Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Shri Tripurabhairavi Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীত্রিপুরভৈরবীসহস্রনামাবলিঃ ॥

ধ্যানম্ ।
উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাম্
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপপটীং বিদ্যামভীতিং বরম্ ।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ম্
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্ ॥

ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগসিদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাধারময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বসম্পত্প্রদায়ৈ নমঃ । ১০ ।

ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগমাত্রে নমঃ ।
ওঁ য়োগসিদ্ধিপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হেলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লীলায়ৈ নমঃ । ২০ ।

ওঁ ক্রীডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালমাত্রে নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামরাজেশ্বর্যৈ নমঃ । ৩০ ।

ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কট্বৈ নমঃ ।
ওঁ কপটকেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলটাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুমুদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চর্চিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা প্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ ঘোরাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোরতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধর্মাধর্মপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টাঘর্ঘরদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদা ঘণ্টানাদপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলায়ৈ নমঃ । ৫০ ।

ওঁ অতিস্থূলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদামত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অতিসত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্কেতবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অভীমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমনাদপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ । ৬০ ।

ওঁ ভ্রমরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়হরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়নাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্মশানবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্মশানালয়বাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শবাসনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শবাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শবদেহায়ৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কণ্ঠদেশশবাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শবকঙ্কণধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দন্তুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুদত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্কেতবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যহারায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ সত্যবাদিনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্গরকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গমোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্যৈ নমঃ । ৯০ ।

ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামখবিলাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গলদ্রুধিরধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুখদ্বয়নিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায়াসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্গতিকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গনিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুসঙ্গায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ সঙ্গবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদাসত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাসত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাংসপাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুমাংসকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাংসাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাংসধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাংসাশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাংসভক্ষকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তপানায়ৈ নমঃ । ১১০ ।

ওঁ রক্তরুচিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আরক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তনিন্দকনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তপানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তদেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরক্তিকায়ৈ নমঃ । ১২০ ।

ওঁ স্বয়ম্ভূকুসুমস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূকুসুমোত্সুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূকুসুমাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূনিন্দকাসনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূপুষ্পকপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূপুষ্পসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূপুষ্পহারাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্ভূনিন্দকান্তকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুণ্ডগোলবিলাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুণ্ডগোলসদামত্যৈ নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ কুণ্ডগোলপ্রিয়কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুণ্ডগোলসমুদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুক্রাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুক্রকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুশুক্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুশুক্তিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুক্রপূজকপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুক্রনিন্দকনিন্দকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তমাল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তপুষ্পায়ৈ নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ রক্তপুষ্পকপুষ্পকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তচন্দননিন্দকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্স্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্স্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্স্যভক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্স্যাহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্স্যকামায়ৈ নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ মত্স্যনিন্দকনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেকরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রূরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রূরসৈন্যবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রূরাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুলিশাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রহারায়ৈ নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ চক্রকঙ্কালবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিম্ননাভ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীতিহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়হারিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অভীমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমনাদিন্যৈ নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ সুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শোভন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষেমকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিন্দূরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অঞ্চিতসিন্দূরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিন্দূরসদৃশাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রঞ্জিতনাসায়ৈ নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ সুনাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিম্ননাসিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘঘোণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকুচায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুটিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ড্যৈ নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ চণ্ডনাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতিচণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাচণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীচণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডবেগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চাণ্ডাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডশব্দরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ । ২০০ ।

ওঁ চম্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চম্পাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চোস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগতে নমঃ । ২১০ ।

ওঁ আনন্দকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্বন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগত্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগতঃ ক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলজনেত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনন্যৈ নমঃ । ২২০ ।

ওঁ জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়াখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়রূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জগন্মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়শ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুখড্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গদায়ৈ নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ খড্গভাবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গদেহসমুদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গয়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খেলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গন্যৈ নমঃ ।
ওঁ খড্গমণ্ডিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্খিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ বজ্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শূলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভিন্দিপাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ পাশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অঙ্কুশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনুষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চটক্যৈ নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ চর্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দন্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ণনালিক্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুসল্যৈ নমঃ ।
ওঁ হলরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূণীরগণবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তূণালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূণহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূণসম্ভবরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুতূণ্যৈ নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ তূণখেদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূণাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তূণবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নানাস্ত্রধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ নানাশস্ত্রসমুদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লাক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুলাভায়ৈ নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ লাভনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ লাভহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লাভকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লাভিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ লাভরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধরিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধান্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরায়ৈ নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ ধন্বৈ নমঃ ।
ওঁ ধুরশব্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধরাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধননাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধনহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনলাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধনলভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাধন্বৈ নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ অশান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্বাসমার্গনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গগণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাচে নমঃ ।
ওঁ অবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণহায়ৈ নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ গম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গমনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আগমসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গম্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গণনাশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গদহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গদবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্থৈর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থৈর্যনাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থৈর্যান্তকরণ্যৈ নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ কুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়বর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়হায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ প্রেমাঙ্ঘ্রিপায়ৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়স্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবনস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুস্থিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থিরদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্থৈর্যবর্হিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ চঞ্চলায়ৈ নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ চপলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চোলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চপলাঙ্গনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুন্দর্যৈ নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশ্বরবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরনাশিনীদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরপ্রাণহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবস্থায়ৈ নমঃ ।
ভৈরবস্য প্রিয়ায়ৈ তন্বৈ
ওঁ ভবাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবাকারায়ৈ নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ ভৈরবপ্রিয়বল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ কামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়হায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্লৈব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়প্রাণক্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ ক্রীঙ্কার্যৈ নমঃ ।
ওঁ কমলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভ্বৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভ্বৈ নমঃ ।
ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষায়ৈ নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ পুরুষাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমায় পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৌমার্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভার্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পূতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাক্ষস্যৈ নমঃ ।
ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ চিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভ্রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাকিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধবাহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কেকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কোটরাক্ষ্যৈ নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ নির্মাংসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উলূকমাংসিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ললজ্জিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চান্দ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রকান্তিষু তত্পরায়ৈ নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ জ্যোত্স্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অঙ্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পলতিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পদানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুকল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পহস্তায়ৈ নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ কল্পবৃক্ষকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ হন্বৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দকবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূচীমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ উল্কামুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহামুখ্যৈ নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ উগ্রমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাকাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিকটাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃকলাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সন্ধ্যাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুকুলীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নানামুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নানাস্যায়ৈ নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ নানারূপপ্রধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভাবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যমণ্ডলসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যকান্ত্যৈ নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ সূর্যকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যভাবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মরীচয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্বলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রুচ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরদায়ৈ নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বোধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়ুগদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগ্যহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগবর্ধিন্যৈ নমঃ । ৪৯০ ।

ওঁ বহ্নিমণ্ডলসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিমণ্ডলমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিমণ্ডলরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিমণ্ডলসংজ্ঞকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিতেজসে নমঃ ।
ওঁ বহ্নিরাগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিভুজায়ৈ নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ সদা বহ্নৌ স্থিতায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধূম্রার্চিষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উজ্জ্বলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শূলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কপিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হব্যবাহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নানাতেজস্বিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মকুটুম্বিন্যৈ নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ জ্যোতির্ব্রহ্মময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যনাম্ন্যৈ নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ পুণ্যগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ায়ৈ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যনিন্দকনিন্দকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকালকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যমালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যখেলায়ৈ নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ পুণ্যকেল্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যনামসুমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যখেল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষাত্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ পুরুষাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুরুষস্য সদা কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুপুষ্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পকপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পবন্দকবন্দকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পহায়ৈ নমঃ । ৫৫১
ওঁ পুষ্পমালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পনিন্দকনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রপ্রাণহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যবন্দকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যমাল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষহারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্যস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ নক্ষত্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুনক্ষত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামাল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাতৃপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামহাকনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকালেশ্বর্যৈ নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ মহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বন্দনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশব্দনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশঙ্খেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মত্স্যগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ লম্বনিম্নতনূদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বনাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বঘোণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ললচ্ছুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতিলম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহালম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুলম্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লম্ববাহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বার্হায়ৈ নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ লম্বশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লম্বপূর্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্ঘণ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাঘণ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদা ঘণ্টানাদপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাদ্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাদ্যরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুবাদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাদ্যনাশিন্যৈ নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুবালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমণীয়স্বভাবিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্ভোরবে নমঃ ।
ওঁ রামবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ কামকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রতিরত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রতিসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরভিয়ে নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ শোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিক্শোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অশুভনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুশোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতিশোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেততাপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ লোভিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহালোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুলোভায়ৈ নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ লোভবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ লোভাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লোভবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোভাহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ লোভভাসকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোভপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহালোভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোভনিন্দকনিন্দকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লোভাঙ্গবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধায়ৈ নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ বিগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গন্ধপুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেমগন্ধিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূতিগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অতিগন্ধিকায়ৈ নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ পদ্মান্তিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মবহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মপ্রিয়প্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মনিন্দকনিন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মসন্তোষবাহনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তোত্পলবরায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা রক্তোত্পলপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তোত্পলসুগন্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তোত্পলনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তোত্পলমহামালায়ৈ নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ রক্তোত্পলমনোহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তোত্পলসুনেত্রায়ৈ নমঃ ।
রক্তোত্পলস্বরূপধৃষে
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণবাঙ্গনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপূজকপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
বৈষ্ণবে সংস্থিতায়ৈ তন্বৈ
ওঁ নারায়ণস্য দেহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণমনোহরায়ৈ নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ নারায়ণস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণমনঃস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণাঙ্গসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
নারায়ণপ্রিয়ায়ৈ তন্বৈ
ওঁ নার্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণগৃহপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ হরস্য বল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংহার্যৈ নমঃ ।
ওঁ হরদেহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরপূজনতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরদেহসমুদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরাঙ্গবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুহ্বৈ নমঃ ।
ওঁ হরপূজকপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরবন্দকতত্পরায়ৈ নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ হরদেহসমুত্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরক্রীডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদাগত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুগণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্গনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নির্জনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ দুর্গক্লেশনিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গদেহান্তকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গারূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গতস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতদেহসমুদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতাঙ্গবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতদেহবিমর্দকায়ৈ নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা কালপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্রিহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাতন্বৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুটিলাঙ্গ্যৈ নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ বজ্রাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বজ্ররূপধৃষে নমঃ ।
ওঁ নানাদেহধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষট্চক্রক্রমবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মূলাধারনিবাস্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা মূলাধারস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুমার্গনিবাসিন্যৈ নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ বায়ুয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুপূরকপূরকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বায়ুরূপধরায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুষুম্নামার্গগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেহরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেহধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুদেহিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাডীরূপায়ৈ নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ মহীরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নাডীস্থাননিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুষুম্নামধ্যবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদাশিবপ্রিয়কর্যৈ নমঃ ।
মূলপ্রকৃতিরূপধৃষে
ওঁ অমৃতেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাশাল্যৈ নমঃ । ৭৪৯
ওঁ শৃঙ্গারাঙ্গনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ উত্পত্তিস্থিতিসংহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রলয়য়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৃষ্টিসংহারকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হব্যবাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সদা হব্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ হব্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হব্যভক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হব্যদেহসমুদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হব্যক্রীডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামধেনুস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রূপসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞাঙ্গ্যৈ নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ য়জ্ঞসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োনিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অয়োনিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অসত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুটিলাতন্বৈ নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ অহল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌতম্যৈ নমঃ ।
ওঁ গম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেহনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গান্ধার্যৈ নমঃ ।
ওঁ দ্রৌপদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চদশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চম্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুর্দশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নবম্যৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টম্যৈ নমঃ ।
ওঁ দশম্যৈ নমঃ ।
ওঁ একাদশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশ্যৈ নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ দ্বাররূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অভয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সঙ্ক্রান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সামরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলীনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুলকান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুম্ভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুম্ভদেহবিবর্ধিন্যৈ নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ বিনীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কুলবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অর্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অন্তর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনুগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাগরদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিরূপায়ৈ নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ সুশান্তিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষোভ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষোভরূপনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাগরগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুত্যৈ নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্নে নমঃ ।
ওঁ রাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চভূতদেহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুদেহকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তণ্ডুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ছিন্নমস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নানায়জ্ঞোপবীতিন্যৈ নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুকুল্লকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যঙ্গিরাঽপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়দায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিষাসুরঘাতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুকৈটভহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিশুম্ভশুম্ভহনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তবীজক্ষয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাশীনিবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মধুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃডান্যৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুক্লায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বর্ণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ শরদিন্দুকলাকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাধিকায়ৈ নমঃ । ৮৭৩

অপূর্ণা শ্রীত্রিপুরভৈরবীসহস্রনামাবলিঃ ।
মার্গবিদ্ভিঃ উপাসকৈঃ পূরণীয়া ।
Namavali is incomplete to be filled in by those knowledgeable worshippers who are capable of doing so.

Also Read 1000 Names of Tripura Bhairavi:

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top