા દિતિર્દક્ષા સર્વમાતા સનાતની ।
પાનપ્રિયા પાયની ચ પાલના પાલનપ્રિયા ॥ ૨૮ ॥

મત્સ્યાશી માંસભક્ષ્યા ચ સુધાશી જનવલ્લભા ।
તપસ્વિની તપી તપ્યા તપઃસિદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૨૯ ॥

હવિષ્યા ચ હવિર્ભોક્ત્રી હવ્યકવ્યનિવાસિની ।
યજુર્વેદા વશ્યકરી યજ્ઞાઙ્ગી યજ્ઞવલ્લભા ॥ ૩૦ ॥

દક્ષા દાક્ષાયિણી દુર્ગા દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ।
પાર્વતી પર્વતપ્રીતા તથા પર્વતવાસિની ॥ ૩૧ ॥

હૈમી હર્મ્યા હેમરૂપા મેના માન્યા મનોરમા ।
કૈલાસવાસિની મુક્તા શર્વક્રીડાવિલાસિની ॥ ૩૨ ॥

ચાર્વઙ્ગી ચારુરૂપા ચ સુવક્ત્રા ચ શુભાનના ।
ચલત્કુણ્ડલગણ્ડશ્રીર્લસત્કુણ્ડલધારિણી ॥ ૩૩ ॥

મહાસિંહાસનસ્થા ચ હેમભૂષણભૂષિતા ।
હેમાઙ્ગદા હેમભૂષા ચ સૂર્યકોટિસમપ્રભા ॥ ૩૪ ॥

બાલાદિત્યસમાકાન્તિઃ સિન્દૂરાર્ચિતવિગ્રહા ।
યવા યાવકરૂપા ચ રક્તચન્દનરૂપધૃક્ ॥ ૩૫ ॥

કોટરી કોટરાક્ષી ચ નિર્લજ્જા ચ દિગમ્બરા ।
પૂતના બાલમાતા ચ શૂન્યાલયનિવાસિની ॥ ૩૬ ॥

શ્મશાનવાસિની શૂન્યા હૃદ્યા ચતુરવાસિની ।
મધુકૈટભહન્ત્રી ચ મહિષાસુરઘાતિની ॥ ૩૭ ॥

નિશુમ્ભશુમ્ભમથની ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ।
શિવાખ્યા શિવરૂપા ચ શિવદૂતી શિવપ્રિયા ॥ ૩૮ ॥

શિવદા શિવવક્ષઃસ્થા શર્વાણી શિવકારિણી ।
ઇન્દ્રાણી ચેન્દ્રકન્યા ચ રાજકન્યા સુરપ્રિયા ॥ ૩૯ ॥

લજ્જાશીલા સાધુશીલા કુલસ્ત્રી કુલભૂષિકા ।
મહાકુલીના નિષ્કામા નિર્લજ્જા કુલભૂષણા ॥ ૪૦ ॥

કુલીના કુલકન્યા ચ તથા ચ કુલભૂષિતા ।
અનન્તાનન્તરૂપા ચ અનન્તાસુરનાશિની ॥ ૪૧ ॥

હસન્તી શિવસઙ્ગેન વાઞ્છિતાનન્દદાયિની ।
નાગાઙ્ગી નાગભૂષા ચ નાગહારવિધારિણી ॥ ૪૨ ॥

ધરિણી ધારિણી ધન્યા મહાસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
ડાકિની શાકિની ચૈવ રાકિની હાકિની તથા ॥ ૪૩ ॥

ભૂતા પ્રેતા પિશાચી ચ યક્ષિણી ધનદાર્ચિતા ।
ધૃતિઃ કીર્તિઃ સ્મૃતિર્મેધા તુષ્ટિઃપુષ્ટિરુમા રુષા ॥ ૪૪ ॥

શાઙ્કરી શામ્ભવી મીના રતિઃ પ્રીતિઃ સ્મરાતુરા ।
અનઙ્ગમદના દેવી અનઙ્ગમદનાતુરા ॥ ૪૫ ॥

ભુવનેશી મહામાયા તથા ભુવનપાલિની ।
ઈશ્વરી ચેશ્વરીપ્રીતા ચન્દ્રશેખરભૂષણા ॥ ૪૬ ॥

ચિત્તાનન્દકરી દેવી ચિત્તસંસ્થા જનસ્ય ચ ।
અરૂપા બહુરૂપા ચ સર્વરૂપા ચિદાત્મિકા ॥ ૪૭ ॥

અનન્તરૂપિણી નિત્યા તથાનન્તપ્રદાયિની ।
નન્દા ચાનન્દરૂપા ચ તથાઽનન્દપ્રકાશિની ॥ ૪૮ ॥

સદાનન્દા સદાનિત્યા સાધકાનન્દદાયિની ।
વનિતા તરુણી ભવ્યા ભવિકા ચ વિભાવિની ॥ ૪૯ ॥

ચન્દ્રસૂર્યસમા દીપ્તા સૂર્યવત્પરિપાલિની ।
નારસિંહી હયગ્રીવા હિરણ્યાક્ષવિનાશિની ॥ ૫૦ ॥

વૈષ્ણવી વિષ્ણુભક્તા ચ શાલગ્રામનિવાસિની ।
ચતુર્ભુજા ચાષ્ટભુજા સહસ્રભુજસંજ્ઞિતા ॥ ૫૧ ॥

આદ્યા કાત્યાયની નિત્યા સર્વાદ્યા સર્વદાયિની ।
સર્વચન્દ્રમયી દેવી સર્વવેદમયી શુભા ॥ ૫૨ ॥

સવદેવમયી દેવી સર્વલોકમયી પુરા ।
સર્વસમ્મોહિની દેવી સર્વલોકવશઙ્કરી ॥ ૫૩ ॥

રાજિની રઞ્જિની રાગા દેહલાવણ્યરઞ્જિતા ।
નટી નટપ્રિયા ધૂર્તા તથા ધૂર્તજનાર્દિની ॥ ૫૪ ॥

મહામાયા મહામોહા મહાસત્ત્વવિમોહિતા ।
બલિપ્રિયા માંસરુચિર્મધુમાંસપ્રિયા સદા ॥ ૫૫ ॥

મધુમત્તા માધવિકા મધુમાધવરૂપિકા ।
દિવામયી રાત્રિમયી સન્ધ્યા સન્ધિસ્વરૂપિણી ॥ ૫૬ ॥

કાલરૂપા સૂક્ષ્મરૂપા સૂક્ષ્મિણી ચાતિસૂક્ષ્મિણી ।
તિથિરૂપા વારરૂપા તથા નક્ષત્રરૂપિણી ॥ ૫૭ ॥

સર્વભૂતમયી દેવી પઞ્ચભૂતનિવાસિની ।
શૂન્યાકારા શૂન્યરૂપા શૂન્યસંસ્થા ચ સ્તમ્ભિની ॥ ૫૮ ॥

આકાશગામિની દેવી જ્યોતિશ્ચક્રનિવાસિની ।
ગ્રહાણાં સ્થિતિરૂપા ચ રુદ્રાણી ચક્રસમ્ભવા ॥ ૫૯ ॥

ઋષીણાં બ્રહ્મપુત્રાણાં તપઃસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
અરુન્ધતી ચ ગાયત્રી સાવિત્રી સત્ત્વરૂપિણી ॥ ૬૦ ॥

ચિતાસંસ્થા ચિતારૂપા ચિત્તસિદ્ધિપ્રદાયિની ।
શવસ્થા શવરૂપા ચ શવશત્રુનિવાસિની ॥ ૬૧ ॥

યોગિની યોગરૂપા ચ યોગિનાં મલહારિણી ।
સુપ્રસન્ના મહાદેવી યામુની મુક્તિદાયિની ॥ ૬૨ ॥

નિર્મલા વિમલા શુદ્ધા શુદ્ધસત્વા જયપ્રદા ।
મહાવિદ્યા મહામાયા મોહિની વિશ્વમોહિની ॥ ૬૩ ॥

કાર્યસિદ્ધિકરી દેવી સર્વકાર્યનિવાસિની ।
કાર્યકાર્યકરી રૌદ્રી મહાપ્રલયકારિણી ॥ ૬૪ ॥

સ્ત્રીપુંભેદાહ્યભેદ્યા ચ ભેદિની ભેદનાશિની ।
સર્વરૂપા સર્વમયી અદ્વૈતાનન્દરૂપિણી ॥ ૬૫ ॥

પ્રચણ્ડા ચણ્ડિકા ચણ્ડા ચણ્ડાસુરવિનાશિની ।
સુમસ્તા બહુમસ્તા ચ છિન્નમસ્તાઽસુનાશિની ॥ ૬૬ ॥

અરૂપા ચ વિરૂપા ચ ચિત્રરૂપા ચિદાત્મિકા ।
બહુશસ્ત્રા અશસ્ત્રા ચ સર્વશસ્ત્રપ્રહારિણી ॥ ૬૭ ॥

શાસ્ત્રાર્થા શાસ્ત્રવાદા ચ નાના શાસ્ત્રાર્થવાદિની ।
કાવ્યશાસ્ત્રપ્રમોદા ચ કાવ્યાલઙ્કારવાસિની ॥ ૬૮ ॥

રસજ્ઞા રસના જિહ્વા રસામોદા રસપ્રિયા ।
નાનાકૌતુકસંયુક્તા નાનારસવિલાસિની ॥ ૬૯ ॥

અરૂપા ચ સ્વરૂપા ચ વિરૂપા ચ સુરૂપિણી ।
રૂપાવસ્યા તથા જીવા વેશ્યાદ્યા વેશધારિણી ॥ ૭૦ ॥

નાનાવેશધરા દેવી નાનાવેશેષુ સંસ્થિતા ।
કુરૂપા કુટિલા કૃષ્ણા કૃષ્ણારૂપા ચ કાલિકા ॥ ૭૧ ॥

લક્ષ્મીપ્રદા મહાલક્ષ્મીઃ સર્વલક્ષણસંયુતા ।
કુબેરગૃહસંસ્થા ચ ધનરૂપા ધનપ્રદા ॥ ૭૨ ॥

નાનારત્નપ્રદા દેવી રત્નખણ્ડેષુ સંસ્થિતા ।
વર્ણસંસ્થા વર્ણરૂપા સર્વવર્ણમયી સદા ॥ ૭૩ ॥

ઓઙ્કારરૂપિણી વાચ્યા આદિત્યજ્યોતીરૂપિણી ।
સંસારમોચિની દેવી સઙ્ગ્રામે જયદાયિની ॥ ૭૪ ॥

જયરૂપા જયાખ્યા ચ જયિની જયદાયિની ।
માનિની માનરૂપા ચ માનભઙ્ગપ્રણાશિની ॥ ૭૫ ॥

માન્યા માનપ્રિયા મેધા માનિની માનદાયિની ।
સાધકાસાધકાસાધ્યા સાધિકા સાધનપ્રિયા ॥ ૭૬ ॥

સ્થાવરા જઙ્ગમા પ્રોક્તા ચપલા ચપલપ્રિયા ।
ઋદ્ધિદા ઋદ્ધિરૂપા ચ સિદ્ધિદા સિદ્ધિદાયિની ॥ ૭૭ ॥

ક્ષેમઙ્કરી શઙ્કરી ચ સર્વસમ્મોહકારિણી ।
રઞ્જિતા રઞ્જિની યા ચ સર્વવાઞ્છાપ્રદાયિની ॥ ૭૮ ॥

ભગલિઙ્ગપ્રમોદા ચ ભગલિઙ્ગનિવાસિની ।
ભગરૂપા ભગાભાગ્યા લિઙ્ગરૂપા ચ લિઙ્ગિની ॥ ૭૯ ॥

ભગગીતિર્મહાપ્રીતિર્લિઙ્ગગીતિર્મહાસુખા ।
સ્વયમ્ભૂઃ કુસુમારાધ્યા સ્વયમ્ભૂઃ કુસુમાકુલા ॥ ૮૦ ॥

સ્વયમ્ભૂઃ પુષ્પરૂપા ચ સ્વયમ્ભૂઃ કુસુમપ્રિયા ।
શુક્રકૂપા મહાકૂપા શુક્રાસવનિવાસિની ॥ ૮૧ ॥

શુક્રસ્થા શુક્રિણી શુક્રા શુક્રપૂજકપૂજિતા ।
કામાક્ષા કામરૂપા ચ યોગિની પીઠવાસિની ॥ ૮૨ ॥

સર્વપીઠમયી દેવી પીઠપૂજાનિવાસિની ।
અક્ષમાલાધરા દેવી પાનપાત્રવિધારિણી ॥ ૮૩ ॥

શૂલિની શૂલહસ્તા ચ પાશિની પાશરૂપિણી ।
ખડ્ગિની ગદિની ચૈવ તથા સર્વાસ્ત્રધારિણી ॥ ૮૪ ॥

ભાવ્યા ભવ્યા ભવાની સા ભવમુક્તિપ્રદાયિની ।
ચતુરા ચતુરપ્રીતા ચતુરાનનપૂજિતા ॥ ૮૫ ॥

દેવસ્તવ્યા દેવપૂજ્યા સર્વપૂજ્યા સુરેશ્વરી ।
જનની જનરૂપા ચ જનાનાં ચિત્તહારિણી ॥ ૮૬ ॥

જટિલા કેશબદ્ધા ચ સુકેશી કેશબદ્ધિકા ।
અહિંસા દ્વેષિકા દ્વેષ્યા સર્વદ્વેષવિનાશિની ॥ ૮૭ ॥

ઉચ્ચાટિની દ્વેષિની ચ મોહિની મધુરાક્ષરા ।
ક્રીડા ક્રીડકલેખાઙ્કકારણાકારકારિકા ॥ ૮૮ ॥

સર્વજ્ઞા સર્વકાર્યા ચ સર્વભક્ષા સુરારિહા ।
સર્વરૂપા સર્વશાન્તા સર્વેષાં પ્રાણરૂપિણી ॥ ૮૯ ॥

સૃષ્ટિસ્થિતિકરી દેવી તથા પ્રલયકારિણી ।
મુગ્ધા સાધ્વી તથા રૌદ્રી નાનામૂર્તિવિધારિણી ॥ ૯૦ ॥

ઉક્તાનિ યાનિ દેવેશિ અનુક્તાનિ મહેશ્વરિ ।
યત્ કિઞ્ચિદ્ દૃશ્યતે દેવિ તત્ સર્વં ભુવનેશ્વરી ॥ ૯૧ ॥

ઇતિ શ્રીભુવનેશ્વર્યા નામાનિ કથિતાનિ તે ।
સહસ્રાણિ મહાદેવિ ફલં તેષાં નિગદ્યતે ॥ ૯૨ ॥

યઃ પઠેત્ પ્રાતરુત્થાય ચાર્દ્ધરાત્રે તથા પ્રિયે ।
પ્રાતઃકાલે તથા મધ્યે સાયાહ્ને હરવલ્લભે ॥ ૯૩ ॥

યત્ર તત્ર પઠિત્વા ચ ભક્ત્યા સિદ્ધિર્ન સંશયઃ ।
પઠેદ્ વા પાઠયેદ્ વાપિ શૃણુયાચ્છ્રાવયેત્તથા ॥ ૯૪ ॥

તસ્ય સર્વં ભવેત્ સત્યં મનસા યચ્ચ વાઞ્છિતમ્ ।
અષ્ટમ્યાં ચ ચતુર્દશ્યાં નવમ્યાં વા વિશેષતઃ ॥ ૯૫ ॥

સર્વમઙ્ગલસંયુક્તે સઙ્ક્રાતૌ શનિભૌમયોઃ ।
યઃ પઠેત્ પરયા ભક્ત્યા દેવ્યા નામસહસ્રકમ્ ॥ ૯૬ ॥

તસ્ય દેહે ચ સંસ્થાનં કુરુતે ભુવનેશ્વરી ।
તસ્ય કાર્યં ભવેદ્ દેવિ અન્યથા ન કથઞ્ચન ॥ ૯૭ ॥

શ્મશાને પ્રાન્તરે વાપિ શૂન્યાગારે ચતુષ્પથે ।
ચતુષ્પથે ચૈકલિઙ્ગે મેરુદેશે તથૈવ ચ ॥ ૯૮ ॥

જલમધ્યે વહ્નિમધ્યે સઙ્ગ્રામે ગ્રામશાન્તયે ।
જપત્વા મન્ત્રસહસ્રં તુ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૯૯ ॥

ધૂપદીપાદિભિશ્ચૈવ બલિદાનાદિકૈસ્તથા ।
નાનાવિધૈસ્તથા દેવિ નૈવેદ્યૈર્ભુવનેશ્વરીમ્ ॥ ૧૦૦ ॥

સમ્પૂજ્ય વિધિવજ્જપ્ત્વા સ્તુત્વા નામસહસ્રકૈઃ ।
અચિરાત્ સિદ્ધિમાપ્નોતિ સાધકો નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૦૧ ॥

તસ્ય તુષ્ટા ભવેદ્ દેવી સર્વદા ભુવનેશ્વરી ।
ભૂર્જપત્રે સમાલિખ્ય કુઙકુમાદ્ રક્તચન્દનૈઃ ॥ ૧૦૨ ॥

તથા ગોરોચનાદ્યૈશ્ચ વિલિખ્ય સાધકોત્તમઃ ।
સુતિથૌ શુભનક્ષત્રે લિખિત્વા દક્ષિણે ભુજે ॥ ૧૦૩ ॥

ધારયેત્ પરયા ભક્ત્યા દેવીરૂપેણ પાર્વતિ ! ।
તસ્ય સિદ્ધિર્મહેશાનિ અચિરાચ્ચ ભવિષ્યતિ ॥ ૧૦૪ ॥

રણે રાજકુલે વાઽપિ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ।
દેવતા વશમાયાતિ કિં પુનર્માનવાદયઃ ॥ ૧૦૫ ॥

વિદ્યાસ્તમ્ભં જલસ્તમ્ભં કરોત્યેવ ન સંશયઃ ।
પઠેદ્ વા પાઠયેદ્ વાઽપિ દેવીભક્ત્યા ચ પાર્વતિ ॥ ૧૦૬ ॥

ઇહ ભુક્ત્વા વરાન્ ભોગાન્ કૃત્વા કાવ્યાર્થવિસ્તરાન્ ।
અન્તે દેવ્યા ગણત્વં ચ સાધકો મુક્તિમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૦૭ ॥

પ્રાપ્નોતિ દેવદેવેશિ સર્વાર્થાન્નાત્ર સંશયઃ ।
હીનાઙ્ગે ચાતિરિક્તાઙ્ગે શઠાય પરશિષ્યકે ॥ ૧૦૮ ॥

ન દાતવ્યં મહેશાનિ પ્રાણાન્તેઽપિ કદાચન ।
શિષ્યાય મતિશુદ્ધાય વિનીતાય મહેશ્વરિ ॥ ૧૦૯ ॥

દાતવ્યઃ સ્તવરાજશ્ચ સર્વસિદ્ધિપ્રદો ભવેત્ ।
લિખિત્વા ધારયેદ્ દેહે દુઃખં તસ્ય ન જાયતે ॥ ૧૧૦ ॥

ય ઇદં ભુવનેશ્વર્યાઃ સ્તવરાજં મહેશ્વરિ ।
ઇતિ તે કથિતં દેવિ ભુવનેશ્યાઃ સહસ્રકમ્ ॥ ૧૧૧ ॥

યસ્મૈ કસ્મૈ ન દાતવ્યં વિના શિષ્યાય પાર્વતિ ।
સુરતરુવરકાન્તં સિદ્ધિસાધ્યૈકસેવ્યં
યદિ પઠતિ મનુષ્યો નાન્યચેતાઃ સદૈવ ।
ઇહ હિ સકલભોગાન્ પ્રાપ્ય ચાન્તે શિવાય
વ્રજતિ પરસમીપં સર્વદા મુક્તિમન્તે ॥ ૧૧૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે ભુવનેશ્વરીસહસ્રનામાખ્યં
સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥ શ્રીરસ્તુ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari :

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment