1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીદેવસેનાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
દકારાદિથકારાન્તવર્ણાદિનામાનિ

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

બ્રહ્મોવાચ –
યા હિ પ્રકૃતિષષ્ઠાંશા મમ માનસપુત્રિકા ।
આયુઃ પ્રદા ચ જગતાં સુબ્રહ્મણ્યપ્રિયા સતી ॥ ૧ ॥

દેવસેનામ્બિકા તસ્યા નામસહસ્રમુત્તમમ્ ।
વદામિ નારદમુને પઠનાત્સર્વસિદ્ધિદમ્ ॥ ૨ ॥

અહમેવ મુનિસ્તસ્ય છન્દોઽનુષ્ટુબુદાહૃતઃ ।
દેવતા દેવસેનામ્બા સુબ્રહ્મણ્યપ્રિયા પરા ॥ ૩ ॥

બીજન્યાસાદિકં સર્વં માયાવર્ણૌઃ સમાચરેત્ ।
તતો ધ્યાયેદ્દેવસેનાં ગાઙ્ગેયસ્ય પ્રિયાં શુભામ્ ॥ ૪ ॥

ધ્યાનમ્ –
રક્તાભાં રક્તવસ્ત્રાં મણિમયખચિતાનેકભૂષાભિરામાં
દેવીં માહેન્દ્રમાન્યાં મધુરિપુનયનાદુદ્ભવાં દેવસેનામ્ ।
કલ્હારં દક્ષહસ્તે તદિતરકરવરં લમ્બિતં સન્દધાનાં
સંસ્થાં સ્કન્દસ્ય વામે સમુદમપિ ગુહં લોકયન્તીં ભજેઽહમ્ ॥

એવં ધ્યાત્વા સમભ્યર્ચ્ય મનસા સાદરં નરઃ ।
પઠેન્નામસહસ્રં તત્સ્તવરાજમનુત્તમમ્ ।
ૐ દેવસેના દેવરાજતનયા દેવવન્દિતા ।
દેવી દેવીશ્વરી દેવવનિતા દેવતાર્ચિતા ॥ ૧ ॥

દેવરા દેવરારાધ્યા દેવમાનસહંસિકા ।
દેવદારુવનાન્તઃ સ્થા દેવતા દેવમોહિની ॥ ૨ ॥

દેવારિવિમુખા દેવમુનીડ્યા દેવદેશિકા ।
દૈત્યારિતનયા દૈત્યકણ્ટકી દૈત્યમર્દિની ॥ ૩ ॥

દૈવ્યા દૈન્યપરાધીના દૈવજ્ઞા દૈવ્યભક્ષિણી ।
દોર્દ્વયા દોષહીનાઙ્ગી દોષાભા દોર્ધૃતામ્બુજા ॥ ૪ ॥

દોષાકરસમાનાસ્યા દોષાકરસમર્ચિતા ।
દોષઘ્ની દોર્લતા દોલચેલા દોલવિહારિણી ॥ ૫ ॥

દણ્ડિણી દણ્ડનીતિસ્થા દણ્ડાયુધપતિવ્રતા ।
દણ્ડકારણ્યનિલયા દણ્ડિતાસુરવિક્રમા ॥ ૬ ॥

દક્ષા દાક્ષાયણીપ્રતા દક્ષિણા દક્ષિણાશ્રિતા ।
દક્ષજ્ઞા દક્ષિણાવર્તકમ્બુકણ્ઠી દયાનિધિઃ ॥ ૭ ॥

દયામૂર્તિર્દરીદૃશ્યા દારીદ્રયભયનાશિની ।
દશસ્યન્દનસમ્પૂજ્યા દશનાજિતચન્દ્રિકા ॥ ૮ ॥

દમ્ભા દમ્બવિહીનેડ્યા દન્તિવક્ત્રાનુજપ્રિયા ।
દાત્રી દાનવદર્પઘ્ની દામોદરમનોહરા ॥ ૯ ॥

દિવ્યા દિવિષદીશાના દિવિષત્પતિપૂજિતા ।
દિવ્યૌઘમણ્ડલા દિવ્યમાલિની દિવ્યવિગ્રહા ॥ ૧૦ ॥

દિવ્યામ્બરધરા દીનરક્ષિકા દીનકૃન્નુતા ।
દીક્ષિતા દીક્ષિતારાધ્યા દીપ્તા દીપ્તવિભૂષણા ॥ ૧૧ ॥

દુષ્ટદૂરા દુરારાધ્યા દુઃખઘ્ની દુરિતાન્તકી ।
દૂતી દૂતકુલાભીષ્ટા દૂર્વાસસ્તુતવૈભવા ॥ ૧૨ ॥

દૂરદૂરા દૂરગન્ત્રી દૂર્વાદલસમપ્રભા ।
દૃશ્યા દૃગ્જલસમ્ભૂતા દૃક્પ્રદા દૃક્તમોપહા ॥ ૧૩ ॥

દ્રાવિણી દ્રાવિડાધીશા દ્રોણપૂજ્યા દ્રુમાશ્રિતા ।
ધન્દા ધર્મિણી ધર્મવિનુતા દર્મવર્ધિની ॥ ૧૪ ॥

ધાત્રી ધાત્રીફલપ્રીતા ધિષણાધિપપૂજિતા ।
ધિષણેશી ધીરનુતા ધીરવાદવિલાસિની ॥ ૧૫ ॥

ધૂમ્રકેશી ધૂપમોદા ધૂર્તઘ્ની ધૃતિમત્પ્રિયા ।
ધ્યેયા ધ્યેયાતિગા ધૌમ્યવસના ધૌમ્યપૂજિતા ॥ ૧૬ ॥

નમ્યા નગોદ્ભવાસૂનુપ્રિયા નારાયણાત્મજા ।
નારાયણાક્ષિજલજા નારાયણગુરુર્નતા ॥ ૧૭ ॥

નટી નટેશ્વરાનન્દા નન્દિની નન્દગોપમુત્ ।
નિત્યા નિત્યાશ્રિતા નિત્યપતિર્નિત્યપતિવ્રતા ॥ ૧૮ ॥

નિરઞ્જના નિરાકારા નિર્વિકારા નિરર્ગલા ।
નીહારાદ્રિકૃતાવાશા નીહારાદ્રિસુતાસ્નુષા ॥ ૧૯ ॥

નીપ્યા નીપસુમપ્રિતા નૂપુરારાવકોમલા ।
નૂત્ના નૂતનભૂષાઢ્યા ન્યૂનહીના નરેડિતા ॥ ૨૦ ॥

નૌકારૂઢા નવરસા નવવાદિત્રમેદુરા ।
નવવીરસમારધ્યા નવનાગવરેશ્વરી ॥ ૨૧ ॥

નવગ્રહવરા નવ્યા નવ્યામ્ભોજધરા નિશા ।
પદ્માક્ષી પદ્મસઙ્કાશા પદ્મજા પદ્મભાસુરા ॥ ૨૨ ॥

પરાચલકૃતોદ્વાહા પરાચલવિહારિણી ।
પદ્મનાભસુતા પદ્મા પદ્મિની પદ્મમાલિની ॥ ૨૩ ॥

પારિજાતસુમપ્રીતા પાશઘ્ની પાપનાશિની ।
પાઠીનવાહસમ્પૂજ્યા પાર્વતીસુતકામિની ॥ ૨૪ ॥

પીનસ્તની પીનપૃષ્ઠા પુષ્પકોમલા ।
પુષ્કરા પુષ્કરારાધ્યા પુષ્કરક્ષેત્રદેવતા ॥ ૨૫ ॥

પુલિન્દિનીસપત્ની ચ પુરુહૂતાત્મસમ્ભવા ।
પૂજ્યા પૂતા પૂતનારિવિનુતા પૂર્વગામિની ॥ ૨૬ ॥

પુષ્ટેન્દુનયના પૂર્ણા પેશલા પેશલાસના ।
ફણાધરમણિપ્રખ્યા ફણિરાજસુપૂજિતા ॥ ૨૭ ॥

ફુલ્લપદ્મધરા ફુલ્લદૃષ્ટિઃ ફલનગાશ્રિતા ।
ફાલનેત્રસુતાનન્દા ફાલનેત્રપ્રિયઙ્કરી ॥ ૨૮ ॥

બલા બલારિજા બાલા બાલારિષ્ટવિનાશિની ।
બાલખિલ્યનુતા બાણાહસ્તા બાણાસુરાન્તકી ॥ ૨૯ ॥

બિમ્બાધરા બિન્દુમધ્યસ્થિતા બુધવરાર્ચિતા ।
બોધાયનમુનિપ્રીતા બોધદા બોધરૂપિણી ॥ ૩૦ ॥

બન્ધુકકુસુમપ્રીતા બન્ધૂકસુમસન્નિભા ।
ભામિની ભારતી ભામા ભાસ્કરેન્દુસુપૂજિતા ॥ ૩૧ ॥

ભીમા ભીમેશ્વરી ભૂમા ભૂતિદા ભૂપતિપ્રિયા ।
ભુવનેશી ભોગવતિ ભોગદા ભોગવર્ધિની ॥ ૩૨ ॥

ભોગિરાજનુતા ભોગ્યા ભીમસેનસમર્ચિતા ।
ભૈમી ભેતાલનટનરસિકા ભીષ્મસેવિતા ॥ ૩૩ ॥

મન્ત્રિણી મન્ત્રસારજ્ઞા મન્ત્રવર્ણાકૃતિર્મતિઃ ।
મનુચક્રધરા માન્યા મણિમાલવિભૂષિતા ॥ ૩૪ ॥

માનિની માધવસુતા મધુપ્રીતા મનસ્વિની ।
મધુરાલાપમુદિતગિરિજાતનુજા મહી ॥ ૩૫ ॥

માતૃકાવર્ણ સઙ્કૢપ્તતનુર્માન્ધાતૃપૂજિતા ।
મહાદેવસ્નુષા મીનલોચના મુક્તિદાયિની ॥ ૩૬ ॥

મઞ્જુકેશી મઞ્જુહાસા મયૂરવરવાહના ।
મારારાતિસ્નુષા મારસુરવદા મણિમણ્ડના ॥ ૩૭ ॥

મેષવાહા મેઘવાહતનુજા મોહિતપ્રિયા ।
મરુત્સપ્તકસંસેવ્યા મૈનાકનિલયાશ્રિતા ॥ ૩૮ ॥

યક્ષિણી યજ્ઞસમ્ભૂતા યામિની યમલોદ્ભવા ।
યન્ત્રેશ્વરી યમારાધ્યા યાયજૂકસમર્ચિતા ॥ ૩૯ ॥

યાનારૂઢા યજ્ઞશીલા યુવતિર્યૌવનાર્ચિતા ।
યોગિની યોગદા યોગ્યા યોગીન્દ્રકુલવન્દિતા ॥ ૪૦ ॥

રક્ષોહન્ત્રી રણત્પાદનૂપુરા રાઘવાર્ચિતા ।
રેણુકા રણસન્નાહા રણત્કિઙ્કિણિમેખલા ॥ ૪૧ ॥

રાવણાન્તકરી રાજ્ઞી રાજરાજસમર્ચિતા ।
રીમ્બીજા રૂપિણી રૂપ્યા રમણી રમણોત્સુકા ॥ ૪૨ ॥

રસાયનકરી રાધા રાધેયી રથસંસ્થિતા ।
રોહિણીશમુખા રોગહીના રોગવિનાશિની ॥ ૪૩ ॥

રોચનાતિલકા રૌદ્રી રૌદ્રમન્ત્રવિશારદા ।
લક્ષ્મીપતિસુતા લક્ષ્મીર્લમ્બવામકરામ્બુજા ॥ ૪૪ ॥

લમ્પટા લકુલી લીલા લોકાલોકવિહારિણી ।
લોકેશ્વરી લોકપૂજ્યા લતાકારા લલત્કચા ॥ ૪૫ ॥

લોલમ્બચેલા લોલક્ષી લઘિમા લિકુચપ્રિયા ।
લોભહીના લબ્ધકામા લતાનિલયસંસ્થિતા ॥ ૪૬ ॥

વનિતા વનિતારધ્યા વન્દ્યા વન્દાસુવત્સલા ।
વામા વામસ્થિતા વાણી વાક્પ્ર્દા વારિજપ્રિયા ॥ ૪૭ ॥

વારિજાસનસન્દૃષ્ટમન્ત્રા વાઞ્છાસુરદ્રુમા ।
વિષ્ણુપત્ની વિષહરા વીણાલાપવિનોદિની ॥ ૪૮ ॥

વેણીબન્ધા વણુલોલા વેણુગોપાલસુન્દરી ।
વાઞ્છાકલ્પલતા વિશ્વવન્દિતા વિશ્વતોમુખી ॥ ૪૯ ॥

વિઘ્નેશદેવરા વીશા વીશવાહા વિરોચિની ।
વૈરોચનનુતા વૈરિહીના વીરેન્દ્રવન્દિતા ॥ ૫૦ ॥

વિમાના વિમનોદૂરા વિમાનસ્થા વિરટ્ પ્રિયા ।
વજ્રિણી વજ્રિતનયા વજ્રભૂષા વિધીડિતા ॥ ૫૧ ॥

વિશાલાક્ષી વીતશોકા વનસ્થા વનદેવતા ।
વારુણી વનજારૂઢા વામા વામાઙ્ગસુન્દરી ॥ ૫૨ ॥

વલ્લીસપત્ની વામોરુર્વસિષ્ઠાદિમપૂજિતા ।
શક્તિઃ શચીસુતા શક્તિધરા શાક્તેયકામિની ॥ ૫૩ ॥

શ્યામા શાક્કરગા શ્રીજા તથા શ્રીઃ શિવમાનસા ।
શિવસ્નુષા શુભાકારા શુદ્ધા શૈલવિહારિણી ॥ ૫૪ ॥

શૈલેન્દ્રજાજાનિજેષ્ટપ્રદા શૈલાદિસન્નુતા ।
શામ્ભવી શઙ્કરાનન્દા શઙ્કરી શશિશેખરા ॥ ૫૫ ॥

શારદા શારદારાધ્યા શરજન્મસતી શિવા ।
ષષ્ઠી ષષ્ઠીશ્વરી ષષ્ઠિદેવી ષષ્ઠયધિદેવતા ॥ ૫૬ ॥

ષડાનનપ્રીતિકર્ત્રી ષડ્ગુણા ષણ્મુખપ્રિયા ।
ષડાધારૈકનિલયા ષોઢાન્યાસમયાકૃતિઃ ॥ ૫૭ ॥

ષડ્વિધૈક્યાનુસન્ધાનપ્રીતા ષડ્રસમિશ્રિતા ।
સામ્રાજ્ઞી સકલા સાધ્વી સમનીસ્થાનગા સતી ॥ ૫૮ ॥

સઙ્ગીતરસિકા સારા સર્વાકરા સનાતના ।
સનાતનપ્રિયા સત્યા સત્યધર્મા સરસ્વતી ॥ ૫૯ ॥

સહસ્રનામસમ્પૂજ્યા સહસ્રાંશુસમપ્રભા ।
સ્કન્દોત્સાહકરી સ્કન્દવામોત્સઙ્ગનિવાસિની ॥ ૬૦ ॥

સિંહવક્ત્રાન્તકકરી સિંહારૂઢા સ્મિતાનના ।
સ્વર્ગસ્થા સુરસમ્પૂજ્યા સુન્દરી સુદતી સુરા ॥ ૬૧ ॥

સુરેશ્વરી સુરાચાર્યપૂજિતા સુકૃતીડિતા ।
સુરદ્રુનિલયા સૌરમણ્ડલસ્થા સુખપ્રદા ॥ ૬૨ ॥

સૌદામિનીનિભાસુભ્રૂઃ સૌન્દર્યચિતહૃત્પ્રિયા ।
સુરદ્રુહાસુહૃત્સોમયાજિપૂજ્યા સુમાર્ચિતા ॥ ૬૩ ॥

સુમેષુવરદા સૌમ્યા સ્કન્દાન્તઃપુરવાસિની ।
સ્કન્દકોષ્ઠગતા સ્કન્દવામભાગસ્થિતા સમા ॥ ૬૪ ॥

સ્કન્દાશ્લિષ્ટા સ્કન્દદૃષ્ટિઃ સ્કન્દાયત્તમનસ્વિની ।
સનકાદિહિતા સાઙ્ગા સાયુધા સુરવંશજા ॥ ૬૫ ॥

સુરવલ્લી સુરલતા સુરલોકનિવાસિની ।
સુબ્રહ્મણ્યસખી સેના સોમવંશ્યનૃપેડિતા ॥ ૬૬ ॥

સુતપ્રદા સૂતવાયુઃ સુરસૈન્યસુરક્ષિકા ।
સર્વાધારા સર્વભૂષા સર્વેશી સર્વપૂજિતા ॥ ૬૭ ॥

સરસા સાદરા સામા સ્વામિની સ્વામિમોહિની ।
સ્વામ્યદ્રિનિલયા સ્વચ્છા સ્વતન્ત્રા સ્વસ્તિદા સ્વધા ॥ ૬૮ ॥

સ્વાહાકૃતિઃ સ્વાદુશીલા સ્વરપ્રસ્તારવિત્તમા ।
હરસ્નુષા હરાનન્દા હરિનેત્રસમુદ્ભવા ॥ ૬૯ ॥

હરિણાક્ષી હરિપ્રેમા હરિદશ્વવિવર્ધિતા ।
હરસૂનુપ્રિયા હરભાસુરા હીરભૂષણા ॥ ૭૦ ॥

હેમામ્બુજધરા હેમકાઞ્ચી હેમાબ્જસંસ્થિતા ।
હેમાદ્રિનિલયા હેલામુદિતાસ્વપ્નકામિની ॥ ૭૧ ॥

હેરમ્બદેવરા હોમપ્રિયા હોત્રી હિરણ્યદા ।
હિરણ્યગર્ભોપજ્ઞાતમન્ત્રા હાનિવિવર્જિતા ॥ ૭૨ ॥

હિમાચલસ્થિતા હન્ત્રી હર્યક્ષાસનસંસ્થિતા ।
હંસવાહા હંસગતિર્હંસી હંસમનુપ્રિયા ॥ ૭૩ ॥

હસ્તપદ્મા હસ્તયુગા હસિતા હસિતાનના ।
હૃદ્યા હૃન્મોહસંહર્ત્રી હૃદયસ્થા હતાસુરા ॥ ૭૪ ॥

હાકિની હાકિનીપૂજ્યા હિતા હિતકરી હરા ।
હરિદ્રામુદિતા હર્મ્યસંસ્થા હલધરેડિતા ॥ ૭૫ ॥

હાલાહલપ્રશમની હલાકૃષ્ટજગત્ત્ર્યા ।
હલ્લીસમુદિતા હેયવર્જિતા હરકોમલા ॥ ૭૬ ॥

ક્ષમા ક્ષમાકરી ક્ષામમધ્યા ક્ષામવિનાશિની ।
ક્ષામાદિવિનુતા ક્ષિપ્રા ક્ષણિકાચલસંસ્થિતા ॥ ૭૭ ॥

ક્ષપેશતુલ્યવદના ક્ષપાચરવિનાશિની ।
ક્ષિપ્રસિદ્ધિપ્રદા ક્ષેમકારિણી ક્ષેત્રરૂપિણી ॥ ૭૮ ॥

ક્ષેત્રેશ્વરી ક્ષેત્રપાલપૂજિતા ક્ષુદ્રનાશિની ।
ક્ષુદ્રગ્રહાર્તિશમની ક્ષૌદ્રા ક્ષોદ્રામ્બરાવૃતા ॥ ૭૯ ॥

ક્ષીરાન્નરસિકા ક્ષીરા ક્ષુદ્રઘણ્ટા ક્ષિતીશ્વરી ।
ક્ષિતીશવિનુતા ક્ષત્રા ક્ષત્રમણ્ડલવન્દિતા ॥ ૮૦ ॥

ક્ષયહીના ક્ષયવ્યાધિનાશિની ક્ષમણાપહા ।
ક્ષરાક્ષરા ક્ષતારાતિમણ્ડલા ક્ષિપ્રગામિની ॥ ૮૧ ॥

ક્ષણદા ક્ષણદારાધ્યા ક્ષણદાકુટિલાલકા ।
ક્ષીણદોષા ક્ષિતિરુહા ક્ષિતિતત્ત્વા ક્ષમામયી ॥ ૮૨ ॥

અમરા ચામરાધીશતનયા ચાપરાજિતા ।
અપારકરુણાઽદ્વૈતા અન્નદાઽન્નેશ્વરી અજા ॥ ૮૩ ॥

અજારૂઢા અજારધ્યા અર્જુનારાધિતાઽજરા ।
અરિષ્ટસમની ચાચ્છા અદ્ભુતા અમૃતેશ્વરી ॥ ૮૪ ॥

અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસા અમૃતાસારશીતલા ।
અમૃતાનન્દિતાઽનાદિરમૃતા અમૃતોદ્ભવા ॥ ૮૫ ॥

અનાદિમધ્યા અવધિઃ અનૌપમ્યગુણાશ્રિતા ।
આધારહીના ચાધારા આધારાધેયવર્જિતા ॥ ૮૬ ॥

આદિત્યમણ્ડલાન્તસ્થા આશ્રિતાખિલસિદ્ધિદા ।
આસુમોહિતષડ્વક્ત્રા આશાપાલસુપૂજિતા ॥ ૮૭ ॥

આરગ્વધપ્રિયાઽઽરાર્તિમુદિતાઽઽચરશાલિની ।
આયુઃ પ્રદાઽઽરોગ્યકર્ત્રી આરધ્યાઽઽહારભક્ષિણી ॥ ૮૮ ॥

ઇન્દ્રસેના ઇન્દ્રનુતા ઇન્દ્રાવરજસમ્ભવા ।
ઇન્દિરારમણપ્રીતા ઇન્દ્રાણીકૃતલાલના ॥ ૮૯ ॥

ઇન્દીવરાક્ષી ઇન્દ્રક્ષી ઇરમ્મદસમપ્રભા ।
ઇતિહાસશ્રુતકથા ઇષ્ટા ચેષ્ટાર્થદાયિની ॥ ૯૦ ॥

ઇક્ષ્વાકુવંશ્યસમ્પૂજ્યા ઇજ્યાશીલવરપ્રદા ।
ઈશ્વરી ચેશાતનયગૃહિણી ચેશ્વરપ્રિયા ॥ ૯૧ ॥

ઈતિબાધાહરા ચેડ્યા ઈષણારહિતાશ્રિતા ।
ઉમાસુતપ્રિયા ચોદ્યદ્રવિતુલ્યા ઉમાપ્રિયા ॥ ૯૨ ॥

ઉદારા ચોદ્યમા ચોદ્યત્કિરણા ઉરુવિક્રમા ।
ઉરુપ્રભાવા ચોર્વીભૃન્નિલયા ચોડુગણાશ્રિતા ॥ ૯૩ ॥

ઊરુન્યસ્તકરા ચોર્ધ્વલોકસ્થા ઊર્ધ્વગામિની ।
ઋદ્ધિદા ઋદ્ધવિનુતા ઋણહન્ત્રી ઋજુપ્રિયા ॥ ૯૪ ॥

એણાઙ્કશેખરસુતગાઢાશ્લિષ્ટવપુર્ધરા ।
એણાક્ષી ચૈણમુદિતા ઐરમ્મદસમામ્બરા ॥ ૯૫ ॥

ઓષધિપ્રસ્થનિલયા ઓષધીશાનસેવિતા ।
ઓમીશ્વરી ઔપલામ્બા ઔત્સુક્યવરદાયિની ॥ ૯૬ ॥

ઔદાર્યશીલા ચામ્બોત્કિમુદિતાઽઽપન્નિવરિણી ।
કઞ્જાક્ષી કઞ્જવિનુતા કમ્બુકણ્ઠી કવિપ્રિયા ॥ ૯૭ ॥

કમલા કમલારાધ્યા કનત્કનકવિગ્રિહા ।
કામિની કામવિનુતા કામારાતિયુતપ્રિયા ॥ ૯૮ ॥

કામાઙ્ગનેડિતા કામ્યા કામલોલા કલાવતી ।
કાઙ્ક્ષાહીના કામકલા કિંશુકાભરદચ્છદા ॥ ૯૯ ॥

કલા કુવમયાનન્દા કુરુવિન્દમણિપ્રભા ।
કુક્કુટધ્વાનમુદિતા કુક્કુટધ્વજકોમલા ॥ ૧૦૦ ॥

કૂર્માસનગતા કૂર્મપૃષ્ઠાભપ્રપદાન્વિતા ।
કૃત્તિકાતનયપ્રીતા કૃત્તિકામણ્ડલાવૃતા ॥ ૧૦૧ ॥

કૃત્તિકાભપ્રિયા કૃત્તિધરા કેદારવાસિની ।
કેવલા કેવલાનન્દા કેકિમોદા કરદ્વયા ॥ ૧૦૨ ॥

કેકિવાહા કેશવેષ્ટા કૈલાસાચલવાસિની ।
કૈવલ્યદાત્રી કૈવલ્યા કોમલા કોમલાકૃતિઃ ॥ ૧૦૩ ॥

કોણસ્થા કોપવિમુખા કૌણ્ડિન્યમુનિપૂજિતા ।
કૃપાપૂર્ણા કૃપાલોકા કૃપાચાર્યસમર્ચિતા ॥ ૧૦૪ ॥

કૃતાન્તાભયદા કૃષ્ણનુતા કૃષ્ણાજિનાસના ।
કલિહન્ત્રી કલીશાની કલિકલ્મષનાશિની ॥ ૧૦૫ ॥

કવેરતનયાતીરવાસિની કમલાસના ।
ખડ્ગહસ્તા ખાદ્યલોલા ખણ્ડિતારાતિમણ્ડલા ॥ ૧૦૬ ॥

ગણ્યા ગણપ્રિયા ગદ્યાપદ્યા ગણનવર્જિતા ।
ગણેશાવરજપ્રેમા ગણિકામણ્ડલોત્સુકા ॥ ૧૦૭ ॥

ગણેશારાધનોદ્યુક્તા ગાયત્રી ગાનલોલુપા ।
ગાથાનેકા ગાલવાર્ચ્યા ગાઙ્ગેયસુમનોહરા ॥ ૧૦૮ ॥

ગાઙ્ગેયાલિઙ્ગિત તનુઃ ગાઙ્ગેયપરમોત્સુકા ।
ગિરિગમ્યા ગિરિનુતા ગિરીશા ગિરિશસ્નુષા ॥ ૧૦૯ ॥

ગિરિજાજાનિજજયા ગિરિસૌધા ગિરિશ્થિતા ।
ગીર્વાણવિનુતા ગીતા ગીતગન્ધર્વમણ્ડલા ॥ ૧૧૦ ॥

ગીર્વાણેશતપોલબ્ધા ગીર્વાણી ગીષ્પતીડિતા ।
ગુહ્યા ગુહ્યતમા ગુણ્યા ગુહ્યકાદિસમાર્ચિતા ॥ ૧૧૧ ॥

ગુરુપ્રિયા ગૂઢગતિર્ગુહાનન્દા ગુહપ્રિયા ।
ગુહેષ્ટા ગુહસમ્મોહા ગુહાનન્યા ગુહોત્સુકા ॥ ૧૧૨ ॥

ગુહશ્રીર્ગુહસારજ્ઞા ગુહાશ્લિષ્ટકલોવરા ।
ગૂઢા ગૂઢતમા ગૂઢવિદ્યા ગોવિન્દસમ્ભવા ॥ ૧૧૩ ॥

ગોવિન્દસહજાસૂનુકલત્રં ગોપિકાનુતા ।
ગોપાલસુન્દરી ગોપનુતા ગોકુલનાયિકા ॥ ૧૧૪ ॥

ગોત્રભિત્તનયા ગોત્રા ગોત્રજ્ઞા ગોપતિસ્થિતા ।
ગૌરવી ગૌરવર્ણાઙ્ગી ગૌરી ગૌર્યર્ચનપ્રિયા ॥ ૧૧૫ ॥

ગણ્ડકીતીરગા ગણ્ડભેરુણ્ડા ગણ્ડભૈરવી ।
ગણ્ડમાલા ગણ્ડભૂષા ગણ્ડમાઙ્ગલ્યભૂષણા ॥ ૧૧૬ ॥

ઘટાર્ગલા ઘટરવા ઘટતુલ્યસ્તનદ્વયા ।
ઘટનારહિતા ઘણ્ટામણિર્ઘણ્ટારવપ્રિયા ॥ ૧૧૭ ॥

ઘટિકા ઘટિકાશૂન્યા ઘૃણાપૂર્ણા ઘૃણિપ્રિયા ।
ઘટોદ્ભવમુનિસ્તુત્યા ઘુટિકાસિદ્ધિદાયિની ॥ ૧૧૮ ॥

ઘૂર્ણાક્ષી ઘૃતકાઠિન્યા ઘૃતસૂક્તાનુવાદિતા ।
ઘૃતાહુતિપ્રિયા ઘૃષ્ટિર્ઘૃષ્ટકર્ત્રી ઘૃણાનિધિઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ઘોરકૃત્યા ઘોરકૃત્યવિમુખા ઘનમૂર્ધજા ।
ચઞ્ચલા ચપલા ચણ્ડા ચદુલા ચદુલેક્ષણા ॥ ૧૨૦ ॥

ચણ્ડપ્રચણ્ડા ચણ્ડીશા ચરચરવિનોદિની ।
ચતુરા ચતુરશ્રાઙ્કચક્રા ચક્રધરાત્મજા ॥ ૧૨૧ ॥

ચક્રિણી ચક્ર કબરી ચક્રવર્તિસમર્ચિતા ।
ચન્દ્રકાશા ચન્દ્રમુખી ચન્દ્રહાસા ચમત્કૃતા ॥ ૧૨૨ ॥

ચન્દ્રહાસધરા ચક્રવાકસ્તનભુજાન્તરા ।
ચક્રવાલસ્થિતા ચક્રગતિશ્ચન્દનચર્ચિતા ॥ ૧૨૩ ॥

ચારુભૂષા ચારુમુખી ચારુકાન્તિશ્ચરુપ્રિયા ।
ચાર્વાકદૂરગા ચપધરા ચામ્પેયગન્ધિની ॥ ૧૨૪ ॥

ચિત્રા ચિત્રરથા ચિન્ત્યા ચિરન્તના ।
ચીનામ્બરા ચીનદેશ્યા ચિદમ્બરવિહારિણી ॥ ૧૨૫ ॥

ચિકુરા ચિકુરાબદ્ધા ચિરઞ્જીવિત્વદાયિની ।
ચિન્તિતાર્થપ્રદા ચિન્તનીયા ચિન્તામણીશ્વરી ॥ ૧૨૬ ॥

ચિન્તામણિમયાકલ્પા ચિન્મયી ચિન્તિતા ચિતિઃ ।
ચ્યુતિહીના ચૂતકુઞ્જા ચોરઘ્ની ચોરનાશિની ॥ ૧૨૭ ॥

ચતુરાનનસમ્પૂજ્યા ચામરગ્રાહિણીવૃતા ।
ચક્ષુષ્મતી ચક્ષૂરોગ હારિણી ચણકપ્રિયા ॥ ૧૨૮ ॥

ચણ્ડીસૂનુમનઃ પ્રીતિકારિણી ચૂર્ણકુન્તલા ।
ચૂર્ણપ્રિયા ચલચ્ચેલા ચારુક્કણિતકઙ્કણા ॥ ૧૨૯ ॥

ચામીકરપ્રભા ચામીકરભૈરવમોહિની ।
ચામીકરાદ્રિનિલયા ચાતુર્યોક્તિજિતપ્રિયા ॥ ૧૩૦ ॥

ચત્વરા ચત્વરગતિશ્ચતુર્વિધપુમર્થદા ।
છત્રિણી છત્રવીરેન્દ્રા છવિદીપ્તદિગન્તરા ॥ ૧૩૧ ॥

છાયાહીના છવિચ્છ (ચ્છિ) ન્ના છવિકર્ત્રી છવીસ્વરી ।
છાદિતારાતિનિવહા છાયાપતિમુખાર્ચિતા ॥ ૧૩૨ ॥

છેત્રી છેદિતદિઙ્નાગા છેદહીનપદસ્થિતા ।
જયા જયકરી જન્યા જનિહીના જનાર્ચિતા ॥ ૧૩૩ ॥

જયન્તસહજા જમ્ભભેદિગોત્રસમુદ્ભવા ।
જહ્નુકન્યાસુતપ્રેમા જહ્નુજાતીરવાસિની ॥ ૧૩૪ ॥

જટાધરસુતાનન્દા જટાહીના જદાત્રયા ।
જરામરણનિર્મુક્તા જગદાનન્દદાયિની ॥ ૧૩૫ ॥

જનાર્દનસુતા જન્યહીના જલધરાસના ।
જલાધારા જપપરા જપાપુષ્પસમાકૃતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

જાહ્નવીપુલિનોત્સાહા જાહ્નવીતોયમોદિની ।
જાનકીરમણપ્રીતા જાતકર્મવિશારદા ॥ ૧૩૭ ॥

જાતકાભીષ્ટદા જાતિહીના જાત્યન્ધમોચિની ।
જિતાખિલોન્દ્રિયગ્રામા જિતારિર્જિતકામિની ॥ ૧૩૮ ॥

જિતામિત્રા જિતજગત્ જિનદૂરા જિનાર્ચિતા ।
જીર્ણા જીરકનાસાગ્રા જીવના જીવનપ્રદા ॥ ૧૩૯ ॥

જીવલોકેષ્ટવરદા જીવા જીવા(વ) રસપ્રિયા ।
જુષ્ટા જુષ્ટપ્રિયા જુષ્ટહૃદયા જ્વરનાશિની ॥ ૧૪૦ ॥

જ્વલત્પ્રભાવતી જ્યોત્સ્ના જ્યોત્સ્નામણ્ડલમધ્યગા ।
જયદા જનજાડ્યાપહારિણી જન્તુતાપહા ॥ ૧૪૧ ॥

જગદ્ધિતા જગત્પૂજ્યા જગજ્જીવા જનાશ્રિતા ।
જલજસ્થા જલોત્પન્ના જલજાભવિલોચના ॥ ૧૪૨ ॥

જપાધરા જયાનન્દા જમ્ભભિદ્વનિતાનુતા ।
ઝલ્લરીવાદ્યા સુપ્રીતા ઝઞ્ઝાવાતાદિભીતિહા ॥ ૧૪૩ ॥

ઝર્ઝરીકૃતદૈત્યૌઘા ઝારિતાશેષપાતકા ।
જ્ઞાનેશ્વરી જ્ઞાનદાત્રી જ્ઞાતલોકાન્તરસ્થિતિઃ ॥ ૧૪૪ ॥

જ્ઞાનગમ્યા જ્ઞતતત્વા જ્ઞાનજ્ઞેયાદિશૂન્યગા ।
જ્ઞેયા જ્ઞાતિવિનિર્મુક્તા જ્ઞાતકાન્તાન્તરાશયા ॥ ૧૪૫ ॥

ટઙ્કાયુધધરા ટઙ્કદમ્ભોલિહતદાનવા ।
ટઙ્કિતાખિલપાપૌઘા ટીકાકર્ત્રી ઠમાત્મિકા ॥ ૧૪૬ ॥

ઠમણ્ડલા ઠક્કુરાર્ચ્યા ઠક્કુરોપાધિનાશિની ।
ડમ્ભહીના ડામરીડ્યા ડિમ્ભદા ડમરુપ્રિયા ॥ ૧૪૭ ॥

ડાકિની ડાકિનીસેવ્યા ડિત્થેશી ડિણ્ડિમપ્રિયા ।
ડિણ્ડિમારાવમુદિતા ડબિત્થમૃગવાહના ॥ ૧૪૮ ॥

ડઙ્ગારી ડુણ્ડુમારાવા ડલ્લકી ડોરસૂત્રભૃત્ ।
ઢક્કાવદ્યધરા ઢક્કારાવનિષ્ઠયૂતદિક્તટા ॥ ૧૪૯ ॥

ઢુણ્ઢિરાજાનુજપ્રીતા ઢુણ્ઢિવિઘ્નેશદેવરા ।
ડોલાકેલિકરા ડોલાવિહારોત્સૃષ્ટકન્દુકા ॥ ૧૫૦ ॥

ણકારબિન્દુવામસ્થા ણકારજ્ઞાન્નિર્ણયા ।
ણકારજલજોદ્ભૂતા ણકારસ્વરવાદિની ॥ ૧૫૧ ॥

તન્વી તનુલતાભોગા તનુશ્યામા તમાલભા ।
તરુણી તરુણાદિત્યવર્ણા તત્ત્વાતિશાયિની ॥ ૧૫૨ ॥

તપોલભ્યા તપોલોકપૂજ્યા તન્ત્રીવિદૂષિણી ।
તાત્પર્યાવધિકા તારા તારકાન્તકકામિની ॥ ૧૫૩ ॥

તારેશી તારિણી તિર્યક્સૂત્રિણી ત્રિદશાધિપા ।
ત્રિદશાધિપસમ્પૂજ્યા ત્રિનેત્રા ત્રિવિધા ત્રયી ॥ ૧૫૪ ॥

તિલ્વાટવીગતા તુલ્યહીના તુમ્બુરુવન્દિતા ।
તુરાષાટ્સમ્ભવા તુર્યા તુષારાચલવાસિની । ૧૫૫ ॥

તુષ્ટા તુષ્ટિપ્રદા તુર્ણા તૂર્ણધ્વસ્તાખિલામયા ।
ત્રેતા ત્રેતાગ્નિમધ્યસ્થા ત્રય્યન્તોદ્ગીતવૈભવા ॥ ૧૫૬ ॥

તોત્રભૃદ્વીરસંસેવ્યા સ્થિતિઃ સ(તિસ)ર્ગાદિકારિણી ।
સર્વાર્થદાત્રી પ્રકૃતિષષ્ઠાંશા પરમેશ્વરી ॥ ૧૫૭ ॥

વસ્વાદિગણસમ્પૂજ્યા બ્રહ્મમાનસપુત્રિકા ।
સરિરાન્તર્ભ્રાજમાના સ્વર્ણરમ્ભગ્રહાર્ચિતા ॥ ૧૫૮ ॥

બ્રહ્મજ્યોતિર્બ્રહ્મપત્ની વિદ્યા શ્રીઃ પરદેવતા । Oમ્ ।
એવં નમસહસ્રં તે દેવસેનાપ્રિયઙ્કરમ્ ॥ ૧૫૯ ॥

પુત્રપ્રદમપુત્રાણાં આયુરારોગ્યવર્ધનમ્ ।
બાલારિષ્ટપ્રસમનં સર્વસૌખ્યપ્રદાયકમ્ ॥ ૧૬૦ ॥

શુક્રવારે ભૌમવારે ષષ્ઠ્યાં વા કૃત્તિકાસ્વપિ ।
આવર્તયોદ્વિશેષેણ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬૧ ॥

યો હિ નિત્યં પઠેદ્ધીમાન્ સર્વાઃ સિદ્ધયન્તિ સિદ્ધયઃ ।
અનેનાભ્યર્ચયેદદેવીં બિલ્વૈર્વા કુઙ્કુમાદિભિઃ ।
સર્વાન્કામાનવાપ્યાન્તે સ્કન્દસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬૨ ॥

ઇતિ શ્રીમદ્સ્કાન્દે શઙ્કરસંહિતાતઃ
શ્રીદેવસેનાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment