Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Pitambarisahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீபீதாம்ப³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத²வா ஶ்ரீப³க³லாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

அத² ஶ்ரீபீதாம்ப³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

ஸுராலயப்ரதா⁴நே து தே³வதே³வம் மஹேஶ்வரம் ।
ஶைலாதி⁴ராஜதநயா ஸங்க்³ரஹே தமுவாச ஹ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச
பரமேஷ்டி²ந்பரந்தா⁴ம ப்ரதா⁴ந பரமேஶ்வர ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம்ப³க³லாமுக்²யாத்³யா ப்³ரூஹி வல்லப⁴ ॥ 2 ॥

ஈஶ்வர உவாச
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி நாமதே⁴யஸஹஸ்ரகம் ।
பரப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவித்³யாயாஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் ॥ 3 ॥

கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரந்தே³வி ஸர்வஸித்³தை⁴கவந்தி³தம் ।
அதிகு³ப்ததரவ்வித்³யா ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பிதா ॥ 4 ॥

விஶேஷத: கலியுகே³ மஹாஸித்³த்⁴யௌக⁴தா³யிநீ ।
கோ³பநீயங்கோ³பநீயங்கோ³பநீயம்ப்ரயத்நத: ॥ 5 ॥

அப்ரகாஶ்யமித³ம் ஸத்யம் ஸ்வயோநிரிவ ஸுவ்ரதே ।
ரோதி⁴நீ விக்⁴நஸங்கா⁴நாம் மோஹிநீ பரயோஷிதாம் ॥ 6 ॥

ஸ்தம்பி⁴நீ ராஜஸைந்யாநாவ்வாதி³நீ பரவாதி³நாம் ।
புரா சைகார்ணவே கோ⁴ரே காலே பரமபை⁴ரவ: ॥ 7 ॥

ஸுந்த³ரீஸஹிதோ தே³வ: கேஶவ: க்லேஶநாஶந: ।
உரகா³ஸநமாஸீநோ யோக³நித்³ராமுபாக³மத் ॥ 8 ॥

நித்³ராகாலே ச தே காலே மயா ப்ரோக்த: ஸநாதந: ।
மஹாஸ்தம்ப⁴கரந்தே³வி ஸ்தோத்ரவ்வா ஶதநாமகம் ॥ 9 ॥

ஸஹஸ்ரநாம பரமவ்வத³ தே³வஸ்ய கஸ்யசித் ।

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச
ஶ்ருʼணு ஶங்கர தே³வேஶ பரமாதிரஹஸ்யகம் ॥ 10 ॥

அஜோஹம் யத்ப்ரஸாதே³ந விஷ்ணு: ஸர்வேஶ்வரேஶ்வர: ।
கோ³பநீயம்ப்ரயத்நேந ப்ரகாஶாத்ஸித்³தி⁴ஹாநிக்ருʼத் ॥ 11 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீபீதாம்ப³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வாந்ஸதா³ஶிவ
ருʼஷிரநுஷ்டுப்ச²ந்த³ஶ்ஶ்ரீஜக³த்³வஶ்யகரீ பீதாம்ப³ரீ தே³வதா
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்த்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² த்⁴யாநம்
பீதாம்ப³ரபரீதா⁴நாம் பீநோந்நதபயோத⁴ராம் ।
ஜடாமுகுடஶோபா⁴ட்⁴யாம்பீதபூ⁴மிஸுகா²ஸநாம் ॥ 12 ॥

ஶத்ரோர்ஜ்ஜிஹ்வாம் முத்³க³ரஞ்ச பி³ப்⁴ரதீம்பரமாங்கலாம் ।
ஸர்வாக³மபுராணேஷு விக்²யாதாம்பு⁴வநத்ரயே ॥ 13 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶாநாமாதி³ பூ⁴தாம்மஹேஶ்வரீம் ।
கோ³ப்யா ஸர்வப்ரயத்நேந ஶ்ருʼணு தாங்கத²யாமி தே ॥ 14 ॥

ஜக³த்³வித்⁴வம்ஸிநீந்தே³வீமஜராமரகாரிணீம் ।
தாந்நமாமி மஹாமாயாம்மஹதை³ஶ்சர்யதா³யிநீம் ॥ 15 ॥

ப்ரணவம்பூர்வமுத்³த்⁴ருʼத்ய ஸ்தி²ரமாயாந்ததோ வதே³த் ।
ப³க³லாமுகீ² ஸர்வேதி து³ஷ்டாநாவ்வாசமேவ ச ॥ 16 ॥

முக²ம்பத³ம் ஸ்தம்ப⁴யேதி ஜிஹ்வாங்கீலய பு³த்³தி⁴மத் ।
விநாஶயேதி தாரஞ்ச ஸ்தி²ரமாயாந்ததோ வதே³த் ॥ 17 ॥

வஹ்நிப்ரியாந்ததோ மந்த்ரஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரம்ப்³ரஹ்மவித்³யா ச ப்³ரஹ்மமாதா ஸநாதநீ ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மேஶீ ப்³ரஹ்மகைவல்யப³க³லா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
நித்யாநந்தா³ நித்யஸித்³தா⁴ நித்யரூபா நிராமயா ॥ 19 ॥

ஸந்தா⁴ரிணீ மஹாமாயா கடாக்ஷக்ஷேமகாரிணீ ।
கமலா விமலா நீலா ரத்நகாந்திகு³ணாஶ்ரிதா ॥ 20 ॥

காமப்ரியா காமரதா காமகாமஸ்வரூபிணீ ।
மங்க³ளா விஜயா ஜாயா ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ॥ 21 ॥

காமிநீ காமிநீகாம்யா காமுகா காமசாரிணீ ।
காமப்ரியா காமரதா காமாகாமஸ்வரூபிணீ ॥ 22 ॥

காமாக்²யா காமபீ³ஜஸ்தா² காமபீட²நிவாஸிநீ ।
காமதா³ காமஹா காலீ கபாலீ ச கராலிகா ॥ 23 ॥

கம்ஸாரி: கமலா காமா கைலாஸேஶ்வரவல்லபா⁴ ।
காத்யாயநீ கேஶவா ச கருணா காமகேலிபு⁴க் ॥ 24 ॥

க்ரியாகீர்த்தி: க்ருʼத்திகா ச காஶிகா மது²ரா ஶிவா ।
காலாக்ஷீ காலிகா காலீ த⁴வளாநநஸுந்த³ரீ ॥ 25 ॥

கே²சரீ ச க²மூர்த்திஶ்ச க்ஷுத்³ரா க்ஷுத்³ரக்ஷுதா⁴வரா ।
க²ட்³க³ஹஸ்தா க²ட்³க³ரதா க²ட்³கி³நீ க²ர்பரப்ரியா ॥ 26 ॥

க³ங்கா³ கௌ³ரீ கா³மிநீ ச கீ³தா கோ³த்ரவிவர்த்³தி⁴நீ ।
கோ³த⁴ரா கோ³கரா கோ³தா⁴ க³ந்த⁴ர்வபுரவாஸிநீ ॥ 27 ॥

க³ந்த⁴ர்வா க³ந்த⁴ர்வகலா கோ³பநீ க³ருடா³ஸநா ।
கோ³விந்த³பா⁴வா கோ³விந்தா³ கா³ந்தா⁴ரீ க³ந்த⁴மாதி³நீ ॥ 28 ॥

கௌ³ராங்கீ³ கோ³பிகாமூர்த்திர்கோ³பீகோ³ஷ்ட²நிவாஸிநீ ।
க³ந்தா⁴ க³ஜேந்த்³ரகா³மாந்யா க³தா³த⁴ரப்ரியா க்³ரஹா ॥ 29 ॥

கோ⁴ரகோ⁴ரா கோ⁴ரரூபா க⁴நஶ்ரோணீ க⁴நப்ரபா⁴ ।
தை³த்யேந்த்³ரப்ரப³லா க⁴ண்டாவாதி³நீ கோ⁴ரநிஸ்ஸ்வநா ॥ 30 ॥

டா³கிந்யுமா உபேந்த்³ரா ச உர்வஶீ உரகா³ஸநா ।
உத்தமா உந்நதா உந்நா உத்தமஸ்தா²நவாஸிநீ ॥ 31 ॥

சாமுண்டா³ முண்டி³தா சண்டீ³ சண்ட³த³ர்பஹரேதி ச ।
உக்³ரசண்டா³ சண்ட³சண்டா³ சண்ட³தை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 32 ॥

சண்ட³ரூபா ப்ரசண்டா³ ச சண்டா³சண்ட³ஶரீரிணீ ।
சதுர்ப்³பு⁴ஜா ப்ரசண்டா³ ச சராசரநிவாஸிநீ ॥ 33 ॥

க்ஷத்ரப்ராயஶ்ஶிரோவாஹா ச²லா ச²லதரா ச²லீ ।
க்ஷத்ரரூபா க்ஷத்ரத⁴ரா க்ஷத்ரியக்ஷயகாரிணீ ॥ 34 ॥

ஜயா ச ஜயது³ர்கா³ ச ஜயந்தீ ஜயதா³ பரா ।
ஜாயிநீ ஜயிநீ ஜ்யோத்ஸ்நா ஜடாத⁴ரப்ரியா ஜிதா ॥ 35 ॥

ஜிதேந்த்³ரியா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜயமாநா ஜநேஶ்வரீ ।
ஜிதம்ருʼத்யுர்ஜராதீதா ஜாஹ்நவீ ஜநகாத்மஜா ॥ 36 ॥

ஜ²ங்காரா ஜ²ஞ்ஜ²ரீ ஜ²ண்டா ஜ²ங்காரீ ஜ²கஶோபி⁴நீ ।
ஜ²கா² ஜ²மேஶா ஜ²ங்காரீ யோநிகல்யாணதா³யிநீ ॥ 37 ॥

ஜ²ஞ்ஜ²ரா ஜ²முரீ ஜா²ரா ஜ²ராஜ²ரதரா பரா ।
ஜ²ஞ்ஜா² ஜ²மேதா ஜ²ங்காரீ ஜ²ணாகல்யாணதா³யிநீ ॥ 38 ॥

ஈமநா மாநஸீ சிந்த்யா ஈமுநா ஶங்கரப்ரியா ।
டங்காரீ டிடிகா டீகா டங்கிநீ ச டவர்க³கா³ ॥ 39 ॥

டாபா டோபா டடபதிஷ்டமநீ டமநப்ரியா ।
ட²காரதா⁴ரிணீ டீ²கா ட²ங்கரீ டி²கரப்ரியா ॥ 40 ॥

டே²கடா²ஸா ட²கரதீ டா²மிநீ ட²மநப்ரியா ।
டா³ரஹா டா³கிநீ டா³ரா டா³மரா ட³மரப்ரியா ॥ 41 ॥

ட³கி²நீ ட³ட³யுக்தா ச ட³மரூகரவல்லபா⁴ ।
ட⁴க்கா ட⁴க்கீ ட⁴க்கநாதா³ டோ⁴லஶப்³த³ப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 42 ॥

டா⁴மிநீ டா⁴மநப்ரீதா ட⁴க³தந்த்ரப்ரகாஶிநீ ।
அநேகரூபிணீ அம்பா³ அணிமாஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 43 ॥

அமந்த்ரிணீ அணுகரீ அணுமத்³பா⁴நுஸம்ஸ்தி²தா ।
தாரா தந்த்ராவதீ தந்த்ரதத்த்வரூபா தபஸ்விநீ ॥ 44 ॥

தரங்கி³ணீ தத்த்வபரா தந்த்ரிகா தந்த்ரவிக்³ரஹா ।
தபோரூபா தத்த்வதா³த்ரீ தப:ப்ரீதிப்ரத⁴ர்ஷிணீ ॥ 45 ॥

தந்த்ரா யந்த்ரார்ச்சநபரா தலாதலநிவாஸிநீ ।
தல்பதா³ த்வல்பதா³ காம்யா ஸ்தி²ரா ஸ்தி²ரதரா ஸ்தி²தி: ॥ 46 ॥

ஸ்தா²ணுப்ரியா ஸ்த²பரா ஸ்தி²தா ஸ்தா²நப்ரதா³யிநீ ।
தி³க³ம்ப³ரா த³யாரூபா தா³வாக்³நி த³மநீத³மா ॥ 47 ॥

து³ர்கா³ து³ர்கா³பரா தே³வீ து³ஷ்டதை³த்யவிநாஶிநீ ।
த³மநப்ரமதா³ தை³த்யத³யாதா³நபராயணா ॥ 48 ॥

து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ தா³ந்தா த³ம்பி⁴நீ த³ம்ப⁴வர்ஜிதா ।
தி³க³ம்ப³ரப்ரியா த³ம்பா⁴ தை³த்யத³ம்ப⁴விதா³ரிணீ ॥ 49 ॥

த³மநா த³ஶநஸௌந்த³ர்யா தா³நவேந்த்³ரவிநாஶிநீ ।
த³யா த⁴ரா ச த³மநீ த³ர்ப்³ப⁴பத்ரவிலாஸிநீ ॥ 50 ॥

த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ தா⁴த்ரீ த⁴ராத⁴ரத⁴ரப்ரியா ।
த⁴ராத⁴ரஸுதா தே³வீ ஸுத⁴ர்மா த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 51 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴வளா தூ⁴லா த⁴நதா³ த⁴நவர்த்³தி⁴நீ ।
தீ⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரதரா தீ⁴ரஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 52 ॥

த⁴ந்வந்தரித⁴ராதீ⁴ரா த்⁴யேயா த்⁴யாநஸ்வரூபிணீ ।
நாராயணீ நாரஸிம்ஹீ நித்யாநந்த³நரோத்தமா ॥ 53 ॥

நக்தா நக்தாவதீ நித்யா நீலஜீமூதஸந்நிபா⁴ ।
நீலாங்கீ³ நீலவஸ்த்ரா ச நீலபர்வதவாஸிநீ ॥ 54 ॥

ஸுநீலபுஷ்பக²சிதா நீலஜம்பு³ஸமப்ரபா⁴ ।
நித்யாக்²யா ஷோட³ஶீ வித்³யா நித்யா நித்யஸுகா²வஹா ॥ 55 ॥

நர்மதா³ நந்த³நாநந்தா³ நந்தா³நந்த³விவர்த்³தி⁴நீ ।
யஶோதா³நந்த³தநயா நந்த³நோத்³யாநவாஸிநீ ॥ 56 ॥

நாகா³ந்தகா நாக³வ்ருʼத்³தா⁴ நாக³பத்நீ ச நாகி³நீ ।
நமிதாஶேஷஜநதா நமஸ்காரவதீ நம: ॥ 57 ॥

பீதாம்ப³ரா பார்வதீ ச பீதாம்ப³ரவிபூ⁴ஷிதா ।
பீதமீல்யாம்ப³ரத⁴ரா பீதாபா⁴ பிங்க³மூர்த்³த⁴ஜா ॥ 58 ॥

பீதபுஷ்பார்ச்சநரதா பீதபுஷ்பஸமர்ச்சிதா ।
பரப்ரபா⁴ பித்ருʼபதி: பரஸைந்யவிநாஶிநீ ॥ 59 ॥

பரமா பரதந்த்ரா ச பரமந்த்ரா பராத்பரா ।
பராவித்³யா பராஸித்³தி:⁴ பராஸ்தா²நப்ரதா³யிநீ ॥ 60 ॥

புஷ்பா புஷ்பவதீ நித்யா புஷ்பமாலாவிபூ⁴ஷிதா ।
புராதநா பூர்வபரா பரஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 61 ॥

பீதாநிதம்பி³நீ பீதா பீநோந்நதபயஸ்தநீ ।
ப்ரேமாப்ரமத்⁴யமாஶேஷா பத்³மபத்ரவிலாஸிநீ ॥ 62 ॥

பத்³மாவதீ பத்³மநேத்ரா பத்³மா பத்³மமுகீ² பரா ।
பத்³மாஸநா பத்³மப்ரியா பத்³மராக³ஸ்வரூபிணீ ॥ 63 ॥

பாவநீ பாலிகா பாத்ரீ பரதா³ வரதா³ ஶிவா ।
ப்ரேதஸம்ஸ்தா² பராநந்தா³ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபுணீ ॥ 64 ॥

ஜிநேஶ்வரப்ரியா தே³வீ பஶுரக்தரதப்ரியா ।
பஶுமாம்ஸப்ரியா பர்ணா பராம்ருʼதபராயணா ॥ 65 ॥

பாஶீநீ பாஶிகா சாபி பஶுக்⁴நீ பஶுபா⁴ஷிணீ ।
பு²ல்லாரவிந்த³வத³நீ பு²ல்லோத்பலஶரீரிணீ ॥ 66 ॥

பராநந்த³ப்ரதா³ வீணாபஶுபாஶவிநாஶிநீ ।
பூ²த்காரா பு²த்பரா பே²ணீ பு²ல்லேந்தீ³வரலோசநா ॥ 67 ॥

ப²ட்மந்த்ரா ஸ்ப²டிகா ஸ்வாஹா ஸ்போ²டா ச ப²ட்ஸ்வரூபிணீ ।
ஸ்பா²டிகா கு⁴டிகா கோ⁴ரா ஸ்ப²டிகாத்³ரிஸ்வரூபிணீ ॥ 68 ॥

வராங்க³நா வரத⁴ரா வாராஹீ வாஸுகீ வரா ।
பி³ந்து³ஸ்தா² பி³ந்து³நீ வாணீ பி³ந்து³சக்ரநிவாஸிநீ ॥ 69 ॥

வித்³யாத⁴ரீ விஶாலாக்ஷீ காஶீவாஸிஜநப்ரியா ।
வேத³வித்³யா விரூபாக்ஷீ விஶ்வயுக்³ப³ஹுரூபிணீ ॥ 70 ॥

ப்³ரஹ்மஶக்திர்விஷ்ணுஶக்தி: பஞ்சவக்த்ரா ஶிவப்ரியா ।
வைகுண்ட²வாஸிநீ தே³வீ வைகுண்ட²பத³தா³யிநீ ॥ 71 ॥

ப்³ரஹ்மரூபா விஷ்ணுரூபா பரப்³ரஹ்மமஹேஶ்வரீ ।
ப⁴வப்ரியா ப⁴வோத்³பா⁴வா ப⁴வரூபா ப⁴வோத்தமா ॥ 72 ॥

ப⁴வபாரா ப⁴வதா⁴ரா பா⁴க்³யவத்ப்ரியகாரிணீ ।
ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ப⁴வதா³ ஶும்ப⁴தை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 73 ॥

ப⁴வாநீ பை⁴ரவீ பீ⁴மா ப⁴த்³ரகாலீ ஸுப⁴த்³ரிகா ।
ப⁴கி³நீ ப⁴க³ரூபா ச ப⁴க³மாநா ப⁴கோ³த்தமா ॥ 74 ॥

ப⁴க³ப்ரியா ப⁴க³வதீ ப⁴க³வாஸா ப⁴கா³கரா ।
ப⁴க³ஸ்ருʼஷ்டா பா⁴க்³யவதீ ப⁴க³ரூபா ப⁴கா³ஸிநீ ॥ 75 ॥

ப⁴க³லிங்க³ப்ரியா தே³வீ ப⁴க³லிங்க³பராயணா ।
ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபா ச ப⁴க³லிங்க³விநோதி³நீ ॥ 76 ॥

ப⁴க³லிங்க³ரதா தே³வீ ப⁴க³லிங்க³நிவாஸிநீ ।
ப⁴க³மாலா ப⁴க³கலா ப⁴கா³தா⁴ரா ப⁴கா³ம்ப³ரா ॥ 77 ॥

ப⁴க³வேகா³ ப⁴கா³பூ⁴ஷா ப⁴கே³ந்த்³ரா பா⁴க்³யரூபிணீ ।
ப⁴க³லிங்கா³ங்க³ஸம்போ⁴கா³ ப⁴க³லிங்கா³ஸவாவஹா ॥ 78 ॥

ப⁴க³லிங்க³ஸமாது⁴ர்யா ப⁴க³லிங்க³நிவேஶிதா ।
ப⁴க³லிங்க³ஸுபூஜா ச ப⁴க³லிங்க³ஸமந்விதா ॥ 79 ॥

ப⁴க³லிங்க³விரக்தா ச ப⁴க³லிங்க³ஸமாவ்ருʼதா ।
மாத⁴வீ மாத⁴வீமாந்யா மது⁴ரா மது⁴மாநிநீ ॥ 80 ॥

மந்த³ஹாஸா மஹாமாயா மோஹிநீ மஹது³த்தமா ।
மஹாமோஹா மஹாவித்³யா மஹாகோ⁴ரா மஹாஸ்ம்ருʼதி: ॥ 81 ॥

மநஸ்விநீ மாநவதீ மோதி³நீ மது⁴ராநநா ।
மேநிகா மாநிநீ மாந்யா மணிரத்நவிபூ⁴ஷணா ॥ 82 ॥

மல்லிகா மௌலிகா மாலா மாலாத⁴ரமதோ³த்தமா ।
மத³நாஸுந்த³ரீ மேதா⁴ மது⁴மத்தா மது⁴ப்ரியா ॥ 83 ॥

மத்தஹம்ஸாஸமோந்நாஸா மத்தஸிம்ஹமஹாஸநீ ।
மஹேந்த்³ரவல்லபா⁴ பீ⁴மா மௌல்யஞ்ச மிது²நாத்மஜா ॥ 84 ॥

மஹாகால்யா மஹாகாலீ மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹோத்கடா ।
மாஹேஶ்வரீ மஹாமாயா மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ॥ 85 ॥

மது⁴ராகீர்த்திமத்தா ச மத்தமாதங்க³கா³மிநீ ।
மத³ப்ரியா மாம்ஸரதா மத்தயுக்காமகாரிணீ ॥ 86 ॥

மைது²ந்யவல்லபா⁴ தே³வீ மஹாநந்தா³ மஹ்வோத்ஸவா ।
மரீசிர்மாரதிர்ம்மாயா மநோபு³த்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 87 ॥

மோஹா மோக்ஷா மஹாலக்ஷ்மீர்ம்மஹத்பத³ப்ரதா³யிநீ ।
யமரூபா ச யமுநா ஜயந்தீ ச ஜயப்ரதா³ ॥ 88 ॥

யாம்யா யமவதீ யுத்³தா⁴ யதோ:³ குலவிவர்த்³தி⁴நீ ।
ரமா ராமா ராமபத்நீ ரத்நமாலா ரதிப்ரியா ॥ 89 ॥

ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தா² ச ரத்நாப⁴ரணமண்டி³தா ।
ரமணீ ரமணீயா ச ரத்யாரஸபராயணா ॥ 90 ॥

ரதாநந்தா³ ரதவதீ ரதூ⁴ணாங்குலவர்த்³தி⁴நீ ।
ரமணாரிபரிப்⁴ராஜ்யா ரைதா⁴ராதி⁴கரத்நஜா ॥ 91 ॥

ராவீ ரஸஸ்வரூபா ச ராத்ரிராஜஸுகா²வஹா ।
ருʼதுஜா ருʼதுதா³ ருʼத்³தா⁴ ருʼதுரூபா ருʼதுப்ரியா ॥ 92 ॥

ரக்தப்ரியா ரக்தவதீ ரங்கி³ணீ ரக்தத³ந்திகா ।
லக்ஷ்மீர்ல்லஜ்ஜா லதிகா ச லீலாலக்³நாநிதாக்ஷிணீ ॥ 93 ॥

லீலா லீலாவதீ லோமாஹர்ஷாஹ்லாத³நபட்டிகா ।
ப்³ரஹ்மஸ்தி²தா ப்³ரஹ்மரூபா ப்³ரஹ்மணா வேத³வந்தி³தா ॥ 94 ॥

ப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வா ப்³ரஹ்மகலா ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மபோ³தி⁴நீ ।
வேதா³ங்க³நா வேத³ரூபா வநிதா விநதா வஸா ॥ 95 ॥

பா³லா ச யுவதீ வ்ருʼத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மகர்மபராயணா ।
விந்த்⁴யஸ்தா² விந்த்⁴யவாஸீ ச பி³ந்து³யுக்³பி³ந்து³பூ⁴ஷணா ॥ 96 ॥

வித்³யாவதீ வேத³தா⁴ரீ வ்யாபிகா ப³ர்ஹிணீ கலா ।
வாமாசாரப்ரியா வஹ்நிர்வாமாசாரபராயணா ॥ 97 ॥

வாமாசாரரதா தே³வீ வாமதே³வப்ரியோத்தமா ।
பு³த்³தே⁴ந்த்³ரியா விபு³த்³தா⁴ ச பு³த்³தா⁴சரணமாலிநீ ॥ 98 ॥

ப³ந்த⁴மோசநகர்த்ரீ ச வாருணா வருணாலயா ।
ஶிவா ஶிவப்ரியா ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³தா⁴ங்கீ³ ஶுக்லவர்ணிகா ॥ 99 ॥

ஶுக்லபுஷ்பப்ரியா ஶுக்லா ஶிவத⁴ர்மபராயணா ।
ஶுக்லஸ்தா² ஶுக்லிநீ ஶுக்லரூபஶுக்லபஶுப்ரியா ॥ 100 ॥

ஶுக்ரஸ்தா² ஶுக்ரிணீ ஶுக்ரா ஶுக்ரரூபா ச ஶுக்ரிகா ।
ஷண்முகீ² ச ஷட³ங்கா³ ச ஷட்சக்ரவிநிவாஸிநீ ॥ 101 ॥

ஷட்³க்³ரந்தி²யுக்தா ஷோடா⁴ ச ஷண்மாதா ச ஷடா³த்மிகா ।
ஷட³ங்க³யுவதீ தே³வீ ஷட³ங்க³ப்ரக்ருʼதிர்வஶீ ॥ 102 ॥

ஷடா³நநா ஷட்³ரஸா ச ஷஷ்டீ² ஷஷ்டே²ஶ்வரீப்ரியா ।
ஷங்க³வாதா³ ஷோட³ஶீ ச ஷோடா⁴ந்யாஸஸ்வரூபிணீ ॥ 103 ॥

ஷட்சக்ரபே⁴த³நகரீ ஷட்சக்ரஸ்த²ஸ்வரூபிணீ ।
ஷோட³ஶஸ்வரரூபா ச ஷண்முகீ² ஷட்³ரதா³ந்விதா ॥ 104 ॥

ஸநகாதி³ஸ்வரூபா ச ஶிவத⁴ர்மஷராயணா ।
ஸித்³தா⁴ ஸப்தஸ்வரீ ஶுத்³தா⁴ ஸுரமாதா ஸ்வரோத்தமா ॥ 105 ॥

ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித⁴மாதா ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ஹரா ஹரிப்ரியா ஹாரா ஹரிணீ ஹாரயுக் ததா² ॥ 106 ॥

ஹரிரூபா ஹரிதா⁴ரா ஹரிணாக்ஷீ ஹரிப்ரியா ।
ஹேதுப்ரியா ஹேதுரதா ஹிதாஹிதஸ்வரூபிணீ ॥ 107 ॥

க்ஷமா க்ஷமாவதீ க்ஷீதா க்ஷுத்³ரக⁴ண்டாவிபூ⁴ஷணா ।
க்ஷயங்கரீ க்ஷிதீஶா ச க்ஷீணமத்⁴யஸுஶோப⁴நா ॥ 108 ॥

அஜாநந்தா அபர்ணா ச அஹல்யாஶேஷஶாயிநீ ।
ஸ்வாந்தர்க³தா ச ஸாதூ⁴நாமந்தராநந்தரூபிணீ ॥ 109 ॥

அரூபா அமலா சார்த்³தா⁴ அநந்தகு³ணஶாலிநீ ।
ஸ்வவித்³யா வித்³யகாவித்³யா வித்³யா சார்விந்த³லோசநா ॥ 110 ॥

அபராஜிதா ஜாதவேதா³ அஜபா அமராவதீ ।
அல்பா ஸ்வல்பா அநல்பாத்³யா அணிமாஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 111 ॥

அஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரதா³ தே³வீ ரூபலக்ஷணஸம்ய்யுதா ।
அரவிந்த³முகா² தே³வீ போ⁴க³ஸௌக்²யப்ரதா³யிநீ ॥ 112 ॥

ஆதி³வித்³யா ஆதி³பூ⁴தா ஆதி³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
ஸீத்காரரூபிணீ தே³வீ ஸர்வாஸநவிபூ⁴ஷிதா ॥ 113 ॥

இந்த்³ரப்ரியா ச இந்த்³ராணீ இந்த்³ரப்ரஸ்த²நிவாஸிநீ ।
இந்த்³ராக்ஷீ இந்த்³ரவஜ்ரா ச இந்த்³ரமத்³யோக்ஷணீ ததா² ॥ 114 ॥

ஈலா காமநிவாஸா ச ஈஶ்வரீஶ்வரவல்லபா⁴ ।
ஜநநீ சேஶ்வரீ தீ³நா பே⁴தா³சேஶ்வரகர்மக்ருʼத் ॥ 115 ॥

உமா காத்யாயநீ ஊர்த்³த்⁴வா மீநா சோத்தரவாஸிநீ ।
உமாபதிப்ரியா தே³வீ ஶிவா சோங்காரரூபிணீ ॥ 116 ॥

உரகே³ந்த்³ரஶிரோரத்நா உரகோ³ரக³வல்லபா⁴ ।
உத்³யாநவாஸிநீ மாலா ப்ரஶஸ்தமணிபூ⁴ஷணா ॥ 117 ॥

உர்த்³த்⁴வத³ந்தோத்தமாங்கீ³ ச உத்தமா சோர்த்⁴வகேஶிநீ ।
உமாஸித்³தி⁴ப்ரதா³ யா ச உரகா³ஸநஸம்ஸ்தி²தா ॥ 118 ॥

ருʼஷிபுத்ரீ ருʼஷிச்ச²ந்தா³ ருʼத்³தி⁴ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
உத்ஸவோத்ஸவஸீமந்தா காமிகா ச கு³ணாந்விதா ॥ 119 ॥

ஏலா ஏகாரவித்³யா ச ஏணீவித்³யாத⁴ரா ததா² ।
ஓங்காரவலயோபேதா ஓங்காரபரமா கலா ॥ 120 ॥

ஓம்வத³வத³வாணீ ச ஓங்காராக்ஷரமண்டி³தா ।
ஐந்த்³ரீ குலிஶஹஸ்தா ச ஓம்லோகபரவாஸிநீ ॥ 121 ॥

ஓங்காரமத்⁴யபீ³ஜா ச ஓம்நமோரூபதா⁴ரிணீ ।
ப்ரப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச அம்ஶுகாம்ஶுகவல்லபா⁴ ॥ 122 ॥

ஓங்காரா அ:ப²ட்³மந்த்ரா ச அக்ஷாக்ஷரவிபூ⁴ஷிதா ।
அமந்த்ரா மந்த்ரரூபா ச பத³ஶோபா⁴ஸமந்விதா ॥ 123 ॥

ப்ரணவோங்காரரூபா ச ப்ரணவோச்சாரபா⁴க் புந: ।
ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீம்ங்காரீ வாக்³பீ³ஜாக்ஷரபூ⁴ஷணா ॥ 124 ॥

ஹ்ருʼல்லேகா² ஸித்³தி⁴ யோகா³ ச ஹ்ருʼத்பத்³மாஸநஸம்ஸ்தி²தா ।
பீ³ஜாக்²யா நேத்ரஹ்ருʼத³யா ஹ்ரீம்பீ³ஜாபு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

க்லீங்காமராஜா க்லிந்நா ச சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ ।
க்லீங்க்லீங்க்லீம்ரூபிகா தே³வீ க்ரீங்க்ரீங்க்ரீம்நாமதா⁴ரிணீ ॥ 126 ॥

கமலாஶக்திபீ³ஜா ச பாஶாங்குஶவிபூ⁴ஷிதா ।
ஶ்ரீம்ஶ்ரீங்காரா மஹாவித்³யா ஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ரத்³தா⁴வதீ ததா² ॥ 127 ॥

ஓம் ஐம் க்லீம்ஹ்ரீம்ஶ்ரீம்பரா ச க்லீங்காரீ பரமா கலா ।
ஹ்ரீங்க்லீம்ஶ்ரீங்காரஸ்வரூபா ஸர்வகர்மப²லப்ரதா³ ॥ 128 ॥

ஸர்வாட்⁴யா ஸர்வதே³வீ ச ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ ததா² ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச வாக்³விபூ⁴திப்ரதா³யிநீ ॥ 129 ॥

ஸர்வமோக்ஷப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வபோ⁴க³ப்ரதா³யிநீ ।
கு³ணேந்த்³ரவல்லபா⁴ வாமா ஸர்வஶக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 130 ॥

ஸர்வாநந்த³மயீ சைவ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வசக்ரேஶ்வரீ தே³வீ ஸர்வஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ததா² ॥ 131 ॥

ஸர்வப்ரியங்கரீ சைவ ஸர்வஸௌக்²யப்ரதா³யிநீ ।
ஸர்வாநந்த³ப்ரதா³ தே³வீ ப்³ரஹ்மாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 132 ॥

மநோவாஞ்சி²ததா³த்ரீ ச மநோவ்ருʼத்³தி⁴ஸமந்விதா ।
அகாராதி³-க்ஷகாராந்தா து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்த்திநாஶிநீ ॥ 133 ॥

பத்³மநேத்ரா ஸுநேத்ரா ச ஸ்வதா⁴ஸ்வாஹாவஷட்கரீ ।
ஸ்வவர்கா³ தே³வவர்கா³ ச தவர்கா³ ச ஸமந்விதா ॥ 134 ॥

அந்தஸ்ஸ்தா² வேஶ்மரூபா ச நவது³ர்கா³ நரோத்தமா ।
தத்த்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ நீலா ததா² நீலபதாகிநீ ॥ 135 ॥

நித்யரூபா நிஶாகாரீ ஸ்தம்பி⁴நீ மோஹிநீதி ச ।
வஶங்கரீ ததோ²ச்சாடீ உந்மாதீ³ கர்ஷிணீதி ச ॥ 136 ॥

மாதங்கீ³ மது⁴மத்தா ச அணிமா லகி⁴மா ததா² ।
ஸித்³தா⁴ மோக்ஷப்ரதா³ நித்யா நித்யாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 137 ॥

ரக்தாங்கீ³ ரக்தநேத்ரா ச ரக்தசந்த³நபூ⁴ஷிதா ।
ஸ்வல்பஸித்³தி⁴ஸ்ஸுகல்பா ச தி³வ்யசாரணஶுக்ரபா⁴ ॥ 138 ॥

ஸங்க்ராந்திஸ்ஸர்வவித்³யா ச ஸஸ்யவாஸரபூ⁴ஷிதா ।
ப்ரத²மா ச த்³விதீயா ச த்ருʼதீயா ச சதுர்த்தி²கா ॥ 139 ॥

பஞ்சமீ சைவ ஷஷ்டீ² ச விஶுத்³தா⁴ ஸப்தமீ ததா² ।
அஷ்டமீ நவமீ சைவ த³ஶம்யேகாத³ஶீ ததா² ॥ 140 ॥

த்³வாத³ஶீ த்ரயோத³ஶீ ச சதுர்த்³த³ஶ்யத² பூர்ணிமா ।
ஆமாவஸ்யா ததா² பூர்வா உத்தரா பரிபூர்ணிமா ॥ 141 ॥

க²ட்³கி³நீ சக்ரிணீ கோ⁴ரா க³தி³நீ ஶூலிநீ ததா² ।
பு⁴ஶுண்டீ³ சாபிநீ பா³ணா ஸர்வாயுத⁴விபூ⁴ஷணா ॥ 142 ॥

குலேஶ்வரீ குலவதீ குலாசாரபராயணா ।
குலகர்மஸுரக்தா ச குலாசாரப்ரவர்த்³தி⁴நீ ॥ 143 ॥

கீர்திஶ்ஶ்ரீஶ்ச ரமா ராமா த⁴ர்மாயை ஸததந்நம: ।
க்ஷமா த்⁴ருʼதி: ஸ்ம்ருʼதிர்மேதா⁴ கல்பவ்ருʼக்ஷநிவாஸிநீ ॥ 144 ॥

உக்³ரா உக்³ரப்ரபா⁴ கௌ³ரீ வேத³வித்³யாவிபோ³தி⁴நீ ।
ஸாத்⁴யா ஸித்³தா⁴ ஸுஸித்³தா⁴ ச விப்ரரூபா ததை²வ ச ॥ 145 ॥

காலீ கராலீ கால்யா ச கலாதை³த்யவிநாஶிநீ ।
கௌலிநீ காலிகீ சைவ க-ச-ட-த-பவர்ணிகா ॥ 146 ॥

ஜயிநீ ஜயயுக்தா ச ஜயதா³ ஜ்ருʼம்பி⁴நீ ததா² ।
ஸ்ராவிணீ த்³ராவிணீ தே³வீ ப⁴ருண்டா³ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 147 ॥

ஜ்யோதிர்ப்³பூ⁴தா ச ஜயதா³ ஜ்வாலாமாலாஸமாகுலா ।
பி⁴ந்நா பி⁴ந்நப்ரகாஶா ச விபி⁴ந்நா பி⁴ந்நரூபிணீ ॥ 148 ॥

அஶ்விநீ ப⁴ரணீ சைவ நக்ஷத்ரஸம்ப⁴வாநிலா ।
காஶ்யபீ விநதா க்²யாதா தி³திஜாதி³திரேவ ச ॥ 149 ॥

கீர்த்தி: காமப்ரியா தே³வீ கீர்த்த்யா கீர்திவிவர்த்³தி⁴நீ ।
ஸத்³யோமாம்ஸஸமாலப்³தா⁴ ஸத்³யஶ்சி²ந்நாஸிஶங்கரா ॥ 150 ॥

த³க்ஷிணா சோத்தரா பூர்வா பஶ்சிமா தி³க் ததை²வ ச ।
அக்³நிநைர்ருʼதிவாயவ்யா ஈஶாந்யாதி³க் ததா² ஸ்ம்ருʼதா ॥ 151 ॥

ஊர்த்⁴வாங்கா³தோ⁴க³தா ஶ்வேதா க்ருʼஷ்ணா ரக்தா ச பீதகா ।
சதுர்வர்கா³ சதுர்வர்ணா சதுர்மாத்ராத்மிகாக்ஷரா ॥ 152 ॥

சதுர்முகீ² சதுர்வேதா³ சதுர்வித்³யா சதுர்முகா² ।
சதுர்க³ணா சதுர்மாதா சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ ॥ 153 ॥

தா⁴த்ரீ விதா⁴த்ரீ மிது²நா நாரீ நாயகவாஸிநீ ।
ஸுராமுதா³ முத³வதீ மோதி³நீ மேநகாத்மஜா ॥ 154 ॥

ஊர்த்³த்⁴வகாலீ ஸித்³தி⁴காலீ த³க்ஷிணாகாலிகா ஶிவா ।
நீல்யா ஸரஸ்வதீ ஸாத்வம்ப³க³லா சி²ந்நமஸ்தகா ॥ 155 ॥

ஸர்வேஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா பரா பரமதே³வதா ।
ஹிங்கு³லா ஹிங்கு³லாங்கீ³ ச ஹிங்கு³லாத⁴ரவாஸிநீ ॥ 156 ॥

ஹிங்கு³லோத்தமவர்ணாபா⁴ ஹிங்கு³லாப⁴ரணா ச ஸா ।
ஜாக்³ரதீ ச ஜக³ந்மாதா ஜக³தீ³ஶ்வரவல்லபா⁴ ॥ 157 ॥

ஜநார்த்³த³நப்ரியா தே³வீ ஜயயுக்தா ஜயப்ரதா³ ।
ஜக³தா³நந்த³கரீ ச ஜக³தா³ஹ்லாத³காரிணீ ॥ 158 ॥

ஜ்ஞாநதா³நகரீ யஜ்ஞா ஜாநகீ ஜநகப்ரியா ।
ஜயந்தீ ஜயதா³ நித்யா ஜ்வலத³க்³நிஸமப்ரபா⁴ ॥ 159 ॥

வித்³யாத⁴ரா ச பி³ம்போ³ஷ்டீ² கைலாஸசலவாஸிநீ ।
விப⁴வா வட³வாக்³நிஶ்ச அக்³நிஹோத்ரப²லப்ரதா³ ॥ 160 ॥

மந்த்ரரூபா பரா தே³வீ ததை²வ கு³ருரூபிணீ ।
க³யா க³ங்கா³ கோ³மதீ ச ப்ரபா⁴ஸா புஷ்கராபி ச ॥ 161 ॥

விந்த்⁴யாசலரதா தே³வீ விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ ।
ப³ஹூ ப³ஹுஸுந்த³ரீ ச கம்ஸாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 162 ॥

ஶூலிநீ ஶூலஹஸ்தா ச வஜ்ரா வஜ்ரஹராபி ச ।
தூ³ர்கா³ ஶிவா ஶாந்திகரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ராஹ்மணப்ரியா ॥ 163 ॥

ஸர்வலோகப்ரணேத்ரீ ச ஸர்வரோக³ஹராபி ச ।
மங்க³ளா ஶோப⁴நா ஶுத்³தா⁴ நிஷ்கலா பரமா கலா ॥ 164 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ விஶ்வமாதா லலிதா வஸிதாநநா ।
ஸதா³ஶிவா உமா க்ஷேமா சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா ॥ 165 ॥

ஸர்வதே³வமயீ தே³வீ ஸர்வாக³மப⁴யாபஹா ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுநமிதா ஸர்வகல்யாணகாரிணீ ॥ 166 ॥

யோகி³நீ யோக³மாதா ச யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருʼத³யஸ்தி²தா ।
யோகி³ஜாயா யோக³வதீ யோகீ³ந்த்³ராநந்த³யோகி³நீ ॥ 167 ॥

இந்த்³ராதி³நமிதா தே³வீ ஈஶ்வரீ சேஶ்வரப்ரியா ।
விஶுத்³தி⁴தா³ ப⁴யஹரா ப⁴க்தத்³வேஷிப⁴யங்கரீ ॥ 168 ॥

ப⁴வவேஷா காமிநீ ச ப⁴ருண்டா³ ப⁴யகாரிணீ ।
ப³லப⁴த்³ரப்ரியாகாரா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ॥ 169 ॥

பஞ்சபூ⁴தா ஸர்வபூ⁴தா விபூ⁴திர்ப்³பூ⁴திதா⁴ரிணீ ।
ஸிம்ஹவாஹா மஹாமோஹா மோஹபாஶவிநாஶிநீ ॥ 170 ॥

மந்து³ரா மதி³ரா முத்³ரா முத்³ராமுத்³க³ரதா⁴ரிணீ ।
ஸாவித்ரீ ச மஹாதே³வீ பரப்ரியநிநாயிகா ॥ 171 ॥

யமதூ³தீ ச பிங்கா³க்ஷீ வைஷ்ணவீ ஶங்கரீ ததா² ।
சந்த்³ரப்ரியா சந்த்³ரரதா சந்த³நாரண்யவாஸிநீ ॥ 172 ॥

சந்த³நேந்த்³ரஸமாயுக்தா சண்ட³தை³த்யவிநாஶிநீ ।
ஸர்வேஶ்வரீ யக்ஷிணீ ச கிராதீ ராக்ஷஸீ ததா² ॥ 173 ॥

மஹாபோ⁴க³வதீ தே³வீ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
விஶ்வஹந்த்ரீ விஶ்வரூபா விஶ்வஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 174 ॥

தா⁴த்ரீ ச ஸர்வலோகாநாம் ஹிதகாரணகாமிநீ ।
கமலா ஸூக்ஷ்மதா³ தே³வீ தா⁴த்ரீ ஹரவிநாஶிநீ ॥ 175 ॥

ஸுரேந்த்³ரபூஜிதா ஸித்³தா⁴ மஹாதேஜோவதீதி ச ।
பராரூபவதீ தே³வீ த்ரைலோக்யாகர்ஷகாரிணீ ॥ 176 ॥

இதி தே கதி²தந்தே³வி பீதாநாம ஸஹஸ்ரகம் ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்ப்ரியே ॥ 177 ॥

இதி மே விஷ்ணுநா ப்ரோக்தம்மஹாஸ்தம்ப⁴கரம்பரம் ।
ப்ராத: காலே ச மத்⁴யாஹ்நே ஸந்த்⁴யாகாலே ச பார்வதி ॥ 178 ॥

ஏகசித்த: படே²தே³தத்ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ப்³ப⁴விஷ்யதி ।
ஏகவாரம்படே²த்³யஸ்து ஸர்வபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ॥ 179 ॥

த்³விவாரம்ப்ரபடே²த்³யஸ்து விக்⁴நேஶ்வரஸமோ ப⁴வேத் ।
த்ரிவாரம்பட²நாத்³தே³வி ஸர்வம் ஸித்³த்⁴யதி ஸர்வதா² ॥ 180 ॥

ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரபா⁴வேண ஸாக்ஷாத்³ப⁴வதி ஸுவ்ரதே ।
மோக்ஷார்த்தீ² லப⁴தே மோக்ஷந்த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ॥ 181 ॥

வித்³யார்த்தீ² லப⁴தே வித்³யாந்தர்கவ்யாகரணாந்விதாம் ।
மஹித்வவ்வத்ஸராந்தாச்ச ஶத்ருஹாநி: ப்ரஜாயதே ॥ 182 ॥

க்ஷோணீபதிர்வஶஸ்தஸ்ய ஸ்மரணே ஸத்³ருʼஶோ ப⁴வேத் ।
ய: படே²த்ஸர்வதா³ ப⁴க்த்யா ஶ்ரேயஸ்து ப⁴வதி ப்ரியே ॥ 183 ॥

க³ணாத்⁴யக்ஷப்ரதிநிதி:⁴ கவிகாவ்யபரோ வர: ।
கோ³பநீயம்ப்ரயத்நேந ஜநநீஜாரவத்ஸதா³ ॥ 184 ॥

ஹேதுயுக்தோ ப⁴வேந்நித்யம் ஶக்தியுக்த: ஸதா³ ப⁴வேத் ।
ய இத³ம்பட²தே நித்யம் ஶிவேந ஸத்³ருʼஶோ ப⁴வேத் ॥ 185 ॥

ஜீவந்த⁴ர்மார்த்த²போ⁴கீ³ ஸ்யாந்ம்ருʼதோ மோக்ஷபதிர்ப்³ப⁴வேத் ।
ஸத்யம் ஸத்யம்மஹாதே³வி ஸத்யம் ஸத்யந்ந ஸம்ஶய: ॥ 186 ॥

ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரபா⁴வேண தே³வேந ஸஹ மோத³தே ।
ஸுசித்தாஶ்ச ஸுராஸ்ஸர்வே ஸ்தவராஜஸ்ய கீர்த்தநாத் ॥ 187 ॥

பீதாம்ப³ரபரீதா⁴நா பீதக³ந்தா⁴நுலேபநா ।
பரமோத³யகீர்த்தி: ஸ்யாத்பரதஸ்ஸுரஸுந்த³ரி ॥ 188 ॥

இதி ஶ்ரீஉத்கடஶம்ப³ரே நாகே³ந்த்³ரப்ரயாணதந்த்ரே ஷோட³ஶஸஹஸ்ரே
விஷ்ணுஶங்கரஸம்வாதே³ பீதாம்ப³ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Pitambara:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top