Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Amritavarshini Saraswati Devi 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Amritavarshini Sarasvati Ashtottarashata Namavali 4 Lyrics in Telugu:

॥ అమృతవర్షిణీ సరస్వత్యష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

మన్త్రదానమహావిధి
ఓం హ్రీఁ శ్రీఁ ఐఁ వాగ్వాదిని భగవతి అర్హన్ముఖవాసిని సరస్వతి
మమ జిహ్వాగ్రే ప్రకాశం కురూ కురూ స్వాహా ॥

అథ అమృతవర్షిణీ ౧౦ ।
౮ నామావలీ మహావిధాన ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ శారదా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ విజయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ నన్దా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ జయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ పద్మా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శివా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ క్షమా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ దుర్గా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ గౌరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మహాలక్ష్మీ సరస్వత్యై నమః । ౧౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ కాలికా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ రోహిణీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ పరా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మాయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కుణ్డలినీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మేఘా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కౌమారీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ భువనేశ్వరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శ్యామా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ చణ్డీ సరస్వత్యై నమః । ౨౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ కామాక్షా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ రౌద్రీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ దేవీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కలా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ఈడా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ పిఙ్గలా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ సుషుమ్ణా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ భాషా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ హ్రీఙ్కారీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ఘిషణా సరస్వత్యై నమః । ౩౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ బిఞ్ఛికా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ బ్రహ్మాణీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కమలా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ సిద్ధా సరస్వత్చై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ఉమా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ పర్ణా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ప్రభా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ దయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ భర్భరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వైష్ణవీ సరస్వత్యై నమః । ౪౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ బాలా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వశ్యే సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మన్దిరా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ భైరవీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ జాలయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శామ్భవా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ యా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ సర్వాణి సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కౌశికా సరస్వత్యై నమః । ౫౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ రమా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ చక్రేశ్వరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మహావిద్యా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మృడానీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ భగమాలినీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ విశాలీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శఙ్కరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ దక్షా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కాలాగ్నీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కపిలా సరస్వత్యై నమః । ౬౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ క్షయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ఐన్ద్రీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ నారాయణీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ భీమీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వరదా సరస్క్త్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శామ్భవీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ హిమా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ గాన్ధర్వీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ చారణీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ గార్గీ సరస్వత్యై నమః । ౭౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ కోటిశ్రీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ నన్దినీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ సూరా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ అమోఘా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ జాఙ్గులీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ స్వాహా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ గణ్డనీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ధనార్జనీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కబరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ విశాలాక్షీ సరస్వత్యై నమః । ౮౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ సుభగా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ చకరాలికా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వాణీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మహానిశా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ హారీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వాగీశ్వరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ నిరఞ్జనా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వారూణీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ బదరీవాసా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శ్రద్వా సరస్వత్యై నమః । ౯౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ క్షేమఙ్కరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ క్రియా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ చతుర్భజా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ద్విభుజా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ శైలా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కేశీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మహాజయా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వారాహీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ యాదవీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ షష్ఠీ సరస్వత్యై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం హ్రీఁ శ్రీ ప్రజ్ఞా సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ గీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ గౌ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ మహోదరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ వాగ్వాదినీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ కలీఙ్కరీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ ఐఙ్కారీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం హ్రీఁ శ్రీ విశ్వమోహినీ సరస్వత్యై నమః ।
ఓం అమృతే అమృతోద్భవే అమృతవాహినిఅమృతవర్షిణి
అమృతం స్త్రావయ స్త్రావయ ఐం క్లీం బ్లూం ద్రాం ద్రీం ద్రావయ ద్రావయ స్వాహా ॥

ఇతి అమృతవర్షిణీ సరస్వత్యష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 108 Names of Amritavarshini Saraswathi 4:

108 Names of Amritavarshini Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Amritavarshini Saraswati Devi 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top