Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Lord Ayyappa | Ashtottara Namavali Lyrics in Bengali

108 Names of Lord Ayyappa Swamy in Bengali:

ওঁ মহাশাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবসুতায় নমঃ ।
ওঁ অব্যায় নমঃ ।
ওঁ লোককর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ লোকভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ লোকহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বিনে নমঃ । ১০ ।

ওঁ তপস্বিনে নমঃ ।
ওঁ ভূতসৈনিকায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবেদিনে নমঃ ।
ওঁ মহাবেদিনে নমঃ ।
ওঁ মারুতায় নমঃ ।
ওঁ জগদীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ লোকাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রণ্যে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়পরাক্রমায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ সিম্হারূঢায় নমঃ ।
ওঁ গজারূঢায় নমঃ ।
ওঁ হয়ারূঢায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ নানাশস্ত্রধরায় নমঃ ।
ওঁ অনর্ঘায় নমঃ ।
ওঁ নানাবিদ্যা বিশারদায় নমঃ ।
ওঁ নানারূপধরায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ নানাপ্রাণিনিবেষিতায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ ভূতেশায় নমঃ ।
ওঁ ভূতিদায় নমঃ ।
ওঁ ভৃত্যায় নমঃ ।
ওঁ ভুজঙ্গাভরণোজ্বলায় নমঃ ।
ওঁ ইক্ষুধন্বিনে নমঃ ।
ওঁ পুষ্পবাণায় নমঃ ।
ওঁ মহারূপায় নমঃ ।
ওঁ মহাপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ মায়াদেবীসুতায় নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ মহনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাগুণায় নমঃ ।
ওঁ মহাশৈবায় নমঃ ।
ওঁ মহারুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণবায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপূজকায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নেশায় নমঃ ।
ওঁ বীরভদ্রেশায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ ষণ্মুখপ্রিয়ায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ মেরুশৃঙ্গসমাসীনায় নমঃ ।
ওঁ মুনিসঙ্ঘনিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।
ওঁ গণনাথায় নাম্ঃ ।
ওঁ গণেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ মহামায়িনে নমঃ ।
ওঁ মহাজ্ঞানিনে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ মহাস্থিরায় নমঃ ।
ওঁ দেবশাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতশাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভীমহাসপরাক্রমায় নমঃ ।
ওঁ নাগহারায় নমঃ ।
ওঁ নাগকেশায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেশায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায় নমঃ ।
ওঁ সগুণায় নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যতৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ নিরাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ লোকাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ গণাধীশায় নমঃ ।
ওঁ চতুঃষষ্টিকলাময়ায় নমঃ ।
ওঁ ঋগ্যজুঃসামাথর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ মল্লকাসুরভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ দৈত্যমথনায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ কালজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ মহাজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ কমলেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ মহাবৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যাবৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিভূতিদায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ সংসারতাপবিচ্ছেত্রে নমঃ ।
ওঁ পশুলোকভয়ঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ রোগহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ প্রাণদাত্রে নমঃ ।
ওঁ পরগর্ববিভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রার্থ তত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নীতিমতে নমঃ ।
ওঁ পাপভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্কলাপূর্ণাসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ । ১০০ ।

ওঁ সতাংগতয়ে নমঃ ।
ওঁ অনন্তাদিত্যসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ সুব্রহ্মণ্যানুজায় নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ ভক্তানুকংপিনে নমঃ ।
ওঁ দেবেশায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রী ধর্মশাস্তাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read:

108 Names Ayyappa Sami| Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Lord Ayyappa | Ashtottara Namavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top