Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Amritavarshini Saraswati Devi 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Amritavarshini Sarasvati Ashtottarashata Namavali 4 Lyrics in Gujarati:

॥ અમૃતવર્ષિણી સરસ્વત્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

મન્ત્રદાનમહાવિધિ
ૐ હ્રીઁ શ્રીઁ ઐઁ વાગ્વાદિનિ ભગવતિ અર્હન્મુખવાસિનિ સરસ્વતિ
મમ જિહ્વાગ્રે પ્રકાશં કુરૂ કુરૂ સ્વાહા ॥

અથ અમૃતવર્ષિણી ૧૦ ।
૮ નામાવલી મહાવિધાન ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી શારદા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વિજયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નન્દા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી જયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પદ્મા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શિવા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ક્ષમા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દુર્ગા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ગૌરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મહાલક્ષ્મી સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી કાલિકા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી રોહિણી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી માયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કુણ્ડલિની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મેઘા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કૌમારી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભુવનેશ્વરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શ્યામા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ચણ્ડી સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી કામાક્ષા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી રૌદ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દેવી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કલા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ઈડા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પિઙ્ગલા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સુષુમ્ણા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભાષા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી હ્રીઙ્કારી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ઘિષણા સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી બિઞ્છિકા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી બ્રહ્માણી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કમલા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સિદ્ધા સરસ્વત્ચૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ઉમા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પર્ણા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પ્રભા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભર્ભરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વૈષ્ણવી સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી બાલા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વશ્યે સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મન્દિરા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભૈરવી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી જાલયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શામ્ભવા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી યા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વાણિ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કૌશિકા સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી રમા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ચક્રેશ્વરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મહાવિદ્યા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મૃડાની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભગમાલિની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વિશાલી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શઙ્કરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દક્ષા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કાલાગ્ની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કપિલા સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી ક્ષયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ઐન્દ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નારાયણી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભીમી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વરદા સરસ્ક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શામ્ભવી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી હિમા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ગાન્ધર્વી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ચારણી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ગાર્ગી સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી કોટિશ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નન્દિની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સૂરા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અમોઘા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી જાઙ્ગુલી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સ્વાહા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ગણ્ડની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ધનાર્જની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કબરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વિશાલાક્ષી સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી સુભગા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ચકરાલિકા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વાણી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મહાનિશા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી હારી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વાગીશ્વરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિરઞ્જના સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વારૂણી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી બદરીવાસા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શ્રદ્વા સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી ક્ષેમઙ્કરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ક્રિયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ચતુર્ભજા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દ્વિભુજા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શૈલા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કેશી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મહાજયા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વારાહી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી યાદવી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ષષ્ઠી સરસ્વત્યૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી પ્રજ્ઞા સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ગી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ગૌ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મહોદરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વાગ્વાદિની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કલીઙ્કરી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ઐઙ્કારી સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વિશ્વમોહિની સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતે અમૃતોદ્ભવે અમૃતવાહિનિઅમૃતવર્ષિણિ
અમૃતં સ્ત્રાવય સ્ત્રાવય ઐં ક્લીં બ્લૂં દ્રાં દ્રીં દ્રાવય દ્રાવય સ્વાહા ॥

ઇતિ અમૃતવર્ષિણી સરસ્વત્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Amritavarshini Saraswathi 4:

108 Names of Amritavarshini Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Amritavarshini Saraswati Devi 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top