Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Shri Dattatreyasahasranamastotram 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીદત્તસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૩ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

અથ દત્તસહસ્રનામપ્રારમ્ભઃ ॥

શ્રીદત્તાત્રેયાય સચ્ચિદાનન્દાય સર્વાન્તરાત્મને
સદ્ગુરવે પરબ્રહ્મણે નમઃ ।
કદાચિચ્છઙ્કરાચાર્યશ્ચિન્તયિત્વા દિવાકરમ્ ।
કિં સાધિતં મયા લોકે પૂજયા સ્તુતિવન્દનૈઃ ॥ ૧ ॥

બહુકાલે ગતે તસ્ય દત્તાત્રેયાત્મકો મુનિઃ ।
સ્વપ્ને પ્રદર્શયામાસ સૂર્યરૂપમનુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥

ઉવાચ શઙ્કરં તત્ર પતદ્રૂપમધારયત્ ।
પ્રાપ્યસે ત્વં સર્વસિદ્ધિકારણં સ્તોત્રમુત્તમમ્ ॥ ૩ ॥

ઉપદેક્ષ્યે દત્તનામસહસ્રં દેવપૂજિતમ્ ।
દાતું વક્તુમશક્યં ચ રહસ્યં મોક્ષદાયકમ્ ॥ ૪ ॥

જપેષુ પુણ્યતીર્થેષુ ચાન્દ્રાયણશતેષુ ચ ।
યજ્ઞવ્રતાદિદાનેષુ સર્વપુણ્યફલપ્રદમ્ ॥ ૫ ॥

શતવારં જપેન્નિત્યં કર્મસિદ્ધિર્ન સંશયઃ ।
એકેનોચ્ચારમાત્રેણ તત્સ્વરૂપં લભેન્નરઃ ॥ ૬ ॥

યોગત્રયં ચ લભતે સર્વયોગાન્ન સંશયઃ ।
માતૃપિતૃગુરૂણાં ચ હત્યાદોષો વિનશ્યતિ ॥ ૭ ॥

અનેન યઃ કિમિત્યુક્ત્વા રૌરવં નરકં વ્રજેત્ ।
પઠિતવ્યં શ્રાવિતવ્યં શ્રદ્ધાભક્તિસમન્વિતૈઃ ॥ ૮ ॥

સઙ્કરીકૃતપાપૈશ્ચ મલિનીકરણૈરપિ ।
પાપકોટિસહસ્રૈશ્ચ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૯ ॥

યદ્ગૃહે સંસ્થિતં સ્તોત્રં નામદત્તસહસ્રકમ્ ।
સર્વાવશ્યાદિકર્માણિ સમુચ્ચાર્ય જપેદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૧૦ ॥

તત્તત્કાર્યં ચ લભતે મોક્ષવાન્ યોગવાન્ ભવેત્ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીદત્તાત્રેયસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય બ્રહ્મઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીદત્તપુરુષઃ પરમાત્મા દેવતા।
ૐ હંસહંસાય વિદ્મહે ઇતિ બીજમ્ । સોઽહં સોઽહં ચ ધીમહિ ઇતિ શક્તિઃ।
હંસઃ સોઽહં ચ પ્રચોદયાત્ ઇતિ કીલકમ્ ।
શ્રીપરમપુરુષપરમહંસપરમાત્મપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અથઃ ન્યાસઃ ।
ૐ હંસો ગણેશાય અઙ્ગુષ્ઠામ્યાં નમઃ ।
ૐ હંસી પ્રજાપતયે તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ હંસૂં મહાવિષ્ણવે મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હંસૈઃ શમ્ભવે અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હંસૌ જીવાત્મને કનિષ્ઠિકામ્યાં નગઃ ।
ૐ હંસઃ પરમાત્મને કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
એવં હૃદયાદિષડઙ્ગન્યાસઃ ।
ૐ હંસઃ સોઽહં હંસઃ ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
બાલાર્કપ્રભમિન્દ્રનીલજટિલં ભસ્માઙ્ગરાગોજ્જ્વલં
શાન્તં નાદવિલીનચિત્તપવનં શાર્દૂલચર્મામ્બરમ્ ।
બ્રહ્માદ્યૈઃ સનકાદિભિઃ પરિવૃતં સિદ્ધૈર્મહાયોગિભિ-
ર્દત્તાત્રેયમુપાસ્મહે હૃદિ મુદા ધ્યેયં સદા યોગિનામ્ ॥ ૧ ॥

ૐ શ્રીમાન્દેવો વિરૂપાક્ષો પુરાણપુરુષોત્તમઃ ।
બ્રહ્મા પરો યતીનાથો દીનબન્ધુઃ કૃપાનિધિઃ ॥ ૧ ॥

સારસ્વતો મુનિર્મુખ્યસ્તેજસ્વી ભક્તવત્સલઃ ।
ધર્મો ધર્મમયો ધર્મી ધર્મદો ધર્મભાવનઃ ॥ ૨ ॥

ભાગ્યદો ભોગદો ભોગી ભાગ્યવાન્ ભાનુરઞ્જનઃ ।
ભાસ્કરો ભયહા ભર્તા ભાવભૂર્ભવતારણઃ ॥ ૩ ॥

કૃષ્ણો લક્ષ્મીપતિર્દેવઃ પારિજાતાપહારકઃ ।
સિંહાદ્રિનિલયઃ શમ્ભુર્વ્યઙ્કટાચલવાસકઃ ॥ ૪ ॥

કોલ્લાપુરઃ શ્રીજપવાન્ માહુરાર્જિતભિક્ષુકઃ ।
સેતુતીર્થવિશુદ્ધાત્મા રામધ્યાનપરાયણઃ ॥ ૫ ॥

રામાર્ચિતો રામગુરુઃ રામાત્મા રામદૈવતઃ ॥ ૫ ॥

શ્રીરામશિષ્યો રામજ્ઞો રામૈકાક્ષરતત્પરઃ ॥ ૬ ॥

શ્રીરામમન્ત્રવિખ્યાતો રામમન્ત્રાબ્ધિપારગઃ ।
રામભક્તો રામસખા રામવાન્ રામહર્ષણઃ ॥ ૭ ॥
અનસૂયાત્મજો દેવદત્તશ્ચાત્રેયનામકઃ ।
સુરૂપઃ સુમતિઃ પ્રાજ્ઞઃ શ્રીદો વૈકુણ્ઠવલ્લભઃ ॥ ૮ ॥

વિરજસ્થાનકઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વો નારાયણઃ પ્રભુઃ ।
કર્મજ્ઞઃ કર્મનિરતો નૃસિંહો વામનોઽચ્યુતઃ ॥ ૯ ॥

કવિઃ કાવ્યો જગન્નાથો જગન્મૂર્તિરનામયઃ ।
મત્સ્યઃ કૂર્મો વરાહશ્ચ હરિઃ કૃષ્ણો મહાસ્મયઃ ॥ ૧૦ ॥

રામો રામો રઘુપતિર્બુદ્ધઃ કલ્કી જનાર્દનઃ ।
ગોવિન્દો માધવો વિષ્ણુઃ શ્રીધરો દેવનાયકઃ ॥ ૧૧ ॥

ત્રિવિક્રમઃ કેશવશ્ચ વાસુદેવો મહેશ્વરઃ ।
સઙ્કર્ષણઃ પદ્મનાભો દામોદરપરઃ શુચિઃ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીશૈલવનચારી ચ ભાર્ગવસ્થાનકોવિદઃ ।
શેષાચલનિવાસી ચ સ્વામી પુષ્કરિણીપ્રિયઃ ॥ ૧૩ ॥ અહોબિલનિવાસી
કુમ્ભકોણનિવાસી ચ કાઞ્ચિવાસી રસેશ્વરઃ ।
રસાનુભોક્તા સિદ્ધેશઃ સિદ્ધિમાન્ સિદ્ધવત્સલઃ ॥ ૧૪ ॥

સિદ્ધરૂપઃ સિદ્ધવિધિઃ સિદ્ધાચારપ્રવર્તકઃ ।
રસાહારો વિષાહારો ગન્ધકાદિ પ્રસેવકઃ ॥ ૧૫ ॥

યોગી યોગપરો રાજા ધૃતિમાન્ મતિમાન્સુખી ।
બુદ્ધિમાન્નીતિમાન્ બાલો હ્યુન્મત્તો જ્ઞાનસાગરઃ ॥ ૧૬ ॥

યોગિસ્તુતો યોગિચન્દ્રો યોગિવન્દ્યો યતીશ્વરઃ ।
યોગાદિમાન્ યોગરૂપો યોગીશો યોગિપૂજિતઃ ॥ ૧૭ ॥

કાષ્ઠાયોગી દૃઢપ્રજ્ઞો લમ્બિકાયોગવાન્ દૃઢઃ ।
ખેચરશ્ચ ખગઃ પૂષા રશ્મિવાન્ભૂતભાવનઃ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્મજ્ઞઃ સનકાદિભ્યઃ શ્રીપતિઃ કાર્યસિદ્ધિમાન્ ।
સ્પૃષ્ટાસ્પૃષ્ટવિહીનાત્મા યોગજ્ઞો યોગમૂર્તિમાન્ ॥ ૧૯ ॥

મોક્ષશ્રીર્મોક્ષદો મોક્ષી મોક્ષરૂપો વિશેષવાન્ ।
સુખપ્રદઃ સુખઃ સૌખ્યઃ સુખરૂપઃ સુખાત્મકઃ ॥ ૨૦ ॥

રાત્રિરૂપો દિવારૂપઃ સન્ધ્યાઽઽત્મા કાલરૂપકઃ ।
કાલઃ કાલવિવર્ણશ્ચ બાલઃ પ્રભુરતુલ્યકઃ ॥ ૨૧ ॥

સહસ્રશીર્ષા પુરુષો વેદાત્મા વેદપારગઃ ।
સહસ્રચરણોઽનન્તઃ સહસ્રાક્ષો જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૨૨ ॥

સ્થૂલસૂક્ષ્મો નિરાકારો નિર્મોહો ભક્તમોહવાન્ ।
મહીયાન્પરમાણુશ્ચ જિતક્રોધો ભયાપહઃ ॥ ૨૩ ॥

યોગાનન્દપ્રદાતા ચ યોગો યોગવિશારદઃ ।
નિત્યો નિત્યાત્મવાન્ યોગી નિત્યપૂર્ણો નિરામયઃ ॥ ૨૪ ॥

દત્તાત્રેયો દેયદત્તો યોગી પરમભાસ્કરઃ ।
અવધૂતઃ સર્વનાથઃ સત્કર્તા પુરુષોત્તમઃ ॥ ૨૫ ॥

જ્ઞાની લોકવિભુઃ કાન્તઃ શીતોષ્ણસમબુદ્ધકઃ ।
વિદ્વેષી જનસંહર્તા ધર્મબુદ્ધિવિચક્ષણઃ ॥ ૨૬ ॥

નિત્યતૃપ્તો વિશોકશ્ચ દ્વિભુજઃ કામરૂપકઃ ।
કલ્યાણોઽભિજનો ધીરો વિશિષ્ટઃ સુવિચક્ષણઃ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીમદ્ભાગવતાર્થજ્ઞો રામાયણવિશેષવાન્ ।
અષ્ટાદશપુરાણજ્ઞો ષડ્દર્શનવિજૃમ્ભકઃ ॥ ૨૮ ॥

નિર્વિકલ્પઃ સુરશ્રેષ્ઠો હ્યુત્તમો લોકપૂજિતઃ ।
ગુણાતીતઃ પૂર્ણગુણો બ્રહ્મણ્યો દ્વિજસંવૃતઃ ॥ ૨૯ ॥

દિગમ્બરો મહાજ્ઞેયો વિશ્વાત્માઽઽત્મપરાયણઃ ।
વેદાન્તશ્રવણો વેદી કલાવાન્નિષ્કલઙ્કવાન્ ॥ ૩૦ ॥ કાલાવાન્નિષ્કલત્રવાન્
મિતભાષ્યમિતભાષી ચ સૌમ્યો રામો જયઃ શિવઃ ।
સર્વજિત્ સર્વતોભદ્રો જયકાઙ્ક્ષી સુખાવહઃ ॥ ૩૧ ॥

પ્રત્યર્થિકીર્તિસંહર્તા મન્દરાર્ચિતપાદુકઃ ।
વૈકુણ્ઠવાસી દેવેશો વિરજાસ્નાતમાનસઃ ॥ ૩૨ ॥

શ્રીમેરુનિલયો યોગી બાલાર્કસમકાન્તિમાન્ ।
રક્તાઙ્ગઃ શ્યામલાઙ્ગશ્ચ બહુવેષો બહુપ્રિયઃ ॥ ૩૩ ॥

મહાલક્ષ્મ્યન્નપૂર્ણેશઃ સ્વધાકારો યતીશ્વરઃ ।
સ્વર્ણરૂપઃ સ્વર્ણદાયી મૂલિકાયન્ત્રકોવિદઃ ॥ ૩૪ ॥

આનીતમૂલિકાયન્ત્રો ભક્તાભીષ્ટપ્રદો મહાન્ ।
શાન્તાકારો મહામાયો માહુરસ્થો જગન્મયઃ ॥ ૩૫ ॥

બદ્ધાશનશ્ચ સૂક્ષ્માંશી મિતાહારો નિરુદ્યમઃ ।
ધ્યાનાત્મા ધ્યાનયોગાત્મા ધ્યાનસ્થો ધ્યાનસત્પ્રિયઃ ॥ ૩૬ ॥

સત્યધ્યાનઃ સત્યમયઃ સત્યરૂપો નિજાકૃતિઃ ।
ત્રિલોકગુરુરેકાત્મા ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ॥ ૩૭ ॥

પ્રિયાપ્રિયસમઃ પૂર્ણો લાભાલાભસમપ્રિયઃ ।
સુખદુઃખસમો હ્રીમાન્ હિતાહિતસમઃ પરઃ ॥ ૩૮ ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ચ વિષ્ણુશ્ચ મહાવિષ્ણુઃ સનાતનઃ ।
સદાશિવો મહેન્દ્રશ્ચ ગોવિન્દો મધુસૂદનઃ ॥ ૩૯ ॥

કર્તા કારયિતા રુદ્રઃ સર્વચારી તુ યાચકઃ ।
સમ્પત્પ્રદો વૃષ્ટિરૂપો મેઘરૂપસ્તપઃપ્રિયઃ ॥ ૪૦ ॥

તપોમૂર્તિસ્તપોરાશિસ્તપસ્વી ચ તપોધનઃ ।
તપોમયસ્તપઃશુદ્ધો જનકો વિશ્વસૃગ્વિધિઃ ॥ ૪૧ ॥

તપઃસિદ્ધસ્તપઃસાધ્યસ્તપઃકર્તા તપઃક્રતુઃ ।
તપઃશમસ્તપઃકીર્તિસ્તપોદારસ્તપોઽત્યયઃ ॥ ૪૨ ॥

તપોરેતસ્તપોજ્યોતિસ્તપાત્મા ચાત્રિનન્દનઃ ।
નિષ્કલ્મષો નિષ્કપટો નિર્વિઘ્નો ધર્મભીરુકઃ ॥ ૪૩ ॥

વૈદ્યુતસ્તારકઃ કર્મવૈદિકો બ્રાહ્મણો યતિઃ ।
નક્ષત્રતેજા દીપ્તાત્મા પરિશુદ્ધો વિમત્સરઃ ॥ ૪૪ ॥

જટી કૃષ્ણાજિનપદો વ્યાઘ્રચર્મધરો વશી ।
જિતેન્દ્રિયશ્ચીરવાસાઃ શુક્લવસ્ત્રામ્બરો હરિઃ ॥ ૪૫ ॥

ચન્દ્રાનુજશ્ચન્દ્રમુખઃ શુકયોગી વરપ્રદઃ ।
દિવ્યયોગી પઞ્ચતપો માસર્તુવત્સરાનનઃ ॥ ૪૬ ॥

ભૂતજ્ઞો વર્તમાનજ્ઞ ભાવિજ્ઞો ધર્મવત્સલઃ ।
(ભૂત-વર્તમાન-ભાવિ)
પ્રજાહિતઃ સર્વહિત અનિન્દ્યો લોકવન્દિતઃ ॥ ૪૭ ॥

આકુઞ્ચયોગસમ્બદ્ધમલમૂત્રરસાદિકઃ ।
કનકીભૂતમલવાન્ રાજયોગવિચક્ષણઃ ॥ ૪૮ ॥

શકટાદિવિશેષજ્ઞો લમ્બિકાનીતિતત્પરઃ ।
પ્રપઞ્ચરૂપી બલવાન્ એકકૌપીનવસ્ત્રકઃ ॥ ૪૯ ॥

દિગમ્બરઃ સોત્તરીયઃ સજટઃ સકમણ્ડલુઃ ।
નિર્દણ્ડશ્ચાસિદણ્ડશ્વ સ્ત્રીવેષઃ પુરુષાકૃતિઃ ॥ ૫૦ ॥

તુલસીકાષ્ઠમાલી ચ રૌદ્રઃ સ્ફટિકમાલિકઃ ।
નિર્માલિકઃ શુદ્ધતરઃ સ્વેચ્છા અમરવાન્ પરઃ ॥ ૫૧ ॥
ઉર્ધ્વપુણ્ડ્રસ્ત્રિપુણ્ડ્રાઙ્કો દ્વન્દ્વહીનઃ સુનિર્મલઃ ।
નિર્જટઃ સુજટો હેયો ભસ્મશાયી સુભોગવાન્ ॥ ૫૨ ॥

મૂત્રસ્પર્શો મલસ્પર્શોજાતિહીનઃ સુજાતિકઃ ।
અભક્ષ્યાભક્ષો નિર્ભક્ષો જગદ્વન્દિતદેહવાન્ ॥ ૫૩ ॥

ભૂષણો દૂષણસમઃ કાલાકાલો દયાનિધિઃ ।
બાલપ્રિયો બાલરુચિર્બાલવાનતિબાલકઃ ॥ ૫૪ ॥

બાલક્રીડો બાલરતો બાલસઙ્ઘવૃતો બલી ।
બાલલીલાવિનોદશ્ચ કર્ણાકર્ષણકારકઃ ॥ ૫૫ ॥

ક્રયાનીતવણિક્પણ્યો ગુડસૂપાદિભક્ષકઃ ।
બાલવદ્ગીતહૃષ્ટશ્ચ મુષ્ટિયુદ્ધકરશ્ચલઃ ॥ ૫૬ ॥

અદૃશ્યો દૃશ્યમાનશ્ચ દ્વન્દ્વયુદ્ધપ્રવર્તકઃ ।
પલાયમાનો બાલાઢ્યો બાલહાસઃ સુસઙ્ગતઃ ॥ ૫૭ ॥

પ્રત્યાગતઃ પુનર્ગચ્છચ્ચક્રવદ્ગમનાકુલઃ ।
ચોરવદ્ધૃતસર્વસ્વો જનતાઽઽર્તિકદેહવાન્ ॥ ૫૮ ॥

પ્રહસન્પ્રવદન્દત્તો દિવ્યમઙ્ગલવિગ્રહઃ ।
માયાબાલશ્ચ માયાવી પૂર્ણલીલો મુનીશ્વરઃ ॥ ૫૯ ॥

માહુરેશો વિશુદ્ધાત્મા યશસ્વી કીર્તિમાન્ યુવા ।
સવિકલ્પઃ સચ્ચિદાભો ગુણવાન્ સૌમ્યભાવનઃ ॥ ૬૦ ॥

પિનાકી શશિમૌલી ચ વાસુદેવો દિવસ્પતિઃ ।
સુશિરાઃ સૂર્યતેજશ્ચ શ્રીગમ્ભીરોષ્ઠ ઉન્નતિઃ ॥ ૬૧ ॥

દશપદ્મા ત્રિશીર્ષશ્ચ ત્રિભિર્વ્યાપ્તો દ્વિશુક્લવાન્ ।
ત્રિસમશ્ચ ત્રિતાત્મશ્ચ ત્રિલોકશ્ચ ત્રયમ્બકઃ ॥ ૬૨ ॥

ચતુર્દ્વન્દ્વસ્ત્રિયવનસ્ત્રિકામો હંસવાહનઃ ।
ચતુષ્કલશ્ચતુર્દંષ્ટ્રો ગતિઃ શમ્ભુઃ પ્રિયાનનઃ ॥ ૬૩ ॥

ચતુર્મતિર્મહાદંષ્ટ્રો વેદાઙ્ગી ચતુરાનનઃ ।
પઞ્ચશુદ્ધો મહાયોગી મહાદ્વાદશવાનકઃ ॥ ૬૪ ॥

ચતુર્મુખો નરતનુરજેયશ્ચાષ્ટવંશવાન્ ।
ચતુર્દશસમદ્વન્દ્વો મુકુરાઙ્કો દશાંશવાન્ ॥ ૬૫ ॥

વૃષાઙ્કો વૃષભારૂઢશ્ચન્દ્રતેજાઃ સુદર્શનઃ ।
સામપ્રિયો મહેશાનશ્ચિદાકારોઃ નરોત્તમઃ ॥ ૬૬ ॥

દયાવાન્ કરુણાપૂર્ણો મહેન્દ્રો માહુરેશ્વરઃ ।
વીરાસનસમાસીનો રામો રામપરાયણઃ ॥ ૬૭ ॥

ઇન્દ્રો વહ્નિર્યમઃ કાલો નિરૃતિર્વરુણો યમઃ ।
વાયુશ્ચ રુદ્રશ્ચેશાનો લોકપાલો મહાયશાઃ ॥ ૬૮ ॥

યક્ષગન્ધર્વનાગશ્ચ કિન્નરઃ શુદ્ધરૂપકઃ ।
વિદ્યાધરશ્ચાહિપતિશ્ચારણઃ પન્નગેશ્વરઃ ॥ ૬૯ ॥

ચણ્ડિકેશઃ પ્રચણ્ડશ્ચ ઘણ્ટાનાદરતઃ પ્રિયઃ ।
વીણાધ્વનિર્વૈનતેયો નારદસ્તુમ્બરુર્હરઃ ॥ ૭૦ ॥
વીણાપ્રચણ્ડસૌન્દર્યો રાજીવાક્ષશ્ચ મન્મથઃ ।
ચન્દ્રો દિવાકરો ગોપઃ કેસરી સોમસોદરઃ ॥ ૭૧ ॥

સનકઃ શુકયોગી ચ નન્દી ષણ્મુખરાગકઃ ।
ગણેશો વિઘ્નરાજશ્ચ ચન્દ્રાભો વિજયો જયઃ ॥ ૭૨ ॥

અતીતકાલચક્રશ્ચ તામસઃ કાલદણ્ડવાન્ ।
વિષ્ણુચક્રઃ ત્રિશૂલેન્દ્રો બ્રહ્મદણ્ડો વિરુદ્ધકઃ ॥ ૭૩ ॥

બ્રહ્માસ્ત્રરૂપઃ સત્યેન્દ્રઃ કીર્તિમાન્ગોપતિર્ભવઃ ।
વસિષ્ઠો વામદેવશ્ચ જાબાલી કણ્વરૂપકઃ ॥ ૭૪ ॥

સંવર્તરૂપો મૌદ્ગલ્યો માર્કણ્ડેયશ્ચ કશ્યપઃ ।
ત્રિજટો ગાર્ગ્યરૂપી ચ વિષનાથો મહોદયઃ ॥ ૭૫ ॥

ત્વષ્ટા નિશાકરઃ કર્મકાશ્યપશ્ચ ત્રિરૂપવાન્ ।
જમદગ્નિઃ સર્વરૂપઃ સર્વનાદો યતીશ્વરઃ ॥ ૭૬ ॥

અશ્વરૂપી વૈદ્યપતિર્ગરકણ્ઠોઽમ્બિકાર્ચિતઃ ।
ચિન્તામણિઃ કલ્પવૃક્ષો રત્નાદ્રિરુદધિપ્રિયઃ ॥ ૭૭ ॥

મહામણ્ડૂકરૂપી ચ કાલાગ્નિસમવિગ્રહઃ ।
આધારશક્તિરૂપી ચ કૂર્મઃ પઞ્ચાગ્નિરૂપકઃ ॥ ૭૮ ॥

ક્ષીરાર્ણવો મહારૂપી વરાહશ્ચ ધૃતાવનિઃ ।
ઐરાવતો જનઃ પદ્મો વામનઃ કુમુદાત્મવાન્ ॥ ૭૯ ॥

પુણ્ડરીકઃ પુષ્પદન્તો મેઘચ્છન્નોઽભ્રચારકઃ ।
સિતોત્પલાભો દ્યુતિમાન્ દૃઢોરસ્કઃ સુરાર્ચિતઃ ॥ ૮૦ ॥

પદ્મનાભઃ સુનાભશ્ચ દશશીર્ષઃ શતોદરઃ ।
અવાઙ્મુખો પઞ્ચવક્ત્રો રક્ષાખ્યાત્મા દ્વિરૂપકઃ ॥ ૮૧ ॥

સ્વર્ણમણ્ડલસઞ્ચારી વેદિસ્થઃ સર્વપૂજિતઃ ।
સ્વપ્રસન્નઃ પ્રસન્નાત્મા સ્વભક્તાભિમુખો મૃદુઃ ॥ ૮૨ ॥

આવાહિતઃ સન્નિહિતો વરદો જ્ઞાનિવત્સ્થિતઃ ।
શાલિગ્રામાત્મકો ધ્યાતો રત્નસિંહાસનસ્થિતઃ ॥ ૮૩ ॥

અર્ઘ્યપ્રિયઃ પાદ્યતુષ્ટશ્ચાચમ્યાર્ચિતપાદુકઃ ।
પઞ્ચામૃતઃ સ્નાનવિધિઃ શુદ્ધોદકસુસઞ્ચિતઃ ॥ ૮૪ ॥

ગન્ધાક્ષતસુસમ્પ્રીતઃ પુષ્પાલઙ્કારભૂષણઃ ।
અઙ્ગપૂજાપ્રિયઃ સર્વો મહાકીર્તિર્મહાભુજઃ ॥ ૮૫ ॥

નામપૂજાવિશેષજ્ઞઃ સર્વનામસ્વરૂપકઃ ।
ધૂપિતો દિવ્યધૂપાત્મા દીપિતો બહુદીપવાન્ ॥ ૮૬ ॥

બહુનૈવેદ્યસંહૃષ્ટો નિરાજનવિરાજિતઃ ।
સર્વાતિરઞ્જિતાનન્દઃ સૌખ્યવાન્ ધવલાર્જુનઃ ॥ ૮૭ ॥

વિરાગો નિર્વિરાગશ્ચ યજ્ઞાર્ચાઙ્ગો વિભૂતિકઃ ।
ઉન્મત્તો ભ્રાન્તચિત્તશ્ચ શુભચિત્તઃ શુભાહુતિઃ ॥ ૮૮ ॥

સુરૈરિષ્ટો લઘિષ્ટશ્ચ બંહિષ્ઠો બહુદાયકઃ ।
મહિષ્ઠઃ સુમહૌજાશ્ચ બલિષ્ઠઃ સુપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૮૯ ॥

કાશીગઙ્ગામ્બુમજ્જશ્ચ કુલશ્રીમન્ત્રજાપકઃ ।
ચિકુરાન્વિતભાલશ્ચ સર્વાઙ્ગાલિપ્તભૂતિકઃ ॥ ૯૦ ॥

અનાદિનિધનો જ્યોતિભાર્ગવાદ્યઃ સનાતનઃ ।
તાપત્રયોપશમનો માનવાસો મહોદયઃ ॥ ૯૧ ॥

જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠો મહારૌદ્રઃ કાલમૂર્તિઃ સુનિશ્ચયઃ ।
ઊર્ધ્વઃ સમૂર્ધ્વલિઙ્ગશ્ચ હિરણ્યો હેમલિઙ્ગવાન્ ॥ ૯૨ ॥

સુવર્ણઃ સ્વર્ણલિઙ્ગશ્ચ દિવ્યસૂતિર્દિવસ્પતિઃ ।
દિવ્યલિઙ્ગો ભવો ભવ્યઃ સર્વલિઙ્ગસ્તુ સર્વકઃ ॥ ૯૩ ॥

શિવલિઙ્ગઃ શિવો માયો જ્વલસ્તૂજ્જ્વલલિઙ્ગવાન્ ।
આત્મા ચૈવાત્મલિઙ્ગશ્ચ પરમો લિઙ્ગપારગઃ ॥ ૯૪ ॥

સોમઃ સૂર્યઃ સર્વલિઙ્ગઃ પાણિયન્ત્રપવિત્રવાન્ ।
સદ્યોજાતો તપોરૂપો ભવોદ્ભવ અનીશ્વરઃ ॥ ૯૫ ॥

તત્સવિદ્રૂપસવિતા વરેણ્યશ્ચ પ્રચોદયાત્ ।
દૂરદૃષ્ટિર્દૂરગતો દૂરશ્રવણતર્પિતઃ ॥ ૯૬ ॥

યોગપીઠસ્થિતો વિદ્વાન્ નમસ્કારિતરાસભઃ ।
નમત્કૃતશુનશ્ચાપિ વજ્રકષ્ટ્યાતિભીષણઃ ॥ ૯૭ ॥

જ્વલન્મુખઃ પ્રતિવીણા સખડ્ગો દ્રાવિતપ્રજઃ ।
પશુઘ્નશ્ચ રસોન્મત્તો રસોર્ધ્વમુખરઞ્જિતઃ ॥ ૯૮ ॥

રસપ્રિયો રસાત્મા ચ રસરૂપી રસેશ્વરઃ ।
રસાધિદૈવતો ભૌમો રસાઙ્ગો રસભાવનઃ ॥ ૯૯ ॥

રસોન્મયો રસકરો રસેન્દ્રો રસપૂજકઃ ।
રસસિદ્ધઃ સિદ્ધરસો રસદ્રવ્યો રસોન્મુખઃ ॥ ૧૦૦ ॥

રસાઙ્કિતો રસાપૂર્ણો રસદો રસિકો રસી ।
ગન્ધકાદસ્તાલકાદો ગૌરઃસ્ફટિકસેવનઃ ॥ ૧૦૧ ॥

કાર્યસિદ્ધઃ કાર્યરુચિર્બહુકાર્યો ન કાર્યવાન્ ।
અભેદી જનકર્તા ચ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

કૃષ્ણાજિનકિરીટી ચ શ્રીકૃષ્ણાજિનકઞ્ચુકઃ ।
મૃગયાયી મૃગેન્દ્રશ્ચ ગજરૂપી ગજેશ્વરઃ ॥ ૧૦૩ ॥

દૃઢવ્રતઃ સત્યવાદી કૃતજ્ઞો બલવાન્બલઃ ।
ગુણવાન્ કાર્યવાન્ દાન્તઃ કૃતશોભો દુરાસદઃ ॥ ૧૦૪ ॥

સુકાલો ભૂતનિહિતઃ સમર્થશ્ચાણ્ડનાયકઃ ।
સમ્પૂર્ણદૃષ્ટિરક્ષુબ્ધો જનૈકપ્રિયદર્શનઃ ॥ ૧૦૫ ॥

નિયતાત્મા પદ્મધરો બ્રહ્મવાંશ્ચાનસૂયકઃ ।
ઉઞ્ચ્છવૃત્તિરનીશશ્ચ રાજભોગી સુમાલિકઃ ॥ ૧૦૬ ॥
સુકુમારો જરાહીને ચોરઘ્નો મઞ્જુલક્ષણઃ ।
સુપદઃ સ્વઙ્ગુલીકશ્ચ સુજઙ્ઘઃ શુભજાનુકઃ ॥ ૧૦૭ ॥

શુભોરુઃ શુભલિઙ્ગશ્ચ સુનાભો જઘનોત્તમઃ ।
સુપાર્શ્વઃ સુસ્તનો નીલઃ સુવક્ષશ્ચ સુજત્રુકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

નીલગ્રીવો મહાસ્કન્ધઃ સુભુજો દિવ્યજઙ્ઘકઃ ।
સુહસ્તરેખો લક્ષ્મીવાન્ દીર્ઘપૃષ્ઠો યતિશ્ચલઃ ॥ ૧૦૯ ॥

બિમ્બોષ્ઠઃ શુભદન્તશ્ચ વિદ્યુજ્જિહ્વઃ સુતાલુકઃ ।
દીર્ઘનાસઃ સુતામ્રાક્ષઃ સુકપોલઃ સુકર્ણકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

નિમીલિતોન્મીલિતશ્ચ વિશાલાક્ષશ્ચ શુભ્રકઃ ।
શુભમધ્યઃ સુભાલશ્ચ સુશિરા નીલરોમકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

વિશિષ્ટગ્રામણિસ્કન્ધઃ શિખિવર્ણો વિભાવસુઃ ।
કૈલાસેશો વિચિત્રજ્ઞો વૈકુણ્ઠેન્દ્રો વિચિત્રવાન્ ॥ ૧૧૨ ॥

મનસેન્દ્રશ્ચક્રવાલો મહેન્દ્રો મન્દારધિપઃ ।
મલયો વિન્ધ્યરૂપશ્ચ હિમવાન્ મેરુરૂપકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

સુવેષો નવ્યરૂપાત્મા મૈનાકો ગન્ધમાદનઃ ।
સિંહલશ્ચૈવ વેદાદ્રિઃ શ્રીશૈલઃ ક્રકચાત્મકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

નાનાચલશ્ચિત્રકૂટો દુર્વાસાઃ પર્વતાત્મજઃ ।
યમુનાકૃષ્ણવેણીશો ભદ્રેશો ગૌતમીપતિઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ગોદાવરીશો ગઙ્ગાત્મા શોણકઃ કૌશિકીપતિઃ ।
નર્મદેશસ્તુ કાવેરીતામ્રપર્ણીશ્વરો જટી ॥ ૧૧૬ ॥

સરિદ્રૂપા નદાત્મા ચ સમુદ્રઃ સરિદીશ્વરઃ ।
હ્રાદિનીશઃ પાવનીશો નલિનીશઃ સુચક્ષુમાન્ ॥ ૧૧૭ ॥

સીતાનદીપતિઃ સિન્ધૂરેવેશો મુરલીપતિઃ ।
લવણેક્ષુઃ ક્ષીરનિધિઃ સુરાબ્ધિઃ સર્પિરમ્બુધિઃ ॥ ૧૧૮ ॥

દયાબ્ધિશુદ્ધજલધિસ્તત્વરોપો ધનાધિપઃ ।
ભૂપાલમધુરાગજ્ઞો માલતીરાગકોવિદઃ ॥ ૧૧૯ ॥
પૌણ્ડ્રક્રિયાજ્ઞઃ શ્રીરાગો નાનારાગાર્ણવાન્તકઃ ।
વેદાદિરૂપો હ્રીરૂપો ક્લંરૂપઃ ક્લીંવિકારકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

વ્રુમ્મયઃ ક્લીમ્મયઃ પ્રખ્યો હુમ્મયઃ ક્રોમ્મયો ભટઃ ।
ધ્રીમયો લુઙ્ગ્મયો ગાઙ્ગો ઘમ્મયો ખમ્મયો ખગઃ ॥ ૧૨૧ ॥

ખમ્મયો જ્ઞમ્મયશ્ચાઙ્ગો બીજાઙ્ગો બીજજમ્મયઃ ।
ઝંઙ્કરષ્ટઙ્કરઃષ્ટઙ્ગો ડઙ્કરી ઠઙ્કરોઽણુકઃ ॥ ૧૨૨ ॥

તઙ્ક્રરસ્થઙ્કરસ્તુઙ્ગો દ્રામ્મુદ્રારૂપકઃ સુદઃ ।
દક્ષો દણ્ડી દાનવઘ્નો અપ્રતિદ્વન્દ્વવામદઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ધંરૂપો નંસ્વરૂપશ્ચ પઙ્કજાક્ષશ્ચ ફમ્મયઃ ।
મહેન્દ્રો મધુભોક્તા ચ મન્દરેતાસ્તુ ભમ્મયઃ ॥ ૧૨૪ ॥

રમ્મયો રિઙ્કરો રઙ્ગો લઙ્કરઃ વમ્મયઃ શરઃ ।
રં, લં, વં
શઙ્કરઃષણ્મુખો હંસઃ શઙ્કરઃ શઙ્કરો ક્ષયઃ ॥ ૧૨૫ ॥

શઙ્કરોઽક્ષયઃ
ઓમિત્યેકાક્ષરાત્મા ચ સર્વબીજસ્વરૂપકઃ ।
શ્રીકરઃ શ્રીપદઃ શ્રીશઃ શ્રીનિધિઃ શ્રીનિકેતનઃ ॥ ૧૨૬ ॥

પુરુષોત્તમઃ સુખી યોગી દત્તાત્રેયો હૃદિપ્રિયઃ ।
તત્સંયુતઃ સદાયોગી ધીરતન્ત્રસુસાધકઃ ॥ ૧૨૭ ॥

પુરુષોત્તમો યતિશ્રેષ્ઠો દત્તાત્રેયઃ સખીત્વવાન્ ।
વસિષ્ઠવામદેવાભ્યાં દત્તઃ પુરુષઃ ઈરિતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

યાવત્તિષ્ઠતે હ્યસ્મિન્ તાવત્તિષ્ઠતિ તત્સુખી ।
ય ઇદં શૃણુયાન્નિત્યં બ્રહ્મસાયુજ્યતાં વ્રજેત્ ॥ ૧૨૯ ॥

ભુક્તિમુક્તિકરં તસ્ય નાત્રકાર્યા વિચારણા ।
આયુષ્મત્પુત્રપૌત્રાંશ્ચ દત્તાત્રેયઃ પ્રદર્શયેત્ ॥ ૧૩૦ ॥

ધન્યં યશસ્યમાયુષ્યં પુત્રભાગ્યવિવર્ધનમ્ ।
કરોતિ લેખનાદેવ પરાર્થં વા ન સંશયઃ ॥ ૧૩૧ ॥

યઃ કરોત્યુપદેશં ચ નામદત્તસહસ્રકમ્ ।
સ ચ યાતિ ચ સાયુજ્યં શ્રીમાન્ શ્રીમાન્ ન સંશયઃ ॥ ૧૩૨ ॥

પઠનાચ્છ્રવણાદ્વાપિ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ।
ખેચરત્વં કાર્યસિદ્ધિં યોગસિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૩૬ ॥

વ્રહ્મરાક્ષસવેતાલૈઃ પિશાચૈઃ કામિનીમુખૈઃ ।
પીડાકરૈઃ સુખકરૈર્ગ્રહૈર્દુષ્ટૈર્ન બાધ્યતે ॥ ૧૩૪ ॥

દેવૈઃ પિશાચૈર્મુચ્યેત સકૃદુચ્ચારણેન તુ ।
યસ્મિન્દેશે સ્થિતં ચૈતત્પુસ્તકં દત્તનામકમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

પઞ્ચયોજનવિસ્તારં રક્ષણં નાત્ર સંશયઃ ।
સર્વબીજસમાયુક્તં સ્તોત્રં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૩૬ ॥

સર્વમન્ત્રસ્વરૂપં ચ દત્તાત્રેયસ્વરૂપકમ્ ।
એકવારં પઠિત્વા તુ તામ્રપાત્રે જલં સ્પૃશેત્ ॥ ૧૩૭ ॥

પીત્વા ચેત્સર્વરોગૈશ્ચ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ।
સ્ત્રીવશ્યં પુરુષવશ્યં રાજવશ્યં જયાવહમ્ ॥ ૧૩૮ ॥

સમ્પત્પ્રદં મોક્ષકરં પઠેન્નિત્યમતન્દ્રિતઃ ।
લીયતેઽસ્મિન્પ્રપઞ્ચાર્થાન્ વૈરિશોકાદિકારિતઃ ॥ ૧૩૯ ॥

પઠનાત્તુ પ્રસન્નોઽહં શઙ્કરાચાર્ય બુદ્ધિમાન્ ।
ભવિષ્યસિ ન સન્દેહઃ પઠિતઃ પ્રાતરેવ મામ્ ॥ ૧૪૦ ॥

ઉપદેક્ષ્યે સર્વયોગાન્ લમ્બિકાદિબહૂન્વરાન્ ।
દત્તાત્રેયસ્તુ ચેત્યુક્ત્વા સ્વપ્ને ચાન્તરધીયત ॥ ૧૪૧ ॥

સ્વપ્નાદુત્થાય ચાચાર્યઃ શઙ્કરો વિસ્મયં ગતઃ ।
સ્વપ્નોપદેશિતં સ્તોત્રં દત્તાત્રેયેન યોગિના ॥ ૧૪૨ ॥

સહસ્રનામકં દિવ્યં પઠિત્વા યોગવાન્ભવેત્ ।
જ્ઞાનયોગયતિત્વં ચ પરાકાયપ્રવેશનમ્ ॥ ૧૪૩ ॥

બહુવિદ્યાખેચરત્વં દીર્ઘાયુસ્તત્પ્રસાદતઃ ।
તદારભ્ય ભુવિ શ્રેષ્ઠઃ પ્રસિદ્ધશ્ચાભવદ્યતી ॥ ૧૪૪ ॥

ઇતિ શ્રીશઙ્કરાચાર્યસ્વપ્નાવસ્થાયાં દત્તાત્રેયોપદેશિતં
સકલપુરાણવેદોક્તપ્રપઞ્ચાર્થસારવત્સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dattatreya 3:

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top