Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Tamil

Shri Rama Sahasranamam Shri Madanandaramayane Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமம் ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே ॥
ஶ்ரீபார்வத்யுவாச
ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தே³வேஶ தத³ஹம் ஸர்வகாமத³ம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் மாம் ப்³ரூஹி யத³ஸ்தி மயி தே த³யா ॥ 28 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச
அத² வக்ஷ்யாமி போ⁴ தே³வி ராமநாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஶ்ருʼணுஷ்வைகமநா: ஸ்தோத்ரம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் ॥ 29 ॥

ருʼஷிர்விநாயகஶ்சாஸ்ய ஹ்யநுஷ்டுப் ச²ந்த³ உச்யதே ।
பரப்³ரஹ்மாத்மகோ ராமோ தே³வதா ஶுப⁴த³ர்ஶநே ॥ 30 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய விநாயக ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீராமோ தே³வதா ।
மஹாவிஷ்ணுரிதி பீ³ஜம் । கு³ணப்⁴ருʼந்நிர்கு³ணோ மஹாநிதி ஶக்தி: ।
ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ இதி கீலகம் ।
ஶ்ரீராமப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ஆங்கு³லிந்யாஸ:
ௐ ஶ்ரீராமசந்த்³ராய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஸீதாபதயே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ரகு⁴நாதா²ய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ப⁴ரதாக்³ரஜாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
த³ஶரதா²த்மஜாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ஹநுமத்ப்ரப⁴வே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ:
ௐ ஶ்ரீராமசந்த்³ராய ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ஸீதாபதயே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ரகு⁴நாதா²ய ஶிகா²யை வஷட் ।
ப⁴ரதாக்³ரஜாய கவசாய ஹும் ।
த³ஶரதா²த்மஜாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஹநுமத்ப்ரப⁴வே அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேதா³ஜாநுபா³ஹும் த்⁴ருʼதஶரத⁴நுஷம் ப³த்³த⁴பத்³மாஸநஸ்த²ம்
பீதம் வாஸோ வஸாநம் நவகமலஸ்பர்தி⁴ நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் ।
வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலல்லோசநம் நீரதா³ப⁴ம்
நாநாலங்காரதீ³ப்தம் த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³லம் ராமசந்த்³ரம் ॥ 31 ॥

வைதே³ஹீஸஹிதம் ஸுரத்³ருமதலே ஹைமே மஹாமண்ட³பே
மத்⁴யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸநே ஸம்ஸ்தி²தம் ।
அக்³ரே வாசயதி ப்ரப⁴ஞ்ஜநேஸுதே தத்த்வம் முநிப்⁴ய: பரம்
வ்யாக்²யாந்தம் ப⁴ரதாதி³பி:⁴ பரிவ்ருʼதம் ராமம் ப⁴ஜே ஶ்யாமலம் ॥ 32 ॥

ஸௌவர்ணமண்ட³பே தி³வ்யே புஷ்பகே ஸுவிராஜிதே ।
மூலே கல்பதரோ: ஸ்வர்ணபீடே² ஸிம்ஹாஷ்டஸம்யுதே ॥ 33 ॥

ம்ருʼது³ஶ்லக்ஷ்ணதரே தத்ர ஜாநக்யா ஸஹ ஸம்ஸ்தி²தம் ।
ராமம் நீலோத்பலஶ்யாமம் த்³விபு⁴ஜம் பீதவாஸஸம் ॥ 34 ॥

ஸ்மிதவக்த்ரம் ஸுகா²ஸீநம் பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷணம் ।
கிரீடஹாரகேயூரகுண்ட³லை: கடகாதி³பி:⁴ ॥ 35 ॥

ப்⁴ராஜமாநம் ஜ்ஞாநமுத்³ராத⁴ரம் வீராஸநஸ்தி²தம் ।
ஸ்ப்ருʼஶந்தம் ஸ்தநயோரக்³ரே ஜாநக்யா: ஸவ்யபாணிநா ॥ 36 ॥

வஸிஷ்ட²வாமதே³வாத்³யை: ஸேவிதம் லக்ஷ்மணாதி³பி:⁴ ।
அயோத்⁴யாநக³ரே ரம்யே ஹ்யபி⁴ஷிக்தம் ரகூ⁴த்³வஹம் ॥ 37 ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா ஜபேந்நித்யம் ராமநாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஹத்யாகோடியுதோ வாபி முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 38 ॥

(அத² ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர ப்ராரம்ப:⁴ ।)
ௐ ராம: ஶ்ரீமாந்மஹாவிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்தே³வஹிதாவஹ: ।
தத்த்வாத்மா தாரகப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வத: ஸர்வஸித்³தி⁴த:³ ॥ 39 ॥

ராஜீவலோசந: ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீராமோ ரகு⁴புங்க³வ: ।
ராமப⁴த்³ர: ஸதா³சாரோ ராஜேந்த்³ரோ ஜாநகீபதி: ॥ 40 ॥

அக்³ரக³ண்யோ வரேண்யஶ்ச வரத:³ பரமேஶ்வர: ।
ஜநார்த³நோ ஜிதாமித்ர: பரார்தை²கப்ரயோஜந: ॥ 41 ॥

விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தா³தா ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபந: ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவேதா³தி:³ ஶரண்யோ வாலிமர்த³ந: ॥ 42 ॥

ஜ்ஞாநப⁴வ்யோঽபரிச்சே²த்³யோ வாக்³மீ ஸத்யவ்ரத: ஶுசி: ।
ஜ்ஞாநக³ம்யோ த்³ருʼட⁴ப்ரஜ்ஞ: க²ரத்⁴வம்ஸ: ப்ரதாபவாந் ॥ 43 ॥

த்³யுதிமாநாத்மவாந் வீரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ঽரிமர்த³ந: ।
விஶ்வரூபோ விஶாலாக்ஷ: ப்ரபு:⁴ பரிவ்ருʼடோ⁴ த்³ருʼட:⁴ ॥ 44 ॥

ஈஶ: க²ட்³க³த⁴ர: ஶ்ரீமாந் கௌஸல்யேயோঽநஸூயக: ।
விபுலாம்ஸோ மஹோரஸ்க: பரமேஷ்டீ² பராயண: ॥ 45 ॥

ஸத்யவ்ரத: ஸத்யஸந்தோ⁴ கு³ரு: பரமதா⁴ர்மிக: ।
லோகேஶோ லோகவந்த்³யஶ்ச லோகாத்மா லோகக்ருʼத்³விபு:⁴ ॥ 46 ॥

அநாதி³ர்ப⁴க³வாந் ஸேவ்யோ ஜிதமாயோ ரகூ⁴த்³வஹ: ।
ராமோ த³யாகரோ த³க்ஷ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வபாவந: ॥ 47 ॥

ப்³ரஹ்மண்யோ நீதிமாந் கோ³ப்தா ஸர்வதே³வமயோ ஹரி: ।
ஸுந்த³ர: பீதவாஸாஶ்ச ஸூத்ரகார: புராதந: ॥ 48 ॥

ஸௌம்யோ மஹர்ஷி: கோத³ண்ட:³ ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வகோவித:³ ।
கவி: ஸுக்³ரீவவரத:³ ஸர்வபுண்யாதி⁴கப்ரத:³ ॥ 49 ॥

ப⁴வ்யோ ஜிதாரிஷட்³வர்கோ³ மஹோதா³ரோঽக⁴நாஶந: ।
ஸுகீர்திராதி³புருஷ: காந்த: புண்யக்ருʼதாக³ம: ॥ 50 ॥

அகல்மஷஶ்சதுர்பா³ஹு: ஸர்வாவாஸோ து³ராஸத:³ । 100
ஸ்மிதபா⁴ஷீ நிவ்ருʼத்தாத்மா ஸ்ம்ருʼதிமாந் வீர்யவாந் ப்ரபு:⁴ ॥ 51 ॥

தீ⁴ரோ தா³ந்தோ க⁴நஶ்யாம: ஸர்வாயுத⁴விஶாரத:³ ।
அத்⁴யாத்மயோக³நிலய: ஸுமநா லக்ஷ்மணாக்³ரஜ: ॥ 52 ॥

ஸர்வதீர்த²மய: ஶூர: ஸர்வயஜ்ஞப²லப்ரத:³ ।
யஜ்ஞஸ்வரூபோ யஜ்ஞேஶோ ஜராமரணவர்ஜித: ॥ 53 ॥

வர்ணாஶ்ரமகு³ருர்வர்ணீ ஶத்ருஜித்புருஷோத்தம: ।
ஶிவலிங்க³ப்ரதிஷ்டா²தா பரமாத்மா பராபர: ॥ 54 ॥

ப்ரமாணபூ⁴தோ து³ர்ஜ்ஞேய: பூர்ண: பரபுரஞ்ஜய: ।
அநந்தத்³ருʼஷ்டிராநந்தோ³ த⁴நுர்வேதோ³ த⁴நுர்த⁴ர: ॥ 55 ॥

கு³ணாகாரோ கு³ணஶ்ரேஷ்ட:² ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ।
அபி⁴வாத்³யோ மஹாகாயோ விஶ்வகர்மா விஶாரத:³ ॥ 56 ॥

விநீதாத்மா வீதராக³ஸ்தபஸ்வீஶோ ஜநேஶ்வர: ।
கல்யாண: ப்ரஹ்வதி: கல்ப: ஸர்வேஶ: ஸர்வகாமத:³ ॥ 57 ॥

அக்ஷய: புருஷ: ஸாக்ஷீ கேஶவ: புருஷோத்தம: ।
லோகாத்⁴யக்ஷோ மஹாகார்யோ விபீ⁴ஷணவரப்ரத:³ ॥ 58 ॥

ஆநந்த³விக்³ரஹோ ஜ்யோதிர்ஹநுமத்ப்ரபு⁴ரவ்யய: ।
ப்⁴ராஜிஷ்ணு: ஸஹநோ போ⁴க்தா ஸத்யவாதீ³ ப³ஹுஶ்ருத: ॥ 59 ॥

ஸுக²த:³ காரணம் கர்தா ப⁴வப³ந்த⁴விமோசந: ।
தே³வசூடா³மணிர்நேதா ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவர்த⁴ந: ॥ 60 ॥

ஸம்ஸாரதாரகோ ராம: ஸர்வது:³க²விமோக்ஷக்ருʼத் ।
வித்³வத்தமோ விஶ்வகர்தா விஶ்வக்ருʼத்³விஶ்வகர்ம ச ॥ 61 ॥

நித்யோ நியதகல்யாண: ஸீதாஶோகவிநாஶக்ருʼத் ।
காகுத்ஸ்த:² புண்ட³ரீகாக்ஷோ விஶ்வாமித்ரப⁴யாபஹ: ॥ 62 ॥

மாரீசமத²நோ ராமோ விராத⁴வத⁴பண்டி³த: ।
து:³ஸ்வப்நநாஶநோ ரம்ய: கிரீடீ த்ரித³ஶாதி⁴ப: ॥ 63 ॥

மஹாத⁴நுர்மஹாகாயோ பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ।
தத்த்வஸ்வரூபஸ்தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வவாதீ³ ஸுவிக்ரம: ॥ 64 ॥

பூ⁴தாத்ம பூ⁴தக்ருʼத்ஸ்வாமீ காலஜ்ஞாநீ மஹாவபு: ।
அநிர்விண்ணோ கு³ணக்³ராமோ நிஷ்கலங்க: கலங்கஹா ॥ 65 ॥

ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ர: ஶத்ருக்⁴ந: கேஶவ: ஸ்தா²ணுரீஶ்வர: ।
பூ⁴தாதி:³ ஶம்பு⁴ராதி³த்ய: ஸ்த²விஷ்ட:² ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ: ॥ 66 ॥

கவசீ குண்ட³லீ சக்ரீ க²ட்³கீ³ ப⁴க்தஜநப்ரிய: ।
அம்ருʼத்யுர்ஜந்மரஹித: ஸர்வஜித்ஸர்வகோ³சர: ॥ 67 ॥

அநுத்தமோঽப்ரமேயாத்மா ஸர்வாத்மா கு³ணஸாக³ர: । 200
ராம: ஸமாத்மா ஸமகோ³ ஜடாமுகுடமண்டி³த: ॥ 68 ॥

அஜேய: ஸர்வபூ⁴தாத்மா விஷ்வக்ஸேநோ மஹாதபா: ।
லோகாத்⁴யக்ஷோ மஹாபா³ஹுரம்ருʼதோ வேத³வித்தம: ॥ 69 ॥

ஸஹிஷ்ணு: ஸத்³க³தி: ஶாஸ்தா விஶ்வயோநிர்மஹாத்³யுதி: ।
அதீந்த்³ர ஊர்ஜித: ப்ராம்ஶுருபேந்த்³ரோ வாமநோ ப³லி: ॥ 70 ॥

த⁴நுர்வேதோ³ விதா⁴தா ச ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ஶங்கர: ।
ஹம்ஸோ மரீசிர்கோ³விந்தோ³ ரத்நக³ர்போ⁴ மஹத்³த்³யுதி: ॥ 71 ॥ var மஹாத்³யுதி:
வ்யாஸோ வாசஸ்பதி: ஸர்வத³ர்பிதாஸுரமர்த³ந: ।
ஜாநகீவல்லப:⁴ ஶ்ரீமாந் ப்ரகட: ப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 72 ॥

ஸம்ப⁴வோঽதீந்த்³ரியோ வேத்³யோ நிர்தே³ஶோ ஜாம்ப³வத்ப்ரபு:⁴ ।
மத³நோ மந்மதோ² வ்யாபீ விஶ்வரூபோ நிரஞ்ஜந: ॥ 73 ॥

நாராயணோঽக்³ரணீ ஸாது⁴ர்ஜடாயுப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
நைகரூபோ ஜக³ந்நாத:² ஸுரகார்யஹித: ப்ரபு:⁴ ॥ 74 ॥

ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதாராதி: ப்லவகா³தி⁴பராஜ்யத:³ ।
வஸுத:³ ஸுபு⁴ஜோ நைகமாயோ ப⁴வ்ய: ப்ரமோத³ந: ॥ 75 ॥

சண்டா³ம்ஶு: ஸித்³தி⁴த:³ கல்ப: ஶரணாக³தவத்ஸல: ।
அக³தோ³ ரோக³ஹர்தா ச மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரபா⁴வந: ॥ 76 ॥

ஸௌமித்ரிவத்ஸலோ து⁴ர்யோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ।
வஸிஷ்டோ² க்³ராமணீ: ஶ்ரீமாநநுகூல: ப்ரியம்வத:³ ॥ 77 ॥

அதுல: ஸாத்த்விகோ தீ⁴ர: ஶராஸநவிஶாரத:³ ।
ஜ்யேஷ்ட:² ஸர்வகு³ணோபேத: ஶக்திமாம்ஸ்தாடகாந்தக: ॥ 78 ॥

வைகுண்ட:² ப்ராணிநாம் ப்ராண: கமல: கமலாதி⁴ப: ।
கோ³வர்த⁴நத⁴ரோ மத்ஸ்யரூப: காருண்யஸாக³ர: ॥ 79 ॥

கும்ப⁴கர்ணப்ரபே⁴த்தா ச கோ³பிகோ³பாலஸம்வ்ருʼத: । 300
மாயாவீ வ்யாபகோ வ்யாபீ ரேணுகேயப³லாபஹ: ॥ 80 ॥

பிநாகமத²நோ வந்த்³ய: ஸமர்தோ² க³ருட³த்⁴வஜ: ।
லோகத்ரயாஶ்ரயோ லோகப⁴ரிதோ ப⁴ரதாக்³ரஜ: ॥ 81 ॥

ஶ்ரீத⁴ர: ஸங்க³திர்லோகஸாக்ஷீ நாராயணோ விபு:⁴ ।
மநோரூபீ மநோவேகீ³ பூர்ண: புருஷபுங்க³வ: ॥ 82 ॥

யது³ஶ்ரேஷ்டோ² யது³பதிர்பூ⁴தாவாஸ: ஸுவிக்ரம: ।
தேஜோத⁴ரோ த⁴ராத⁴ரஶ்சதுர்மூர்திர்மஹாநிதி:⁴ ॥ 83 ॥

சாணூரமத²நோ வந்த்³ய: ஶாந்தோ ப⁴ரதவந்தி³த: ।
ஶப்³தா³திகோ³ க³பீ⁴ராத்மா கோமலாங்க:³ ப்ரஜாக³ர: ॥ 84 ॥

லோகோர்த்⁴வக:³ ஶேஷஶாயீ க்ஷீராப்³தி⁴நிலயோঽமல: ।
ஆத்மஜ்யோதிரதீ³நாத்மா ஸஹஸ்ரார்சி: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 85 ॥

அம்ருʼதாம்ஶுர்மஹீக³ர்தோ நிவ்ருʼத்தவிஷயஸ்ப்ருʼஹ: ।
த்ரிகாலஜ்ஞோ முநி: ஸாக்ஷீ விஹாயஸக³தி: க்ருʼதீ ॥ 86 ॥

பர்ஜந்ய: குமுதோ³ பூ⁴தாவாஸ: கமலலோசந: ।
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஶ்ரீவாஸோ வீரஹா லக்ஷ்மணாக்³ரஜ: ॥ 87 ॥

லோகாபி⁴ராமோ லோகாரிமர்த³ந: ஸேவகப்ரிய: ।
ஸநாதநதமோ மேக⁴ஶ்யாமலோ ராக்ஷஸாந்தக: ॥ 88 ॥

தி³வ்யாயுத⁴த⁴ர: ஶ்ரீமாநப்ரமேயோ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
பூ⁴தே³வவந்த்³யோ ஜநகப்ரியக்ருʼத்ப்ரபிதாமஹ: ॥ 89 ॥

உத்தம: ஸாத்விக: ஸத்ய: ஸத்யஸந்த⁴ஸ்த்ரிவிக்ரம: ।
ஸுவ்ருʼத்த: ஸுக³ம: ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோ⁴ஷ: ஸுக²த:³ ஸுஹ்ருʼத் ॥ 90 ॥

தா³மோத³ரோঽச்யுத: ஶார்ங்கீ³ வாமநோ மது²ராதி⁴ப: ।
தே³வகீநந்த³ந: ஶௌரி: ஶூர: கைடப⁴மர்த³ந: ॥ 91 ॥

ஸப்ததாலப்ரபே⁴த்தா ச மித்ரவம்ஶப்ரவர்த⁴ந: ।
காலஸ்வரூபீ காலாத்மா கால: கல்யாணத:³ கலி: ॥ 92 ॥ 400
ஸம்வத்ஸரோ ருʼது: பக்ஷோ ஹ்யயநம் தி³வஸோ யுக:³ ।
ஸ்தவ்யோ விவிக்தோ நிர்லேப: ஸர்வவ்யாபீ நிராகுல: ॥ 93 ॥

அநாதி³நித⁴ந: ஸர்வலோகபூஜ்யோ நிராமய: ।
ரஸோ ரஸஜ்ஞ: ஸாரஜ்ஞோ லோகஸாரோ ரஸாத்மக: ॥ 94 ॥

ஸர்வது:³கா²திகோ³ வித்³யாராஶி: பரமகோ³சர: ।
ஶேஷோ விஶேஷோ விக³தகல்மஷோ ரகு⁴புங்க³வ: ॥ 95 ॥

வர்ணஶ்ரேஷ்டோ² வர்ணபா⁴வ்யோ வர்ணோ வர்ணகு³ணோஜ்ஜ்வல: ।
கர்மஸாக்ஷீ கு³ணஶ்ரேஷ்டோ² தே³வ: ஸுரவரப்ரத:³ ॥ 96 ॥

தே³வாதி⁴தே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
ஸர்வதே³வமயஶ்சக்ரீ ஶார்ங்க³பாணீ ரகூ⁴த்தம: ॥ 97 ॥

மநோகு³ப்திரஹங்கார: ப்ரக்ருʼதி: புருஷோঽவ்யய: ।
ந்யாயோ ந்யாயீ நயீ ஶ்ரீமாந் நயோ நக³த⁴ரோ த்⁴ருவ: ॥ 98 ॥

லக்ஷ்மீவிஶ்வம்ப⁴ரோ ப⁴ர்தா தே³வேந்த்³ரோ ப³லிமர்த³ந: ।
பா³ணாரிமர்த³நோ யஜ்வாநுத்தமோ முநிஸேவித: ॥ 99 ॥

தே³வாக்³ரணீ: ஶிவத்⁴யாநதத்பர: பரம: பர: ।
ஸாமகே³ய: ப்ரிய: ஶூர: பூர்ணகீர்தி: ஸுலோசந: ॥ 100 ॥

அவ்யக்தலக்ஷணோ வ்யக்தோ த³ஶாஸ்யத்³விபகேஸரீ ।
கலாநிதி:⁴ கலாநாத:² கமலாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 101 ॥

புண்ய: புண்யாதி⁴க: பூர்ண: பூர்வ: பூரயிதா ரவி: ।
ஜடில: கல்மஷத்⁴வாந்தப்ரப⁴ஞ்ஜநவிபா⁴வஸு: ॥ 102 ॥

ஜயீ ஜிதாரி: ஸர்வாதி:³ ஶமநோ ப⁴வப⁴ஞ்ஜந: ।
அலங்கரிஷ்ணுரசலோ ரோசிஷ்ணுர்விக்ரமோத்தம: ॥ 103 ॥

ஆஶு: ஶப்³த³பதி: ஶப்³த³கோ³சரோ ரஞ்ஜநோ லகு:⁴ ।
நி:ஶப்³த³புருஷோ மாயோ ஸ்தூ²ல: ஸூக்ஷ்மோ விலக்ஷண: ॥ 104 ॥ 500
ஆத்மயோநிரயோநிஶ்ச ஸப்தஜிஹ்வ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸநாதநதம: ஸ்ரக்³வீ பேஶலோ விஜிதாம்ப³ர: ॥ 105 ॥

ஶக்திமாந் ஶங்க²ப்⁴ருʼந்நாதோ² க³தா³த⁴ரரதா²ங்க³ப்⁴ருʼத் ।
நிரீஹோ நிர்விகல்பஶ்ச சித்³ரூபோ வீதஸாத்⁴வஸ: ॥ 106 ॥

ஸநாதந: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஶதமூர்திர்க⁴நப்ரப:⁴ ।
ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகஶயந: கடி²நோ த்³ரவ ஏவ ச ॥ 107 ॥

ஸூர்யோ க்³ரஹபதி: ஶ்ரீமாந் ஸமர்தோ²ঽநர்த²நாஶந: ।
அத⁴ர்மஶத்ரூ ரக்ஷோக்⁴ந: புருஹூத: புரஸ்துத: ॥ 108 ॥

ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ப்³ருʼஹத்³க³ர்போ⁴ த⁴ர்மதே⁴நுர்த⁴நாக³ம: ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஜ்யோதிஷ்மாந் ஸுலலாட: ஸுவிக்ரம: ॥ 109 ॥

ஶிவபூஜாரத: ஶ்ரீமாந் ப⁴வாநீப்ரியக்ருʼத்³வஶீ ।
நரோ நாராயண: ஶ்யாம: கபர்தீ³ நீலலோஹித: ॥ 110 ॥

ருத்³ர: பஶுபதி: ஸ்தா²ணுர்விஶ்வாமித்ரோ த்³விஜேஶ்வர: ।
மாதாமஹோ மாதரிஶ்வா விரிஞ்சிர்விஷ்டரஶ்ரவா: ॥ 111 ॥

அக்ஷோப்⁴ய: ஸர்வபூ⁴தாநாம் சண்ட:³ ஸத்யபராக்ரம: ।
வாலகி²ல்யோ மஹாகல்ப: கல்பவ்ருʼக்ஷ: கலாத⁴ர: ॥ 112 ॥

நிதா³க⁴ஸ்தபநோ மேக:⁴ ஶுக்ர: பரப³லாபஹ்ருʼத் ।
வஸுஶ்ரவா: கவ்யவாஹ: ப்ரதப்தோ விஶ்வபோ⁴ஜந: ॥ 113 ॥

ராமோ நீலோத்பலஶ்யாமோ ஜ்ஞாநஸ்கந்தோ³ மஹாத்³யுதி: ।
கப³ந்த⁴மத²நோ தி³வ்ய: கம்பு³க்³ரீவ: ஶிவப்ரிய: ॥ 114 ॥

ஸுகீ² நீல: ஸுநிஷ்பந்ந: ஸுலப:⁴ ஶிஶிராத்மக: ।
அஸம்ஸ்ருʼஷ்டோঽதிதி:² ஶூர: ப்ரமாதீ² பாபநாஶக்ருʼத் ॥ 115 ॥

பவித்ரபாத:³ பாபாரிர்மணிபூரோ நபோ⁴க³தி: ।
உத்தாரணோ து³ஷ்க்ருʼதிஹா து³ர்த⁴ர்ஷோ து:³ஸஹோ ப³ல: ॥ 116 ॥ 600
அம்ருʼதேஶோঽம்ருʼதவபுர்த⁴ர்மீ த⁴ர்ம: க்ருʼபாகர: ।
ப⁴கோ³ விவஸ்வாநாதி³த்யோ யோகா³சார்யோ தி³வஸ்பதி: ॥ 117 ॥

உதா³ரகீர்திருத்³யோகீ³ வாங்மய: ஸத³ஸந்மய: ।
நக்ஷத்ரமாநீ நாகேஶ: ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²ந: ஷடா³ஶ்ரய: ॥ 118 ॥

சதுர்வர்க³ப²லம் வர்ணஶக்தித்ரயப²லம் நிதி:⁴ ।
நிதா⁴நக³ர்போ⁴ நிர்வ்யாஜோ நிரீஶோ வ்யாலமர்த³ந: ॥ 119 ॥

ஶ்ரீவல்லப:⁴ ஶிவாரம்ப:⁴ ஶாந்தோ ப⁴த்³ர: ஸமஞ்ஜய: ।
பூ⁴ஶாயீ பூ⁴தக்ருʼத்³பூ⁴திர்பூ⁴ஷணோ பூ⁴தபா⁴வந: ॥ 120 ॥

அகாயோ ப⁴க்தகாயஸ்த:² காலஜ்ஞாநீ மஹாபடு: ।
பரார்த⁴வ்ருʼத்திரசலோ விவிக்த: ஶ்ருதிஸாக³ர: ॥ 121 ॥

ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ரோ மத்⁴யஸ்த:² ஸம்ஸாரப⁴யநாஶந: ।
வேத்³யோ வைத்³யோ வியத்³கோ³ப்தா ஸர்வாமரமுநீஶ்வர: ॥ 122 ॥

ஸுரேந்த்³ர: காரணம் கர்மகர: கர்மீ ஹ்யதோ⁴க்ஷஜ: ।
தை⁴ர்யோঽக்³ரது⁴ர்யோ தா⁴த்ரீஶ: ஸங்கல்ப: ஶர்வரீபதி: ॥ 123 ॥

பரமார்த²கு³ருர்த்³ருʼஷ்டி: ஸுசிராஶ்ரிதவத்ஸல: ।
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்விபு⁴ர்யஜ்ஞோ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபாலக: ॥ 124 ॥

ப்ரபு⁴ர்விஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணுஶ்ச லோகாத்மா லோகபாலக: ।
கேஶவ: கேஶிஹா காவ்ய: கவி: காரணகாரணம் ॥ 125 ॥

காலகர்தா காலஶேஷோ வாஸுதே³வ: புருஷ்டுத: ।
ஆதி³கர்தா வராஹஶ்ச வாமநோ மது⁴ஸூத³ந: ॥ 126 ॥

நாராயணோ நரோ ஹம்ஸோ விஷ்வக்ஸேநோ ஜநார்த³ந: ।
விஶ்வகர்தா மஹாயஜ்ஞோ ஜ்யோதிஷ்மாந்புருஷோத்தம: ॥ 127 ॥ 700
வைகுண்ட:² புண்ட³ரீகாக்ஷ: க்ருʼஷ்ண: ஸூர்ய: ஸுரார்சித: ।
நாரஸிம்ஹோ மஹாபீ⁴மோ வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ நகா²யுத:⁴ ॥ 128 ॥

ஆதி³தே³வோ ஜக³த்கர்தா யோகீ³ஶோ க³ருட³த்⁴வஜ: ।
கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³ப்தா பூ⁴பதிர்பு⁴வநேஶ்வர: ॥ 129 ॥

பத்³மநாபோ⁴ ஹ்ருʼஷீகேஶோ தா⁴தா தா³மோத³ர: ப்ரபு:⁴ ।
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகேஶோ ப்³ரஹ்மேஶ: ப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 130 ॥

ஸம்ந்யாஸீ ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞோ மந்தி³ரோ கி³ரிஶோ நத: ।
வாமநோ து³ஷ்டத³மநோ கோ³விந்தோ³ கோ³பவல்லப:⁴ ॥ 131 ॥

ப⁴க்தப்ரியோঽச்யுத: ஸத்ய: ஸத்யகீர்திர்த்⁴ருʼதி: ஸ்ம்ருʼதி: ।
காருண்ய: கருணோ வ்யாஸ: பாபஹா ஶாந்திவர்த⁴ந: ॥ 132 ॥

ப³த³ரீநிலய: ஶாந்தஸ்தபஸ்வீ வைத்³யுத: ப்ரபு:⁴ ।
பூ⁴தாவாஸோ மஹாவாஸோ ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரிய: பதி: ॥ 133 ॥

தபோவாஸோ முதா³வாஸ: ஸத்யவாஸ: ஸநாதந: ।
புருஷ: புஷ்கர: புண்ய: புஷ்கராக்ஷோ மஹேஶ்வர: ॥ 134 ॥

பூர்ணமூர்தி: புராணஜ்ஞ: புண்யத:³ ப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
பூர்ணரூப: காலசக்ரப்ரவர்தநஸமாஹித: ॥ 135 ॥

நாராயண: பரஞ்ஜ்யோதி: பரமாத்மா ஸதா³ஶிவ: ।
ஶங்கீ² சக்ரீ க³தீ³ ஶார்ங்கீ³ லாங்க³லீ முஸலீ ஹலீ ॥ 136 ॥

கிரீடீ குண்ட³லீ ஹாரீ மேக²லீ கவசீ த்⁴வஜீ ।
யோத்³தா⁴ ஜேதா மஹாவீர்ய: ஶத்ருக்⁴ந: ஶத்ருதாபந: ॥ 137 ॥

ஶாஸ்தா ஶாஸ்த்ரகர: ஶாஸ்த்ரம் ஶங்கர: ஶங்கரஸ்துத: ।
ஸாரதீ² ஸாத்த்விக: ஸ்வாமீ ஸாமவேத³ப்ரிய: ஸம: ॥ 138 ॥ 800
பவந: ஸம்ஹித: ஶக்தி: ஸம்பூர்ணாங்க:³ ஸம்ருʼத்³தி⁴மாந் ।
ஸ்வர்க³த:³ காமத:³ ஶ்ரீத:³ கீர்தித:³ கீர்திதா³யக: ॥ 139 ॥

மோக்ஷத:³ புண்ட³ரீகாக்ஷ: க்ஷீராப்³தி⁴க்ருʼதகேதந: ।
ஸர்வாத்மா ஸர்வலோகேஶ: ப்ரேரக: பாபநாஶந: ॥ 140 ॥

வைகுண்ட:² புண்ட³ரீகாக்ஷ: ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத: ।
ஸர்வவ்யாபீ ஜக³ந்நாத:² ஸர்வலோகமஹேஶ்வர: ॥ 141 ॥

ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருʼத்³தே³வ: ஸர்வலோகஸுகா²வஹ: ।
அக்ஷய: ஶாஶ்வதோঽநந்த: க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜித: ॥ 142 ॥

நிர்லேபோ நிர்கு³ண: ஸூக்ஷ்மோ நிர்விகாரோ நிரஞ்ஜந: ।
ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்த: ஸத்தாமாத்ரவ்யவஸ்தி²த: ॥ 143 ॥

அதி⁴காரீ விபு⁴ர்நித்ய: பரமாத்மா ஸநாதந: ।
அசலோ நிஶ்சலோ வ்யாபீ நித்யத்ருʼப்தோ நிராஶ்ரய: ॥ 144 ॥

ஶ்யாமீ யுவா லோஹிதாக்ஷோ தீ³ப்த்யா ஶோபி⁴தபா⁴ஷண: ।
ஆஜாநுபா³ஹு: ஸுமுக:² ஸிம்ஹஸ்கந்தோ⁴ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 145 ॥

ஸத்த்வவாந் கு³ணஸம்பந்நோ தீ³ப்யமாந: ஸ்வதேஜஸா ।
காலாத்மா ப⁴க³வாந் கால: காலசக்ரப்ரவர்தக: ॥ 146 ॥

நாராயண: பரஞ்ஜ்யோதி: பரமாத்மா ஸநாதந: ।
விஶ்வக்ருʼத்³விஶ்வபோ⁴க்தா ச விஶ்வகோ³ப்தா ச ஶாஶ்வத: ॥ 147 ॥

விஶ்வேஶ்வரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாத்மா விஶ்வபா⁴வந: ।
ஸர்வபூ⁴தஸுஹ்ருʼச்சா²ந்த: ஸர்வபூ⁴தாநுகம்பந: ॥ 148 ॥

ஸர்வேஶ்வர: ஸர்வஶர்வ: ஸர்வதா³ঽঽஶ்ரிதவத்ஸல: ।
ஸர்வக:³ ஸர்வபூ⁴தேஶ: ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²த: ॥ 149 ॥

அப்⁴யந்தரஸ்த²ஸ்தமஸஶ்சே²த்தா நாராயண: பர: ।
அநாதி³நித⁴ந: ஸ்ரஷ்டா ப்ரஜாபதிபதிர்ஹரி: ॥ 150 ॥

நரஸிம்ஹோ ஹ்ருʼஷீகேஶ: ஸர்வாத்மா ஸர்வத்³ருʼக்³வஶீ ।
ஜக³தஸ்தஸ்து²ஷஶ்சைவ ப்ரபு⁴ர்நேதா ஸநாதந: ॥ 151 ॥ 900
கர்தா தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸர்வேஷாம் பதிரீஶ்வர: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ விஶ்வாத்மா விஷ்ணுர்விஶ்வத்³ருʼக³வ்யய: ॥ 152 ॥

புராணபுருஷ: ஶ்ரேஷ்ட:² ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
தத்த்வம் நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதே³வ: ஸநாதந: ॥ 153 ॥

பரமாத்மா பரம்ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ।
பரஞ்ஜ்யோதி: பரந்தா⁴ம பராகாஶ: பராத்பர: ॥ 154 ॥

அச்யுத: புருஷ: க்ருʼஷ்ண: ஶாஶ்வத: ஶிவ ஈஶ்வர: ।
நித்ய: ஸர்வக³த: ஸ்தா²ணூ ருத்³ர: ஸாக்ஷீ ப்ரஜாபதி: ॥ 155 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஸவிதா லோகக்ருʼல்லோகபு⁴க்³விபு:⁴ ।
ௐகாரவாச்யோ ப⁴க³வாந் ஶ்ரீபூ⁴லீலாபதி: ப்ரபு:⁴ ॥ 156 ॥

ஸர்வலோகேஶ்வர: ஶ்ரீமாந் ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக:² ।
ஸ்வாமீ ஸுஶீல: ஸுலப:⁴ ஸர்வக:³ ஸர்வஶக்திமாந் ॥ 157 ॥

நித்ய: ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச நைஸர்கி³கஸுஹ்ருʼத்ஸுகீ² ।
க்ருʼபாபீயூஷஜலதி:⁴ ஶரண்ய: ஸர்வஶக்திமாந் ॥ 158 ॥

ஶ்ரீமாந்நாராயண: ஸ்வாமீ ஜக³தாம் ப்ரபு⁴ரீஶ்வர: ।
மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹஶ்ச நாரஸிம்ஹோঽத² வாமந: ॥ 159 ॥

ராமோ ராமஶ்ச க்ருʼஷ்ணஶ்ச பௌ³த்³த:⁴ கல்கீ பராத்பர: ।
அயோத்⁴யேஶோ ந்ருʼபஶ்ரேஷ்ட:² குஶபா³ல: பரந்தப: ॥ 160 ॥

லவபா³ல: கஞ்ஜநேத்ர: கஞ்ஜாங்க்⁴ரி: பங்கஜாநந: ।
ஸீதாகாந்த: ஸௌம்யரூப: ஶிஶுஜீவநதத்பர: ॥ 161 ॥

ஸேதுக்ருʼச்சித்ரகூடஸ்த:² ஶப³ரீஸம்ஸ்துத: ப்ரபு:⁴ ।
யோகி³த்⁴யேய: ஶிவத்⁴யேய: ஶாஸ்தா ராவணத³ர்பஹா ॥ 162 ॥

ஶ்ரீஶ: ஶரண்யோ பூ⁴தாநாம் ஸம்ஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டதா³யக: ।
அநந்த: ஶ்ரீபதீ ராமோ கு³ணப்⁴ருʼந்நிர்கு³ணோ மஹாந் ॥ 163 ॥ 1000
ஏவமாதீ³நி நாமாநி ஹ்யஸங்க்²யாந்யபராணி ச ।
ஏகைகம் நாம ராமஸ்ய ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ॥ 164 ॥

ஸஹஸ்ரநாமப²லத³ம் ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 165 ॥

மந்த்ராத்மகமித³ம் ஸர்வம் வ்யாக்²யாதம் ஸர்வமங்க³ளம் ।
உக்தாநி தவ புத்ரேண விக்⁴நராஜேந தீ⁴மதா ॥ 166 ॥

ஸநத்குமாராய புரா தாந்யுக்தாநி மயா தவ ।
ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஸ து ப்³ரஹ்மபத³ம் லபே⁴த் ॥ 167 ॥

தாவதே³வ ப³லம் தேஷாம் மஹாபாதகத³ந்திநாம் ।
யாவந்ந ஶ்ரூயதே ராமநாமபஞ்சாநநத்⁴வநி: ॥ 168 ॥

ப்³ரஹ்மக்⁴நஶ்ச ஸுராபஶ்ச ஸ்தேயீ ச கு³ருதல்பக:³ ।
ஶரணாக³தகா⁴தீ ச மித்ரவிஶ்வாஸகா⁴தக: ॥ 169 ॥

மாத்ருʼஹா பித்ருʼஹா சைவ ப்⁴ரூணஹா வீரஹா ததா² ।
கோடிகோடிஸஹஸ்ராணி ஹ்யுபபாபாநி யாந்யபி ॥ 170 ॥

ஸம்வத்ஸரம் க்ரமாஜ்ஜப்த்வா ப்ரத்யஹம் ராமஸந்நிதௌ⁴ ।
நிஷ்கண்டகம் ஸுக²ம் பு⁴க்த்வா ததோ மோக்ஷமவாப்நுயாத் ॥ 171 ॥

ஶ்ரீராமநாம்நாம் பரமம் ஸஹஸ்ரகம் பாபாபஹம் ஸௌக்²யவிவ்ருʼத்³தி⁴காரகம் ।
ப⁴வாபஹம் ப⁴க்தஜநைகபாலகம் ஸ்த்ரீபுத்ரபௌத்ரப்ரத³ம்ருʼத்³தி⁴தா³யகம் ॥

இதி ஶ்ரீஶதகோடிராமசரிதாந்தர்க³தே ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே வால்மீகீயே
ராஜ்யகாண்டே³ பூர்வார்தே⁴ ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமகத²நம் நாம ப்ரத²ம: ஸர்க:³ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama Sahasranamam Sri Madanandaramayane:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top